.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 9 12 0 143 82.52% 5:43 8d
2. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5952d
3. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 431d
4. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 277d
5. Lindyhopper_Agame 0 6 0 48 66.67% 20:09 2d
6. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 6124d
7. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2846d
8. Imabee 3 3 0 3 100.00% 10:14 3322d
9. tridentgrl 3 3 0 3 100.00% 3:11 6260d
10. wasjun 1 2 0 3 100.00% 4:13 299d
11. jamesblackburn-lynch 9 9 0 80 61.25% 16:49 101d
12. bozkurt 1 9 0 25 64.00% 6:28 9d
13. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5620d
14. Old_N. 1 3 0 5 80.00% 3:08 5537d
15. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 430d
16. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 1086d
17. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4271d
18. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 5717d
19. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5901d
20. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3199d
21. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 4106d
22. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 4678d
23. babydaddy 0 3 0 14 57.14% 4:05 1443d
24. tombharris@hotmail 1 3 0 10 60.00% 5:39 3287d
25. berkury 0 3 0 4 75.00% 2:28 4670d
26. Top100 0 3 0 4 75.00% 2:23 4848d
27. dougendicott 3 3 0 4 75.00% 5:59 5113d
28. OnlyHereForTheBeer 0 3 0 4 75.00% 3:51
29. gbpacker66 2 2 0 2 100.00% 5:33 2310d
30. remyfrancais 2 2 0 2 100.00% 4:14 3976d
31. Boojum 2 2 0 6 66.67% 15:54 4206d
32. BBA1 2 2 0 2 100.00% 2:44 5824d
33. mel22 2 2 0 2 100.00% 4:39 5875d
34. flipperking 2 2 0 2 100.00% 6:45 6052d
35. kpgel 0 2 0 6 66.67% 7:15
36. JackK2017 2 2 0 4 75.00% 4:35 645d
37. Edd 2 2 0 2 100.00% 2:26 376d
38. gumbybros 0 8 0 68 50.00% 7:14 30d
39. Kaos 7 9 0 863 48.67% 2:19 3:00
40. ix 1 7 0 97 49.48% 3:58 11d
41. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4833d
42. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 2459d
43. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
44. Ellie2 4 4 0 7 57.14% 3:45 19d
45. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 4745d
46. RapidRed 0 3 0 5 60.00% 12:30 3469d
47. Foo!=Bar 2 2 0 5 60.00% 4:42 5737d
48. redredrose 0 2 0 5 60.00% 4:24 6208d
49. ElGuapo 4 11 0 532 42.67% 2:09 47d
50. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 5381d
51. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 604d
52. jonuth 0 2 0 10 50.00% 5:51 5656d
53. sassysue430 1 3 0 102 42.16% 4:20 5731d
54. Darkosi 1 6 0 445 41.35% 1:58 29d
55. ValpoJim 0 6 0 198 41.41% 3:27 11d
56. mightybass 2 2 0 25 44.00% 3:29 2950d
57. Catailong 0 3 0 13 46.15% 2:32 4719d
58. Buffy 0 2 0 3 66.67% 1:49 3085d
59. marginwalker 2 2 0 3 66.67% 1:01 3552d
60. Xenonoxid 0 2 0 3 66.67% 5:28 3563d
61. Bokkio 0 2 0 3 66.67% 5:13 4014d
62. jengab 2 2 0 3 66.67% 3:39 4865d
63. sharkbyte1 0 2 0 3 66.67% 3:25 5930d
64. nowanker 0 2 0 3 66.67% 2:49 5967d
65. ralls 0 2 0 3 66.67% 8:58 6162d
66. ladybug_leann 0 2 0 3 66.67% 3:44 6201d
67. jgw3 0 2 0 3 66.67% 2:21 6261d
68. aschdog 0 2 0 3 66.67% 1:32 242d
69. hhelpers 1 1 0 3 66.67% 5:37 4800d
70. alg1 1 1 0 3 66.67% 2:18 5571d
71. Alibrarian 1 1 0 3 66.67% 6:37 5672d
72. poiuytrewq 1 1 0 3 66.67% 2:53 6251d
73. omnescient 1 1 0 3 66.67% 11:25 90d
74. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 2414d
75. dcn21 0 3 0 41 41.46% 5:40 2551d
76. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 4436d
77. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
78. LTBRAVES 2 2 0 26 42.31% 4:02 4629d
79. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 5999d
80. RAGE1 0 3 0 21 42.86% 3:42 2867d
81. free@last 0 3 0 39 41.03% 4:41 66d
82. Eight_into_four 0 3 0 119 39.50% 2:13 3114d
83. Dr.Bombay 0 2 0 29 41.38% 1:54 107d
84. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 392d
85. joeygray 1 5 0 1362 38.25% 5:32 3d
86. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 3195d
87. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 159 38.36% 4:20 60d
88. TNmountainmanMUDstains 1 3 0 88 38.64% 5:32 71d
89. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 472d
90. ricwau 0 3 0 6 50.00% 3:01 4022d
91. dratz 3 3 0 6 50.00% 10:07 6172d
92. drchairup44 1 1 0 6 50.00% 3:36 4917d
93. Iammeonly 0 8 0 1895 37.52% 3:04 33d
94. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 819d
95. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 249d
96. 82nd_Airborne 1 3 0 60 38.33% 6:21 6d
97. stampystampy 0 3 0 17 41.18% 2:12 4674d
98. BrownsRedSox 2 7 0 340 36.76% 2:19 4d
99. Lpartrid1 1 3 0 42 38.10% 2:41 2293d
100. willem44 0 2 0 9 44.44% 3:09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin