.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1732d
2. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 325d
3. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 1 12 0 65 78.46% 4:10 2d
4. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 2267d
5. tata 0 11 0 1422 36.29% 6:45 4497d
6. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 283d
7. ElGuapo 5 11 0 480 42.29% 2:09 102d
8. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 2311d
9. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 4289d
10. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4685d
11. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 130d
12. bozkurt 9 9 0 23 65.22% 6:52 601d
13. Kaos 4 9 0 860 48.49% 2:19 6d
14. Redivivus 0 8 0 1474 33.79% 2:03 2945d
15. Quidnunc 0 8 0 3667 32.21% 4:56 4816d
16. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 5569d
17. gumbybros 0 8 0 59 50.85% 7:44 82d
18. jamesblackburn-lynch 8 8 0 66 59.09% 14:58 2d
19. Iammeonly 0 8 0 610 35.08% 2:48 12:19
20. SirPape 0 7 0 736 31.52% 4:52 1155d
21. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 3048d
22. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5805d
23. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 284d
24. SilvioManuel 0 7 0 258 34.88% 3:12 237d
25. deadwing 0 7 0 3369 31.76% 1:56 94d
26. ix 4 7 0 75 46.67% 3:41 2d
27. snoverdavid 1 7 0 1524 33.20% 1:34 6d
28. Zonny 4 7 0 1818 34.60% 3:31 6d
29. Dokmokm 2 7 0 38 36.84% 8:02 2d
30. Townie 0 6 0 376 26.33% 2:44 135d
31. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 939d
32. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2699d
33. Miqueca 0 6 0 1255 24.62% 4:05 5167d
34. pjstar 0 6 0 261 24.90% 7:27
35. ValpoJim 0 6 0 198 41.41% 3:27 9d
36. Darkosi 2 6 0 416 42.55% 1:58 76d
37. firenze 0 6 0 293 32.42% 2:33 33d
38. edv 1 6 0 364 32.69% 2:18 19d
39. Lindyhopper_Agame 6 6 0 39 66.67% 19:10 12d
40. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 139 39.57% 4:29 11d
41. d164280 3 6 0 432 34.95% 3:38 7d
42. calicokid 0 6 0 389 38.05% 1:13 11:47
43. Airborne 1 6 1 17 52.94% 7:37 6:18
44. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 245d
45. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 1626d
46. circusoz 0 5 0 26 23.08% 2:26 1980d
47. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 2391d
48. EuniceM 0 5 0 280 33.21% 2:11 2517d
49. wasteofspace 0 5 0 21 33.33% 6:05 624d
50. JC 0 5 0 130 28.46% 1:56 2941d
51. christopherdaley 0 5 0 280 25.00% 2:29 2970d
52. casaalfi 0 5 0 58 32.76% 3:51 3745d
53. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 671d
54. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 3966d
55. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 4996d
56. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 5184d
57. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 5233d
58. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5754d
59. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 5976d
60. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
61. flyguy 0 5 0 621 28.18% 5:29
62. TNmountainman 0 5 0 103 35.92% 6:29 1664d
63. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 779d
64. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 102d
65. awanes 5 5 0 32 31.25% 5:08 47d
66. joeygray 0 5 0 1262 38.11% 5:32 9d
67. BrownsRedSox 1 5 1 248 38.71% 2:05 0:07
68. kangaroo 0 4 0 21 38.10% 3:04 8d
69. marilyn94107 0 4 0 234 28.63% 2:56 0:47
70. LadyLove 0 4 0 773 17.59% 4:38 1296d
71. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1716d
72. malr 0 4 0 886 26.64% 2:39 2238d
73. jlcastro 0 4 0 96 19.79% 3:57 2971d
74. mycatmax 0 4 0 67 37.31% 3:18 3049d
75. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3051d
76. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 3171d
77. Laffman 0 4 0 18 33.33% 1:37 3464d
78. canman1944 0 4 0 23 39.13% 5:03 3763d
79. alymar143 0 4 0 98 31.63% 5:30 3816d
80. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 3958d
81. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4124d
82. miaow 0 4 0 114 28.95% 2:53 4386d
83. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 4530d
84. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 4598d
85. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 4906d
86. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 4959d
87. Perseus 0 4 0 10 40.00% 6:18 5112d
88. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5473d
89. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 5851d
90. maggieb_uk 0 4 0 800 16.62% 2:36 6036d
91. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
92. petardgpa 0 4 0 2682 14.62% 2:23
93. Mihaly 0 4 0 243 18.93% 2:12
94. nicethoz 0 4 0 71 22.54% 9:05
95. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 456d
96. LightRider 0 4 0 51 19.61% 2:24 1d
97. hibdibblyabob 0 3 0 153 22.88% 1:23 86d
98. babydaddy 0 3 0 14 57.14% 4:05 1295d
99. Tagkag 0 3 0 12 41.67% 4:40 1334d
100. luxfero 3 3 0 25 24.00% 3:09 1593d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin