.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
901. forreyae 1 2 0 32 34.38% 3:56 5179d
902. ..pasatiempo 2 2 0 3 66.67% 7:48 5181d
903. ShellR 0 2 0 8 62.50% 3:38 5196d
904. Lil_Rabbit23 2 2 0 2 100.00% 3:37 5197d
905. SaturnAunt 0 2 0 3 66.67% 6:33 5207d
906. Casseopias 0 2 0 4 50.00% 5:55 5207d
907. h2omaker 2 2 0 5 80.00% 6:09 5211d
908. doron 2 2 0 3 66.67% 7:27 5234d
909. fridays22 2 2 0 3 66.67% 4:28 5239d
910. toolatetoday 0 2 0 14 21.43% 4:30 5243d
911. MattiasNeander 0 2 0 5 40.00% 5:18 5254d
912. mous 0 2 0 9 33.33% 5:27 5258d
913. joselynmay 0 2 0 4 50.00% 5:11 5271d
914. kippykip1 1 2 0 10 50.00% 4:38 5285d
915. malcolmw81 0 2 0 7 42.86% 3:31 5285d
916. Gorka 0 2 0 3 66.67% 7:40 5290d
917. bostonguy 1 2 0 7 57.14% 4:31 5292d
918. reda 2 2 0 2 100.00% 11:35 5305d
919. cardcat 0 2 0 3 66.67% 4:08 5306d
920. kevinwmoyna 0 2 0 4 50.00% 3:55 5315d
921. poshi 2 2 0 2 100.00% 3:06 5318d
922. adamantine 2 2 0 2 100.00% 3:33 5327d
923. kolkratte 1 2 0 16 50.00% 2:18 5327d
924. gregferro 0 2 0 6 33.33% 1:53 5339d
925. 8CAR 2 2 0 2 100.00% 5:37 5353d
926. EuanSmith 0 2 0 3 66.67% 5:29 5355d
927. imbusalpig 0 2 0 5 60.00% 11:53 5362d
928. goeldi 0 2 0 4 50.00% 3:23 5381d
929. hoffe 1 2 0 10 60.00% 5:28 5383d
930. LafayetteLouisiana 0 2 0 5 40.00% 5:39 5387d
931. lulu 0 2 0 16 31.25% 3:50 5388d
932. manvince 0 2 0 4 50.00% 3:27 5390d
933. ChristSavesU2 0 2 0 3 66.67% 7:03 5399d
934. pi 2 2 0 3 66.67% 2:50 5405d
935. Fatman 2 2 0 2 100.00% 2:25 5415d
936. steve88865 0 2 0 19 31.58% 3:02 5421d
937. AC 2 2 0 2 100.00% 10:25 5453d
938. Dinky 0 2 0 3 66.67% 2:55 5453d
939. fefifo 2 2 0 2 100.00% 1:50 5460d
940. Chocolate 0 2 0 3 66.67% 2:59 5460d
941. cacc 0 2 0 5 40.00% 2:07 5467d
942. pumels 0 2 0 19 31.58% 3:04 5478d
943. GaryChaffey 1 2 0 6 50.00% 4:50 5500d
944. pea 0 2 0 3 66.67% 3:30 5502d
945. Skipper_Bochum 2 2 0 2 100.00% 5:31 5505d
946. Lucasdorini 2 2 0 2 100.00% 3:49 5543d
947. blondieinnh 0 2 0 30 36.67% 3:27 5589d
948. jhinky 0 2 0 13 30.77% 4:27 5594d
949. FCM2.03 2 2 0 6 50.00% 1:49 5596d
950. gross144a 2 2 0 2 100.00% 6:09 5627d
951. grimoire 2 2 0 15 20.00% 3:07 5643d
952. europegirl 2 2 0 5 80.00% 5:42 5649d
953. mshieh 0 2 0 5 40.00% 3:06 5665d
954. tatsey 2 2 0 2 100.00% 4:30 5696d
955. ihaveilove 2 2 0 29 31.03% 3:05 5703d
956. vaw48 0 2 0 5 40.00% 1:49 5708d
957. themba 2 2 0 2 100.00% 4:01 5710d
958. Spadafora 0 2 0 3 66.67% 3:16 5717d
959. meeseongim 2 2 0 14 28.57% 2:24 5724d
960. Travelangel 2 2 0 2 100.00% 6:17 5736d
961. pietje0 0 2 0 4 50.00% 3:15 5738d
962. morb 0 2 0 5 60.00% 7:30 5751d
963. Miqueca 2 2 0 4 50.00% 3:07 5763d
964. 19958-1958 2 2 0 6 50.00% 5:46 5767d
965. doglet 0 2 0 3 66.67% 3:51 5787d
966. Izaacsmom 0 2 0 8 37.50% 1:50 5787d
967. vero97 2 2 0 2 100.00% 2:35 5800d
968. halfo 2 2 0 2 100.00% 4:35 5819d
969. corbington 2 2 0 3 66.67% 3:35 5819d
970. hej 0 2 0 5 40.00% 4:54 5826d
971. SCARED 0 2 0 4 50.00% 3:03 5832d
972. rad9257. 1 2 0 9 55.56% 5:26 5838d
973. BBailey182 2 2 0 11 54.55% 3:57 5845d
974. jandtpls2 2 2 0 2 100.00% 8:43 5857d
975. Redscorpian 2 2 0 7 28.57% 6:09 5862d
976. mainster 2 2 0 2 100.00% 6:29 5867d
977. kreegar 0 2 0 4 50.00% 3:26 5867d
978. aforrey 2 2 0 2 100.00% 5:41 5893d
979. DmArIe63 0 2 0 4 50.00% 2:40 5908d
980. MaureenHall 0 2 0 3 66.67% 3:09 5914d
981. jagg15 0 2 0 17 52.94% 9:40 5938d
982. mertle 0 2 0 7 57.14% 2:47 5944d
983. Airbusbill 2 2 0 2 100.00% 5:57 5950d
984. farmerkarl 0 2 0 4 50.00% 3:04 5980d
985. viru 2 2 0 16 31.25% 3:25 5985d
986. cubsfan50316 2 2 0 2 100.00% 4:21 5987d
987. joyf 2 2 0 2 100.00% 10:21 5990d
988. Bragdad 1 2 0 6 50.00% 10:23 6050d
989. wscc 1 2 0 4 75.00% 4:12 6054d
990. Chris2fer 2 2 0 2 100.00% 9:34 6057d
991. HiredGun77 0 2 0 5 60.00% 2:51 6062d
992. paulsullivan 2 2 0 5 60.00% 6:00 6067d
993. startingover 0 2 0 13 38.46% 4:09 6077d
994. kenraub 0 2 0 5 60.00% 4:51 6123d
995. eldiablo 0 2 0 7 57.14% 8:12 6137d
996. keifor01 0 2 0 7 28.57% 5:38 6144d
997. nathabn 2 2 0 2 100.00% 2:45 6158d
998. bbtrpt1 2 2 0 2 100.00% 4:59 6158d
999. cathode 2 2 0 2 100.00% 3:29 6159d
1000. rbottger 0 2 0 6 50.00% 3:59 6164d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin