.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 9 12 0 143 82.52% 5:43 10d
2. jamesblackburn-lynch 9 9 0 80 61.25% 16:49 103d
3. Kaos 7 9 0 863 48.67% 2:19 2d
4. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5954d
5. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 433d
6. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 251d
7. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 432d
8. ElGuapo 4 11 0 532 42.67% 2:09 49d
9. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1865d
10. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3200d
11. Ellie2 4 4 0 7 57.14% 3:45 21d
12. Zonny 3 7 0 2083 34.61% 3:30 1d
13. d164280 3 6 0 447 35.57% 3:40 97d
14. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 2541d
15. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 4116d
16. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5622d
17. luxfero 3 3 0 25 24.00% 3:09 1742d
18. Imabee 3 3 0 3 100.00% 10:14 3324d
19. sodnamoc 3 3 0 9 33.33% 3:27 4221d
20. dougendicott 3 3 0 4 75.00% 5:59 5115d
21. dratz 3 3 0 6 50.00% 10:07 6174d
22. tridentgrl 3 3 0 3 100.00% 3:11 6262d
23. BrownsRedSox 2 7 0 340 36.76% 2:19 6d
24. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4273d
25. Buckadrew 2 4 0 155 25.81% 5:07 92d
26. redberet 2 4 0 107 36.45% 5:41 14d
27. laugman 2 3 0 104 26.92% 2:11 5352d
28. Belle 2 2 0 17 35.29% 7:46 1528d
29. Serphina 2 2 0 6 33.33% 4:06 1560d
30. gbpacker66 2 2 0 2 100.00% 5:33 2312d
31. nor_alb 2 2 0 32 9.38% 2:10 2884d
32. mightybass 2 2 0 25 44.00% 3:29 2952d
33. KINGOFMEMPHIS 2 2 0 21 33.33% 3:15 3162d
34. papertiger 2 2 0 24 33.33% 2:16 3511d
35. marginwalker 2 2 0 3 66.67% 1:01 3554d
36. glfnut 2 2 0 5 40.00% 4:18 3592d
37. remyfrancais 2 2 0 2 100.00% 4:14 3978d
38. Boojum 2 2 0 6 66.67% 15:54 4208d
39. greggory 2 2 0 15 40.00% 2:46 4212d
40. trdr47 2 2 0 30 23.33% 4:15 4514d
41. LTBRAVES 2 2 0 26 42.31% 4:02 4631d
42. jengab 2 2 0 3 66.67% 3:39 4866d
43. vivi 2 2 0 51 33.33% 4:31 4945d
44. Foo!=Bar 2 2 0 5 60.00% 4:42 5739d
45. BBA1 2 2 0 2 100.00% 2:44 5826d
46. mel22 2 2 0 2 100.00% 4:39 5876d
47. flipperking 2 2 0 2 100.00% 6:45 6054d
48. mariep 2 2 0 13 30.77% 6:29 6114d
49. palcorpear 2 2 0 4 50.00% 3:18 6242d
50. JackK2017 2 2 0 4 75.00% 4:35 647d
51. Edd 2 2 0 2 100.00% 2:26 378d
52. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1882d
53. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 474d
54. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 279d
55. bozkurt 1 9 0 25 64.00% 6:28 11d
56. awanes 1 7 0 50 36.00% 5:11 52d
57. Dokmokm 1 7 0 68 30.88% 7:56 35d
58. ix 1 7 0 97 49.48% 3:58 13d
59. snoverdavid 1 7 0 1730 32.83% 1:32 5d
60. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2848d
61. Darkosi 1 6 0 445 41.35% 1:58 31d
62. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 159 38.36% 4:20 62d
63. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 1775d
64. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 5146d
65. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 5333d
66. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 928d
67. joeygray 1 5 0 1362 38.25% 5:32 5d
68. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 3321d
69. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 4107d
70. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 5055d
71. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 5108d
72. rottenron 1 3 0 137 29.20% 2:23 1856d
73. Lpartrid1 1 3 0 42 38.10% 2:41 2295d
74. arthur_fl 1 3 0 101 24.75% 6:32 2584d
75. tombharris@hotmail 1 3 0 10 60.00% 5:39 3289d
76. boredtodeath 1 3 0 18 38.89% 4:15 5202d
77. placemat 1 3 0 101 23.76% 2:03 5325d
78. collencove 1 3 0 38 28.95% 2:40 5468d
79. Old_N. 1 3 0 5 80.00% 3:08 5539d
80. sassysue430 1 3 0 102 42.16% 4:20 5733d
81. swindig 1 3 0 19 31.58% 3:57 5962d
82. spakes 1 3 0 119 28.57% 6:15 6084d
83. FairyGrandma 1 3 0 28 32.14% 8:47 611d
84. arg-snurgle 1 3 0 58 25.86% 2:45 556d
85. FlyingApple 1 3 0 23 34.78% 1:57 539d
86. kenwa 1 3 0 100 32.00% 1:36 8d
87. TNmountainmanMUDstains 1 3 0 88 38.64% 5:32 73d
88. 82nd_Airborne 1 3 0 60 38.33% 6:21 8d
89. Ann13 1 2 0 29 34.48% 1:12 2139d
90. clyon 1 2 0 24 29.17% 3:04 2288d
91. mickiswit 1 2 0 28 25.00% 1:13 3331d
92. Shovelhead 1 2 0 36 30.56% 3:29 5084d
93. rachelsmom 1 2 0 89 13.48% 3:33 5133d
94. ferdal 1 2 0 70 21.43% 2:03 5329d
95. ferlin 1 2 0 48 27.08% 2:24 5338d
96. mladen 1 2 0 19 21.05% 1:40 5942d
97. mrhsmonarch 1 2 0 197 19.29% 3:10 6008d
98. mrbuck 1 2 0 69 21.74% 3:19 1112d
99. PapaRatzi 1 2 0 18 27.78% 3:18 536d
100. nug 1 2 0 41 29.27% 2:34 529d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin