.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 13x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
901. leftygirl 14 14 0 14 100.00% 1:27 722d
902. limle 14 14 0 14 100.00% 1:38 593d
903. batchguy2 13 13 0 13 100.00% 1:16 3340d
904. VolleymomDee 13 13 0 13 100.00% 1:28 3537d
905. DONNIE 13 13 0 13 100.00% 4:53 3845d
906. justink 13 13 0 13 100.00% 1:37 4245d
907. LIVIA 13 13 0 13 100.00% 1:34 4441d
908. ERIC1 13 13 0 13 100.00% 3:39 4518d
909. flotre2 13 13 0 13 100.00% 1:52 4796d
910. dougendicott 13 13 0 13 100.00% 2:54 4951d
911. Sporran 13 13 0 13 100.00% 2:35 5033d
912. Chadwickywacky 13 13 0 13 100.00% 3:41 5126d
913. ninat 13 13 0 13 100.00% 2:49 5644d
914. YankeeLady95 13 13 0 13 100.00% 3:31 5719d
915. Moneynous 12 12 0 12 100.00% 1:16 1977d
916. Ozidoc2 12 12 0 12 100.00% 1:14 1993d
917. joep 12 12 0 12 100.00% 2:53 2235d
918. GrammaNan 0 12 0 13 92.31% 1:51 3042d
919. lizzzurd 12 12 0 12 100.00% 1:33 3284d
920. jtm 12 12 0 12 100.00% 1:31 3623d
921. kingsofleon 12 12 0 12 100.00% 0:58 3657d
922. Playallday 12 12 0 12 100.00% 1:11 3753d
923. anybodybutbush 12 12 0 12 100.00% 0:45 4147d
924. riseta 0 12 0 23 91.30% 2:32 4228d
925. optica29 12 12 0 12 100.00% 2:22 4262d
926. glowacks 12 12 0 12 100.00% 1:23 4569d
927. Karen123 12 12 0 12 100.00% 1:01 4594d
928. herby63 12 12 0 12 100.00% 3:11 4741d
929. ena 1 12 0 18 88.89% 3:05 5027d
930. bruce03 12 12 0 12 100.00% 4:47 5791d
931. crystalflute 11 12 0 24 95.83% 3:32 5992d
932. heyheyhey 12 12 0 12 100.00% 1:37 6077d
933. jg24 11 11 0 11 100.00% 0:49 1652d
934. wanco 11 11 0 11 100.00% 1:19 1750d
935. 17102010 0 11 0 12 91.67% 0:50 3201d
936. giammer 11 11 0 11 100.00% 3:29 3423d
937. Dojie 11 11 0 11 100.00% 3:26 3584d
938. nmclean 11 11 0 14 92.86% 6:04 3997d
939. DaytonaB 11 11 0 11 100.00% 3:00 4172d
940. robertoclemente 11 11 0 11 100.00% 3:19 4488d
941. stumperdeuce 0 11 0 12 91.67% 5:55 4503d
942. RPKisgay 11 11 0 11 100.00% 0:43 5174d
943. Casseopias 11 11 0 11 100.00% 2:06 5226d
944. Wfor2004 11 11 0 11 100.00% 1:38 5375d
945. test 11 11 0 11 100.00% 1:00 5521d
946. dml19 11 11 0 11 100.00% 1:21 5628d
947. ledstar 0 11 0 20 90.00% 1:26 5808d
948. jaws1 11 11 0 11 100.00% 1:28 5900d
949. blauerflieder1 11 11 0 11 100.00% 1:25 6132d
950. LEEZAMARIE 11 11 0 11 100.00% 3:49 6170d
951. sking 11 11 0 11 100.00% 2:00 180d
952. b1hvky47 3 10 0 70 77.14% 2:07 1756d
953. SFW-2361 10 10 0 10 100.00% 0:59 2922d
954. 13012011 0 10 0 11 90.91% 0:57 3112d
955. mindwalkeronline 10 10 0 10 100.00% 5:14 3585d
956. elekdink 10 10 0 10 100.00% 3:19 3673d
957. frednhaliburton 10 10 0 10 100.00% 1:33 3816d
958. ekabiljo 10 10 0 10 100.00% 0:54 3957d
959. leppard2 10 10 0 10 100.00% 0:47 4032d
960. jillelissa 10 10 0 10 100.00% 2:27 4083d
961. crescentmoon 10 10 0 10 100.00% 1:20 4199d
962. FreeSellBitch 10 10 0 10 100.00% 0:52 4298d
963. Buzzy 10 10 0 10 100.00% 1:21 4490d
964. Graham 10 10 0 10 100.00% 0:57 4502d
965. mm123 10 10 0 11 90.91% 0:48 4554d
966. tinae 10 10 0 10 100.00% 2:31 4597d
967. funlovunk 10 10 0 10 100.00% 2:31 4671d
968. clutz 10 10 0 10 100.00% 4:09 4733d
969. cactusginny 10 10 0 10 100.00% 1:26 4739d
970. curbaniak 10 10 0 13 92.31% 1:47 5121d
971. Dabinka 10 10 0 10 100.00% 1:48 5248d
972. wimpie73 10 10 0 10 100.00% 1:16 5260d
973. tina09 10 10 0 10 100.00% 1:28 5295d
974. A4 10 10 0 10 100.00% 0:52 5464d
975. Old_N. 10 10 0 10 100.00% 0:53 5547d
976. carl 10 10 0 10 100.00% 2:32 5632d
977. fcjoe 10 10 0 10 100.00% 1:24 5806d
978. doebuck 10 10 0 10 100.00% 2:42 5890d
979. Wendange 10 10 0 10 100.00% 2:20 5964d
980. wombat 10 10 0 10 100.00% 2:03 6010d
981. JDoogieH 10 10 0 10 100.00% 1:42 6107d
982. Artist75 10 10 0 10 100.00% 1:48 4d
983. Bluefacedwatch 9 9 0 9 100.00% 2:23 2380d
984. eekthecat 9 9 0 9 100.00% 1:38 2977d
985. cloud 9 9 0 9 100.00% 0:47 3045d
986. LUCCIGIRL 0 9 0 10 90.00% 1:34 3273d
987. Foo!=Bar 9 9 0 9 100.00% 1:20 3301d
988. ron4120 9 9 0 9 100.00% 0:47 3720d
989. edina 9 9 0 9 100.00% 10:08 4008d
990. Sixpack 9 9 0 9 100.00% 2:34 4178d
991. purpledaisy 9 9 0 9 100.00% 1:03 4225d
992. ML61 9 9 0 10 90.00% 0:53 4360d
993. lele71 9 9 0 9 100.00% 2:03 4474d
994. sixlette 9 9 0 9 100.00% 0:59 5130d
995. Polkadance 9 9 0 9 100.00% 1:45 5261d
996. gamegrape 9 9 0 9 100.00% 1:25 5641d
997. HogDog 9 9 0 9 100.00% 1:07 5683d
998. weloganite 9 9 0 9 100.00% 0:56 5708d
999. fbg 9 9 0 9 100.00% 1:17 5806d
1000. tinag 9 9 0 9 100.00% 3:56 6102d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin