.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 11x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Slug 44 486 0 2449 99.35% 6:13 1699d
2. d164280 44 374 1 8272 98.03% 4:02 8:18
3. T1-T3 63 309 0 2814 97.97% 2:19 2d
4. ValpoJim 5 308 0 9985 97.25% 2:08 2d
5. riverb212 69 297 1 13022 98.15% 5:02 2:17
6. Lawrence55Dee 25 291 0 2226 98.29% 2:27 366d
7. carlw 0 288 0 2405 98.54% 3:58 1790d
8. Goosey_Goosey_Gander 64 271 8 3303 97.91% 3:19 5:17
9. bwi 106 248 0 2317 98.92% 4:22 1582d
10. tiorapatea 3 238 0 679 98.97% 9:07 4606d
11. nickj7 50 219 0 8440 97.63% 2:39 609d
12. diederik 33 219 0 12816 96.08% 3:29 5d
13. ralls 11 212 0 498 98.59% 4:25 2324d
14. Focus1 0 206 0 1505 97.81% 3:00 105d
15. Gulbis 49 192 0 1361 98.97% 3:27 242d
16. ix 17 190 3 52631 97.15% 2:13 18:06
17. THE_streak 0 188 0 533 98.69% 2:09 4105d
18. Bozeman 0 188 0 499 98.60% 4:24 5037d
19. Turpin827 8 187 0 1708 98.13% 3:30 856d
20. shanghaibob 34 183 3 2548 98.00% 4:04 12:06
21. Rob1947 0 174 0 2064 97.24% 2:56 217d
22. Buffy 0 172 0 1379 98.40% 2:12 2264d
23. Zonny 43 160 0 6872 95.07% 3:27 1d
24. Kaos 28 157 0 1011 97.63% 1:36 2d
25. mercury 0 156 0 4482 96.83% 2:15 3358d
26. TitanicTony 45 156 0 2374 97.60% 3:35 5d
27. flobbadob 0 153 0 154 99.35% 3:39 4915d
28. gilbert10021 153 153 0 189 99.47% 2:43 5d
29. tuco928 39 153 0 11608 95.82% 3:07 2d
30. firenze 0 150 0 3691 95.53% 2:17 11d
31. europgirl 11 150 0 4129 96.03% 3:32 7d
32. Dr.TNmountainman 0 147 0 630 97.62% 3:12 2264d
33. javab 16 146 1 1374 97.31% 3:42 13:14
34. loskazanes 54 145 0 498 98.79% 5:09 668d
35. tiglath 7 144 0 3763 93.78% 2:38 1786d
36. Venom 0 144 0 147 98.64% 2:06 3698d
37. Laffman 28 142 0 7771 96.67% 1:23 2801d
38. HobGoblin 0 141 0 174 97.70% 1:59 2351d
39. swidgen 8 141 0 1120 97.41% 3:41 2d
40. BWI 105 138 0 852 98.59% 3:46 1551d
41. Sixpack 0 135 0 2991 97.33% 3:19 715d
42. CubicSprock 133 133 1 504 98.41% 1:24 5:31
43. manatee 23 132 3 2287 97.51% 3:44 9:39
44. smelly_cootiefied_fence_post 0 130 0 865 98.15% 2:51 849d
45. EMU 14 130 0 145 99.31% 1:52 1135d
46. joeygray 4 130 0 5515 96.17% 3:30 17d
47. Darkosi 1 127 0 976 96.52% 1:48 32d
48. fercell 0 126 0 5699 95.12% 2:37 795d
49. Imhungry 0 125 0 543 97.05% 1:39 2340d
50. Dirjan 34 125 0 4187 95.94% 3:40 5d
51. Gord 0 123 0 1578 97.91% 3:00 10d
52. dcn21 0 122 0 991 97.38% 3:58 343d
53. DemonSpawn 0 122 0 123 99.19% 2:18 1547d
54. Mastermind 0 122 0 1697 96.88% 2:06 14d
55. tbirdie98TNmtn.man 0 121 0 1518 97.83% 3:19 1927d
56. Rob1948 0 121 0 1806 97.34% 2:55 210d
57. jsj41 45 121 5 6587 95.46% 2:57 0:15
58. Catailong2 0 120 0 472 98.09% 2:04 2074d
59. Theaddictformerlyknownasdcn 0 119 0 156 98.72% 4:02 2772d
60. huffy 24 119 0 1959 96.58% 1:36 1d
61. gormac 0 118 0 4431 95.89% 3:51 4484d
62. joychia 0 118 0 1426 97.62% 2:57 449d
63. glynthegin 30 118 0 1793 95.87% 2:00 52d
64. Fnord 0 117 0 202 98.51% 3:40
65. theaddictformerlyknownasdcn 0 114 0 128 98.44% 3:20 1698d
66. willem44 0 114 0 652 96.32% 2:42 2553d
67. Mysterygirl 10 114 0 4121 95.70% 3:36 7d
68. frontier5 0 113 0 3673 92.81% 3:12 1029d
69. LiquidDrano 0 113 0 114 99.12% 1:55 3083d
70. hysterical 0 113 0 1298 96.69% 3:37 3347d
71. Rubsh 0 113 0 5031 96.72% 3:25 114d
72. Foo!=Bar 2 112 0 747 96.25% 3:06 2512d
73. TNmountainman 0 111 0 2121 97.27% 3:21 390d
74. d164280a 30 111 0 463 97.62% 3:44 3d
75. BackToWork 13 109 0 15483 92.44% 1:40 2112d
76. mabb 0 108 0 296 97.30% 1:40 730d
77. europegrl 0 108 0 109 99.08% 5:07
78. onceporuno 0 106 0 489 97.34% 4:07 1865d
79. BigBrown 5 106 0 741 94.20% 5:04 1986d
80. POX 4 106 0 966 94.40% 2:47 321d
81. 5737525 2 106 0 2247 94.75% 4:02 6d
82. Dr.Imhungry 0 105 0 250 97.60% 1:47 2327d
83. rws33315 2 105 0 7891 94.49% 2:39 246d
84. grandmaDJS 32 105 0 3768 95.91% 3:33 7d
85. Payton 1 104 0 106 99.06% 3:31 2524d
86. Gordie 0 104 0 1198 97.25% 2:51 3d
87. ekabiljo 3 103 0 134 97.76% 4:37 817d
88. Tomcut 1 103 0 490 96.53% 2:11 121d
89. ladouche 0 103 0 104 99.04% 3:40 1927d
90. Arheus 0 103 0 679 97.05% 2:20 194d
91. GoodOlMike 0 102 0 30776 94.51% 2:28 2663d
92. Randy52 0 99 0 1075 95.26% 3:36
93. wasjun 50 98 0 149 99.33% 3:57 1559d
94. Zorro_the_hunter 0 97 0 3515 95.65% 3:39 5d
95. mokaza3 0 95 0 149786 90.69% 1:08 547d
96. WillemZwart2 0 95 0 96 98.96% 2:41 2220d
97. OO7 36 95 0 512 95.51% 2:09 2445d
98. gw41 0 94 0 1049 89.80% 1:28 4159d
99. dirkje 59 94 0 4841 96.03% 3:33 5d
100. jbranick3 9 93 0 2425 96.04% 2:16 98d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin