.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
201. reen 0 3 0 28 39.29% 4:55 3265d
202. irabob 0 3 0 24 45.83% 6:35 3273d
203. Wenny 0 3 0 11 36.36% 5:39 3323d
204. lionelhutz 0 3 0 29 37.93% 2:30 912d
205. ldychances 0 3 0 38 31.58% 3:20 3356d
206. Marc_Anshutz 0 3 0 11 54.55% 5:31 3475d
207. jun 3 3 0 3 100.00% 3:35 3543d
208. KINGOFMEMPHIS 3 3 0 5 60.00% 5:28 3602d
209. jackwhh 3 3 0 3 100.00% 8:04 3617d
210. Xenonoxid 0 3 0 5 60.00% 9:52 3654d
211. krowk 1 3 0 6 66.67% 2:57 3754d
212. dougendicott 0 3 0 10 50.00% 5:54 3815d
213. garverdc 0 3 0 4 75.00% 3:38 4081d
214. ftw1 0 3 0 28 28.57% 2:13 4158d
215. FerretZone 3 3 0 3 100.00% 2:32 4216d
216. palmtree 0 3 0 12 41.67% 4:05 4220d
217. Sheikh_Yerbouti 0 3 0 15 53.33% 2:46 4255d
218. brookside 0 3 0 6 50.00% 3:52 4260d
219. chas1945 0 3 0 5 60.00% 6:15 4279d
220. Paul--Stallion 0 3 0 6 50.00% 7:50 4307d
221. The_Longhorn 0 3 0 18 55.56% 1:50 4316d
222. 2_FAST_4_U 0 3 0 30 26.67% 0:42 4360d
223. dideedo 0 3 0 100 26.00% 2:05 4620d
224. cped2 0 3 0 4 75.00% 7:19 4732d
225. angeldaniel 0 3 0 46 23.91% 2:35 4795d
226. dmmd 0 3 0 8 62.50% 4:02 4808d
227. beheer 0 3 0 54 37.04% 10:25 4879d
228. wfl 0 3 0 15 46.67% 3:23 4995d
229. qq 0 3 0 9 44.44% 2:20 5008d
230. johnsonbomb 0 3 0 4 75.00% 3:29 5079d
231. timerzerlee 0 3 0 13 53.85% 6:40 5091d
232. ruprecht 0 3 0 37 29.73% 3:16 5092d
233. aufhoeren 3 3 0 6 66.67% 2:11 5118d
234. lacanau 1 3 0 16 37.50% 2:24 5120d
235. claire_de_lune 0 3 0 4 75.00% 4:09 5121d
236. mancinia 0 3 0 12 41.67% 3:14 5123d
237. jacometti 0 3 0 38 34.21% 2:36 5136d
238. marshmellow 0 3 0 58 36.21% 2:30 5139d
239. hueterin00 0 3 0 4 75.00% 2:47 5140d
240. option 1 3 0 52 34.62% 2:00 5142d
241. quarter5 2 3 0 19 63.16% 1:57 5146d
242. bazmurselli 2 3 0 31 38.71% 2:04 5148d
243. dandelion79 0 3 0 30 20.00% 2:13 5149d
244. kiyap 1 3 0 18 33.33% 2:11 5150d
245. grugelix47 1 3 0 20 25.00% 2:51 5152d
246. hundsbua 3 3 0 4 75.00% 2:42 5158d
247. hotzenplotz 0 3 0 5 60.00% 2:15 5158d
248. louisiana 0 3 0 5 60.00% 3:39 5162d
249. grugelix49 0 3 0 14 28.57% 2:26 5162d
250. grugelix 3 3 0 5 60.00% 1:36 5164d
251. MoChuisle 0 3 0 5 60.00% 3:12 5171d
252. putzdenkegel9 1 3 0 52 40.38% 2:21 5178d
253. jupp904 0 3 0 5 60.00% 1:28 5179d
254. deendicott 0 3 0 7 42.86% 5:02 5190d
255. balkanart101 0 3 0 12 33.33% 2:24 5203d
256. putzdenkegel8 0 3 0 16 31.25% 2:30 5210d
257. yxcvbnm 0 3 0 17 35.29% 2:58 5236d
258. i123456 0 3 0 14 42.86% 2:33 5240d
259. mnhzt 2 3 0 18 38.89% 2:51 5244d
260. mnhz 0 3 0 20 25.00% 2:35 5244d
261. mikmaq 0 3 0 26 38.46% 2:33 5255d
262. kolkratte100 0 3 0 10 30.00% 2:21 5259d
263. bolkratte 0 3 0 45 35.56% 2:04 5284d
264. demmsel 0 3 0 28 25.00% 2:07 5299d
265. wirsing 1 3 0 10 60.00% 2:09 5313d
266. kuiolkratte 0 3 0 7 57.14% 2:25 5315d
267. kiolkratte 0 3 0 14 42.86% 2:11 5316d
268. kulkratte 0 3 0 7 57.14% 2:35 5320d
269. chucik 3 3 0 3 100.00% 5:02 5325d
270. bdad 0 3 0 40 32.50% 4:26 5349d
271. andy0713 3 3 0 14 57.14% 5:11 5354d
272. Luiz 0 3 0 21 33.33% 4:14 5377d
273. Banky 0 3 0 4 75.00% 2:18 5531d
274. collencove 1 3 0 17 35.29% 2:49 5558d
275. timbuktu56 0 3 0 6 50.00% 2:58 5932d
276. bgala2000 0 3 0 5 60.00% 2:52 5966d
277. GlennT 2 3 0 17 52.94% 5:01 6020d
278. seky77girl 0 3 0 8 62.50% 3:57 6071d
279. yankss 0 3 0 4 75.00% 3:15 6088d
280. chetan 0 3 0 13 38.46% 8:28 6090d
281. WackyJaxs16 0 3 0 4 75.00% 4:02 6136d
282. cabman 0 3 0 18 27.78% 1:58 6207d
283. kurios 3 3 0 3 100.00% 5:30 6258d
284. carol3767 0 3 0 11 54.55% 4:45 6318d
285. KoReN 3 3 0 3 100.00% 3:18 6345d
286. pls 0 3 0 5 60.00% 2:41
287. ron25 0 3 0 4 75.00% 5:37
288. Hawaii1979 0 3 0 75 26.67% 2:42
289. Izaacsmom 0 3 0 7 42.86% 2:05
290. lucky246 0 3 0 4 75.00% 6:49
291. lisacat3 0 3 0 4 75.00% 6:57
292. jwinters 0 3 0 5 60.00% 5:35
293. willem44 0 3 0 7 57.14% 4:03
294. patann6062 0 3 0 4 75.00% 3:02
295. zzmarlynn 0 3 0 33 48.48% 6:54 18d
296. jomar 0 3 0 37 37.84% 3:41 188d
297. Oded789 3 3 0 8 75.00% 9:20 17d
298. Ellie2 3 3 0 11 63.64% 5:09 4d
299. mpaccm 0 2 0 4 50.00% 3:01 822d
300. Leaf 0 2 0 3 66.67% 2:40 1530d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin