.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
201. bestof7 9 9 0 23 65.22% 2:41 5529d
202. mariamagdala 1 9 0 94 55.32% 4:35 5654d
203. stinkeebutt 2 9 0 15 80.00% 5:38 6087d
204. mayjo 0 9 0 192 53.12% 5:11
205. edv 0 9 0 73 64.38% 2:42 306d
206. Ragnar2 6 9 0 21 85.71% 4:39 208d
207. jomar 0 9 0 125 60.80% 4:00 145d
208. bjdrummer 1 8 0 46 60.87% 3:07 1034d
209. Tagkag 0 8 0 38 60.53% 2:34 662d
210. fomalhaut 0 8 0 34 64.71% 2:31 1586d
211. linden 1 8 0 24 58.33% 10:32 2504d
212. Neophyte 0 8 0 31 64.52% 2:54 2536d
213. teabag50 2 8 0 213 52.11% 2:36 2604d
214. Pads 1 8 0 71 59.15% 2:19 343d
215. EuniceM 0 8 0 47 72.34% 2:15 2729d
216. ecnavt 1 8 0 83 51.81% 5:12 3398d
217. secox10072 0 8 0 39 66.67% 2:40 3612d
218. wanderer101 8 8 0 27 66.67% 3:32 3645d
219. jucaromo 0 8 0 26 80.77% 4:33 3695d
220. freekk2 0 8 0 39 71.79% 10:14 4091d
221. Cheryl55 8 8 0 90 56.67% 3:40 4117d
222. Flashpoint 0 8 0 41 60.98% 4:03 4391d
223. tikhy 0 8 0 16 75.00% 5:35 4426d
224. sodnamoc 0 8 0 76 59.21% 5:59 4546d
225. imnotamess 0 8 0 14 85.71% 8:16 4548d
226. yoz127 0 8 0 61 60.66% 2:41 4559d
227. citylite 0 8 0 26 46.15% 3:05 4634d
228. demella 0 8 0 45 66.67% 4:25 4676d
229. augiesuperman 6 8 0 26 65.38% 3:08 4694d
230. Robak 7 8 0 35 82.86% 8:07 4780d
231. bethjwil 1 8 0 20 80.00% 2:42 4850d
232. zitowsky 6 8 0 65 67.69% 3:32 5414d
233. laugman 2 8 0 185 61.08% 2:40 5416d
234. treeman 8 8 0 24 79.17% 2:58 5418d
235. ferd1 1 8 0 215 59.07% 2:36 5431d
236. OscarE 1 8 0 19 73.68% 3:34 5540d
237. fcellmaniac 0 8 0 31 61.29% 9:04 5549d
238. jwinters 0 8 0 14 78.57% 3:39 5651d
239. jobee_goddess 0 8 0 26 65.38% 6:54 5876d
240. RBsMustang 1 8 0 17 70.59% 2:55 6062d
241. simone 0 8 0 14 78.57% 7:15
242. Jezzinator 0 8 0 15 73.33% 4:34
243. GoDawgs15 0 8 0 19 73.68% 3:17
244. walldog 0 8 0 19 47.37% 7:53 262d
245. hibdibblyabob 1 8 0 67 71.64% 1:22 22d
246. LadyLove 0 7 0 466 50.64% 4:51 4d
247. PhilN73 0 7 0 8 87.50% 4:05 75d
248. ekabiljo 0 7 0 15 66.67% 6:19 1669d
249. caper96 0 7 0 206 55.34% 3:27 1749d
250. andy0713 0 7 0 18 72.22% 4:05 2266d
251. aprcosta 0 7 0 54 66.67% 5:39 553d
252. alinuxdude 0 7 0 89 56.18% 5:35 2952d
253. mrbuck 1 7 0 58 60.34% 4:27 3026d
254. reen 0 7 0 127 59.06% 6:17 3176d
255. lunapark 0 7 0 23 73.91% 2:55 3184d
256. wwwfreecell@4x10 7 7 0 8 87.50% 3:26 3532d
257. Jene 1 7 0 19 73.68% 4:50 3674d
258. beetleb 3 7 0 18 72.22% 3:44 3714d
259. Goingfortop 0 7 0 8 87.50% 2:19 4181d
260. mik_kir 0 7 0 460 49.57% 1:32 4624d
261. fmadera 0 7 0 23 65.22% 4:14 4783d
262. GurpShox 0 7 0 21 66.67% 2:55 4905d
263. vivi 1 7 0 10 80.00% 4:35 5010d
264. irish72 0 7 0 42 64.29% 3:46 5144d
265. epelchy 1 7 0 13 76.92% 5:28 5211d
266. N0..results 7 7 0 26 42.31% 5:02 5229d
267. Trivent 0 7 0 12 83.33% 2:33 5273d
268. winnerr 0 7 0 12 83.33% 2:44 5304d
269. placemat 1 7 0 68 60.29% 2:36 5385d
270. brewster 0 7 0 22 54.55% 4:14 5453d
271. socrates21 0 7 0 63 58.73% 3:41 5471d
272. Banky 0 7 0 45 57.78% 2:12 5505d
273. indfla 2 7 0 39 48.72% 8:37 5758d
274. byjimeny 1 7 0 29 65.52% 7:33 6135d
275. nana51 0 7 0 26 65.38% 6:01
276. sdbaroon 0 7 0 13 61.54% 3:42
277. DebbyJ 0 7 0 136 60.29% 4:22 856d
278. jomarau36 0 7 0 77 67.53% 3:41 819d
279. Oneil 0 7 0 860 31.98% 3:09 534d
280. KAN 0 6 0 70 45.71% 2:57 922d
281. Ann13 3 6 0 44 52.27% 1:24 1741d
282. Belle 6 6 0 7 85.71% 6:37 1848d
283. Surfsup 0 6 0 14 71.43% 3:26 2038d
284. xalas 0 6 0 13 61.54% 16:22 2442d
285. Wenny 2 6 0 96 50.00% 5:35 128d
286. Lotfy 0 6 0 238 43.70% 5:33 2907d
287. Bluejay 0 6 0 12 75.00% 3:34 2934d
288. mightybass 6 6 0 6 100.00% 4:58 3016d
289. JoyB 2 6 0 68 51.47% 1:48 3087d
290. jbohanan 1 6 0 459 35.29% 3:05 3093d
291. babygrey 1 6 0 183 48.09% 3:00 3164d
292. mihaela@z 0 6 0 24 41.67% 2:45 3172d
293. glynthegin 0 6 0 7 85.71% 4:05 3272d
294. angel111 0 6 0 67 52.24% 2:37 3303d
295. ldychances 0 6 0 41 39.02% 4:15 3330d
296. Marc_Anshutz 0 6 0 13 69.23% 7:25 3447d
297. jlighth 1 6 0 14 71.43% 8:31 3472d
298. louis1955 0 6 0 18 55.56% 3:19 3668d
299. Dojie 0 6 0 7 85.71% 4:27 3691d
300. dideedo 0 6 0 113 49.56% 1:53 3760d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin