.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1909d
2. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 502d
3. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 10 12 0 144 82.64% 5:42 8d
4. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 2444d
5. tata 0 11 0 1422 36.29% 6:45 4674d
6. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 460d
7. ElGuapo 4 11 0 532 42.67% 2:09 77d
8. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 2488d
9. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 4465d
10. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4862d
11. jamesblackburn-lynch 10 10 0 81 61.73% 16:42 1d
12. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 307d
13. Kaos 7 9 0 863 48.67% 2:19 29d
14. bozkurt 2 9 0 26 65.38% 6:19 6d
15. Redivivus 0 8 0 1474 33.79% 2:03 3121d
16. Quidnunc 0 8 0 3667 32.21% 4:56 4993d
17. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 5746d
18. gumbybros 0 8 0 68 50.00% 7:14 60d
19. Iammeonly 0 8 0 1895 37.52% 3:04 63d
20. SirPape 0 7 0 736 31.52% 4:52 1332d
21. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 3225d
22. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5982d
23. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 460d
24. SilvioManuel 0 7 0 258 34.88% 3:12 414d
25. deadwing 0 7 0 3369 31.76% 1:56 271d
26. awanes 1 7 0 50 36.00% 5:11 79d
27. Dokmokm 1 7 0 68 30.88% 7:56 63d
28. ix 1 7 0 97 49.48% 3:58 40d
29. snoverdavid 3 7 0 1753 32.86% 1:31 14d
30. BrownsRedSox 1 7 0 342 36.84% 2:20 3d
31. Zonny 3 7 0 2087 34.69% 3:30 1d
32. Townie 0 6 0 376 26.33% 2:44 61d
33. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 1115d
34. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2876d
35. Miqueca 0 6 0 1255 24.62% 4:05 5344d
36. pjstar 0 6 0 261 24.90% 7:27
37. ValpoJim 0 6 0 198 41.41% 3:27 13d
38. edv 0 6 0 365 32.60% 2:18 195d
39. d164280 3 6 0 447 35.57% 3:40 125d
40. calicokid 0 6 0 2369 36.13% 1:00 3d
41. Darkosi 1 6 0 445 41.35% 1:58 58d
42. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 159 38.36% 4:20 89d
43. Airborne 0 6 0 70 37.14% 7:00 51d
44. Lindyhopper_Agame 2 6 0 50 68.00% 19:50 6d
45. firenze 0 6 0 300 32.33% 2:33 77d
46. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 421d
47. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 1803d
48. circusoz 0 5 0 26 23.08% 2:26 2157d
49. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 2568d
50. EuniceM 0 5 0 280 33.21% 2:11 2694d
51. wasteofspace 0 5 0 21 33.33% 6:05 800d
52. JC 0 5 0 130 28.46% 1:56 3118d
53. christopherdaley 0 5 0 280 25.00% 2:29 3147d
54. casaalfi 0 5 0 58 32.76% 3:51 3921d
55. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 848d
56. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 4143d
57. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 5173d
58. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 5360d
59. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 5410d
60. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5931d
61. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 6153d
62. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
63. flyguy 0 5 0 621 28.18% 5:29
64. TNmountainman 0 5 0 103 35.92% 6:29 1841d
65. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 956d
66. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 279d
67. joeygray 2 5 0 1372 38.34% 5:31 3d
68. kangaroo 0 4 0 21 38.10% 3:04 16d
69. marilyn94107 0 4 0 234 28.63% 2:56 1d
70. LadyLove 0 4 0 773 17.59% 4:38 1473d
71. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1892d
72. malr 0 4 0 886 26.64% 2:39 2414d
73. jlcastro 0 4 0 96 19.79% 3:57 3148d
74. mycatmax 0 4 0 67 37.31% 3:18 3226d
75. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3228d
76. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 3348d
77. Laffman 0 4 0 18 33.33% 1:37 3641d
78. canman1944 0 4 0 23 39.13% 5:03 3940d
79. alymar143 0 4 0 98 31.63% 5:30 3993d
80. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 4135d
81. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4300d
82. miaow 0 4 0 114 28.95% 2:53 4563d
83. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 4707d
84. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 4775d
85. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 5082d
86. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 5136d
87. Perseus 0 4 0 10 40.00% 6:18 5289d
88. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5650d
89. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 6028d
90. maggieb_uk 0 4 0 800 16.62% 2:36 6213d
91. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
92. petardgpa 0 4 0 2682 14.62% 2:23
93. Mihaly 0 4 0 243 18.93% 2:12
94. nicethoz 0 4 0 71 22.54% 9:05
95. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 633d
96. LightRider 0 4 0 51 19.61% 2:24 6d
97. Buckadrew 2 4 0 155 25.81% 5:07 119d
98. Ellie2 4 4 0 7 57.14% 3:45 2d
99. redberet 2 4 0 107 36.45% 5:41 41d
100. hibdibblyabob 0 3 0 153 22.88% 1:23 6d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin