.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 12x0


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. TNmountainman 0 66 0 3806 90.59% 3:17 409d
2. diederik 0 58 0 6960 85.86% 3:55 2339d
3. TitanicTony 28 58 0 1564 90.66% 3:41 1d
4. rogertsb74 1 56 0 68010 87.63% 4:57 5d
5. Goosey_Goosey_Gander 33 55 0 4462 88.55% 3:08 3d
6. carysboy 2 53 0 3106 78.40% 3:46 4288d
7. vavava 0 53 0 8549 86.24% 2:27 83d
8. sls3346 8 52 0 9713 82.60% 4:35 1635d
9. cxmiv 0 52 0 184 89.13% 6:28 3228d
10. peterpan22 51 51 0 306 91.50% 2:58 3877d
11. Rubsh 0 51 0 3111 86.34% 3:47 736d
12. ValpoJim 3 51 0 2409 87.38% 2:37 4:30
13. d164280 31 51 0 9344 91.80% 3:51 2d
14. manatee 32 51 0 998 90.08% 3:25 1d
15. Upstairs_and_downstairs 12 50 0 1885 88.28% 2:59 2158d
16. mycatmax 0 50 0 2523 85.37% 3:19 2347d
17. conflagration 0 50 0 70 91.43% 1:59 2550d
18. peterpan16 0 50 0 51 98.04% 3:38 3814d
19. Klepp 0 50 0 1753 90.42% 3:38 489d
20. fercell 0 49 0 30640 85.45% 2:35 90d
21. carlw 1 48 0 2737 91.63% 2:57 2073d
22. And_in_my_ladies_chamber 11 48 0 2938 88.33% 2:57 71d
23. dave 15 47 0 1554 89.12% 2:49 1171d
24. Uberman 1 47 0 926 90.06% 2:10 2222d
25. hellbound 0 47 0 825 92.12% 4:57 3819d
26. tiorapatea 9 47 0 1187 93.26% 6:16 4351d
27. DebbyJ 11 47 0 1166 79.85% 3:21 100d
28. joeygray 36 47 0 2924 88.00% 4:19 6d
29. loskazanes 0 46 0 518 89.38% 5:07 917d
30. LARGEFISH 0 46 0 1539 86.74% 3:21 1580d
31. leprechaun 0 46 0 49492 77.41% 4:24 2210d
32. peterpan11 0 46 0 178 91.01% 2:42 3761d
33. TPISLLC 0 46 0 281 81.14% 1:45 4455d
34. Zonny 16 46 0 6848 83.94% 3:08 0:58
35. Top-100-of-all-variants 0 45 0 47 95.74% 3:22 4127d
36. trw 0 45 0 4183 86.09% 2:32
37. glynthegin 30 45 0 11335 86.94% 2:23 154d
38. tbirdie98TNmtn.man 27 44 0 2654 90.69% 3:20 1265d
39. bwi 10 44 0 1940 91.80% 4:02 1817d
40. lizziep 0 44 0 2097 88.84% 3:22 4308d
41. firenze 5 44 0 3999 86.30% 2:55 8d
42. jsj41 1 44 0 5179 82.49% 2:52 1d
43. rws33315 22 44 0 9605 84.03% 3:07 1d
44. clyon 0 44 0 54283 79.28% 1:55 1:22
45. Runner1 43 43 0 310 88.71% 3:28 1004d
46. europegirl 26 43 0 3826 85.68% 3:57 2294d
47. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 40 43 0 575 92.17% 2:06 30d
48. Darkosi 23 43 0 2317 87.53% 1:51 14d
49. RhodyRebar 0 42 0 239 82.01% 4:49 3158d
50. drslime 0 42 0 520 86.54% 2:34 3351d
51. peterpan17 42 42 0 442 91.18% 3:06 3815d
52. Pianomoods 0 42 0 83 90.36% 2:50 4033d
53. mercury 1 42 0 489 83.84% 2:20 4112d
54. caribsoul 0 42 0 249 89.56% 2:13 4133d
55. gilbertgame27171 3 42 0 882 89.91% 2:40 67d
56. BrownsRedSox 19 42 0 1064 87.12% 1:59 1d
57. Where_shall_I_wander 10 41 0 1037 89.87% 3:06 2184d
58. Sikko_cat 0 41 0 1854 85.06% 4:03 2344d
59. TaliaVina 0 41 0 1416 88.77% 4:31 3065d
60. willem44 0 41 0 2087 85.34% 3:07 3260d
61. vonone 2 41 0 12368 79.35% 4:28 3600d
62. Billboy 1 41 0 1575 87.43% 3:38 3956d
63. Arilex 35 41 0 806 88.83% 8:37 4465d
64. Birdie_Num_Num 2 41 0 3260 72.18% 1:51 5389d
65. ginette 0 41 0 3680 81.63% 2:45
66. Thornlea 0 41 0 6837 78.94% 2:47 728d
67. riverb212 0 41 0 1357 89.02% 5:23 398d
68. ix 41 41 0 3212 87.14% 2:51 1d
69. jools 1 40 0 874 84.08% 4:59 2047d
70. Dirjan 10 40 0 2277 86.17% 4:00 2337d
71. OO7 1 40 0 302 89.07% 2:18 2852d
72. GoodOlMike 0 40 0 9110 77.60% 2:36 2913d
73. kdojug 1 40 0 7545 78.36% 2:28 3550d
74. beamerloc 8 40 0 1652 88.62% 6:36 3560d
75. peterpan15 0 40 0 60 93.33% 2:44 3809d
76. JoseBrazil 0 40 0 70 90.00% 1:50 4327d
77. Gulbis 0 39 0 1308 91.51% 3:31 393d
78. Sixpack 0 39 0 1180 87.03% 3:24 982d
79. schulz3346 1 39 0 44902 79.27% 2:41 1202d
80. BillI 14 39 0 168 90.48% 3:42 1932d
81. Mysterygirl 0 39 0 2889 85.01% 4:07 2340d
82. IPlayPoker 12 39 0 1392 88.72% 2:40 2489d
83. Leprechaun 0 39 0 1521 75.28% 4:02 2568d
84. aupguy 0 39 0 717 90.10% 4:05 3337d
85. peterpan12 0 39 0 107 95.33% 2:54 3774d
86. RacingGenk 1 39 0 166 87.35% 2:48 3797d
87. Mastermind 0 39 0 2681 85.83% 2:16 7d
88. CubicSprock 17 39 0 706 91.08% 1:35 14d
89. smelly_cootiefied_fence_post 0 38 0 1037 89.49% 3:08 1158d
90. EZ-Ed3-LAnseMI 1 38 0 168 89.29% 4:56 1469d
91. TLT 1 38 0 1226 81.81% 2:48 2314d
92. mds 0 38 0 668 88.47% 4:33 3196d
93. Kachooney 0 38 0 545 83.85% 2:07 130d
94. REKAB 0 38 0 122 88.52% 5:34 3927d
95. trwii 0 38 0 3926 87.39% 2:35 5296d
96. stinky_cootified_peach_tree 0 38 0 291 89.69% 3:16 409d
97. gorille 0 38 0 387 85.79% 6:11 7d
98. gumbybros 7 38 0 295 90.51% 5:05 1d
99. koier 0 37 0 427 82.20% 4:52 2096d
100. Boojum 37 37 0 79 94.94% 5:18 2315d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin