.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x7


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 50 50 0 172 95.35% 8:09 4304d
2. CubicSprock 44 44 0 158 82.91% 2:44 40d
3. loskazanes 0 40 0 401 86.03% 11:33 2650d
4. Goosey_Goosey_Gander 2 34 0 467 78.16% 6:25 8d
5. progamer 30 30 0 30 100.00% 1:32 5039d
6. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 29 29 0 45 97.78% 3:24 94d
7. Kaos 16 27 0 959 81.75% 2:36 5d
8. ValpoJim 0 26 0 442 75.34% 3:24 4d
9. wargreymon 0 25 0 64 84.38% 5:32 5371d
10. TitanicTony 13 25 0 154 81.17% 6:14 9d
11. ix 14 24 0 234 80.77% 4:49 116d
12. joeygray 3 24 0 5650 74.97% 5:37 55d
13. RingoStarr 0 23 0 37 91.89% 28:10 2724d
14. seky77girl 0 23 0 486 75.72% 3:53
15. TNmountainman 0 23 0 224 83.48% 6:18 850d
16. Mastermind 0 23 0 5473 70.51% 2:40 5d
17. Darkosi 13 23 0 452 80.31% 2:37 3d
18. EZ-Ed3-LAnseMI 0 22 0 23 95.65% 16:31 4668d
19. ElGuapo 0 22 0 734 71.80% 2:05 34d
20. Buffy 0 21 0 358 75.98% 2:35 2596d
21. dcn21 0 21 0 55 89.09% 8:08 646d
22. Redivivus 0 20 0 1506 66.53% 2:16 2426d
23. SirPape 0 20 0 210 67.14% 4:50 556d
24. firenze 0 20 0 1355 65.02% 3:10 128d
25. kangaroo 0 19 0 529 68.81% 3:50 1d
26. jedirod 0 19 0 611 73.98% 3:55 1928d
27. jes 2 19 0 1900 55.11% 10:52 2342d
28. ty07480 0 19 0 35 85.71% 3:39
29. Zonny 19 19 0 1448 67.33% 3:57 5d
30. comma 0 18 0 231 74.03% 4:11 3525d
31. meseek200 0 18 0 531 72.32% 3:42 4978d
32. Punster 18 18 0 18 100.00% 4:27 67d
33. _PaulStallion# 0 17 0 54 70.37% 5:35 3694d
34. rufus_r 0 17 0 1426 60.03% 4:59 2d
35. gamegrape 10 16 0 1498 60.28% 3:19 1587d
36. Soccerman55 0 16 0 760 69.61% 3:42 2527d
37. Bokkio 2 16 0 23 86.96% 11:23 3553d
38. codzilla 0 16 0 255 77.65% 4:27 3900d
39. sweetleaf 1 16 0 99 76.77% 3:51 87d
40. kertmeyenkele 16 16 0 45 84.44% 4:06 67d
41. Lindyhopper_Agame 16 16 0 16 100.00% 13:08 10d
42. Laffman 0 15 0 236 73.73% 2:36 3105d
43. derangedgerm 0 15 0 350 71.71% 6:54 5176d
44. TNmountainmanMUDstains 11 15 2 114 82.46% 4:56 4:41
45. EMU 2 14 0 251 69.72% 1:57 238d
46. Moneynous 0 14 0 440 50.45% 2:12 2062d
47. canman1944 0 14 0 66 75.76% 6:14 2087d
48. Catailong2 0 14 0 85 72.94% 3:24 2378d
49. andy0713 1 14 0 356 67.42% 3:02 2489d
50. brettken 0 14 0 273 67.77% 5:38 2800d
51. mrbuck 0 14 0 36 77.78% 4:47 3027d
52. EZ-Ed5-LAnseMI 1 14 0 16 93.75% 17:46 4553d
53. slunger 0 14 0 655 60.00% 3:41 4573d
54. 417sec8 0 14 0 243 60.08% 2:24 4693d
55. dude1 0 14 0 446 63.45% 5:59 5524d
56. Repperzed 0 14 0 94 64.89% 3:06 376d
57. Spud 0 13 0 50 70.00% 2:52 1914d
58. teabag50 1 13 0 271 47.60% 2:32 2054d
59. arthur_fl 0 13 0 212 67.45% 6:52 2444d
60. bc-girl 0 13 0 672 60.42% 11:26 2787d
61. hamtruck 0 13 0 787 58.20% 3:57 2920d
62. andiamo 0 13 0 801 59.68% 4:03 3423d
63. bjgesq 0 13 0 677 56.57% 5:17 639d
64. bozkurt 13 13 0 63 84.13% 5:02 265d
65. SilvioManuel 0 13 0 985 64.87% 3:27 59d
66. jimmyp 3 13 0 36 80.56% 2:05 3d
67. edv 2 13 5 785 63.52% 2:35 1:25
68. papertiger 0 12 0 663 50.23% 2:27 2071d
69. Pads 0 12 0 338 62.13% 2:27 2393d
70. Iammeonly 0 12 0 157 66.24% 2:26 3120d
71. Paul-Stallion## 12 12 0 14 85.71% 5:11 3605d
72. =PaulStallion- 0 12 0 70 61.43% 4:05 3676d
73. =PaulStallion_ 0 12 0 20 70.00% 5:20 3678d
74. _!PaulStallion_ 0 12 0 27 66.67% 4:17 3710d
75. datrox-3 0 12 0 18 77.78% 7:06 3979d
76. willem44 0 12 0 27 66.67% 4:00 4046d
77. RacingGenk 2 12 0 22 86.36% 3:33 4514d
78. lenaspinoza 0 12 0 464 59.05% 1:31 4539d
79. ERIC1 0 12 0 927 49.19% 4:12 4793d
80. seky7girl 2 12 0 44 84.09% 4:31 4974d
81. BrownsRedSox 10 12 0 717 68.48% 2:21 10d
82. DebbyJ 12 12 0 13 92.31% 4:37 29d
83. RogerAnonymous 0 12 0 246 71.54% 5:34 63d
84. snoverdavid 9 12 0 477 67.71% 1:51 3d
85. Ellie2 12 12 0 40 82.50% 6:15 3d
86. Townie 0 11 0 1410 54.11% 3:04 34d
87. Tagkag 0 11 0 104 62.50% 2:43 970d
88. chanel 0 11 0 465 61.51% 5:21 1863d
89. JC 0 11 0 497 66.40% 1:38 501d
90. @PaulStallion- 0 11 0 65 78.46% 5:38 3639d
91. Arheus 0 11 0 54 72.22% 2:35 3662d
92. scotttee 0 11 0 25 88.00% 2:41 3677d
93. _PaulStallion+ 0 11 0 109 55.05% 4:22 3678d
94. -PaulStallion+ 0 11 0 39 69.23% 4:09 3692d
95. _PaulStallion@ 0 11 0 139 52.52% 4:34 3699d
96. 2_FAST_4_U 0 11 0 45 75.56% 1:26 3785d
97. deteme 0 11 0 58 72.41% 5:25
98. gilbertgame27171 2 11 0 95 77.89% 3:40 163d
99. PapaRatzi 1 11 0 25 64.00% 2:58 51d
100. FairyGrandma 1 11 0 33 69.70% 6:20 18d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin