.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 12x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. WillemZwart 0 3905 0 22207 99.43% 1:53 14d
2. MikeC 0 3507 0 4480 99.96% 4:34 913d
3. d164280 3082 3082 0 4967 99.90% 3:04 16:19
4. Slug 0 3011 0 3012 99.97% 3:58 1788d
5. peekaboo401 93 2255 0 76090 99.32% 2:32 1090d
6. SophieB 245 2186 0 13770 99.55% 2:32 2d
7. hfs 2 2163 0 2624 99.81% 2:54 261d
8. Hedy 41 1940 0 5724 99.76% 2:59 147d
9. manatee 1151 1877 0 4500 99.78% 3:22 3d
10. ValpoJim 2 1768 0 12913 99.75% 1:48 15d
11. carlw 0 1720 0 1721 99.94% 2:57 2773d
12. ekabiljo 0 1697 0 4636 99.85% 3:39 929d
13. rodger99 1538 1597 0 11609 99.33% 6:37 220d
14. javab 1528 1528 0 1528 100.00% 3:32 1d
15. BWI 255 1506 0 9119 99.81% 2:40 14d
16. goobz 1436 1436 0 7341 98.99% 2:14 4620d
17. Pianomoods 10 1406 0 2041 99.71% 2:06 3587d
18. jkersh 113 1387 0 3889 99.74% 4:15 1883d
19. bwi 786 1368 0 9187 99.86% 2:41 14d
20. frangle 0 1366 0 4982 99.60% 4:56 3433d
21. forsocdude 16 1341 0 1358 99.93% 2:44 36d
22. Gulbis 11 1340 0 2501 99.76% 2:05 255d
23. shanghaibob 139 1338 0 8700 99.82% 3:33 12:42
24. WillemZwart. 0 1302 0 3715 99.35% 1:56 846d
25. swidgen 100 1285 0 3658 99.84% 3:19 3d
26. Lawrence55Dee 87 1250 0 5833 99.67% 1:34 382d
27. MabdulD 1 1229 0 1231 99.92% 1:25 2417d
28. RA-GUN 1 1215 0 12575 99.45% 1:57 56d
29. LJ999 83 1195 0 27344 99.37% 2:19 4d
30. Aviva 40 1175 0 1866 99.89% 2:58 652d
31. T1-T3 355 1133 0 4802 99.71% 1:38 4d
32. equator21211 1 1124 0 5441 99.50% 1:31 1935d
33. fcPete 1122 1122 0 1750 99.60% 4:36 442d
34. basketmaker! 162 1108 0 8896 99.01% 1:53 1d
35. rexed 12 1092 0 12091 99.59% 2:23 924d
36. yael 40 1076 0 1423 99.79% 3:23 652d
37. Tagkag 0 1055 0 1427 99.65% 2:15 619d
38. salarandy 32 1042 0 59927 99.23% 1:43 251d
39. Cantab2 10 1040 0 1673 99.64% 2:54 60d
40. lorpie 4 1025 0 2989 99.57% 2:48 242d
41. tmal1206 1 1025 0 28136 99.44% 4:23 5d
42. Lanny 45 1006 0 159538 99.03% 1:49 14:50
43. Sookie2 10 999 0 7243 99.45% 2:26 1867d
44. GabbyG 997 997 0 5091 99.78% 2:45 50d
45. etaoin 0 989 0 1412 99.79% 2:40
46. Mr.B 40 968 0 1323 99.85% 3:15 652d
47. TitanicTony 544 960 0 6420 99.47% 2:48 243d
48. 1234567 1 947 0 1674 99.76% 2:32 2790d
49. jss727 190 947 0 4783 99.39% 2:46 531d
50. TaliaVina 40 939 0 3635 99.48% 2:59 652d
51. dangrim59 0 937 0 2039 99.75% 2:14 2584d
52. headhunter 0 934 0 26712 99.39% 1:57 9d
53. holdontight 0 930 0 4440 99.50% 2:01 77d
54. Manticor 195 899 0 16405 99.65% 2:38 9:25
55. Willem.Zwart 0 894 0 1200 99.67% 1:54 39d
56. Stacaroo 39 891 0 7645 99.67% 2:56 652d
57. mds 41 891 0 2516 99.52% 2:57 96d
58. tupelog 2 890 0 11266 99.30% 2:12 738d
59. firenze 58 890 0 7180 98.93% 1:54 7d
60. wasjun 65 879 0 1393 99.78% 2:56 297d
61. Aristootle49 1 866 0 932 99.57% 1:41 912d
62. Sinjun 0 864 0 22701 98.24% 2:02 27d
63. BillWolfe 11 863 0 3709 99.43% 4:49 386d
64. riverb212 5 856 0 4952 99.64% 2:58 242d
65. #WillemZwart# 0 853 0 854 99.88% 2:02 1649d
66. diederik 837 837 0 6968 99.53% 3:38 2185d
67. Leahe 40 835 0 3368 99.44% 2:58 652d
68. yrrek 9 824 0 5252 99.31% 2:25 4611d
69. WillemZwart2 0 820 0 2724 99.38% 1:53 2240d
70. DoubleDouble 8 804 0 55423 98.85% 1:30 1502d
71. GolleeBobFan223 82 799 0 972 99.69% 2:32 4d
72. Tass 0 793 0 3951 99.32% 3:34 1635d
73. Sookie 10 791 0 6790 99.54% 2:31 270d
74. Rubsh 22 790 0 3975 99.42% 2:54 595d
75. 98percenter-Republican-Target 786 786 0 786 100.00% 2:46 14d
76. Ouch!!-They-really-got-me! 786 786 0 1519 99.87% 2:49 14d
77. Will-Republicans-unsequester-us 786 786 0 1008 99.90% 2:42 14d
78. Never!!-Kill-the-Economy!!! 786 786 0 2824 99.68% 2:37 14d
79. And-try-to-blame-it-on-Obama! 786 786 0 825 99.88% 2:49 14d
80. netflick 2 777 0 2170 99.72% 2:39 1137d
81. skred 0 751 0 887 99.32% 2:48 980d
82. Aristootle53 0 735 0 894 99.78% 1:31 2404d
83. Cantab 1 734 0 5979 99.23% 2:41 49d
84. WZwart57 0 732 0 2619 99.39% 1:58 2321d
85. fundom 39 731 0 5620 99.34% 4:46 4060d
86. guber 728 728 0 1288 99.61% 2:17 4571d
87. color_blind 0 724 0 1099 99.73% 4:00 2356d
88. johnny12r 155 723 0 5835 99.13% 2:37 47d
89. JoeBibb 1 722 0 724 99.86% 2:43 2735d
90. sheeet 718 718 0 719 99.86% 2:42 4496d
91. jjacobs 444 707 4 50541 98.92% 2:52 1:53
92. RandyR 250 696 0 10495 99.36% 2:32 2291d
93. Eabroom10 0 691 0 692 99.86% 1:50 1633d
94. BigBroFan56 20 682 4 25187 99.29% 2:13 1:25
95. phqr 680 680 0 681 99.85% 2:41 4483d
96. johnny10r 33 672 0 14674 99.35% 2:45 6:57
97. bg322 0 667 0 1669 99.64% 2:07 4499d
98. dale021 650 650 0 19778 98.99% 5:45 441d
99. WillemZwart!! 0 649 0 979 99.28% 1:49 502d
100. davidkershner 3 644 0 6562 99.33% 2:52 1436d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin