.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 5x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. deadwing 0 1 0 2 50.00% 4:07 2077d
2. Ann13 1 1 0 3 33.33% 0:55 3097d
3. Xenonoxid 0 1 0 3 33.33% 6:28 3561d
4. meseek200 0 1 0 3 33.33% 1:09 6002d
5. BACKSPACE 1 1 0 4 25.00% 2:06 3511d
6. crazydiamond 0 1 0 4 25.00% 6:14 5098d
7. Ikon_of_evil 1 1 0 4 25.00% 6:45 5481d
8. cardcat 0 1 0 5 20.00% 2:22 5654d
9. karlherbert 0 1 0 14 14.29% 1:36 5394d
10. Pads 2 2 0 15 13.33% 1:14 4452d
11. Catailong2 0 1 0 7 14.29% 1:49 4053d
12. mrbuck 1 1 0 7 14.29% 1:46 5319d
13. sawcee 1 1 0 8 12.50% 1:12 6096d
14. Mr.Trick 0 1 0 10 10.00% 0:50 4327d
15. marginwalker 1 1 0 10 10.00% 0:32 5390d
16. loskazanes 1 1 0 10 10.00% 2:33 5708d
17. Longstroke10 0 1 0 11 9.09% 1:31 2841d
18. LadeniusM 0 1 0 12 8.33% 1:27 2985d
19. wiz1 1 1 0 12 8.33% 2:07 5036d
20. misogynist 1 1 0 12 8.33% 3:17 6151d
21. dewjama65 0 1 0 13 7.69% 4:16 3824d
22. dirkie 1 1 0 13 7.69% 1:02 4624d
23. CARW 1 1 0 13 7.69% 1:11 6000d
24. kajake 0 1 0 14 7.14% 1:08 3603d
25. linda90063 1 1 0 33 6.06% 1:23 5730d
26. peter75 0 1 0 16 6.25% 0:54 4593d
27. mshieh 0 1 0 17 5.88% 0:42 5605d
28. cxmiv 0 1 0 17 5.88% 7:16
29. Top-100-of-all-variants 0 1 0 19 5.26% 1:27 4770d
30. PaoloSchitt 0 1 0 20 5.00% 1:57 4723d
31. canman1944 0 1 0 20 5.00% 2:41 5292d
32. GlennT 0 1 0 22 4.55% 2:19 5931d
33. quetzlcoatl 0 1 0 22 4.55% 1:44
34. gilbertgame27171 1 1 0 97 4.12% 0:54 5022d
35. REKAB 0 1 0 23 4.35% 1:12 4514d
36. jiko 1 1 0 23 4.35% 1:44 5555d
37. Kaos 0 1 0 25 4.00% 0:59 3105d
38. fornaught 1 1 0 27 3.70% 3:14 5778d
39. Darkosi 0 2 0 208 3.37% 1:03 2375d
40. talljay 1 1 0 30 3.33% 0:59 5394d
41. Paul=Stallion 0 1 0 31 3.23% 2:08 4211d
42. unknown2 0 1 0 31 3.23% 1:42
43. Du 0 1 0 33 3.03% 1:27 2523d
44. ElGuapo 0 1 0 103 2.91% 1:04 3077d
45. beetleb 0 1 0 33 3.03% 1:15 5707d
46. SilvioManuel 0 1 0 68 2.94% 1:02 3565d
47. 2_FAST_4_U 0 1 0 34 2.94% 0:41 4351d
48. Here4One 1 1 0 37 2.70% 2:47 5960d
49. ruffruff 1 1 0 118 2.54% 1:25 5140d
50. firstaid 0 1 0 40 2.50% 1:14 5969d
51. twill7 1 1 0 42 2.38% 1:12 4534d
52. firenze 0 1 0 86 2.33% 1:07 2366d
53. scotttee 0 1 0 44 2.27% 1:07 5545d
54. shovelhead 0 1 0 137 2.19% 1:44 4763d
55. italia 1 1 0 46 2.17% 1:16 5115d
56. camaroguy 1 1 0 47 2.13% 1:46 5167d
57. twill 1 1 0 49 2.04% 1:14 4557d
58. tuOkooL 1 1 0 49 2.04% 3:24 5984d
59. CubicSprock 0 1 0 53 1.89% 0:49 3105d
60. 1111fghjy 1 1 0 54 1.85% 3:19 3318d
61. BrownsRedSox 0 1 0 55 1.82% 0:50 3102d
62. Tagkag 0 1 0 57 1.75% 0:31 2752d
63. jan55 0 1 0 58 1.72% 0:55 5410d
64. mickyiw 0 1 0 305 1.64% 0:48 4615d
65. TessaC 0 1 0 122 1.64% 1:19 5446d
66. caper96 1 1 0 62 1.61% 1:38 2596d
67. vero97 1 1 0 65 1.54% 0:51 5740d
68. Paul-Stallion 0 1 0 69 1.45% 2:15 4213d
69. greggory 1 1 0 141 1.42% 0:51 4022d
70. willem44 0 1 0 288 1.39% 1:09 5454d
71. dcn21 0 2 0 147 1.36% 2:54 4426d
72. climate.hoax 1 1 0 75 1.33% 1:10 3148d
73. rottenron 0 1 0 77 1.30% 1:24 2566d
74. brettken 0 1 0 79 1.27% 1:34 3369d
75. bjgesq 0 1 0 414 1.21% 2:23 3286d
76. palmtree 0 1 0 677 1.18% 1:05 3758d
77. dazx 1 1 0 254 1.18% 1:20 136d
78. jostein 1 1 0 170 1.18% 0:58 4328d
79. EZ-Ed3-LAnseMI 1 1 0 85 1.18% 2:17 3056d
80. frontier5 0 1 0 86 1.16% 0:42 3351d
81. Modderrhu 0 2 0 1325 1.13% 3:17 5125d
82. srplmrc 0 1 0 175 1.14% 0:36 2685d
83. Banky 1 2 0 9505 1.12% 0:31 3649d
84. Boojum 1 1 0 89 1.12% 1:57 4131d
85. durham 0 1 0 92 1.09% 2:16
86. SirPape 0 1 0 950 1.05% 1:25 3542d
87. kenwa 0 1 0 301 1.00% 0:37 4450d
88. SKinTexas 0 1 0 301 1.00% 1:29 5319d
89. !_--FAST-ISHAM--_ 0 1 0 2727 0.99% 0:30 3077d
90. Miqueca 1 1 0 434 0.92% 2:42 5703d
91. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 1 0 107 0.93% 0:46 3544d
92. palya10 0 1 0 109 0.92% 0:39 5413d
93. StopFreecell+LiftYourAss 0 1 0 227 0.88% 0:25 4106d
94. Zonny 1 1 0 1054 0.85% 1:47 4014d
95. slunger 0 1 0 116 0.86% 2:19 5207d
96. AroundTheWorld 1 1 0 120 0.83% 1:00 3097d
97. Edd 1 1 0 120 0.83% 0:37 433d
98. blowtorch 1 1 0 123 0.81% 1:18 5998d
99. rodersgpz 0 1 0 5697 0.74% 1:16
100. rettacat 0 1 0 144 0.69% 1:09

1 2

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin