.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 12x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. WillemZwart 0 3905 0 22235 99.43% 1:53 29d
2. d164280 3561 3561 2 5446 99.91% 3:08 5:29
3. MikeC 0 3507 0 4480 99.96% 4:34 1155d
4. Slug 0 3011 0 3012 99.97% 3:58 2029d
5. peekaboo401 93 2255 0 76090 99.32% 2:32 1332d
6. SophieB 292 2186 0 13817 99.55% 2:32 6d
7. hfs 2 2163 0 2624 99.81% 2:54 502d
8. Hedy 41 1940 0 5724 99.76% 2:59 388d
9. manatee 1216 1877 0 4565 99.78% 3:22 4d
10. ValpoJim 2 1768 0 12913 99.75% 1:48 1:31
11. carlw 0 1720 0 1721 99.94% 2:57 3014d
12. ekabiljo 0 1697 0 4636 99.85% 3:39 1171d
13. rodger99 1190 1597 12 14585 99.39% 6:20 0:27
14. javab 1567 1567 0 1567 100.00% 3:33 14d
15. BWI 277 1506 0 9141 99.81% 2:40 2d
16. goobz 1436 1436 0 7341 98.99% 2:14 4862d
17. Pianomoods 10 1406 0 2041 99.71% 2:06 3828d
18. jkersh 113 1387 0 3889 99.74% 4:15 2125d
19. bwi 795 1368 0 9196 99.86% 2:41 2d
20. frangle 0 1366 0 4982 99.60% 4:56 3675d
21. forsocdude 16 1341 0 1358 99.93% 2:44 278d
22. Gulbis 11 1340 0 2501 99.76% 2:05 497d
23. shanghaibob 334 1338 0 8895 99.82% 3:32 4d
24. WillemZwart. 0 1302 0 3715 99.35% 1:56 1087d
25. swidgen 228 1285 0 3786 99.84% 3:18 4d
26. Lawrence55Dee 88 1250 0 5834 99.67% 1:34 148d
27. MabdulD 1 1229 0 1231 99.92% 1:25 2658d
28. RA-GUN 21 1215 0 13002 99.45% 1:57 48d
29. LJ999 330 1195 0 28489 99.38% 2:19 39d
30. Aviva 40 1175 0 1866 99.89% 2:58 893d
31. T1-T3 443 1133 0 5703 99.74% 1:38 4d
32. equator21211 1 1124 0 5441 99.50% 1:31 2177d
33. fcPete 1122 1122 0 1750 99.60% 4:36 683d
34. Manticor 1119 1119 1 17582 99.67% 2:39 12:53
35. basketmaker! 25 1108 0 9370 98.96% 1:56 21:20
36. rexed 12 1092 0 12091 99.59% 2:23 1166d
37. yael 40 1076 0 1423 99.79% 3:23 893d
38. Tagkag 0 1055 0 1427 99.65% 2:15 860d
39. salarandy 32 1042 0 59927 99.23% 1:43 492d
40. Cantab2 25 1040 0 1688 99.64% 2:54 174d
41. lorpie 4 1025 0 2989 99.57% 2:48 483d
42. tmal1206 0 1025 0 30752 99.40% 4:32 125d
43. Lanny 69 1006 0 172717 99.04% 1:49 2d
44. Sookie2 10 999 0 7243 99.45% 2:26 2109d
45. GabbyG 997 997 0 5091 99.78% 2:45 292d
46. etaoin 0 989 0 1412 99.79% 2:40
47. Mr.B 40 968 0 1323 99.85% 3:15 893d
48. TitanicTony 544 960 0 6420 99.47% 2:48 107d
49. jss727 190 947 0 4783 99.39% 2:46 773d
50. 1234567 12 947 0 1685 99.76% 2:32 95d
51. TaliaVina 40 939 0 3635 99.48% 2:59 893d
52. dangrim59 0 937 0 2039 99.75% 2:14 2826d
53. headhunter 230 934 35 28614 99.40% 1:56 1:45
54. holdontight 52 930 0 6571 99.53% 1:57 18d
55. high-5 5 926 0 5335 99.57% 1:54 8d
56. Willem.Zwart 0 894 0 1200 99.67% 1:54 280d
57. Stacaroo 39 891 0 7645 99.67% 2:56 894d
58. mds 41 891 0 2516 99.52% 2:57 338d
59. tupelog 2 890 0 11266 99.30% 2:12 980d
60. firenze 59 890 0 7354 98.91% 1:54 4d
61. wasjun 65 879 0 1393 99.78% 2:56 539d
62. Aristootle49 1 866 0 932 99.57% 1:41 1154d
63. Sinjun 36 864 36 23898 98.24% 2:01 0:00
64. BillWolfe 11 863 0 3709 99.43% 4:49 627d
65. riverb212 5 856 0 4952 99.64% 2:58 484d
66. #WillemZwart# 0 853 0 854 99.88% 2:02 1891d
67. diederik 837 837 0 6968 99.53% 3:38 2426d
68. Leahe 40 835 0 3368 99.44% 2:58 893d
69. yrrek 9 824 0 5252 99.31% 2:25 4853d
70. WillemZwart2 0 820 0 2724 99.38% 1:53 2481d
71. DoubleDouble 8 804 0 55423 98.85% 1:30 1743d
72. GolleeBobFan223 330 799 0 1775 99.66% 2:39 38d
73. 98percenter-Republican-Target 795 795 0 795 100.00% 2:47 7d
74. Ouch!!-They-really-got-me! 795 795 0 1528 99.87% 2:49 7d
75. Will-Republicans-unsequester-us 795 795 0 1017 99.90% 2:43 7d
76. Never!!-Kill-the-Economy!!! 795 795 0 2833 99.68% 2:37 7d
77. And-try-to-blame-it-on-Obama! 795 795 0 834 99.88% 2:49 2d
78. Tass 0 793 0 3951 99.32% 3:34 1877d
79. Sookie 10 791 0 6790 99.54% 2:31 511d
80. Rubsh 22 790 0 3975 99.42% 2:54 836d
81. netflick 2 777 0 2170 99.72% 2:39 1378d
82. -WillemZwart 0 771 0 878 99.66% 1:47 30d
83. skred 0 751 0 887 99.32% 2:48 1222d
84. Aristootle53 0 735 0 894 99.78% 1:31 2646d
85. Cantab 0 734 0 7003 98.91% 2:45 3d
86. WZwart57 0 732 0 2619 99.39% 1:58 2563d
87. fundom 39 731 0 5620 99.34% 4:46 4301d
88. guber 728 728 0 1288 99.61% 2:17 4813d
89. color_blind 0 724 0 1099 99.73% 4:00 2598d
90. johnny12r 70 723 0 5923 99.12% 2:37 46d
91. JoeBibb 1 722 0 724 99.86% 2:43 2976d
92. sheeet 718 718 0 719 99.86% 2:42 4737d
93. jjacobs 249 707 0 52471 98.93% 2:54 18:54
94. --WillemZwart-- 0 700 0 962 99.69% 1:49 57d
95. RandyR 250 696 0 10495 99.36% 2:32 2532d
96. Eabroom10 0 691 0 692 99.86% 1:50 1874d
97. BigBroFan56 330 682 0 27206 99.26% 2:14 39d
98. phqr 680 680 0 681 99.85% 2:41 4725d
99. johnny10r 11 672 0 16817 99.33% 2:49 1d
100. bg322 0 667 0 1669 99.64% 2:07 4741d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin