.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 12x0


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. TNmountainman 0 66 0 3806 90.59% 3:17 195d
2. diederik 0 58 0 6960 85.86% 3:55 2125d
3. TitanicTony 16 58 0 1396 90.76% 3:38 10d
4. rogertsb74 11 56 11 65080 87.57% 4:58 0:09
5. Goosey_Goosey_Gander 43 55 0 4212 88.51% 3:08 5d
6. carysboy 2 53 0 3106 78.40% 3:46 4074d
7. vavava 0 53 0 6758 86.75% 2:28 10:51
8. sls3346 8 52 0 9713 82.60% 4:35 1421d
9. cxmiv 0 52 0 184 89.13% 6:28 3014d
10. peterpan22 51 51 0 306 91.50% 2:58 3663d
11. Rubsh 0 51 0 3111 86.34% 3:47 522d
12. d164280 20 51 0 9170 91.77% 3:51 11:27
13. manatee 18 51 0 922 90.02% 3:26 3d
14. ValpoJim 17 51 0 2389 87.32% 2:36 13:29
15. Upstairs_and_downstairs 12 50 0 1885 88.28% 2:59 1944d
16. mycatmax 0 50 0 2523 85.37% 3:19 2133d
17. conflagration 0 50 0 70 91.43% 1:59 2337d
18. peterpan16 0 50 0 51 98.04% 3:38 3600d
19. Klepp 0 50 0 1753 90.42% 3:38 275d
20. fercell 0 49 0 30625 85.45% 2:35 26d
21. And_in_my_ladies_chamber 9 48 0 2936 88.32% 2:58 881d
22. carlw 1 48 0 2737 91.63% 2:57 1859d
23. dave 15 47 0 1554 89.12% 2:49 958d
24. Uberman 1 47 0 926 90.06% 2:10 2009d
25. hellbound 0 47 0 825 92.12% 4:57 3605d
26. tiorapatea 9 47 0 1187 93.26% 6:16 4137d
27. joeygray 13 47 0 2853 87.87% 4:18 49d
28. DebbyJ 4 47 0 1159 79.72% 3:20 14d
29. loskazanes 0 46 0 518 89.38% 5:07 703d
30. LARGEFISH 0 46 0 1539 86.74% 3:21 1366d
31. leprechaun 0 46 0 49492 77.41% 4:24 1996d
32. peterpan11 0 46 0 178 91.01% 2:42 3547d
33. TPISLLC 0 46 0 281 81.14% 1:45 4241d
34. Zonny 18 46 0 5877 83.92% 3:15 5d
35. Top-100-of-all-variants 0 45 0 47 95.74% 3:22 3913d
36. trw 0 45 0 4183 86.09% 2:32
37. tbirdie98TNmtn.man 27 44 0 2654 90.69% 3:20 1051d
38. bwi 10 44 0 1940 91.80% 4:02 1604d
39. lizziep 0 44 0 2097 88.84% 3:22 4094d
40. rws33315 3 44 0 9370 84.00% 3:06 277d
41. firenze 0 44 0 3648 86.38% 2:53 26d
42. jsj41 3 44 0 4782 82.71% 2:53 1d
43. clyon 17 44 0 51496 79.40% 1:55 1d
44. Runner1 43 43 0 310 88.71% 3:28 791d
45. europegirl 26 43 0 3826 85.68% 3:57 2080d
46. Darkosi 0 43 0 2093 87.43% 1:52 51d
47. glynthegin 10 43 0 10458 86.89% 2:23 10d
48. RhodyRebar 0 42 0 239 82.01% 4:49 2944d
49. drslime 0 42 0 520 86.54% 2:34 3137d
50. peterpan17 42 42 0 442 91.18% 3:06 3601d
51. Pianomoods 0 42 0 83 90.36% 2:50 3819d
52. mercury 1 42 0 489 83.84% 2:20 3898d
53. caribsoul 0 42 0 249 89.56% 2:13 3919d
54. BrownsRedSox 0 42 0 1045 86.89% 1:58 8d
55. gilbertgame27171 12 42 0 870 90.00% 2:40 16d
56. Where_shall_I_wander 10 41 0 1037 89.87% 3:06 1971d
57. Sikko_cat 0 41 0 1854 85.06% 4:03 2130d
58. TaliaVina 0 41 0 1416 88.77% 4:31 2851d
59. willem44 0 41 0 2087 85.34% 3:07 3046d
60. vonone 2 41 0 12368 79.35% 4:28 3386d
61. Billboy 1 41 0 1575 87.43% 3:38 3742d
62. Arilex 35 41 0 806 88.83% 8:37 4252d
63. Birdie_Num_Num 2 41 0 3260 72.18% 1:51 5175d
64. ginette 0 41 0 3680 81.63% 2:45
65. Thornlea 0 41 0 6837 78.94% 2:47 514d
66. riverb212 0 41 0 1357 89.02% 5:23 184d
67. jools 1 40 0 874 84.08% 4:59 1833d
68. Dirjan 10 40 0 2277 86.17% 4:00 2123d
69. OO7 1 40 0 302 89.07% 2:18 2638d
70. GoodOlMike 0 40 0 9110 77.60% 2:36 2699d
71. kdojug 1 40 0 7545 78.36% 2:28 3337d
72. beamerloc 8 40 0 1652 88.62% 6:36 3347d
73. peterpan15 0 40 0 60 93.33% 2:44 3595d
74. JoseBrazil 0 40 0 70 90.00% 1:50 4113d
75. Gulbis 0 39 0 1308 91.51% 3:31 179d
76. Sixpack 0 39 0 1180 87.03% 3:24 768d
77. schulz3346 1 39 0 44902 79.27% 2:41 988d
78. BillI 14 39 0 168 90.48% 3:42 1718d
79. Mysterygirl 0 39 0 2889 85.01% 4:07 2126d
80. IPlayPoker 12 39 0 1392 88.72% 2:40 2275d
81. Leprechaun 0 39 0 1521 75.28% 4:02 2354d
82. aupguy 0 39 0 717 90.10% 4:05 3123d
83. peterpan12 0 39 0 107 95.33% 2:54 3560d
84. RacingGenk 1 39 0 166 87.35% 2:48 3584d
85. smelly_cootiefied_fence_post 0 38 0 1037 89.49% 3:08 944d
86. EZ-Ed3-LAnseMI 1 38 0 168 89.29% 4:56 1255d
87. TLT 1 38 0 1226 81.81% 2:48 2101d
88. mds 0 38 0 668 88.47% 4:33 2982d
89. Kachooney 0 38 0 545 83.85% 2:07 3647d
90. REKAB 0 38 0 122 88.52% 5:34 3713d
91. trwii 0 38 0 3926 87.39% 2:35 5082d
92. stinky_cootified_peach_tree 0 38 0 291 89.69% 3:16 195d
93. Mastermind 0 38 0 1994 84.90% 2:15 23:39
94. koier 0 37 0 427 82.20% 4:52 1882d
95. Boojum 37 37 0 79 94.94% 5:18 2101d
96. tmal1206 0 37 0 686 88.92% 3:41 2776d
97. noneoftheabove 0 37 0 84 92.86% 4:34 2895d
98. bg322 1 37 0 55 92.73% 3:23 3327d
99. bojagr 14 37 0 1089 86.04% 2:46 4607d
100. ElGuapo 12 37 0 474 87.55% 2:03 17d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin