.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1097d
2. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 1632d
3. tata 0 11 0 1422 36.29% 6:45 3862d
4. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 1676d
5. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 3654d
6. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4050d
7. ElGuapo 2 10 0 422 40.28% 2:06 36d
8. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 2678d
9. Kaos 3 9 0 601 48.42% 2:22 6d
10. Redivivus 0 8 0 1474 33.79% 2:03 2310d
11. Quidnunc 0 8 0 3667 32.21% 4:56 4181d
12. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 4934d
13. bozkurt 8 8 0 22 63.64% 5:59 7d
14. Mastermind 0 8 0 4295 37.63% 2:26 1d
15. SirPape 0 7 0 736 31.52% 4:52 520d
16. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 2413d
17. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5170d
18. deadwing 0 7 0 3325 31.70% 1:56 23d
19. Townie 0 6 0 376 26.33% 2:44 6d
20. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 304d
21. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2064d
22. Miqueca 0 6 0 1255 24.62% 4:05 4532d
23. pjstar 0 6 0 261 24.90% 7:27
24. snoverdavid 3 6 0 757 36.46% 1:43 91d
25. CubicSprock 5 6 0 63 57.14% 1:47 5d
26. firenze 2 6 0 151 31.13% 2:34 1d
27. Zonny 0 6 2 787 35.75% 3:57 0:11
28. SilvioManuel 0 5 0 169 34.32% 2:53 621d
29. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 317d
30. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 991d
31. circusoz 0 5 0 26 23.08% 2:26 1345d
32. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 1756d
33. EuniceM 0 5 0 280 33.21% 2:11 1882d
34. wasteofspace 0 5 0 21 33.33% 6:05 2064d
35. JC 0 5 0 130 28.46% 1:56 2306d
36. christopherdaley 0 5 0 280 25.00% 2:29 2335d
37. casaalfi 0 5 0 58 32.76% 3:51 3110d
38. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 36d
39. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 3331d
40. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 4361d
41. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 4549d
42. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 4598d
43. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5119d
44. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 5341d
45. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
46. flyguy 0 5 0 621 28.18% 5:29
47. TNmountainman 0 5 0 103 35.92% 6:29 1029d
48. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 144d
49. BrownsRedSox 0 5 0 96 40.62% 1:45 4d
50. joeygray 4 5 0 998 36.87% 5:10 22d
51. Goosey_Goosey_Gander 2 5 0 53 41.51% 5:34 3d
52. kangaroo 0 4 0 21 38.10% 3:04 21d
53. marilyn94107 0 4 0 234 28.63% 2:56 3d
54. LadyLove 0 4 0 773 17.59% 4:38 661d
55. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1081d
56. malr 0 4 0 886 26.64% 2:39 1603d
57. jlcastro 0 4 0 96 19.79% 3:57 2336d
58. mycatmax 0 4 0 67 37.31% 3:18 2414d
59. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 2416d
60. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 2536d
61. Laffman 0 4 0 18 33.33% 1:37 2829d
62. canman1944 0 4 0 23 39.13% 5:03 3128d
63. alymar143 0 4 0 98 31.63% 5:30 3181d
64. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 3323d
65. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 3489d
66. miaow 0 4 0 114 28.95% 2:53 3751d
67. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 3895d
68. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 3963d
69. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 4271d
70. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 4324d
71. Perseus 0 4 0 10 40.00% 6:18 4477d
72. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 4838d
73. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 5216d
74. maggieb_uk 0 4 0 800 16.62% 2:36 5401d
75. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
76. petardgpa 0 4 0 2682 14.62% 2:23
77. Mihaly 0 4 0 243 18.93% 2:12
78. nicethoz 0 4 0 71 22.54% 9:05
79. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 57d
80. Darkosi 2 4 0 126 42.06% 2:04 44d
81. ValpoJim 0 4 0 25 36.00% 2:48 2:35
82. LightRider 0 4 0 51 19.61% 2:24 16:36
83. hibdibblyabob 0 3 0 153 22.88% 1:23 187d
84. babydaddy 0 3 0 14 57.14% 4:05 660d
85. Tagkag 0 3 0 12 41.67% 4:40 699d
86. luxfero 3 3 0 25 24.00% 3:09 958d
87. rottenron 1 3 0 137 29.20% 2:23 1072d
88. EMU 0 3 0 59 28.81% 1:42 1140d
89. buzzcut 0 3 0 28 32.14% 2:31 1431d
90. Lpartrid1 1 3 0 42 38.10% 2:41 1511d
91. Repperzed 0 3 0 83 24.10% 2:00 1576d
92. dlgb2 0 3 0 41 19.51% 4:10 1671d
93. janisphillips 0 3 0 178 10.67% 3:14 1680d
94. dcn21 0 3 0 41 41.46% 5:40 1768d
95. arthur_fl 1 3 0 101 24.75% 6:32 1800d
96. RAGE1 0 3 0 21 42.86% 3:42 2085d
97. Imhungry 0 3 0 9 33.33% 2:04 2170d
98. Iammeonly 0 3 0 175 31.43% 2:11 2176d
99. araujo 0 3 0 61 27.87% 3:38 2226d
100. Eight_into_four 0 3 0 119 39.50% 2:13 2331d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin