.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 5x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. PissOffHereComesFreecellBlitz 0 1 0 384 0.26% 0:22 3992d
2. StopFreecell+MoveYourAss 0 1 0 247 0.40% 0:25 3986d
3. StopFreecell+LiftYourAss 0 1 0 227 0.88% 0:25 3987d
4. HereComesFreecellBlitzPissOff 0 1 0 255 0.39% 0:28 3989d
5. !_--FAST-ISHAM--_ 0 1 0 2727 0.99% 0:30 2958d
6. Banky 1 2 0 9505 1.12% 0:31 3530d
7. Tagkag 0 1 0 57 1.75% 0:31 2632d
8. marginwalker 1 1 0 10 10.00% 0:32 5271d
9. Spud 0 1 0 177 0.56% 0:33 2647d
10. srplmrc 0 1 0 175 1.14% 0:36 2566d
11. kenwa 0 1 0 301 1.00% 0:37 4330d
12. Edd 1 1 0 120 0.83% 0:37 314d
13. palya10 0 1 0 109 0.92% 0:39 5294d
14. 2_FAST_4_U 0 1 0 34 2.94% 0:41 4231d
15. frontier5 0 1 0 86 1.16% 0:42 3231d
16. mshieh 0 1 0 17 5.88% 0:42 5486d
17. snoverdavid 1 1 0 457 0.66% 0:43 522d
18. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 1 0 107 0.93% 0:46 3425d
19. mickyiw 0 1 0 305 1.64% 0:48 4496d
20. CubicSprock 0 1 0 53 1.89% 0:49 2985d
21. Mr.Trick 0 1 0 10 10.00% 0:50 4208d
22. BrownsRedSox 0 1 0 55 1.82% 0:50 2983d
23. teabag50 0 1 0 1691 0.65% 0:51 2439d
24. greggory 1 1 0 141 1.42% 0:51 3903d
25. vero97 1 1 0 65 1.54% 0:51 5621d
26. peter75 0 1 0 16 6.25% 0:54 4474d
27. gilbertgame27171 1 1 0 97 4.12% 0:54 4903d
28. Ann13 1 1 0 3 33.33% 0:55 2977d
29. jan55 0 1 0 58 1.72% 0:55 5291d
30. pimpa 1 1 0 282 0.35% 0:56 5087d
31. jostein 1 1 0 170 1.18% 0:58 4209d
32. russneff 1 1 0 446 0.22% 0:58 6038d
33. Kaos 0 1 0 25 4.00% 0:59 2986d
34. talljay 1 1 0 30 3.33% 0:59 5274d
35. AroundTheWorld 1 1 0 120 0.83% 1:00 2978d
36. dfe 1 1 0 614 0.33% 1:00 5828d
37. dirkie 1 1 0 13 7.69% 1:02 4505d
38. SilvioManuel 0 1 0 68 2.94% 1:02 3446d
39. Darkosi 0 2 0 208 3.37% 1:03 2256d
40. ElGuapo 0 1 0 103 2.91% 1:04 2957d
41. KINGOFMEMPHIS 1 1 0 291 0.69% 1:04 3394d
42. susih 0 1 0 1732 0.17% 1:04 752d
43. palmtree 0 1 0 677 1.18% 1:05 3638d
44. scotttee 0 1 0 44 2.27% 1:07 5426d
45. mamajam 0 1 0 268 0.37% 1:07 5525d
46. kajake 0 1 0 14 7.14% 1:08 3484d
47. firenze 0 1 0 83 2.41% 1:08 2247d
48. willem44 0 1 0 288 1.39% 1:09 5335d
49. meseek200 0 1 0 3 33.33% 1:09 5883d
50. rettacat 0 1 0 144 0.69% 1:09
51. Oneil 0 1 0 1176 0.09% 1:09 2985d
52. climate.hoax 1 1 0 75 1.33% 1:10 3029d
53. twill77 1 1 0 172 0.58% 1:11 4409d
54. CARW 1 1 0 13 7.69% 1:11 5881d
55. REKAB 0 1 0 23 4.35% 1:12 4394d
56. twill7 1 1 0 42 2.38% 1:12 4415d
57. sawcee 1 1 0 8 12.50% 1:12 5977d
58. hollybeak 0 2 0 4557 0.68% 1:13 5119d
59. Rigster 1 1 0 235 0.43% 1:13 5579d
60. Pads 2 2 0 15 13.33% 1:14 4332d
61. twill 1 1 0 49 2.04% 1:14 4438d
62. firstaid 0 1 0 40 2.50% 1:14 5850d
63. beetleb 0 1 0 33 3.03% 1:15 5588d
64. HOLLYBEAK 0 1 0 8331 0.66% 1:16 4559d
65. italia 1 1 0 46 2.17% 1:16 4996d
66. rodersgpz 0 1 0 5697 0.74% 1:16
67. thedonn 1 1 0 149 0.67% 1:17 4443d
68. NASCAR-TERRY 0 1 0 165 0.61% 1:17 5321d
69. blowtorch 1 1 0 123 0.81% 1:18 5879d
70. TessaC 0 1 0 122 1.64% 1:19 5326d
71. pessic 1 1 0 887 0.11% 1:19 5336d
72. dazx 1 1 0 254 1.18% 1:20 17d
73. linda90063 1 1 0 33 6.06% 1:23 5610d
74. rottenron 0 1 0 77 1.30% 1:24 2447d
75. tatjana 0 1 0 747 0.13% 1:24 313d
76. SirPape 0 1 0 950 1.05% 1:25 3422d
77. ruffruff 1 1 0 118 2.54% 1:25 5021d
78. Du 0 1 0 33 3.03% 1:27 2403d
79. LadeniusM 0 1 0 12 8.33% 1:27 2866d
80. Top-100-of-all-variants 0 1 0 19 5.26% 1:27 4651d
81. SKinTexas 0 1 0 301 1.00% 1:29 5200d
82. Longstroke10 0 1 0 11 9.09% 1:31 2722d
83. aupguy 0 1 0 176 0.57% 1:32 4573d
84. brettken 0 1 0 79 1.27% 1:34 3250d
85. glfnut 1 1 0 328 0.61% 1:35 3459d
86. karlherbert 0 1 0 14 14.29% 1:36 5275d
87. caper96 1 1 0 62 1.61% 1:38 2477d
88. Ahunter 0 1 0 148 0.68% 1:40 3495d
89. Nefertiti 1 1 0 578 0.17% 1:40 4706d
90. unknown2 0 1 0 31 3.23% 1:42
91. shovelhead 0 1 0 137 2.19% 1:44 4644d
92. jiko 1 1 0 23 4.35% 1:44 5436d
93. quetzlcoatl 0 1 0 22 4.55% 1:44
94. camaroguy 1 1 0 47 2.13% 1:46 5048d
95. mrbuck 1 1 0 7 14.29% 1:46 5200d
96. Zonny 1 1 0 1054 0.85% 1:47 3895d
97. Catailong2 0 1 0 7 14.29% 1:49 3934d
98. Boojum 1 1 0 89 1.12% 1:57 4012d
99. PaoloSchitt 0 1 0 20 5.00% 1:57 4603d
100. sodnamoc 1 1 0 249 0.40% 2:03 4389d

1 2

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin