.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 4x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 43 43 0 175 89.71% 11:27 2872d
2. gilbert10021 18 42 0 1114 87.43% 4:27 1d
3. Goosey_Goosey_Gander 10 40 0 319 87.15% 8:08 2d
4. jedirod 0 35 0 681 76.36% 4:38 131d
5. gilbertgame27171 25 34 0 1155 86.49% 4:29 8d
6. Spud 0 31 0 138 82.61% 3:00 1944d
7. mickyiw 0 30 0 176 86.93% 1:29 2396d
8. progamer 30 30 0 30 100.00% 3:10 5084d
9. free@last 0 29 0 140 87.86% 6:58 95d
10. Paul.Stallion+ 0 27 0 81 88.89% 6:48 2007d
11. circusoz 4 27 0 1985 71.28% 4:09 2480d
12. bob7 3 27 0 3563 77.21% 3:10 3551d
13. Uberman 0 26 0 113 85.84% 3:04 2310d
14. Bristol.City.Football.Club 26 26 0 41 63.41% 1:36 4924d
15. Soccerman55 0 25 0 3573 77.16% 4:10 417d
16. Bob-N 0 25 0 237 81.43% 10:25 4834d
17. dcn21 0 25 0 193 85.49% 6:57 37d
18. kenwa 0 24 0 412 77.18% 2:25 1d
19. Redivivus 0 24 0 361 78.12% 2:44 2455d
20. bob7A 0 24 0 503 77.14% 3:28 3493d
21. Kaos 10 23 0 150 83.33% 2:49 12d
22. Mastermind 0 23 0 2112 75.24% 2:42 4:49
23. Arheus 0 22 0 4320 77.78% 2:20 1895d
24. +Paul+Stallion 0 22 0 105 80.95% 5:44 2013d
25. slunger 0 22 0 128 75.00% 4:53 4754d
26. snoverdavid 1 22 0 4267 75.35% 2:18 10d
27. peter75 0 21 0 281 76.51% 1:29 554d
28. porcupinetree 0 21 0 252 74.21% 2:17 3954d
29. RacingGenk 0 21 0 131 83.21% 4:49 4550d
30. buzzcut 1 20 0 690 80.14% 2:57 1750d
31. jlcastro 0 20 0 995 62.41% 6:37 1770d
32. +++Pau++Stallion++ 0 20 0 61 86.89% 5:34 2012d
33. OO7 0 20 0 167 82.63% 3:15 3114d
34. rettacat 1 20 0 54 79.63% 2:39 5667d
35. zippyquick 0 19 0 59 84.75% 1:48 171d
36. +++Pau++Stallion+++ 0 19 0 112 77.68% 5:22 2010d
37. CubicSprock 0 19 0 53 81.13% 2:05 349d
38. WWWFREECELLNET@4X10 19 19 0 36 83.33% 11:17 3364d
39. SirPape 1 19 0 770 73.64% 5:09 849d
40. RogerAnonymous 1 19 0 423 72.81% 5:46 15d
41. Gulbis 7 18 0 42 92.86% 4:58 575d
42. Lpartrid1 3 18 0 45 68.89% 3:16 1782d
43. greggory 2 18 0 274 79.20% 2:55 3516d
44. crazydiamond 1 18 0 452 68.14% 9:35 4227d
45. Zonny 6 18 0 1562 70.81% 4:29 683d
46. ElGuapo 3 18 0 187 79.68% 2:23 6d
47. Ansel_Adams 3 18 0 21199 59.74% 2:42 19d
48. jbranick3 0 17 0 257 69.65% 3:27 28d
49. SilvioManuel 0 17 0 342 71.93% 3:31 971d
50. marcia7 0 17 0 24 75.00% 3:28 3050d
51. number7 2 17 0 471 74.31% 2:53 3578d
52. HarryNile 0 17 0 94 82.98% 3:51 3689d
53. fireartisans 0 17 0 105 73.33% 5:02 4221d
54. chevron 1 17 0 138 55.80% 7:47 4390d
55. deadwing 0 17 0 251 68.92% 2:03 204d
56. joeygray 6 16 0 29 89.66% 7:57 1306d
57. wasjun 0 16 0 50 86.00% 12:51 2734d
58. xeena 0 16 0 139 74.10% 4:44 3311d
59. willem44 0 16 0 74 74.32% 3:50 3631d
60. bob07 1 16 0 114 79.82% 2:58 4286d
61. mike890 0 16 0 451 66.52% 7:57 4294d
62. 8-ball 0 16 0 386 76.42% 2:40 4544d
63. lenaspinoza 0 16 0 65 69.23% 1:58 4916d
64. firenze 0 16 0 741 68.83% 3:25 14:54
65. galexybabe 0 15 0 54 74.07% 4:14 1982d
66. .Paul...Stallion.. 0 15 0 189 82.54% 4:29 2014d
67. BackToWork 0 15 0 4557 63.55% 1:34 2447d
68. VivaPoodles 6 15 0 3591 65.30% 1:47 3216d
69. Cheryl.55. 1 15 0 33 78.79% 3:40 3311d
70. BaconrackOhama 0 15 0 17 88.24% 2:54 3689d
71. Don_Juan_de_Austria 0 15 0 87 72.41% 7:26 4001d
72. JerryBoy 0 15 0 26 92.31% 2:43 4630d
73. lilyb 2 15 0 136 58.09% 5:35 4741d
74. ferd 15 15 0 191 67.54% 2:49 4846d
75. talljay 1 15 0 86 80.23% 7:47 4875d
76. cabman1 0 15 0 137 70.07% 2:34
77. babydaddy 0 14 0 32 87.50% 4:25 989d
78. Tomcut 3 14 0 75 81.33% 3:15 454d
79. dr.calicokid 0 14 0 120 73.33% 1:42 1997d
80. Foo!=Bar 14 14 0 60 78.33% 4:42 2845d
81. gimbo 0 14 0 63 65.08% 4:32 3171d
82. Purohit 0 14 0 90 66.67% 2:54 3982d
83. camraman1 0 14 0 217 62.21% 4:37 4423d
84. GlennT 14 14 0 15 93.33% 6:11 5475d
85. rufus_r 0 14 0 25 72.00% 5:11 199d
86. BrownsRedSox 0 13 0 173 67.05% 2:11 5d
87. rws33315 1 13 0 100 54.00% 2:54 47d
88. Dr.BRS 0 13 0 22 86.36% 3:16 639d
89. EMU 0 13 0 436 70.41% 2:17 267d
90. Moneynous 0 13 0 1015 56.75% 2:36 1320d
91. +Paul.Stallion+ 0 13 0 17 82.35% 5:27 2009d
92. slofstra 0 13 0 424 70.05% 11:34 2490d
93. brettken 0 13 0 113 68.14% 7:19 2843d
94. andiamo 0 13 0 625 69.44% 4:19 3938d
95. miaow 0 13 0 260 66.92% 3:10 4106d
96. AsburyPark_Pete 2 13 0 67 77.61% 4:15 4366d
97. mikmaq 0 13 0 325 69.54% 3:30 4395d
98. torsten35 0 13 0 387 73.90% 3:15 5030d
99. roo. 0 13 0 29 75.86% 4:54 5257d
100. thawkins 1 13 0 81 83.95% 4:52 473d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin