.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1791d
2. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 384d
3. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 10 12 0 100 81.00% 6:20 7d
4. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 2326d
5. tata 0 11 0 1422 36.29% 6:45 4556d
6. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 342d
7. ElGuapo 4 11 0 515 42.33% 2:09 8d
8. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 2370d
9. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 4348d
10. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4744d
11. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 189d
12. bozkurt 9 9 0 23 65.22% 6:52 660d
13. Kaos 7 9 0 863 48.67% 2:19 3d
14. jamesblackburn-lynch 9 9 0 80 61.25% 16:49 12d
15. Redivivus 0 8 0 1474 33.79% 2:03 3004d
16. Quidnunc 0 8 0 3667 32.21% 4:56 4875d
17. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 5628d
18. gumbybros 0 8 0 63 52.38% 7:34 31d
19. Iammeonly 0 8 0 700 34.86% 2:49 1d
20. SirPape 0 7 0 736 31.52% 4:52 1214d
21. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 3107d
22. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5864d
23. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 342d
24. SilvioManuel 0 7 0 258 34.88% 3:12 296d
25. deadwing 0 7 0 3369 31.76% 1:56 153d
26. ix 4 7 0 83 49.40% 3:53 13d
27. Zonny 4 7 0 1829 34.77% 3:31 8d
28. Dokmokm 1 7 0 63 31.75% 8:11 4d
29. snoverdavid 2 7 0 1636 33.01% 1:33 2d
30. awanes 2 7 0 37 37.84% 5:55 16:52
31. Townie 0 6 0 376 26.33% 2:44 19d
32. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 997d
33. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2758d
34. Miqueca 0 6 0 1255 24.62% 4:05 5226d
35. pjstar 0 6 0 261 24.90% 7:27
36. ValpoJim 0 6 0 198 41.41% 3:27 22:59
37. Darkosi 2 6 0 416 42.55% 1:58 57d
38. firenze 0 6 0 293 32.42% 2:33 91d
39. Lindyhopper_Agame 0 6 0 40 65.00% 19:16 44d
40. edv 0 6 0 365 32.60% 2:18 77d
41. d164280 3 6 0 447 35.57% 3:40 7d
42. calicokid 0 6 0 2369 36.13% 1:00 4d
43. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 155 38.06% 4:20 13d
44. Airborne 1 6 0 40 37.50% 6:31 6d
45. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 303d
46. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 1685d
47. circusoz 0 5 0 26 23.08% 2:26 2039d
48. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 2450d
49. EuniceM 0 5 0 280 33.21% 2:11 2576d
50. wasteofspace 0 5 0 21 33.33% 6:05 682d
51. JC 0 5 0 130 28.46% 1:56 3000d
52. christopherdaley 0 5 0 280 25.00% 2:29 3029d
53. casaalfi 0 5 0 58 32.76% 3:51 3804d
54. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 730d
55. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 4025d
56. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 5055d
57. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 5242d
58. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 5292d
59. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5813d
60. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 6035d
61. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
62. flyguy 0 5 0 621 28.18% 5:29
63. TNmountainman 0 5 0 103 35.92% 6:29 1723d
64. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 838d
65. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 161d
66. joeygray 3 5 0 1335 38.16% 5:31 49d
67. BrownsRedSox 5 5 0 285 37.54% 2:12 6d
68. kangaroo 0 4 0 21 38.10% 3:04 7d
69. marilyn94107 0 4 0 234 28.63% 2:56 4d
70. LadyLove 0 4 0 773 17.59% 4:38 1355d
71. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1775d
72. malr 0 4 0 886 26.64% 2:39 2297d
73. jlcastro 0 4 0 96 19.79% 3:57 3030d
74. mycatmax 0 4 0 67 37.31% 3:18 3108d
75. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3110d
76. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 3230d
77. Laffman 0 4 0 18 33.33% 1:37 3523d
78. canman1944 0 4 0 23 39.13% 5:03 3822d
79. alymar143 0 4 0 98 31.63% 5:30 3875d
80. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 4017d
81. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4182d
82. miaow 0 4 0 114 28.95% 2:53 4445d
83. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 4589d
84. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 4657d
85. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 4964d
86. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 5018d
87. Perseus 0 4 0 10 40.00% 6:18 5171d
88. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5532d
89. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 5910d
90. maggieb_uk 0 4 0 800 16.62% 2:36 6095d
91. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
92. petardgpa 0 4 0 2682 14.62% 2:23
93. Mihaly 0 4 0 243 18.93% 2:12
94. nicethoz 0 4 0 71 22.54% 9:05
95. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 515d
96. LightRider 0 4 0 51 19.61% 2:24 50d
97. Buckadrew 2 4 0 155 25.81% 5:07 1d
98. hibdibblyabob 0 3 0 153 22.88% 1:23 8d
99. babydaddy 0 3 0 14 57.14% 4:05 1354d
100. Tagkag 0 3 0 12 41.67% 4:40 1393d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin