.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1945d
2. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 13 13 0 147 82.99% 5:39 8d
3. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 537d
4. jamesblackburn-lynch 12 12 0 83 62.65% 16:30 8d
5. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 2479d
6. tata 0 11 0 1422 36.29% 6:45 4710d
7. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 496d
8. ElGuapo 4 11 0 532 42.67% 2:09 112d
9. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 2524d
10. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 4501d
11. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4898d
12. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 343d
13. Kaos 7 9 0 863 48.67% 2:19 3d
14. bozkurt 3 9 0 27 66.67% 6:12 26d
15. Redivivus 0 8 0 1474 33.79% 2:03 3157d
16. Quidnunc 0 8 0 3667 32.21% 4:56 5028d
17. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 5782d
18. gumbybros 0 8 0 68 50.00% 7:14 95d
19. Iammeonly 0 8 0 1895 37.52% 3:04 98d
20. SirPape 0 7 0 736 31.52% 4:52 4d
21. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 3260d
22. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 6017d
23. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 496d
24. SilvioManuel 0 7 0 258 34.88% 3:12 449d
25. deadwing 0 7 0 3369 31.76% 1:56 306d
26. awanes 1 7 0 50 36.00% 5:11 115d
27. ix 1 7 0 97 49.48% 3:58 76d
28. Dokmokm 2 7 0 69 31.88% 7:57 9d
29. BrownsRedSox 4 7 0 345 37.39% 2:21 4d
30. snoverdavid 1 7 0 1769 32.73% 1:31 4d
31. Zonny 4 7 0 2164 34.66% 3:30 3d
32. Townie 0 6 0 376 26.33% 2:44 4d
33. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 1151d
34. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2912d
35. Miqueca 0 6 0 1255 24.62% 4:05 5379d
36. pjstar 0 6 0 261 24.90% 7:27
37. ValpoJim 0 6 0 198 41.41% 3:27 11:05
38. edv 0 6 0 365 32.60% 2:18 231d
39. d164280 3 6 0 447 35.57% 3:40 161d
40. calicokid 0 6 0 2369 36.13% 1:00 3d
41. Darkosi 1 6 0 445 41.35% 1:58 94d
42. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 159 38.36% 4:20 125d
43. Airborne 0 6 0 70 37.14% 7:00 86d
44. firenze 0 6 0 313 32.91% 2:34 12d
45. Lindyhopper_Agame 4 6 0 52 69.23% 19:51 6d
46. Winsol 0 6 0 229 37.12% 3:04 2d
47. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 457d
48. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 1838d
49. circusoz 0 5 0 26 23.08% 2:26 2192d
50. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 2604d
51. EuniceM 0 5 0 280 33.21% 2:11 2729d
52. wasteofspace 0 5 0 21 33.33% 6:05 836d
53. JC 0 5 0 130 28.46% 1:56 3153d
54. christopherdaley 0 5 0 280 25.00% 2:29 3183d
55. casaalfi 0 5 0 58 32.76% 3:51 3957d
56. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 884d
57. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 4179d
58. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 5209d
59. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 5396d
60. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 5446d
61. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5967d
62. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 6189d
63. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
64. flyguy 0 5 0 621 28.18% 5:29
65. TNmountainman 0 5 0 103 35.92% 6:29 1876d
66. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 991d
67. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 314d
68. joeygray 1 5 0 1384 38.29% 5:31 25d
69. kangaroo 0 4 0 21 38.10% 3:04 22d
70. marilyn94107 0 4 0 234 28.63% 2:56 3d
71. LadyLove 0 4 0 773 17.59% 4:38 1d
72. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1928d
73. malr 0 4 0 886 26.64% 2:39 2450d
74. jlcastro 0 4 0 96 19.79% 3:57 3184d
75. mycatmax 0 4 0 67 37.31% 3:18 3261d
76. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3264d
77. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 3384d
78. Laffman 0 4 0 18 33.33% 1:37 3677d
79. canman1944 0 4 0 23 39.13% 5:03 3975d
80. alymar143 0 4 0 98 31.63% 5:30 4028d
81. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 4171d
82. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4336d
83. miaow 0 4 0 114 28.95% 2:53 4598d
84. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 4743d
85. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 4810d
86. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 5118d
87. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 5171d
88. Perseus 0 4 0 10 40.00% 6:18 5324d
89. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5685d
90. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 6064d
91. maggieb_uk 0 4 0 800 16.62% 2:36 6249d
92. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
93. petardgpa 0 4 0 2682 14.62% 2:23
94. Mihaly 0 4 0 243 18.93% 2:12
95. nicethoz 0 4 0 71 22.54% 9:05
96. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 669d
97. LightRider 0 4 0 51 19.61% 2:24 27d
98. Buckadrew 2 4 0 155 25.81% 5:07 155d
99. redberet 2 4 0 107 36.45% 5:41 77d
100. Ellie2 2 4 0 17 47.06% 4:19 11d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin