.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 43 43 0 175 89.71% 11:27 3293d
2. gilbert10021 34 42 0 1150 87.74% 4:28 25d
3. Goosey_Goosey_Gander 3 40 0 343 87.76% 8:17 9d
4. jedirod 0 35 0 681 76.36% 4:38 551d
5. gilbertgame27171 18 34 0 1346 86.11% 4:25 24d
6. Spud 0 31 0 138 82.61% 3:00 2364d
7. mickyiw 0 30 0 176 86.93% 1:29 2816d
8. progamer 30 30 0 30 100.00% 3:10 5504d
9. free@last 0 29 0 140 87.86% 6:58 515d
10. Paul.Stallion+ 0 27 0 81 88.89% 6:48 2428d
11. circusoz 4 27 0 1985 71.28% 4:09 2901d
12. bob7 3 27 0 3563 77.21% 3:10 3971d
13. Uberman 0 26 0 113 85.84% 3:04 2731d
14. Bristol.City.Football.Club 26 26 0 41 63.41% 1:36 5345d
15. Soccerman55 0 25 0 3573 77.16% 4:10 838d
16. Bob-N 0 25 0 237 81.43% 10:25 5254d
17. dcn21 0 25 0 193 85.49% 6:57 457d
18. kenwa 0 24 0 412 77.18% 2:25 1d
19. Redivivus 0 24 0 361 78.12% 2:44 2875d
20. bob7A 0 24 0 503 77.14% 3:28 3913d
21. Kaos 10 23 0 150 83.33% 2:49 13d
22. Mastermind 0 23 0 2333 75.31% 2:40 415d
23. Arheus 0 22 0 4320 77.78% 2:20 2316d
24. +Paul+Stallion 0 22 0 105 80.95% 5:44 2434d
25. slunger 0 22 0 128 75.00% 4:53 5174d
26. snoverdavid 10 22 0 4558 75.41% 2:17 7d
27. peter75 0 21 0 281 76.51% 1:29 975d
28. porcupinetree 0 21 0 252 74.21% 2:17 4374d
29. RacingGenk 0 21 0 131 83.21% 4:49 4970d
30. buzzcut 1 20 0 690 80.14% 2:57 2170d
31. jlcastro 0 20 0 995 62.41% 6:37 2190d
32. +++Pau++Stallion++ 0 20 0 61 86.89% 5:34 2432d
33. OO7 0 20 0 167 82.63% 3:15 3535d
34. rettacat 1 20 0 54 79.63% 2:39 6087d
35. Ansel_Adams 2 20 0 27614 59.44% 2:43 2d
36. zippyquick 0 19 0 59 84.75% 1:48 591d
37. +++Pau++Stallion+++ 0 19 0 112 77.68% 5:22 2430d
38. CubicSprock 0 19 0 53 81.13% 2:05 769d
39. WWWFREECELLNET@4X10 19 19 0 36 83.33% 11:17 3784d
40. SirPape 1 19 0 770 73.64% 5:09 1269d
41. RogerAnonymous 0 19 0 438 72.83% 5:44 174d
42. Gulbis 7 18 0 42 92.86% 4:58 996d
43. Lpartrid1 3 18 0 45 68.89% 3:16 2203d
44. greggory 2 18 0 274 79.20% 2:55 3936d
45. crazydiamond 1 18 0 452 68.14% 9:35 4647d
46. Zonny 6 18 0 1562 70.81% 4:29 1103d
47. ElGuapo 3 18 0 187 79.68% 2:23 100d
48. firenze 0 18 0 936 71.05% 3:24 14d
49. jbranick3 0 17 0 257 69.65% 3:27 26d
50. SilvioManuel 0 17 0 342 71.93% 3:31 1391d
51. marcia7 0 17 0 24 75.00% 3:28 3470d
52. number7 2 17 0 471 74.31% 2:53 3998d
53. HarryNile 0 17 0 94 82.98% 3:51 4109d
54. fireartisans 0 17 0 105 73.33% 5:02 4641d
55. chevron 1 17 0 138 55.80% 7:47 4810d
56. deadwing 0 17 0 251 68.92% 2:03 231d
57. wasjun 0 16 0 50 86.00% 12:51 3155d
58. xeena 0 16 0 139 74.10% 4:44 3731d
59. willem44 0 16 0 74 74.32% 3:50 4051d
60. bob07 1 16 0 114 79.82% 2:58 4706d
61. mike890 0 16 0 451 66.52% 7:57 4714d
62. 8-ball 0 16 0 386 76.42% 2:40 4964d
63. lenaspinoza 0 16 0 65 69.23% 1:58 5337d
64. joeygray 0 16 0 30 86.67% 7:42 42d
65. galexybabe 0 15 0 54 74.07% 4:14 2402d
66. .Paul...Stallion.. 0 15 0 189 82.54% 4:29 2435d
67. BackToWork 0 15 0 4557 63.55% 1:34 2867d
68. VivaPoodles 6 15 0 3591 65.30% 1:47 3636d
69. Cheryl.55. 1 15 0 33 78.79% 3:40 3731d
70. BaconrackOhama 0 15 0 17 88.24% 2:54 4109d
71. Don_Juan_de_Austria 0 15 0 87 72.41% 7:26 4421d
72. JerryBoy 0 15 0 26 92.31% 2:43 5051d
73. lilyb 2 15 0 136 58.09% 5:35 5161d
74. ferd 15 15 0 191 67.54% 2:49 5266d
75. talljay 1 15 0 86 80.23% 7:47 5295d
76. cabman1 0 15 0 137 70.07% 2:34
77. babydaddy 0 14 0 32 87.50% 4:25 1409d
78. Tomcut 3 14 0 75 81.33% 3:15 875d
79. dr.calicokid 0 14 0 120 73.33% 1:42 2417d
80. Foo!=Bar 14 14 0 60 78.33% 4:42 3265d
81. gimbo 0 14 0 63 65.08% 4:32 3592d
82. Purohit 0 14 0 90 66.67% 2:54 4403d
83. camraman1 0 14 0 217 62.21% 4:37 4843d
84. GlennT 14 14 0 15 93.33% 6:11 5896d
85. rufus_r 0 14 0 25 72.00% 5:11 24d
86. BrownsRedSox 0 13 0 173 67.05% 2:11 23d
87. rws33315 1 13 0 100 54.00% 2:54 1d
88. Dr.BRS 0 13 0 22 86.36% 3:16 153d
89. EMU 0 13 0 436 70.41% 2:17 688d
90. Moneynous 0 13 0 1015 56.75% 2:36 1740d
91. +Paul.Stallion+ 0 13 0 17 82.35% 5:27 2429d
92. slofstra 0 13 0 424 70.05% 11:34 2910d
93. brettken 0 13 0 113 68.14% 7:19 3263d
94. andiamo 0 13 0 625 69.44% 4:19 4358d
95. miaow 0 13 0 260 66.92% 3:10 4526d
96. AsburyPark_Pete 2 13 0 67 77.61% 4:15 4787d
97. mikmaq 0 13 0 325 69.54% 3:30 4815d
98. torsten35 0 13 0 387 73.90% 3:15 5451d
99. roo. 0 13 0 29 75.86% 4:54 5677d
100. thawkins 1 13 0 81 83.95% 4:52 894d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin