.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 12x0


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. TNmountainman 0 66 0 3806 90.59% 3:17 254d
2. diederik 0 58 0 6960 85.86% 3:55 2184d
3. TitanicTony 25 58 0 1484 90.84% 3:39 1d
4. rogertsb74 0 56 0 66212 87.58% 4:58 7:59
5. Goosey_Goosey_Gander 4 55 0 4222 88.47% 3:08 5d
6. carysboy 2 53 0 3106 78.40% 3:46 4133d
7. vavava 5 53 0 8465 86.30% 2:27 3d
8. sls3346 8 52 0 9713 82.60% 4:35 1480d
9. cxmiv 0 52 0 184 89.13% 6:28 3073d
10. peterpan22 51 51 0 306 91.50% 2:58 3722d
11. Rubsh 0 51 0 3111 86.34% 3:47 581d
12. manatee 14 51 0 948 89.87% 3:26 4d
13. d164280 28 51 0 9264 91.77% 3:51 2d
14. ValpoJim 3 51 0 2409 87.38% 2:37 3:46
15. Upstairs_and_downstairs 12 50 0 1885 88.28% 2:59 2003d
16. mycatmax 0 50 0 2523 85.37% 3:19 2192d
17. conflagration 0 50 0 70 91.43% 1:59 2396d
18. peterpan16 0 50 0 51 98.04% 3:38 3659d
19. Klepp 0 50 0 1753 90.42% 3:38 334d
20. fercell 0 49 0 30625 85.45% 2:35 85d
21. And_in_my_ladies_chamber 9 48 0 2936 88.32% 2:58 940d
22. carlw 1 48 0 2737 91.63% 2:57 1918d
23. dave 15 47 0 1554 89.12% 2:49 1016d
24. Uberman 1 47 0 926 90.06% 2:10 2067d
25. hellbound 0 47 0 825 92.12% 4:57 3664d
26. tiorapatea 9 47 0 1187 93.26% 6:16 4196d
27. joeygray 13 47 0 2853 87.87% 4:18 107d
28. DebbyJ 7 47 0 1162 79.78% 3:20 11d
29. loskazanes 0 46 0 518 89.38% 5:07 762d
30. LARGEFISH 0 46 0 1539 86.74% 3:21 1425d
31. leprechaun 0 46 0 49492 77.41% 4:24 2055d
32. peterpan11 0 46 0 178 91.01% 2:42 3606d
33. TPISLLC 0 46 0 281 81.14% 1:45 4300d
34. Zonny 26 46 0 6052 83.96% 3:13 5d
35. Top-100-of-all-variants 0 45 0 47 95.74% 3:22 3972d
36. trw 0 45 0 4183 86.09% 2:32
37. glynthegin 25 45 0 11330 86.94% 2:23 2d
38. tbirdie98TNmtn.man 27 44 0 2654 90.69% 3:20 1110d
39. bwi 10 44 0 1940 91.80% 4:02 1663d
40. lizziep 0 44 0 2097 88.84% 3:22 4153d
41. rws33315 3 44 0 9370 84.00% 3:06 336d
42. firenze 0 44 0 3700 86.46% 2:54 23d
43. jsj41 1 44 0 4899 82.65% 2:53 2d
44. clyon 0 44 0 52147 79.41% 1:55 3:28
45. Runner1 43 43 0 310 88.71% 3:28 849d
46. europegirl 26 43 0 3826 85.68% 3:57 2139d
47. Darkosi 0 43 0 2093 87.43% 1:52 8d
48. RhodyRebar 0 42 0 239 82.01% 4:49 3003d
49. drslime 0 42 0 520 86.54% 2:34 3196d
50. peterpan17 42 42 0 442 91.18% 3:06 3660d
51. Pianomoods 0 42 0 83 90.36% 2:50 3878d
52. mercury 1 42 0 489 83.84% 2:20 3957d
53. caribsoul 0 42 0 249 89.56% 2:13 3978d
54. BrownsRedSox 0 42 0 1045 86.89% 1:58 1d
55. gilbertgame27171 16 42 0 874 90.05% 2:40 11d
56. Where_shall_I_wander 10 41 0 1037 89.87% 3:06 2029d
57. Sikko_cat 0 41 0 1854 85.06% 4:03 2189d
58. TaliaVina 0 41 0 1416 88.77% 4:31 2910d
59. willem44 0 41 0 2087 85.34% 3:07 3105d
60. vonone 2 41 0 12368 79.35% 4:28 3445d
61. Billboy 1 41 0 1575 87.43% 3:38 3801d
62. Arilex 35 41 0 806 88.83% 8:37 4310d
63. Birdie_Num_Num 2 41 0 3260 72.18% 1:51 5234d
64. ginette 0 41 0 3680 81.63% 2:45
65. Thornlea 0 41 0 6837 78.94% 2:47 573d
66. riverb212 0 41 0 1357 89.02% 5:23 243d
67. jools 1 40 0 874 84.08% 4:59 1892d
68. Dirjan 10 40 0 2277 86.17% 4:00 2182d
69. OO7 1 40 0 302 89.07% 2:18 2697d
70. GoodOlMike 0 40 0 9110 77.60% 2:36 2758d
71. kdojug 1 40 0 7545 78.36% 2:28 3395d
72. beamerloc 8 40 0 1652 88.62% 6:36 3405d
73. peterpan15 0 40 0 60 93.33% 2:44 3654d
74. JoseBrazil 0 40 0 70 90.00% 1:50 4172d
75. Gulbis 0 39 0 1308 91.51% 3:31 238d
76. Sixpack 0 39 0 1180 87.03% 3:24 827d
77. schulz3346 1 39 0 44902 79.27% 2:41 1047d
78. BillI 14 39 0 168 90.48% 3:42 1777d
79. Mysterygirl 0 39 0 2889 85.01% 4:07 2185d
80. IPlayPoker 12 39 0 1392 88.72% 2:40 2334d
81. Leprechaun 0 39 0 1521 75.28% 4:02 2413d
82. aupguy 0 39 0 717 90.10% 4:05 3182d
83. peterpan12 0 39 0 107 95.33% 2:54 3619d
84. RacingGenk 1 39 0 166 87.35% 2:48 3643d
85. CubicSprock 10 39 0 688 90.99% 1:35 1d
86. Mastermind 19 39 4 2366 85.71% 2:15 0:00
87. smelly_cootiefied_fence_post 0 38 0 1037 89.49% 3:08 1003d
88. EZ-Ed3-LAnseMI 1 38 0 168 89.29% 4:56 1314d
89. TLT 1 38 0 1226 81.81% 2:48 2159d
90. mds 0 38 0 668 88.47% 4:33 3041d
91. Kachooney 0 38 0 545 83.85% 2:07 10d
92. REKAB 0 38 0 122 88.52% 5:34 3772d
93. trwii 0 38 0 3926 87.39% 2:35 5141d
94. stinky_cootified_peach_tree 0 38 0 291 89.69% 3:16 254d
95. koier 0 37 0 427 82.20% 4:52 1941d
96. Boojum 37 37 0 79 94.94% 5:18 2160d
97. tmal1206 0 37 0 686 88.92% 3:41 2835d
98. noneoftheabove 0 37 0 84 92.86% 4:34 2954d
99. bg322 1 37 0 55 92.73% 3:23 3386d
100. bojagr 14 37 0 1089 86.04% 2:46 4665d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin