.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 5x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. PissOffHereComesFreecellBlitz 0 1 0 384 0.26% 0:22 4056d
2. StopFreecell+MoveYourAss 0 1 0 247 0.40% 0:25 4050d
3. StopFreecell+LiftYourAss 0 1 0 227 0.88% 0:25 4050d
4. HereComesFreecellBlitzPissOff 0 1 0 255 0.39% 0:28 4052d
5. !_--FAST-ISHAM--_ 0 1 0 2727 0.99% 0:30 3022d
6. Banky 1 2 0 9505 1.12% 0:31 3594d
7. Tagkag 0 1 0 57 1.75% 0:31 2696d
8. marginwalker 1 1 0 10 10.00% 0:32 5335d
9. Spud 0 1 0 177 0.56% 0:33 2711d
10. srplmrc 0 1 0 175 1.14% 0:36 2630d
11. kenwa 0 1 0 301 1.00% 0:37 4394d
12. Edd 1 1 0 120 0.83% 0:37 378d
13. palya10 0 1 0 109 0.92% 0:39 5358d
14. 2_FAST_4_U 0 1 0 34 2.94% 0:41 4295d
15. frontier5 0 1 0 86 1.16% 0:42 3295d
16. mshieh 0 1 0 17 5.88% 0:42 5550d
17. snoverdavid 1 1 0 457 0.66% 0:43 586d
18. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 1 0 107 0.93% 0:46 3488d
19. mickyiw 0 1 0 305 1.64% 0:48 4560d
20. CubicSprock 0 1 0 53 1.89% 0:49 3049d
21. Mr.Trick 0 1 0 10 10.00% 0:50 4271d
22. BrownsRedSox 0 1 0 55 1.82% 0:50 3047d
23. teabag50 0 1 0 1691 0.65% 0:51 2503d
24. greggory 1 1 0 141 1.42% 0:51 3967d
25. vero97 1 1 0 65 1.54% 0:51 5685d
26. peter75 0 1 0 16 6.25% 0:54 4537d
27. gilbertgame27171 1 1 0 97 4.12% 0:54 4967d
28. Ann13 1 1 0 3 33.33% 0:55 3041d
29. jan55 0 1 0 58 1.72% 0:55 5355d
30. pimpa 1 1 0 282 0.35% 0:56 5150d
31. jostein 1 1 0 170 1.18% 0:58 4272d
32. russneff 1 1 0 446 0.22% 0:58 6102d
33. Kaos 0 1 0 25 4.00% 0:59 3049d
34. talljay 1 1 0 30 3.33% 0:59 5338d
35. AroundTheWorld 1 1 0 120 0.83% 1:00 3041d
36. dfe 1 1 0 614 0.33% 1:00 5892d
37. dirkie 1 1 0 13 7.69% 1:02 4568d
38. SilvioManuel 0 1 0 68 2.94% 1:02 3510d
39. Darkosi 0 2 0 208 3.37% 1:03 2320d
40. ElGuapo 0 1 0 103 2.91% 1:04 3021d
41. KINGOFMEMPHIS 1 1 0 291 0.69% 1:04 3457d
42. susih 0 1 0 1732 0.17% 1:04 815d
43. palmtree 0 1 0 677 1.18% 1:05 3702d
44. scotttee 0 1 0 44 2.27% 1:07 5490d
45. mamajam 0 1 0 268 0.37% 1:07 5589d
46. kajake 0 1 0 14 7.14% 1:08 3548d
47. firenze 0 1 0 83 2.41% 1:08 2311d
48. willem44 0 1 0 288 1.39% 1:09 5399d
49. meseek200 0 1 0 3 33.33% 1:09 5947d
50. rettacat 0 1 0 144 0.69% 1:09
51. Oneil 0 1 0 1176 0.09% 1:09 3049d
52. climate.hoax 1 1 0 75 1.33% 1:10 3092d
53. twill77 1 1 0 172 0.58% 1:11 4473d
54. CARW 1 1 0 13 7.69% 1:11 5945d
55. REKAB 0 1 0 23 4.35% 1:12 4458d
56. twill7 1 1 0 42 2.38% 1:12 4479d
57. sawcee 1 1 0 8 12.50% 1:12 6041d
58. hollybeak 0 2 0 4557 0.68% 1:13 5183d
59. Rigster 1 1 0 235 0.43% 1:13 5643d
60. Pads 2 2 0 15 13.33% 1:14 4396d
61. twill 1 1 0 49 2.04% 1:14 4502d
62. firstaid 0 1 0 40 2.50% 1:14 5914d
63. beetleb 0 1 0 33 3.03% 1:15 5652d
64. HOLLYBEAK 0 1 0 8331 0.66% 1:16 4623d
65. italia 1 1 0 46 2.17% 1:16 5059d
66. rodersgpz 0 1 0 5697 0.74% 1:16
67. thedonn 1 1 0 149 0.67% 1:17 4507d
68. NASCAR-TERRY 0 1 0 165 0.61% 1:17 5385d
69. blowtorch 1 1 0 123 0.81% 1:18 5942d
70. TessaC 0 1 0 122 1.64% 1:19 5390d
71. pessic 1 1 0 887 0.11% 1:19 5400d
72. dazx 1 1 0 254 1.18% 1:20 81d
73. linda90063 1 1 0 33 6.06% 1:23 5674d
74. rottenron 0 1 0 77 1.30% 1:24 2511d
75. tatjana 0 1 0 747 0.13% 1:24 377d
76. SirPape 0 1 0 950 1.05% 1:25 3486d
77. ruffruff 1 1 0 118 2.54% 1:25 5084d
78. Du 0 1 0 33 3.03% 1:27 2467d
79. LadeniusM 0 1 0 12 8.33% 1:27 2929d
80. Top-100-of-all-variants 0 1 0 19 5.26% 1:27 4715d
81. SKinTexas 0 1 0 301 1.00% 1:29 5264d
82. Longstroke10 0 1 0 11 9.09% 1:31 2785d
83. aupguy 0 1 0 176 0.57% 1:32 4637d
84. brettken 0 1 0 79 1.27% 1:34 3314d
85. glfnut 1 1 0 328 0.61% 1:35 3523d
86. karlherbert 0 1 0 14 14.29% 1:36 5338d
87. caper96 1 1 0 62 1.61% 1:38 2540d
88. Ahunter 0 1 0 148 0.68% 1:40 3559d
89. Nefertiti 1 1 0 578 0.17% 1:40 4769d
90. unknown2 0 1 0 31 3.23% 1:42
91. shovelhead 0 1 0 137 2.19% 1:44 4708d
92. jiko 1 1 0 23 4.35% 1:44 5499d
93. quetzlcoatl 0 1 0 22 4.55% 1:44
94. camaroguy 1 1 0 47 2.13% 1:46 5112d
95. mrbuck 1 1 0 7 14.29% 1:46 5264d
96. Zonny 1 1 0 1054 0.85% 1:47 3959d
97. Catailong2 0 1 0 7 14.29% 1:49 3998d
98. Boojum 1 1 0 89 1.12% 1:57 4076d
99. PaoloSchitt 0 1 0 20 5.00% 1:57 4667d
100. sodnamoc 1 1 0 249 0.40% 2:03 4453d

1 2

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin