.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 13x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
901. jills 14 14 0 14 100.00% 0:36 5868d
902. sexyplaygirl0206 2 14 0 17 94.12% 1:30 6097d
903. gijs 0 14 0 15 93.33% 1:08
904. leftygirl 14 14 0 14 100.00% 1:27 785d
905. limle 14 14 0 14 100.00% 1:38 656d
906. batchguy2 13 13 0 13 100.00% 1:16 3404d
907. VolleymomDee 13 13 0 13 100.00% 1:28 3600d
908. DONNIE 13 13 0 13 100.00% 4:53 3909d
909. justink 13 13 0 13 100.00% 1:37 4309d
910. LIVIA 13 13 0 13 100.00% 1:34 4505d
911. ERIC1 13 13 0 13 100.00% 3:39 4581d
912. flotre2 13 13 0 13 100.00% 1:52 4859d
913. dougendicott 13 13 0 13 100.00% 2:54 5015d
914. Sporran 13 13 0 13 100.00% 2:35 5097d
915. Chadwickywacky 13 13 0 13 100.00% 3:41 5189d
916. ninat 13 13 0 13 100.00% 2:49 5708d
917. YankeeLady95 13 13 0 13 100.00% 3:31 5783d
918. Moneynous 12 12 0 12 100.00% 1:16 2040d
919. Ozidoc2 12 12 0 12 100.00% 1:14 2056d
920. joep 12 12 0 12 100.00% 2:53 2299d
921. GrammaNan 0 12 0 13 92.31% 1:51 3105d
922. lizzzurd 12 12 0 12 100.00% 1:33 3348d
923. jtm 12 12 0 12 100.00% 1:31 3687d
924. kingsofleon 12 12 0 12 100.00% 0:58 3721d
925. Playallday 12 12 0 12 100.00% 1:11 3816d
926. anybodybutbush 12 12 0 12 100.00% 0:45 4210d
927. riseta 0 12 0 23 91.30% 2:32 4292d
928. optica29 12 12 0 12 100.00% 2:22 4325d
929. glowacks 12 12 0 12 100.00% 1:23 4632d
930. Karen123 12 12 0 12 100.00% 1:01 4658d
931. herby63 12 12 0 12 100.00% 3:11 4805d
932. ena 1 12 0 18 88.89% 3:05 5091d
933. bruce03 12 12 0 12 100.00% 4:47 5854d
934. crystalflute 11 12 0 24 95.83% 3:32 6055d
935. heyheyhey 12 12 0 12 100.00% 1:37 6140d
936. jg24 11 11 0 11 100.00% 0:49 1715d
937. wanco 11 11 0 11 100.00% 1:19 1814d
938. 17102010 0 11 0 12 91.67% 0:50 3265d
939. giammer 11 11 0 11 100.00% 3:29 3487d
940. Dojie 11 11 0 11 100.00% 3:26 3648d
941. nmclean 11 11 0 14 92.86% 6:04 4061d
942. DaytonaB 11 11 0 11 100.00% 3:00 4235d
943. robertoclemente 11 11 0 11 100.00% 3:19 4552d
944. stumperdeuce 0 11 0 12 91.67% 5:55 4566d
945. RPKisgay 11 11 0 11 100.00% 0:43 5237d
946. Casseopias 11 11 0 11 100.00% 2:06 5290d
947. Wfor2004 11 11 0 11 100.00% 1:38 5438d
948. test 11 11 0 11 100.00% 1:00 5585d
949. dml19 11 11 0 11 100.00% 1:21 5691d
950. ledstar 0 11 0 20 90.00% 1:26 5872d
951. jaws1 11 11 0 11 100.00% 1:28 5964d
952. blauerflieder1 11 11 0 11 100.00% 1:25 6196d
953. LEEZAMARIE 11 11 0 11 100.00% 3:49 6234d
954. sking 11 11 0 11 100.00% 2:00 244d
955. b1hvky47 3 10 0 70 77.14% 2:07 1820d
956. SFW-2361 10 10 0 10 100.00% 0:59 2985d
957. 13012011 0 10 0 11 90.91% 0:57 3175d
958. mindwalkeronline 10 10 0 10 100.00% 5:14 3649d
959. elekdink 10 10 0 10 100.00% 3:19 3736d
960. frednhaliburton 10 10 0 10 100.00% 1:33 3879d
961. ekabiljo 10 10 0 10 100.00% 0:54 4020d
962. leppard2 10 10 0 10 100.00% 0:47 4096d
963. jillelissa 10 10 0 10 100.00% 2:27 4147d
964. crescentmoon 10 10 0 10 100.00% 1:20 4262d
965. FreeSellBitch 10 10 0 10 100.00% 0:52 4362d
966. Buzzy 10 10 0 10 100.00% 1:21 4553d
967. Graham 10 10 0 10 100.00% 0:57 4566d
968. mm123 10 10 0 11 90.91% 0:48 4617d
969. tinae 10 10 0 10 100.00% 2:31 4660d
970. funlovunk 10 10 0 10 100.00% 2:31 4735d
971. clutz 10 10 0 10 100.00% 4:09 4796d
972. cactusginny 10 10 0 10 100.00% 1:26 4803d
973. curbaniak 10 10 0 13 92.31% 1:47 5185d
974. Dabinka 10 10 0 10 100.00% 1:48 5311d
975. wimpie73 10 10 0 10 100.00% 1:16 5324d
976. tina09 10 10 0 10 100.00% 1:28 5359d
977. A4 10 10 0 10 100.00% 0:52 5528d
978. Old_N. 10 10 0 10 100.00% 0:53 5610d
979. carl 10 10 0 10 100.00% 2:32 5696d
980. fcjoe 10 10 0 10 100.00% 1:24 5870d
981. doebuck 10 10 0 10 100.00% 2:42 5953d
982. Wendange 10 10 0 10 100.00% 2:20 6027d
983. wombat 10 10 0 10 100.00% 2:03 6074d
984. JDoogieH 10 10 0 10 100.00% 1:42 6170d
985. Bluefacedwatch 9 9 0 9 100.00% 2:23 2444d
986. eekthecat 9 9 0 9 100.00% 1:38 3040d
987. cloud 9 9 0 9 100.00% 0:47 3108d
988. LUCCIGIRL 0 9 0 10 90.00% 1:34 3337d
989. Foo!=Bar 9 9 0 9 100.00% 1:20 3365d
990. ron4120 9 9 0 9 100.00% 0:47 3784d
991. edina 9 9 0 9 100.00% 10:08 4072d
992. Sixpack 9 9 0 9 100.00% 2:34 4241d
993. purpledaisy 9 9 0 9 100.00% 1:03 4288d
994. ML61 9 9 0 10 90.00% 0:53 4424d
995. lele71 9 9 0 9 100.00% 2:03 4538d
996. sixlette 9 9 0 9 100.00% 0:59 5193d
997. Polkadance 9 9 0 9 100.00% 1:45 5325d
998. gamegrape 9 9 0 9 100.00% 1:25 5704d
999. HogDog 9 9 0 9 100.00% 1:07 5746d
1000. weloganite 9 9 0 9 100.00% 0:56 5772d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin