.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x7


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 50 50 0 172 95.35% 8:09 3975d
2. loskazanes 0 40 0 401 86.03% 11:33 2321d
3. CubicSprock 6 37 0 120 77.50% 2:51 8:36
4. Goosey_Goosey_Gander 5 34 0 264 82.13% 7:10 8:40
5. progamer 30 30 0 30 100.00% 1:32 4710d
6. Kaos 6 27 0 780 80.77% 2:40 20d
7. wargreymon 0 25 0 64 84.38% 5:32 5042d
8. joeygray 12 24 0 5156 75.00% 5:32 2:54
9. RingoStarr 0 23 0 37 91.89% 28:10 2395d
10. seky77girl 0 23 0 486 75.72% 3:53
11. TNmountainman 0 23 0 224 83.86% 6:17 521d
12. EZ-Ed3-LAnseMI 0 22 0 23 95.65% 16:31 4339d
13. ElGuapo 11 22 0 597 71.86% 2:08 9d
14. Buffy 0 21 0 358 75.98% 2:35 2267d
15. dcn21 0 21 0 55 89.09% 8:08 318d
16. Mastermind 17 21 0 3569 69.99% 2:39 3:16
17. Redivivus 0 20 0 1506 66.53% 2:16 2097d
18. SirPape 0 20 0 210 67.14% 4:50 228d
19. kangaroo 0 19 0 529 68.81% 3:50 12d
20. jedirod 0 19 0 611 73.98% 3:55 1600d
21. jes 2 19 0 1900 55.11% 10:52 2013d
22. ty07480 0 19 0 35 85.71% 3:39
23. comma 0 18 0 231 74.03% 4:11 3196d
24. meseek200 0 18 0 531 72.32% 3:42 4650d
25. rufus_r 3 17 0 1425 60.07% 4:58 14:53
26. _PaulStallion# 0 17 0 54 70.37% 5:35 3366d
27. gamegrape 10 16 0 1498 60.28% 3:19 1259d
28. Soccerman55 0 16 0 760 69.61% 3:42 2198d
29. Bokkio 2 16 0 23 86.96% 11:23 3224d
30. codzilla 0 16 0 255 77.65% 4:27 3572d
31. Darkosi 14 16 0 169 80.47% 2:40 7d
32. sweetleaf 1 16 0 99 76.77% 3:51 136d
33. Laffman 0 15 0 236 73.73% 2:36 2777d
34. derangedgerm 0 15 0 350 71.71% 6:54 4847d
35. EMU 2 14 0 251 69.72% 1:57 849d
36. Moneynous 0 14 0 440 50.45% 2:12 1734d
37. canman1944 0 14 0 66 75.76% 6:14 1758d
38. Catailong2 0 14 0 85 72.94% 3:24 2049d
39. andy0713 1 14 0 356 67.42% 3:02 2161d
40. brettken 0 14 0 273 67.77% 5:38 2471d
41. mrbuck 0 14 0 36 77.78% 4:47 2699d
42. EZ-Ed5-LAnseMI 1 14 0 16 93.75% 17:46 4224d
43. slunger 0 14 0 655 60.00% 3:41 4244d
44. 417sec8 0 14 0 243 60.08% 2:24 4365d
45. dude1 0 14 0 446 63.45% 5:59 5195d
46. Repperzed 0 14 0 92 66.30% 3:08 48d
47. ValpoJim 1 14 0 315 75.24% 3:17 4d
48. Zonny 5 14 0 767 67.93% 4:17 1d
49. Spud 0 13 0 50 70.00% 2:52 1586d
50. teabag50 1 13 0 271 47.60% 2:32 1725d
51. arthur_fl 0 13 0 212 67.45% 6:52 2116d
52. bc-girl 0 13 0 672 60.42% 11:26 2459d
53. hamtruck 0 13 0 787 58.20% 3:57 2592d
54. andiamo 0 13 0 801 59.68% 4:03 3095d
55. bjgesq 0 13 0 677 56.57% 5:17 310d
56. firenze 0 13 0 1036 64.38% 3:08 20d
57. papertiger 0 12 0 663 50.23% 2:27 1743d
58. Pads 0 12 0 338 62.13% 2:27 2064d
59. Iammeonly 0 12 0 157 66.24% 2:26 2791d
60. Paul-Stallion## 12 12 0 14 85.71% 5:11 3277d
61. =PaulStallion- 0 12 0 70 61.43% 4:05 3348d
62. =PaulStallion_ 0 12 0 20 70.00% 5:20 3349d
63. _!PaulStallion_ 0 12 0 27 66.67% 4:17 3381d
64. datrox-3 0 12 0 18 77.78% 7:06 3650d
65. willem44 0 12 0 27 66.67% 4:00 3718d
66. RacingGenk 2 12 0 22 86.36% 3:33 4185d
67. lenaspinoza 0 12 0 464 59.05% 1:31 4210d
68. ERIC1 0 12 0 927 49.19% 4:12 4464d
69. seky7girl 2 12 0 44 84.09% 4:31 4645d
70. snoverdavid 5 12 0 371 67.65% 1:54 62d
71. RogerAnonymous 3 12 0 229 71.62% 5:36 30d
72. bozkurt 6 12 0 43 81.40% 4:35 1d
73. Townie 0 11 0 1410 54.11% 3:04 5d
74. SilvioManuel 1 11 0 565 65.66% 3:05 572d
75. BrownsRedSox 0 11 0 312 67.95% 2:20 33d
76. Tagkag 0 11 0 104 62.50% 2:43 642d
77. chanel 0 11 0 465 61.51% 5:21 1535d
78. JC 0 11 0 497 66.40% 1:38 173d
79. @PaulStallion- 0 11 0 65 78.46% 5:38 3311d
80. Arheus 0 11 0 54 72.22% 2:35 3333d
81. scotttee 0 11 0 25 88.00% 2:41 3348d
82. _PaulStallion+ 0 11 0 109 55.05% 4:22 3350d
83. -PaulStallion+ 0 11 0 39 69.23% 4:09 3363d
84. _PaulStallion@ 0 11 0 139 52.52% 4:34 3370d
85. 2_FAST_4_U 0 11 0 45 75.56% 1:26 3457d
86. deteme 0 11 0 58 72.41% 5:25
87. gilbertgame27171 2 11 0 95 77.89% 3:40 8d
88. babydaddy 0 10 0 16 81.25% 2:53 631d
89. rottenron 4 10 0 141 64.54% 2:07 1043d
90. TitanicTony 4 10 0 40 70.00% 7:10 1730d
91. kajake 0 10 0 31 64.52% 4:04 2084d
92. PaulK 2 10 0 419 63.25% 7:01 2197d
93. TT 1 10 0 224 41.52% 4:55 2311d
94. onefinelady 0 10 0 496 64.72% 4:53 2506d
95. ian.the.terrible 0 10 0 29 44.83% 1:59 3299d
96. -PaulStallion# 0 10 0 16 75.00% 6:19 3354d
97. _PaulStallion_ 0 10 0 21 76.19% 5:15 3381d
98. #_PaulStallion 0 10 0 32 68.75% 5:06 3382d
99. bedshaped 0 10 0 11 90.91% 4:06 3912d
100. Foo!=Bar 0 10 0 19 68.42% 5:38 3923d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin