.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 11x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Slug 44 486 0 2449 99.35% 6:13 1791d
2. d164280 138 374 0 8366 98.05% 4:03 16:09
3. T1-T3 90 309 0 2841 97.99% 2:19 4d
4. ValpoJim 0 308 0 10477 97.33% 2:11 1d
5. riverb212 0 297 0 13827 98.13% 5:02 2:37
6. Lawrence55Dee 25 291 0 2226 98.29% 2:27 458d
7. carlw 0 288 0 2405 98.54% 3:58 1881d
8. Goosey_Goosey_Gander 88 271 0 3564 97.95% 3:20 10d
9. bwi 106 248 0 2317 98.92% 4:22 1674d
10. tiorapatea 3 238 0 679 98.97% 9:07 4697d
11. nickj7 50 219 0 8440 97.63% 2:39 700d
12. diederik 0 219 0 13074 96.02% 3:29 20d
13. ralls 11 212 0 498 98.59% 4:25 2416d
14. Focus1 0 206 0 1505 97.81% 3:00 196d
15. gilbert10021 201 201 0 237 99.58% 2:59 14d
16. Gulbis 49 192 0 1361 98.97% 3:27 333d
17. ix 21 190 1 54457 97.15% 2:15 1:25
18. THE_streak 0 188 0 533 98.69% 2:09 4196d
19. Bozeman 0 188 0 499 98.60% 4:24 5128d
20. Turpin827 8 187 0 1708 98.13% 3:30 947d
21. shanghaibob 13 183 0 2619 97.94% 4:04 12:34
22. Rob1947 0 174 0 2064 97.24% 2:56 309d
23. Buffy 0 172 0 1379 98.40% 2:12 2355d
24. Zonny 66 160 0 7193 95.08% 3:25 6d
25. Kaos 72 157 0 1196 97.66% 1:37 2d
26. mercury 0 156 0 4482 96.83% 2:15 3449d
27. TitanicTony 55 156 0 2384 97.61% 3:34 4d
28. flobbadob 0 153 0 154 99.35% 3:39 5007d
29. tuco928 39 153 0 11608 95.82% 3:07 94d
30. CubicSprock 151 151 0 809 98.64% 1:28 5d
31. europgirl 41 150 0 4307 96.05% 3:31 19d
32. firenze 0 150 0 3876 95.56% 2:17 5d
33. Dr.TNmountainman 0 147 0 630 97.62% 3:12 2355d
34. javab 33 146 0 1456 97.32% 3:41 17:08
35. loskazanes 54 145 0 498 98.79% 5:09 759d
36. tiglath 7 144 0 3763 93.78% 2:38 1878d
37. Venom 0 144 0 147 98.64% 2:06 3790d
38. Laffman 28 142 0 7771 96.67% 1:23 2893d
39. HobGoblin 0 141 0 174 97.70% 1:59 2443d
40. swidgen 40 141 0 1226 97.47% 3:38 3d
41. BWI 105 138 0 852 98.59% 3:46 1643d
42. Sixpack 0 135 0 2991 97.33% 3:19 806d
43. manatee 20 132 0 2348 97.53% 3:44 5d
44. smelly_cootiefied_fence_post 0 130 0 865 98.15% 2:51 941d
45. EMU 14 130 0 145 99.31% 1:52 39d
46. joeygray 4 130 0 5515 96.17% 3:30 108d
47. Darkosi 3 127 0 978 96.52% 1:48 18d
48. fercell 0 126 0 5699 95.12% 2:37 887d
49. Imhungry 0 125 0 543 97.05% 1:39 2432d
50. Dirjan 42 125 0 4307 95.96% 3:39 6d
51. Gord 2 123 0 1630 97.91% 2:59 11d
52. dcn21 0 122 0 991 97.38% 3:58 435d
53. DemonSpawn 0 122 0 123 99.19% 2:18 1638d
54. TNmountainmanMUDstains 122 122 0 760 97.89% 3:15 44d
55. Mastermind 45 122 0 1953 96.98% 2:06 13:36
56. tbirdie98TNmtn.man 0 121 0 1518 97.83% 3:19 2019d
57. Rob1948 0 121 0 1806 97.34% 2:55 301d
58. jsj41 31 121 0 6709 95.44% 2:56 14:05
59. Catailong2 0 120 0 472 98.09% 2:04 2166d
60. Theaddictformerlyknownasdcn 0 119 0 156 98.72% 4:02 2864d
61. huffy 30 119 0 1965 96.59% 1:36 11d
62. gormac 0 118 0 4431 95.89% 3:51 4576d
63. joychia 0 118 0 1426 97.62% 2:57 540d
64. glynthegin 30 118 0 1793 95.87% 2:00 143d
65. Fnord 0 117 0 202 98.51% 3:40
66. theaddictformerlyknownasdcn 0 114 0 128 98.44% 3:20 1790d
67. willem44 0 114 0 652 96.32% 2:42 2645d
68. Mysterygirl 43 114 0 4196 95.76% 3:37 18d
69. frontier5 0 113 0 3673 92.81% 3:12 1121d
70. LiquidDrano 0 113 0 114 99.12% 1:55 3174d
71. hysterical 0 113 0 1298 96.69% 3:37 3439d
72. Rubsh 0 113 0 5031 96.72% 3:25 206d
73. Foo!=Bar 2 112 0 747 96.25% 3:06 2603d
74. TNmountainman 0 111 0 2121 97.27% 3:21 14d
75. d164280a 32 111 0 465 97.63% 3:44 82d
76. BackToWork 13 109 0 15483 92.44% 1:40 2204d
77. mabb 0 108 0 296 97.30% 1:40 822d
78. europegrl 0 108 0 109 99.08% 5:07
79. onceporuno 0 106 0 489 97.34% 4:07 1956d
80. BigBrown 5 106 0 741 94.20% 5:04 2078d
81. POX 4 106 0 966 94.40% 2:47 412d
82. 5737525 2 106 0 2247 94.75% 4:02 21d
83. Dr.Imhungry 0 105 0 250 97.60% 1:47 2419d
84. rws33315 2 105 0 7891 94.49% 2:39 337d
85. grandmaDJS 0 105 0 3930 95.78% 3:33 11d
86. Payton 1 104 0 106 99.06% 3:31 2616d
87. Gordie 0 104 0 1198 97.25% 2:51 94d
88. ekabiljo 3 103 0 134 97.76% 4:37 908d
89. Tomcut 1 103 0 490 96.53% 2:11 212d
90. ladouche 0 103 0 104 99.04% 3:40 2019d
91. Arheus 0 103 0 679 97.05% 2:20 285d
92. GoodOlMike 0 102 0 30776 94.51% 2:28 2755d
93. Randy52 0 99 0 1075 95.26% 3:36
94. wasjun 50 98 0 149 99.33% 3:57 1650d
95. Zorro_the_hunter 0 97 0 3634 95.62% 3:38 26d
96. mokaza3 0 95 0 149786 90.69% 1:08 639d
97. WillemZwart2 0 95 0 96 98.96% 2:41 2312d
98. OO7 36 95 0 512 95.51% 2:09 2537d
99. gw41 0 94 0 1049 89.80% 1:28 4251d
100. dirkje 71 94 0 4853 96.04% 3:33 20d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin