.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 11x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Slug 44 486 0 2449 99.35% 6:13 1671d
2. d164280 24 374 1 8213 98.03% 4:02 4:04
3. T1-T3 55 309 0 2806 97.97% 2:19 15d
4. ValpoJim 0 308 0 9957 97.26% 2:08 1d
5. riverb212 31 297 1 12713 98.14% 5:03 4:17
6. Lawrence55Dee 25 291 0 2226 98.29% 2:27 338d
7. carlw 0 288 0 2405 98.54% 3:58 1761d
8. Goosey_Goosey_Gander 71 271 0 3158 97.91% 3:19 21:32
9. bwi 106 248 0 2317 98.92% 4:22 1554d
10. tiorapatea 3 238 0 679 98.97% 9:07 4578d
11. nickj7 50 219 0 8440 97.63% 2:39 581d
12. diederik 52 219 0 12760 96.07% 3:30 2d
13. ralls 11 212 0 498 98.59% 4:25 2296d
14. Focus1 0 206 0 1505 97.81% 3:00 76d
15. Gulbis 49 192 0 1361 98.97% 3:27 214d
16. ix 74 190 4 51716 97.14% 2:13 5:07
17. THE_streak 0 188 0 533 98.69% 2:09 4077d
18. Bozeman 0 188 0 499 98.60% 4:24 5009d
19. Turpin827 8 187 0 1708 98.13% 3:30 828d
20. shanghaibob 11 183 1 2525 97.98% 4:05 5:32
21. Rob1947 0 174 0 2064 97.24% 2:56 189d
22. Buffy 0 172 0 1379 98.40% 2:12 2236d
23. Zonny 23 160 0 6688 95.13% 3:28 1d
24. Kaos 28 157 0 966 97.62% 1:37 2d
25. mercury 0 156 0 4482 96.83% 2:15 3330d
26. TitanicTony 42 156 0 2371 97.60% 3:35 76d
27. flobbadob 0 153 0 154 99.35% 3:39 4887d
28. tuco928 37 153 0 11606 95.82% 3:07 142d
29. gilbert10021 151 151 0 187 99.47% 2:42 5d
30. europgirl 48 150 0 4016 96.07% 3:34 20:22
31. firenze 33 150 13 3352 95.64% 2:16 0:15
32. Dr.TNmountainman 0 147 0 630 97.62% 3:12 2235d
33. javab 26 146 1 1337 97.31% 3:43 7:51
34. loskazanes 54 145 0 498 98.79% 5:09 640d
35. tiglath 7 144 0 3763 93.78% 2:38 1758d
36. Venom 0 144 0 147 98.64% 2:06 3670d
37. Laffman 28 142 0 7771 96.67% 1:23 2773d
38. HobGoblin 0 141 0 174 97.70% 1:59 2323d
39. swidgen 47 141 0 1098 97.45% 3:42 6d
40. BWI 105 138 0 852 98.59% 3:46 1523d
41. Sixpack 0 135 0 2991 97.33% 3:19 686d
42. manatee 6 132 0 2249 97.51% 3:45 6d
43. smelly_cootiefied_fence_post 0 130 0 865 98.15% 2:51 821d
44. EMU 14 130 0 145 99.31% 1:52 1107d
45. joeygray 55 130 0 5428 96.17% 3:29 1d
46. Darkosi 1 127 0 976 96.52% 1:48 4d
47. fercell 0 126 0 5699 95.12% 2:37 767d
48. CubicSprock 126 126 0 497 98.39% 1:23 1d
49. Imhungry 0 125 0 543 97.05% 1:39 2312d
50. Dirjan 0 125 0 4050 95.93% 3:40 1d
51. Gord 0 123 0 1527 97.97% 3:02 37d
52. dcn21 0 122 0 991 97.38% 3:58 315d
53. DemonSpawn 0 122 0 123 99.19% 2:18 1518d
54. Mastermind 30 122 0 1590 96.79% 2:05 16:26
55. tbirdie98TNmtn.man 0 121 0 1518 97.83% 3:19 1899d
56. Rob1948 0 121 0 1806 97.34% 2:55 181d
57. jsj41 6 121 0 6548 95.43% 2:57 3d
58. Catailong2 0 120 0 472 98.09% 2:04 2046d
59. Theaddictformerlyknownasdcn 0 119 0 156 98.72% 4:02 2744d
60. huffy 20 119 0 1955 96.57% 1:36 10d
61. gormac 0 118 0 4431 95.89% 3:51 4456d
62. joychia 0 118 0 1426 97.62% 2:57 420d
63. glynthegin 30 118 0 1793 95.87% 2:00 24d
64. Fnord 0 117 0 202 98.51% 3:40
65. theaddictformerlyknownasdcn 0 114 0 128 98.44% 3:20 1670d
66. willem44 0 114 0 652 96.32% 2:42 2525d
67. Mysterygirl 0 114 0 4026 95.68% 3:37 5d
68. frontier5 0 113 0 3673 92.81% 3:12 1001d
69. LiquidDrano 0 113 0 114 99.12% 1:55 3054d
70. hysterical 0 113 0 1298 96.69% 3:37 3319d
71. Rubsh 0 113 0 5031 96.72% 3:25 86d
72. Foo!=Bar 2 112 0 747 96.25% 3:06 2484d
73. TNmountainman 0 111 0 2121 97.27% 3:21 362d
74. d164280a 24 111 0 457 97.59% 3:44 1d
75. BackToWork 13 109 0 15483 92.44% 1:40 2084d
76. mabb 0 108 0 296 97.30% 1:40 702d
77. europegrl 0 108 0 109 99.08% 5:07
78. onceporuno 0 106 0 489 97.34% 4:07 1837d
79. BigBrown 5 106 0 741 94.20% 5:04 1958d
80. POX 4 106 0 966 94.40% 2:47 293d
81. 5737525 2 106 0 2247 94.75% 4:02 32d
82. Dr.Imhungry 0 105 0 250 97.60% 1:47 2299d
83. rws33315 2 105 0 7891 94.49% 2:39 217d
84. grandmaDJS 0 105 0 3711 95.93% 3:34 6d
85. Payton 1 104 0 106 99.06% 3:31 2496d
86. Gordie 0 104 0 1170 97.26% 2:52 77d
87. ekabiljo 3 103 0 134 97.76% 4:37 789d
88. Tomcut 1 103 0 490 96.53% 2:11 92d
89. ladouche 0 103 0 104 99.04% 3:40 1899d
90. Arheus 0 103 0 679 97.05% 2:20 166d
91. GoodOlMike 0 102 0 30776 94.51% 2:28 2635d
92. Randy52 0 99 0 1075 95.26% 3:36
93. wasjun 50 98 0 149 99.33% 3:57 1531d
94. Zorro_the_hunter 14 97 0 3380 95.71% 3:39 3d
95. mokaza3 0 95 0 149786 90.69% 1:08 519d
96. WillemZwart2 0 95 0 96 98.96% 2:41 2192d
97. OO7 36 95 0 512 95.51% 2:09 2417d
98. gw41 0 94 0 1049 89.80% 1:28 4131d
99. dirkje 53 94 0 4835 96.03% 3:33 1d
100. jbranick3 9 93 0 2425 96.04% 2:16 70d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin