.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 4x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 43 43 0 175 89.71% 11:27 2478d
2. gilbert10021 12 42 0 983 87.79% 4:25 7d
3. Goosey_Goosey_Gander 5 40 0 269 87.73% 8:35 9d
4. jedirod 0 35 0 680 76.47% 4:37 1600d
5. gilbertgame27171 33 34 1 1035 86.28% 4:33 6:41
6. Spud 0 31 0 138 82.61% 3:00 1550d
7. mickyiw 0 30 0 176 86.93% 1:29 2001d
8. progamer 30 30 0 30 100.00% 3:10 4689d
9. free@last 0 29 0 140 87.86% 6:58 1801d
10. Paul.Stallion+ 0 27 0 81 88.89% 6:48 1613d
11. circusoz 4 27 0 1985 71.28% 4:09 2086d
12. bob7 3 27 0 3563 77.21% 3:10 3157d
13. Uberman 0 26 0 113 85.84% 3:04 1916d
14. Bristol.City.Football.Club 26 26 0 41 63.41% 1:36 4530d
15. Soccerman55 0 25 0 3573 77.16% 4:10 23d
16. Bob-N 0 25 0 237 81.43% 10:25 4440d
17. kenwa 0 24 0 412 77.18% 2:25 4d
18. Redivivus 0 24 0 361 78.12% 2:44 2061d
19. bob7A 0 24 0 503 77.14% 3:28 3098d
20. Kaos 10 23 0 150 83.33% 2:49 4d
21. Arheus 0 22 0 4320 77.78% 2:20 1501d
22. +Paul+Stallion 0 22 0 105 80.95% 5:44 1619d
23. slunger 0 22 0 128 75.00% 4:53 4360d
24. Mastermind 5 22 0 1118 74.15% 2:42 10d
25. snoverdavid 8 22 0 3857 76.10% 2:21 13d
26. peter75 0 21 0 281 76.51% 1:29 160d
27. porcupinetree 0 21 0 252 74.21% 2:17 3560d
28. RacingGenk 0 21 0 131 83.21% 4:49 4155d
29. buzzcut 1 20 0 690 80.14% 2:57 1355d
30. jlcastro 0 20 0 995 62.41% 6:37 1375d
31. +++Pau++Stallion++ 0 20 0 61 86.89% 5:34 1617d
32. OO7 0 20 0 167 82.63% 3:15 2720d
33. rettacat 1 20 0 54 79.63% 2:39 5273d
34. zippyquick 0 19 0 59 84.75% 1:48 17d
35. +++Pau++Stallion+++ 0 19 0 112 77.68% 5:22 1615d
36. CubicSprock 0 19 0 53 81.13% 2:05 274d
37. WWWFREECELLNET@4X10 19 19 0 36 83.33% 11:17 2970d
38. SirPape 1 19 0 770 73.64% 5:09 455d
39. RogerAnonymous 9 19 0 403 73.20% 5:49 49d
40. Gulbis 7 18 0 42 92.86% 4:58 181d
41. Lpartrid1 3 18 0 45 68.89% 3:16 1388d
42. greggory 2 18 0 274 79.20% 2:55 3121d
43. crazydiamond 1 18 0 452 68.14% 9:35 3833d
44. Zonny 6 18 0 1562 70.81% 4:29 288d
45. ElGuapo 2 18 0 186 79.57% 2:23 35d
46. Ansel_Adams 1 18 0 17629 59.95% 2:46 1d
47. jbranick3 0 17 0 257 69.65% 3:27 9d
48. SilvioManuel 0 17 0 342 71.93% 3:31 576d
49. marcia7 0 17 0 24 75.00% 3:28 2656d
50. number7 2 17 0 471 74.31% 2:53 3183d
51. HarryNile 0 17 0 94 82.98% 3:51 3294d
52. fireartisans 0 17 0 105 73.33% 5:02 3827d
53. chevron 1 17 0 138 55.80% 7:47 3996d
54. deadwing 0 17 0 251 68.92% 2:03 33d
55. dcn21 0 17 0 167 83.83% 6:42 272d
56. joeygray 6 16 0 29 89.66% 7:57 912d
57. wasjun 0 16 0 50 86.00% 12:51 2340d
58. xeena 0 16 0 139 74.10% 4:44 2916d
59. willem44 0 16 0 74 74.32% 3:50 3236d
60. bob07 1 16 0 114 79.82% 2:58 3891d
61. mike890 0 16 0 451 66.52% 7:57 3899d
62. 8-ball 0 16 0 386 76.42% 2:40 4149d
63. lenaspinoza 0 16 0 65 69.23% 1:58 4522d
64. firenze 0 16 0 489 67.08% 3:24 114d
65. galexybabe 0 15 0 54 74.07% 4:14 1588d
66. .Paul...Stallion.. 0 15 0 189 82.54% 4:29 1620d
67. BackToWork 0 15 0 4557 63.55% 1:34 2053d
68. VivaPoodles 6 15 0 3591 65.30% 1:47 2821d
69. Cheryl.55. 1 15 0 33 78.79% 3:40 2916d
70. BaconrackOhama 0 15 0 17 88.24% 2:54 3295d
71. Don_Juan_de_Austria 0 15 0 87 72.41% 7:26 3607d
72. JerryBoy 0 15 0 26 92.31% 2:43 4236d
73. lilyb 2 15 0 136 58.09% 5:35 4347d
74. ferd 15 15 0 191 67.54% 2:49 4451d
75. talljay 1 15 0 86 80.23% 7:47 4480d
76. cabman1 0 15 0 137 70.07% 2:34
77. babydaddy 0 14 0 32 87.50% 4:25 595d
78. Tomcut 3 14 0 75 81.33% 3:15 60d
79. dr.calicokid 0 14 0 120 73.33% 1:42 1603d
80. Foo!=Bar 14 14 0 60 78.33% 4:42 2451d
81. gimbo 0 14 0 63 65.08% 4:32 2777d
82. Purohit 0 14 0 90 66.67% 2:54 3588d
83. camraman1 0 14 0 217 62.21% 4:37 4029d
84. GlennT 14 14 0 15 93.33% 6:11 5081d
85. rufus_r 0 14 0 25 72.00% 5:11 40d
86. BrownsRedSox 0 13 0 173 67.05% 2:11 2d
87. rws33315 1 13 0 100 54.00% 2:54 283d
88. Dr.BRS 0 13 0 22 86.36% 3:16 245d
89. EMU 0 13 0 436 70.41% 2:17 462d
90. Moneynous 0 13 0 1015 56.75% 2:36 925d
91. jimschi 0 13 0 1113 71.61% 4:35 1314d
92. +Paul.Stallion+ 0 13 0 17 82.35% 5:27 1614d
93. slofstra 0 13 0 424 70.05% 11:34 2096d
94. brettken 0 13 0 113 68.14% 7:19 2449d
95. andiamo 0 13 0 625 69.44% 4:19 3543d
96. miaow 0 13 0 260 66.92% 3:10 3711d
97. AsburyPark_Pete 2 13 0 67 77.61% 4:15 3972d
98. mikmaq 0 13 0 325 69.54% 3:30 4001d
99. torsten35 0 13 0 387 73.90% 3:15 4636d
100. roo. 0 13 0 29 75.86% 4:54 4863d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin