.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
201. lionelhutz 0 3 0 29 37.93% 2:30 819d
202. ldychances 0 3 0 38 31.58% 3:20 3263d
203. Marc_Anshutz 0 3 0 11 54.55% 5:31 3382d
204. jun 3 3 0 3 100.00% 3:35 3449d
205. KINGOFMEMPHIS 3 3 0 5 60.00% 5:28 3509d
206. jackwhh 3 3 0 3 100.00% 8:04 3523d
207. Xenonoxid 0 3 0 5 60.00% 9:52 3561d
208. krowk 1 3 0 6 66.67% 2:57 3660d
209. dougendicott 0 3 0 10 50.00% 5:54 3722d
210. garverdc 0 3 0 4 75.00% 3:38 3988d
211. ftw1 0 3 0 28 28.57% 2:13 4064d
212. FerretZone 3 3 0 3 100.00% 2:32 4122d
213. palmtree 0 3 0 12 41.67% 4:05 4127d
214. Sheikh_Yerbouti 0 3 0 15 53.33% 2:46 4162d
215. brookside 0 3 0 6 50.00% 3:52 4166d
216. chas1945 0 3 0 5 60.00% 6:15 4185d
217. Paul--Stallion 0 3 0 6 50.00% 7:50 4213d
218. The_Longhorn 0 3 0 18 55.56% 1:50 4223d
219. 2_FAST_4_U 0 3 0 30 26.67% 0:42 4266d
220. dideedo 0 3 0 100 26.00% 2:05 4527d
221. cped2 0 3 0 4 75.00% 7:19 4639d
222. angeldaniel 0 3 0 46 23.91% 2:35 4702d
223. dmmd 0 3 0 8 62.50% 4:02 4715d
224. beheer 0 3 0 54 37.04% 10:25 4786d
225. wfl 0 3 0 15 46.67% 3:23 4901d
226. qq 0 3 0 9 44.44% 2:20 4914d
227. johnsonbomb 0 3 0 4 75.00% 3:29 4986d
228. timerzerlee 0 3 0 13 53.85% 6:40 4998d
229. ruprecht 0 3 0 37 29.73% 3:16 4999d
230. aufhoeren 3 3 0 6 66.67% 2:11 5025d
231. lacanau 1 3 0 16 37.50% 2:24 5027d
232. claire_de_lune 0 3 0 4 75.00% 4:09 5027d
233. mancinia 0 3 0 12 41.67% 3:14 5030d
234. jacometti 0 3 0 38 34.21% 2:36 5043d
235. marshmellow 0 3 0 58 36.21% 2:30 5045d
236. hueterin00 0 3 0 4 75.00% 2:47 5047d
237. option 1 3 0 52 34.62% 2:00 5049d
238. quarter5 2 3 0 19 63.16% 1:57 5053d
239. bazmurselli 2 3 0 31 38.71% 2:04 5055d
240. dandelion79 0 3 0 30 20.00% 2:13 5056d
241. kiyap 1 3 0 18 33.33% 2:11 5056d
242. grugelix47 1 3 0 20 25.00% 2:51 5059d
243. hundsbua 3 3 0 4 75.00% 2:42 5065d
244. hotzenplotz 0 3 0 5 60.00% 2:15 5065d
245. louisiana 0 3 0 5 60.00% 3:39 5069d
246. grugelix49 0 3 0 14 28.57% 2:26 5069d
247. grugelix 3 3 0 5 60.00% 1:36 5070d
248. MoChuisle 0 3 0 5 60.00% 3:12 5078d
249. putzdenkegel9 1 3 0 52 40.38% 2:21 5085d
250. jupp904 0 3 0 5 60.00% 1:28 5085d
251. deendicott 0 3 0 7 42.86% 5:02 5097d
252. balkanart101 0 3 0 12 33.33% 2:24 5110d
253. putzdenkegel8 0 3 0 16 31.25% 2:30 5117d
254. yxcvbnm 0 3 0 17 35.29% 2:58 5143d
255. i123456 0 3 0 14 42.86% 2:33 5147d
256. mnhzt 2 3 0 18 38.89% 2:51 5151d
257. mnhz 0 3 0 20 25.00% 2:35 5151d
258. mikmaq 0 3 0 26 38.46% 2:33 5161d
259. kolkratte100 0 3 0 10 30.00% 2:21 5166d
260. bolkratte 0 3 0 45 35.56% 2:04 5190d
261. demmsel 0 3 0 28 25.00% 2:07 5206d
262. wirsing 1 3 0 10 60.00% 2:09 5220d
263. kuiolkratte 0 3 0 7 57.14% 2:25 5221d
264. kiolkratte 0 3 0 14 42.86% 2:11 5223d
265. kulkratte 0 3 0 7 57.14% 2:35 5226d
266. chucik 3 3 0 3 100.00% 5:02 5232d
267. bdad 0 3 0 40 32.50% 4:26 5256d
268. andy0713 3 3 0 14 57.14% 5:11 5261d
269. Luiz 0 3 0 21 33.33% 4:14 5283d
270. Banky 0 3 0 4 75.00% 2:18 5438d
271. collencove 1 3 0 17 35.29% 2:49 5464d
272. timbuktu56 0 3 0 6 50.00% 2:58 5839d
273. bgala2000 0 3 0 5 60.00% 2:52 5872d
274. GlennT 2 3 0 17 52.94% 5:01 5927d
275. seky77girl 0 3 0 8 62.50% 3:57 5978d
276. yankss 0 3 0 4 75.00% 3:15 5994d
277. chetan 0 3 0 13 38.46% 8:28 5997d
278. WackyJaxs16 0 3 0 4 75.00% 4:02 6042d
279. cabman 0 3 0 18 27.78% 1:58 6113d
280. kurios 3 3 0 3 100.00% 5:30 6164d
281. carol3767 0 3 0 11 54.55% 4:45 6224d
282. KoReN 3 3 0 3 100.00% 3:18 6251d
283. pls 0 3 0 5 60.00% 2:41
284. ron25 0 3 0 4 75.00% 5:37
285. Hawaii1979 0 3 0 75 26.67% 2:42
286. Izaacsmom 0 3 0 7 42.86% 2:05
287. lucky246 0 3 0 4 75.00% 6:49
288. lisacat3 0 3 0 4 75.00% 6:57
289. jwinters 0 3 0 5 60.00% 5:35
290. willem44 0 3 0 7 57.14% 4:03
291. patann6062 0 3 0 4 75.00% 3:02
292. zzmarlynn 0 3 0 33 48.48% 6:54 3052d
293. jomar 0 3 0 37 37.84% 3:41 94d
294. mpaccm 0 2 0 4 50.00% 3:01 728d
295. Leaf 0 2 0 3 66.67% 2:40 1436d
296. mabb 2 2 0 3 66.67% 2:05 1499d
297. fomalhaut 2 2 0 25 44.00% 2:53 1521d
298. Buzzy 0 2 0 32 34.38% 3:00 1199d
299. aupguy 1 2 0 17 41.18% 4:23 1626d
300. kim123456 0 2 0 11 36.36% 1:15 321d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin