.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1485d
2. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 78d
3. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 6 12 0 33 75.76% 4:47 13d
4. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 2020d
5. tata 0 11 0 1422 36.29% 6:45 4250d
6. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 36d
7. ElGuapo 5 11 0 480 42.29% 2:09 8d
8. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 2064d
9. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 4042d
10. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4438d
11. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 3066d
12. bozkurt 9 9 0 23 65.22% 6:52 354d
13. Kaos 4 9 0 799 48.44% 2:20 15d
14. Redivivus 0 8 0 1474 33.79% 2:03 2698d
15. Quidnunc 0 8 0 3667 32.21% 4:56 4569d
16. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 5322d
17. SirPape 0 7 0 736 31.52% 4:52 908d
18. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 2801d
19. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5558d
20. SilvioManuel 0 7 0 218 35.32% 2:59 376d
21. deadwing 1 7 0 3367 31.78% 1:56 43d
22. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 37d
23. Zonny 7 7 0 1234 36.14% 3:46 8d
24. snoverdavid 1 7 0 1096 35.49% 1:40 4d
25. ix 0 7 0 50 48.00% 3:42 25d
26. Townie 0 6 0 376 26.33% 2:44 22d
27. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 692d
28. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2452d
29. Miqueca 0 6 0 1255 24.62% 4:05 4920d
30. pjstar 0 6 0 261 24.90% 7:27
31. ValpoJim 0 6 0 198 41.41% 3:27 4d
32. firenze 0 6 0 279 31.18% 2:33 31d
33. Darkosi 2 6 0 393 41.48% 1:57 2d
34. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 705d
35. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 1379d
36. circusoz 0 5 0 26 23.08% 2:26 1733d
37. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 2144d
38. EuniceM 0 5 0 280 33.21% 2:11 2270d
39. wasteofspace 0 5 0 21 33.33% 6:05 377d
40. JC 0 5 0 130 28.46% 1:56 2694d
41. christopherdaley 0 5 0 280 25.00% 2:29 2723d
42. casaalfi 0 5 0 58 32.76% 3:51 3498d
43. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 424d
44. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 3720d
45. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 4749d
46. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 4937d
47. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 4986d
48. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5507d
49. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 5729d
50. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
51. flyguy 0 5 0 621 28.18% 5:29
52. TNmountainman 0 5 0 103 35.92% 6:29 1417d
53. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 532d
54. Goosey_Goosey_Gander 1 5 0 105 40.00% 4:35 35d
55. joeygray 2 5 0 1136 37.59% 5:20 26d
56. Turpin827 1 5 0 51 37.25% 4:15 11d
57. d164280 2 5 0 204 37.25% 3:59 10d
58. gumbybros 5 5 0 43 48.84% 7:23 9d
59. BrownsRedSox 2 5 0 202 39.11% 2:06 2d
60. kangaroo 0 4 0 21 38.10% 3:04 23d
61. marilyn94107 0 4 0 234 28.63% 2:56 26d
62. LadyLove 0 4 0 773 17.59% 4:38 1049d
63. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1469d
64. malr 0 4 0 886 26.64% 2:39 1991d
65. jlcastro 0 4 0 96 19.79% 3:57 2724d
66. mycatmax 0 4 0 67 37.31% 3:18 2802d
67. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 2804d
68. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 2924d
69. Laffman 0 4 0 18 33.33% 1:37 3217d
70. canman1944 0 4 0 23 39.13% 5:03 3516d
71. alymar143 0 4 0 98 31.63% 5:30 3569d
72. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 3711d
73. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 3877d
74. miaow 0 4 0 114 28.95% 2:53 4139d
75. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 4284d
76. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 4351d
77. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 4659d
78. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 4712d
79. Perseus 0 4 0 10 40.00% 6:18 4865d
80. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5226d
81. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 5604d
82. maggieb_uk 0 4 0 800 16.62% 2:36 5789d
83. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
84. petardgpa 0 4 0 2682 14.62% 2:23
85. Mihaly 0 4 0 243 18.93% 2:12
86. nicethoz 0 4 0 71 22.54% 9:05
87. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 209d
88. LightRider 0 4 0 51 19.61% 2:24 18:59
89. jamesblackburn-lynch 4 4 0 28 39.29% 8:52 15d
90. edv 1 4 0 288 31.60% 2:20 3d
91. Lindyhopper_Agame 1 4 0 24 62.50% 20:37 1d
92. hibdibblyabob 0 3 0 153 22.88% 1:23 106d
93. babydaddy 0 3 0 14 57.14% 4:05 1048d
94. Tagkag 0 3 0 12 41.67% 4:40 1087d
95. luxfero 3 3 0 25 24.00% 3:09 1346d
96. rottenron 1 3 0 137 29.20% 2:23 1460d
97. EMU 0 3 0 59 28.81% 1:42 327d
98. buzzcut 0 3 0 28 32.14% 2:31 1819d
99. Lpartrid1 1 3 0 42 38.10% 2:41 1899d
100. dlgb2 0 3 0 41 19.51% 4:10 2059d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2018 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin