.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 5x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. pepe445 4 26 0 38 92.11% 6:55 5408d
302. morb 0 26 0 54 90.74% 5:26
303. jobee_goddess 0 25 0 30 93.33% 4:13 5841d
304. kndam 0 24 0 54 90.74% 2:28 4534d
305. zech940 6 22 0 30 93.33% 4:17 3072d
306. Modderrhu 0 21 0 22 95.45% 1:33 5674d
307. deendicott 6 15 0 22 95.45% 4:39 4973d
308. God_of_nothing 9 33 0 840 87.62% 2:06 4241d
309. hanarama 0 28 0 750 87.60% 2:40 5347d
310. bjornlok 2 17 0 53 90.57% 6:05 4981d
311. RBsMustang 9 13 0 52 90.38% 2:32 6020d
312. yoz127 0 19 0 129 88.37% 1:35 4348d
313. ldychances 1 38 0 627 87.24% 2:56 4944d
314. pinenut 3 26 0 412 87.38% 2:19 83d
315. fc510 20 20 0 21 95.24% 3:51 3322d
316. Redivivus 0 20 0 21 95.24% 2:03 4021d
317. qq 0 20 0 21 95.24% 1:42 4998d
318. Candymanx90 18 18 0 21 95.24% 4:51 6007d
319. indfla 21 21 0 36 91.67% 5:47 5664d
320. wanks2 1 21 0 36 91.67% 3:06 5717d
321. leftygirl 8 18 0 89 88.76% 3:36 553d
322. hounddog37 23 23 0 28 92.86% 2:35 5866d
323. ice_corp 13 13 0 13 100.00% 4:09 2340d
324. crobert 13 13 0 13 100.00% 3:09 2812d
325. ajhl 13 13 0 13 100.00% 8:57 6228d
326. Locke 13 13 0 13 100.00% 5:44 926d
327. jomarau36 0 28 0 35 91.43% 3:02 1453d
328. oakland81 0 16 0 35 91.43% 1:23 4947d
329. Cheryl5 0 15 0 35 91.43% 4:09 5245d
330. schmuckie 19 19 0 20 95.00% 4:48 4819d
331. thedman 1 18 0 20 95.00% 2:00 5591d
332. zeonromine 16 16 0 20 95.00% 4:20 4609d
333. Punster 15 15 0 20 95.00% 3:48 2546d
334. chrissie8madrid 8 11 0 20 95.00% 2:11 3200d
335. dutch6 0 22 0 27 92.59% 3:14 4777d
336. SwellyDeli 1 14 0 27 92.59% 1:36 4982d
337. kajake 0 36 0 106 87.74% 3:23 2908d
338. barbc22 10 22 0 40 90.00% 4:47 4003d
339. befreecell 0 22 0 26 92.31% 5:51 4213d
340. =PaulStallion 0 18 0 19 94.74% 2:51 4233d
341. lizzibet 0 18 0 19 94.74% 1:49 4479d
342. Top100 0 18 0 19 94.74% 1:18 4887d
343. gorille 16 16 0 19 94.74% 8:53 1609d
344. HeyFatLady 0 15 0 26 92.31% 1:48 2475d
345. rolandkessels 2 14 0 26 92.31% 3:52 6194d
346. ValpoJim 4 14 0 19 94.74% 1:58 7d
347. RAGE1 12 12 0 12 100.00% 4:13 3335d
348. cabot 12 12 0 12 100.00% 1:47 4964d
349. racco 12 12 0 12 100.00% 3:39 5576d
350. donnahyde 12 12 0 12 100.00% 4:51 5821d
351. malsgirl 15 16 0 46 89.13% 2:43 3926d
352. ti-nou 0 23 0 25 92.00% 2:24 1374d
353. dougendicott 6 14 0 25 92.00% 5:09 3656d
354. elkpoppi 5 12 0 25 92.00% 3:02 4342d
355. Ann13 10 12 0 45 88.89% 1:10 2168d
356. union 17 17 0 18 100.00% 4:42 2079d
357. 071610 17 17 0 18 94.44% 4:39 3320d
358. ClaytonBW 0 17 0 38 89.47% 3:21 3557d
359. keneh 0 17 0 18 94.44% 3:59 3959d
360. Beast 0 17 0 18 94.44% 2:08 4771d
361. tree82360 9 9 0 18 94.44% 2:03 2454d
362. motomoto 6 13 0 71 87.32% 5:26 5497d
363. mik_kir 1 41 0 601 85.19% 1:13 4587d
364. dideedo 0 40 0 4086 84.95% 1:56 4547d
365. teabag50 7 28 0 51 88.24% 2:26 2571d
366. SAYANES 0 14 0 31 90.32% 2:12 3729d
367. fsi249 0 14 0 64 87.50% 2:24 5920d
368. tom15ford 8 15 0 44 88.64% 4:03 4977d
369. tycenydd 11 11 0 11 100.00% 2:41 2034d
370. bize13 11 11 0 11 100.00% 4:22 2751d
371. rockdog 11 11 0 11 100.00% 4:13 3967d
372. bean 11 11 0 11 100.00% 5:02 4216d
373. miaow 11 11 0 11 100.00% 3:29 4585d
374. spiritgate9 11 11 0 11 100.00% 5:07 4941d
375. DayNat 0 11 0 37 89.19% 2:37 6005d
376. GONZO 0 15 0 43 88.37% 2:24 5503d
377. mamajam 8 11 0 43 88.37% 2:41 4003d
378. sls3346 0 18 0 30 90.00% 5:05 6081d
379. Hawaii1979 1 24 0 113 85.84% 3:06 6001d
380. muffinator 0 16 0 17 94.12% 3:55 6061d
381. jpendlebury 0 16 0 105 85.71% 4:07 6010d
382. Embedded 0 14 0 42 88.10% 4:44
383. miss_shelly 0 18 0 23 91.30% 3:55 5138d
384. Youjaes 4 12 0 23 91.30% 6:40 6155d
385. Rpl 0 22 0 104 85.58% 2:40 4124d
386. NatCat 10 20 0 135 85.19% 3:25 6005d
387. Buzzy 0 14 0 35 88.57% 3:12 222d
388. henrygirl 0 22 0 84 85.71% 5:07 4676d
389. vezica 1 22 0 272 84.19% 2:32 4627d
390. hammj 0 15 0 16 93.75% 5:09 2407d
391. cher 0 15 0 16 93.75% 6:11 4755d
392. Sgt_Pepper 0 15 0 16 93.75% 1:15 5420d
393. vulcan68 0 15 0 16 93.75% 2:55
394. Bobzilla 0 15 0 16 93.75% 3:17 224d
395. bilou 0 13 0 40 87.50% 3:40 5217d
396. terri 2 12 0 28 89.29% 3:10 3040d
397. jaws101 3 12 0 16 93.75% 3:36 6010d
398. gretchen2 10 10 0 10 100.00% 4:30 3641d
399. frednhaliburton 10 10 0 10 100.00% 3:34 3925d
400. TheWacoKid 10 10 0 10 100.00% 3:45 5579d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin