.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 11x0


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. dade36 6 28 0 35414 69.92% 2:57 29d
2. peterpan01 0 26 0 1000 69.50% 4:08 3328d
3. firenze 0 25 0 1126 60.39% 3:09 15d
4. carlw 0 24 0 808 76.24% 4:17 1832d
5. peterpan04 0 24 0 29 93.10% 4:22 3430d
6. d164280a 1 24 0 4846 76.52% 5:33 160d
7. d164280 5 24 0 14042 73.10% 5:00 6d
8. gilbertgame27171 1 23 0 500 74.60% 3:21 2d
9. Sheikh_Yerbouti 0 22 0 3413 73.66% 2:43 2143d
10. aupguy 0 22 0 790 65.06% 4:25 2799d
11. TNmountainman 0 22 0 4521 69.76% 4:52 308d
12. Klepp 0 22 0 5540 72.55% 5:03 3d
13. Goosey_Goosey_Gander 4 22 0 1149 70.32% 4:07 1d
14. dave 2 21 0 340 73.24% 4:10 878d
15. tbirdie98TNmtn.man 0 21 0 2844 70.22% 4:43 1030d
16. Sixpack 5 21 0 930 64.95% 3:33 1153d
17. ollie 1 21 0 63 65.08% 5:12 5131d
18. yagmar 0 21 0 19073 54.29% 3:40 22:55
19. djc 2 20 0 2455 54.20% 4:56 1311d
20. MabdulD 1 20 0 32 84.38% 2:32 1411d
21. ralls 0 20 0 96 67.71% 5:36 2366d
22. Imhungry 1 20 0 167 71.86% 2:41 2386d
23. I.Merely.Work.Here 0 20 0 296 66.89% 2:36 2940d
24. porcupinetree 1 20 0 147 67.35% 2:31 3606d
25. morane 0 20 0 198 55.05% 5:31 4569d
26. Darkosi 8 20 0 17500 63.39% 1:48 8d
27. dcn21 0 19 0 190 71.05% 4:05 347d
28. smelly_cootiefied_fence_post 0 19 0 459 72.11% 3:59 910d
29. frontier5 0 19 0 398 60.30% 4:05 1275d
30. drslime 0 19 0 1756 59.45% 2:41 3039d
31. tiorapatea 0 19 0 279 76.34% 10:45 3488d
32. IF_ETC 0 19 0 629 54.21% 8:00 3889d
33. rws33315 1 19 0 6990 54.96% 3:06 261d
34. riverb212 0 19 0 476 67.65% 6:44 179d
35. manatee 5 19 0 1583 64.31% 3:40 9d
36. datrox-3 7 18 0 774 78.94% 4:54 1875d
37. diederik 4 18 0 4688 57.89% 3:51 2136d
38. Dr.TNmountainman 11 18 0 1174 72.83% 4:57 2188d
39. Rhs 0 18 0 316 50.00% 2:01 2999d
40. Buffster 0 18 0 28 85.71% 2:16 3353d
41. peterpan03 0 18 0 54 72.22% 4:09 3415d
42. codzilla 0 18 0 1872 59.24% 2:43 3585d
43. stakhanovite 18 18 0 131 72.52% 5:56 4672d
44. erin_bev 0 18 0 41 82.93% 2:07 308d
45. netflick 0 17 0 227 69.60% 3:41 1050d
46. IPlayPoker 0 17 0 1475 67.12% 3:20 2237d
47. loskazanes 0 17 0 199 70.35% 5:06 3157d
48. peterpan08 0 17 0 133 77.44% 4:54 3497d
49. RacingGenk 0 17 0 148 60.14% 3:00 3559d
50. clyon2 0 17 0 12669 54.24% 2:12 3970d
51. memphisjay 2 17 0 1888 61.39% 4:09 4212d
52. TitanicTony 0 17 0 597 69.51% 5:01 161d
53. fercell 1 17 0 2008 59.86% 2:54 95d
54. ValpoJim 7 17 0 975 63.18% 2:52 3d
55. jimmyp 3 17 0 242 64.88% 1:31 1d
56. clyon 8 17 0 85835 52.80% 2:02 2d
57. WRAC 0 16 0 743 61.37% 2:09 6d
58. Dr.Bombay 0 16 0 46 63.04% 2:15 34d
59. Catailong2 0 16 0 1230 67.97% 2:53 2051d
60. jcs_the_great 1 16 0 2689 58.39% 3:51 2106d
61. Dirjan 5 16 0 2033 57.85% 4:11 2121d
62. europegirl 4 16 0 3696 57.36% 3:48 2131d
63. Sikko_cat 4 16 0 2039 56.69% 3:48 2137d
64. Baggins 0 16 0 1252 61.98% 3:31 2170d
65. peterpan07 0 16 0 131 72.52% 4:34 3490d
66. joeygray 6 16 0 427 70.26% 5:14 28d
67. Kaos 2 16 0 1124 65.21% 1:59 6d
68. glynthegin 1 16 0 2870 64.32% 2:26 10d
69. shanghaibob 8 16 0 3923 61.08% 3:30 5d
70. mickiswit 3 16 3 25864 38.27% 1:15 10:00
71. Gulbis 0 15 0 317 76.34% 5:06 152d
72. moosensquirrel 0 15 0 1807 61.21% 2:44 1472d
73. ID-10-T 0 15 0 19 89.47% 8:12 1652d
74. europgirl 6 15 0 1778 58.77% 3:59 1732d
75. NoSEMARIE 1 15 0 199 52.26% 2:04 2941d
76. Bokkio 0 15 0 34 70.59% 10:14 3220d
77. Dieterle 1 15 0 52 61.54% 2:09 3873d
78. clyon3 3 15 0 3875 56.28% 2:15 3962d
79. TheProfessional 2 15 0 226 53.10% 1:57 4347d
80. JAYLUCKY13 0 15 0 2887 58.68% 3:49 4364d
81. primus42 0 15 0 205 61.46% 2:41 4436d
82. willem43+44 0 15 0 102 69.61% 3:28 5315d
83. jgaryw 0 15 0 1106 45.30% 1:52 5391d
84. Thornlea 0 15 0 775 51.87% 3:18 443d
85. Mysterygirl 5 15 0 1908 58.70% 3:58 253d
86. PhilN73 0 15 0 1208 67.63% 2:27 161d
87. javab 8 15 0 391 64.71% 3:38 12d
88. gilbert10021 1 15 0 309 70.87% 3:18 10d
89. Buzzy 0 15 5 29055 49.68% 2:05 6:44
90. Zonny 3 15 4 6689 56.41% 3:21 3:25
91. EMU 1 14 0 203 59.11% 2:33 890d
92. Ron13 2 14 0 1130 54.60% 1:47 1240d
93. eensyweensyspider 0 14 0 121 53.72% 3:21 1253d
94. EZ-Ed3-LAnseMI 2 14 0 46 78.26% 6:05 1534d
95. Spud 0 14 0 25 84.00% 2:46 1607d
96. EuniceM 0 14 0 136 66.18% 2:21 1882d
97. theStatistician 0 14 0 104 80.77% 3:12 2051d
98. Zorro_the_hunter 5 14 0 2253 58.94% 3:55 2137d
99. MargeSimpson 0 14 0 15 93.33% 3:11 2247d
100. cxmiv 1 14 0 219 75.80% 8:42 2654d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin