.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 6 12 0 120 81.67% 6:01 0:54
2. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5898d
3. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 376d
4. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 223d
5. Lindyhopper_Agame 3 6 0 43 67.44% 19:31 3d
6. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 6069d
7. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2792d
8. Imabee 3 3 0 3 100.00% 10:14 3268d
9. tridentgrl 3 3 0 3 100.00% 3:11 6205d
10. jamesblackburn-lynch 9 9 0 80 61.25% 16:49 46d
11. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5566d
12. bozkurt 0 9 0 24 62.50% 6:39 693d
13. Old_N. 1 3 0 5 80.00% 3:08 5482d
14. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 376d
15. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 1031d
16. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4216d
17. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 5662d
18. gumbybros 0 8 0 63 52.38% 7:34 65d
19. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5847d
20. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3144d
21. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 4051d
22. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 4623d
23. babydaddy 0 3 0 14 57.14% 4:05 1388d
24. tombharris@hotmail 1 3 0 10 60.00% 5:39 3233d
25. berkury 0 3 0 4 75.00% 2:28 4615d
26. Top100 0 3 0 4 75.00% 2:23 4794d
27. dougendicott 3 3 0 4 75.00% 5:59 5059d
28. OnlyHereForTheBeer 0 3 0 4 75.00% 3:51
29. free@last 2 3 0 30 53.33% 4:58 11d
30. gbpacker66 2 2 0 2 100.00% 5:33 2256d
31. remyfrancais 2 2 0 2 100.00% 4:14 3922d
32. Boojum 2 2 0 6 66.67% 15:54 4152d
33. BBA1 2 2 0 2 100.00% 2:44 5770d
34. mel22 2 2 0 2 100.00% 4:39 5820d
35. flipperking 2 2 0 2 100.00% 6:45 5997d
36. kpgel 0 2 0 6 66.67% 7:15
37. JackK2017 2 2 0 4 75.00% 4:35 590d
38. Edd 2 2 0 2 100.00% 2:26 321d
39. Kaos 7 9 0 863 48.67% 2:19 5d
40. ix 0 7 0 85 49.41% 3:55 21d
41. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4778d
42. 82nd_Airborne 3 3 0 19 52.63% 6:35 22d
43. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 2404d
44. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
45. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 4691d
46. RapidRed 0 3 0 5 60.00% 12:30 3414d
47. Foo!=Bar 2 2 0 5 60.00% 4:42 5683d
48. redredrose 0 2 0 5 60.00% 4:24 6154d
49. ElGuapo 3 11 0 531 42.56% 2:09 5d
50. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 5326d
51. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 549d
52. jonuth 0 2 0 10 50.00% 5:51 5602d
53. sassysue430 1 3 0 102 42.16% 4:20 5677d
54. Darkosi 1 6 0 445 41.35% 1:58 18d
55. ValpoJim 0 6 0 198 41.41% 3:27 20:02
56. mightybass 2 2 0 25 44.00% 3:29 2896d
57. Catailong 0 3 0 13 46.15% 2:32 4665d
58. Buffy 0 2 0 3 66.67% 1:49 3030d
59. marginwalker 2 2 0 3 66.67% 1:01 3498d
60. Xenonoxid 0 2 0 3 66.67% 5:28 3508d
61. Bokkio 0 2 0 3 66.67% 5:13 3959d
62. jengab 2 2 0 3 66.67% 3:39 4810d
63. sharkbyte1 0 2 0 3 66.67% 3:25 5875d
64. nowanker 0 2 0 3 66.67% 2:49 5912d
65. ralls 0 2 0 3 66.67% 8:58 6108d
66. ladybug_leann 0 2 0 3 66.67% 3:44 6147d
67. jgw3 0 2 0 3 66.67% 2:21 6206d
68. aschdog 0 2 0 3 66.67% 1:32 187d
69. wasjun 0 2 0 3 66.67% 4:13 244d
70. hhelpers 1 1 0 3 66.67% 5:37 4746d
71. alg1 1 1 0 3 66.67% 2:18 5517d
72. Alibrarian 1 1 0 3 66.67% 6:37 5618d
73. poiuytrewq 1 1 0 3 66.67% 2:53 6196d
74. omnescient 1 1 0 3 66.67% 11:25 36d
75. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 2360d
76. dcn21 0 3 0 41 41.46% 5:40 2496d
77. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 4381d
78. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
79. LTBRAVES 2 2 0 26 42.31% 4:02 4575d
80. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 5944d
81. RAGE1 0 3 0 21 42.86% 3:42 2812d
82. Eight_into_four 0 3 0 119 39.50% 2:13 3059d
83. Dr.Bombay 0 2 0 29 41.38% 1:54 52d
84. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 337d
85. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 3141d
86. joeygray 0 5 0 1354 38.11% 5:32 23d
87. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 159 38.36% 4:20 5d
88. TNmountainmanMUDstains 1 3 0 88 38.64% 5:32 16d
89. BrownsRedSox 7 7 0 287 37.98% 2:13 13d
90. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 418d
91. ricwau 0 3 0 6 50.00% 3:01 3967d
92. dratz 3 3 0 6 50.00% 10:07 6118d
93. drchairup44 1 1 0 6 50.00% 3:36 4862d
94. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 764d
95. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 195d
96. Iammeonly 0 8 4 1417 37.19% 3:04 0:45
97. stampystampy 0 3 0 17 41.18% 2:12 4619d
98. Lpartrid1 1 3 0 42 38.10% 2:41 2239d
99. willem44 0 2 0 9 44.44% 3:09
100. tata 0 11 0 1422 36.29% 6:45 4590d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin