.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 13 13 0 147 82.99% 5:39 8d
2. jamesblackburn-lynch 12 12 0 83 62.65% 16:30 8d
3. Kaos 7 9 0 863 48.67% 2:19 3d
4. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 6017d
5. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 496d
6. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 314d
7. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 496d
8. ElGuapo 4 11 0 532 42.67% 2:09 112d
9. BrownsRedSox 4 7 0 345 37.39% 2:21 4d
10. Zonny 4 7 0 2164 34.66% 3:30 3d
11. Lindyhopper_Agame 4 6 0 52 69.23% 19:51 6d
12. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1928d
13. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3264d
14. bozkurt 3 9 0 27 66.67% 6:12 26d
15. d164280 3 6 0 447 35.57% 3:40 160d
16. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 2604d
17. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 4179d
18. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5685d
19. luxfero 3 3 0 25 24.00% 3:09 1805d
20. Imabee 3 3 0 3 100.00% 10:14 3387d
21. sodnamoc 3 3 0 9 33.33% 3:27 4284d
22. dougendicott 3 3 0 4 75.00% 5:59 5179d
23. dratz 3 3 0 6 50.00% 10:07 6237d
24. tridentgrl 3 3 0 3 100.00% 3:11 6325d
25. Dokmokm 2 7 0 69 31.88% 7:57 9d
26. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4336d
27. Buckadrew 2 4 0 155 25.81% 5:07 155d
28. redberet 2 4 0 107 36.45% 5:41 77d
29. Ellie2 2 4 0 17 47.06% 4:19 11d
30. laugman 2 3 0 104 26.92% 2:11 5415d
31. Belle 2 2 0 17 35.29% 7:46 1591d
32. Serphina 2 2 0 6 33.33% 4:06 1623d
33. gbpacker66 2 2 0 2 100.00% 5:33 2375d
34. nor_alb 2 2 0 32 9.38% 2:10 2947d
35. mightybass 2 2 0 25 44.00% 3:29 3015d
36. KINGOFMEMPHIS 2 2 0 21 33.33% 3:15 3225d
37. papertiger 2 2 0 24 33.33% 2:16 3574d
38. marginwalker 2 2 0 3 66.67% 1:01 3617d
39. glfnut 2 2 0 5 40.00% 4:18 3655d
40. remyfrancais 2 2 0 2 100.00% 4:14 4042d
41. Boojum 2 2 0 6 66.67% 15:54 4272d
42. greggory 2 2 0 15 40.00% 2:46 4275d
43. trdr47 2 2 0 30 23.33% 4:15 4577d
44. LTBRAVES 2 2 0 26 42.31% 4:02 4694d
45. jengab 2 2 0 3 66.67% 3:39 4930d
46. vivi 2 2 0 51 33.33% 4:31 5009d
47. Foo!=Bar 2 2 0 5 60.00% 4:42 5802d
48. BBA1 2 2 0 2 100.00% 2:44 5889d
49. mel22 2 2 0 2 100.00% 4:39 5940d
50. flipperking 2 2 0 2 100.00% 6:45 6117d
51. mariep 2 2 0 13 30.77% 6:29 6177d
52. palcorpear 2 2 0 4 50.00% 3:18 6305d
53. JackK2017 2 2 0 4 75.00% 4:35 710d
54. Edd 2 2 0 2 100.00% 2:26 441d
55. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1945d
56. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 537d
57. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 343d
58. awanes 1 7 0 50 36.00% 5:11 115d
59. ix 1 7 0 97 49.48% 3:58 76d
60. snoverdavid 1 7 0 1769 32.73% 1:31 4d
61. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2911d
62. Darkosi 1 6 0 445 41.35% 1:58 94d
63. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 159 38.36% 4:20 125d
64. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 1838d
65. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 5209d
66. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 5396d
67. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 991d
68. joeygray 1 5 0 1384 38.29% 5:31 25d
69. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 3384d
70. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 4171d
71. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 5118d
72. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 5171d
73. Oded789 1 4 0 26 42.31% 8:15 23:16
74. rottenron 1 3 0 137 29.20% 2:23 1919d
75. Lpartrid1 1 3 0 42 38.10% 2:41 2358d
76. arthur_fl 1 3 0 101 24.75% 6:32 2647d
77. tombharris@hotmail 1 3 0 10 60.00% 5:39 3352d
78. boredtodeath 1 3 0 18 38.89% 4:15 5265d
79. placemat 1 3 0 101 23.76% 2:03 5388d
80. collencove 1 3 0 38 28.95% 2:40 5531d
81. Old_N. 1 3 0 5 80.00% 3:08 5602d
82. sassysue430 1 3 0 102 42.16% 4:20 5796d
83. swindig 1 3 0 19 31.58% 3:57 6025d
84. spakes 1 3 0 119 28.57% 6:15 6147d
85. FairyGrandma 1 3 0 28 32.14% 8:47 674d
86. arg-snurgle 1 3 0 58 25.86% 2:45 620d
87. FlyingApple 1 3 0 23 34.78% 1:57 602d
88. kenwa 1 3 0 100 32.00% 1:36 10:58
89. TNmountainmanMUDstains 1 3 0 88 38.64% 5:32 136d
90. 82nd_Airborne 1 3 0 60 38.33% 6:21 71d
91. Ann13 1 2 0 29 34.48% 1:12 2202d
92. clyon 1 2 0 24 29.17% 3:04 2351d
93. mickiswit 1 2 0 28 25.00% 1:13 3394d
94. Shovelhead 1 2 0 36 30.56% 3:29 5147d
95. rachelsmom 1 2 0 89 13.48% 3:33 5197d
96. ferdal 1 2 0 70 21.43% 2:03 5392d
97. ferlin 1 2 0 48 27.08% 2:24 5401d
98. mladen 1 2 0 19 21.05% 1:40 6005d
99. mrhsmonarch 1 2 0 197 19.29% 3:10 6072d
100. mrbuck 1 2 0 69 21.74% 3:19 1175d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin