.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 43 43 0 175 89.71% 11:27 2934d
2. gilbert10021 13 42 0 1129 87.51% 4:26 13d
3. Goosey_Goosey_Gander 11 40 0 320 87.19% 8:07 35d
4. jedirod 0 35 0 681 76.36% 4:38 192d
5. gilbertgame27171 29 34 0 1159 86.54% 4:30 2d
6. Spud 0 31 0 138 82.61% 3:00 2006d
7. mickyiw 0 30 0 176 86.93% 1:29 2457d
8. progamer 30 30 0 30 100.00% 3:10 5145d
9. free@last 0 29 0 140 87.86% 6:58 157d
10. Paul.Stallion+ 0 27 0 81 88.89% 6:48 2069d
11. circusoz 4 27 0 1985 71.28% 4:09 2542d
12. bob7 3 27 0 3563 77.21% 3:10 3613d
13. Uberman 0 26 0 113 85.84% 3:04 2372d
14. Bristol.City.Football.Club 26 26 0 41 63.41% 1:36 4986d
15. Soccerman55 0 25 0 3573 77.16% 4:10 479d
16. Bob-N 0 25 0 237 81.43% 10:25 4896d
17. dcn21 0 25 0 193 85.49% 6:57 98d
18. kenwa 0 24 0 412 77.18% 2:25 1d
19. Redivivus 0 24 0 361 78.12% 2:44 2517d
20. bob7A 0 24 0 503 77.14% 3:28 3554d
21. Kaos 10 23 0 150 83.33% 2:49 74d
22. Mastermind 0 23 0 2333 75.31% 2:40 57d
23. Arheus 0 22 0 4320 77.78% 2:20 1957d
24. +Paul+Stallion 0 22 0 105 80.95% 5:44 2075d
25. slunger 0 22 0 128 75.00% 4:53 4816d
26. snoverdavid 7 22 0 4295 75.27% 2:18 3d
27. peter75 0 21 0 281 76.51% 1:29 616d
28. porcupinetree 0 21 0 252 74.21% 2:17 4016d
29. RacingGenk 0 21 0 131 83.21% 4:49 4611d
30. buzzcut 1 20 0 690 80.14% 2:57 1812d
31. jlcastro 0 20 0 995 62.41% 6:37 1831d
32. +++Pau++Stallion++ 0 20 0 61 86.89% 5:34 2073d
33. OO7 0 20 0 167 82.63% 3:15 3176d
34. rettacat 1 20 0 54 79.63% 2:39 5729d
35. zippyquick 0 19 0 59 84.75% 1:48 233d
36. +++Pau++Stallion+++ 0 19 0 112 77.68% 5:22 2071d
37. CubicSprock 0 19 0 53 81.13% 2:05 411d
38. WWWFREECELLNET@4X10 19 19 0 36 83.33% 11:17 3426d
39. SirPape 1 19 0 770 73.64% 5:09 911d
40. RogerAnonymous 1 19 0 427 72.83% 5:46 2d
41. Gulbis 7 18 0 42 92.86% 4:58 637d
42. Lpartrid1 3 18 0 45 68.89% 3:16 1844d
43. greggory 2 18 0 274 79.20% 2:55 3577d
44. crazydiamond 1 18 0 452 68.14% 9:35 4289d
45. Zonny 6 18 0 1562 70.81% 4:29 744d
46. ElGuapo 3 18 0 187 79.68% 2:23 67d
47. firenze 0 18 0 842 69.48% 3:26 24d
48. Ansel_Adams 3 18 0 21286 59.70% 2:42 11d
49. jbranick3 0 17 0 257 69.65% 3:27 17d
50. SilvioManuel 0 17 0 342 71.93% 3:31 1032d
51. marcia7 0 17 0 24 75.00% 3:28 3112d
52. number7 2 17 0 471 74.31% 2:53 3639d
53. HarryNile 0 17 0 94 82.98% 3:51 3750d
54. fireartisans 0 17 0 105 73.33% 5:02 4283d
55. chevron 1 17 0 138 55.80% 7:47 4452d
56. deadwing 0 17 0 251 68.92% 2:03 266d
57. joeygray 6 16 0 29 89.66% 7:57 1368d
58. wasjun 0 16 0 50 86.00% 12:51 2796d
59. xeena 0 16 0 139 74.10% 4:44 3372d
60. willem44 0 16 0 74 74.32% 3:50 3693d
61. bob07 1 16 0 114 79.82% 2:58 4347d
62. mike890 0 16 0 451 66.52% 7:57 4355d
63. 8-ball 0 16 0 386 76.42% 2:40 4605d
64. lenaspinoza 0 16 0 65 69.23% 1:58 4978d
65. galexybabe 0 15 0 54 74.07% 4:14 2044d
66. .Paul...Stallion.. 0 15 0 189 82.54% 4:29 2076d
67. BackToWork 0 15 0 4557 63.55% 1:34 2509d
68. VivaPoodles 6 15 0 3591 65.30% 1:47 3277d
69. Cheryl.55. 1 15 0 33 78.79% 3:40 3372d
70. BaconrackOhama 0 15 0 17 88.24% 2:54 3751d
71. Don_Juan_de_Austria 0 15 0 87 72.41% 7:26 4063d
72. JerryBoy 0 15 0 26 92.31% 2:43 4692d
73. lilyb 2 15 0 136 58.09% 5:35 4803d
74. ferd 15 15 0 191 67.54% 2:49 4907d
75. talljay 1 15 0 86 80.23% 7:47 4936d
76. cabman1 0 15 0 137 70.07% 2:34
77. babydaddy 0 14 0 32 87.50% 4:25 1051d
78. Tomcut 3 14 0 75 81.33% 3:15 516d
79. dr.calicokid 0 14 0 120 73.33% 1:42 2059d
80. Foo!=Bar 14 14 0 60 78.33% 4:42 2907d
81. gimbo 0 14 0 63 65.08% 4:32 3233d
82. Purohit 0 14 0 90 66.67% 2:54 4044d
83. camraman1 0 14 0 217 62.21% 4:37 4485d
84. GlennT 14 14 0 15 93.33% 6:11 5537d
85. rufus_r 0 14 0 25 72.00% 5:11 2d
86. BrownsRedSox 0 13 0 173 67.05% 2:11 3d
87. rws33315 1 13 0 100 54.00% 2:54 27d
88. Dr.BRS 0 13 0 22 86.36% 3:16 701d
89. EMU 0 13 0 436 70.41% 2:17 329d
90. Moneynous 0 13 0 1015 56.75% 2:36 1381d
91. +Paul.Stallion+ 0 13 0 17 82.35% 5:27 2070d
92. slofstra 0 13 0 424 70.05% 11:34 2552d
93. brettken 0 13 0 113 68.14% 7:19 2905d
94. andiamo 0 13 0 625 69.44% 4:19 3999d
95. miaow 0 13 0 260 66.92% 3:10 4167d
96. AsburyPark_Pete 2 13 0 67 77.61% 4:15 4428d
97. mikmaq 0 13 0 325 69.54% 3:30 4457d
98. torsten35 0 13 0 387 73.90% 3:15 5092d
99. roo. 0 13 0 29 75.86% 4:54 5319d
100. thawkins 1 13 0 81 83.95% 4:52 535d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin