.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x7


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 50 50 0 172 95.35% 8:09 4365d
2. CubicSprock 48 48 0 162 83.33% 2:44 9d
3. loskazanes 0 40 0 401 86.03% 11:33 2711d
4. Goosey_Goosey_Gander 6 34 0 471 78.34% 6:24 7d
5. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 31 31 0 47 97.87% 3:26 7d
6. progamer 30 30 0 30 100.00% 1:32 5100d
7. Kaos 8 27 0 1000 81.00% 2:35 1d
8. ValpoJim 0 26 0 442 75.34% 3:24 4d
9. wargreymon 0 25 0 64 84.38% 5:32 5432d
10. TitanicTony 19 25 0 160 81.88% 6:10 2d
11. ix 15 24 0 235 80.85% 4:49 2d
12. joeygray 10 24 0 5775 74.94% 5:42 1d
13. RingoStarr 0 23 0 37 91.89% 28:10 2785d
14. seky77girl 0 23 0 486 75.72% 3:53
15. TNmountainman 0 23 0 224 83.48% 6:18 911d
16. Mastermind 0 23 0 5500 70.53% 2:40 53d
17. Darkosi 14 23 0 453 80.35% 2:37 1d
18. EZ-Ed3-LAnseMI 0 22 0 23 95.65% 16:31 4729d
19. ElGuapo 5 22 0 867 70.82% 2:02 5d
20. Buffy 0 21 0 358 75.98% 2:35 2657d
21. dcn21 0 21 0 55 89.09% 8:08 708d
22. Lindyhopper_Agame 7 21 0 29 96.55% 13:49 7d
23. Redivivus 0 20 0 1506 66.53% 2:16 2487d
24. SirPape 0 20 0 210 67.14% 4:50 617d
25. firenze 0 20 0 1398 64.66% 3:11 1d
26. kangaroo 0 19 0 529 68.81% 3:50 3d
27. jedirod 0 19 0 611 73.98% 3:55 1989d
28. jes 2 19 0 1900 55.11% 10:52 2403d
29. ty07480 0 19 0 35 85.71% 3:39
30. Zonny 12 19 0 1550 67.42% 3:53 9d
31. comma 0 18 0 231 74.03% 4:11 3586d
32. meseek200 0 18 0 531 72.32% 3:42 5039d
33. Punster 18 18 0 18 100.00% 4:27 128d
34. _PaulStallion# 0 17 0 54 70.37% 5:35 3756d
35. rufus_r 0 17 0 1426 60.03% 4:59 16d
36. kertmeyenkele 17 17 0 46 84.78% 4:07 9d
37. gamegrape 10 16 0 1498 60.28% 3:19 1648d
38. Soccerman55 0 16 0 760 69.61% 3:42 2588d
39. Bokkio 2 16 0 23 86.96% 11:23 3614d
40. codzilla 0 16 0 255 77.65% 4:27 3962d
41. sweetleaf 1 16 0 99 76.77% 3:51 23d
42. Laffman 0 15 0 236 73.73% 2:36 3167d
43. derangedgerm 0 15 0 350 71.71% 6:54 5237d
44. TNmountainmanMUDstains 11 15 0 114 82.46% 4:56 61d
45. Ellie2 15 15 0 43 83.72% 6:07 8d
46. EMU 2 14 0 251 69.72% 1:57 299d
47. Moneynous 0 14 0 440 50.45% 2:12 2123d
48. canman1944 0 14 0 66 75.76% 6:14 2148d
49. Catailong2 0 14 0 85 72.94% 3:24 2439d
50. andy0713 1 14 0 356 67.42% 3:02 2550d
51. brettken 0 14 0 273 67.77% 5:38 2861d
52. mrbuck 0 14 0 36 77.78% 4:47 3089d
53. EZ-Ed5-LAnseMI 1 14 0 16 93.75% 17:46 4614d
54. slunger 0 14 0 655 60.00% 3:41 4634d
55. 417sec8 0 14 0 243 60.08% 2:24 4754d
56. dude1 0 14 0 446 63.45% 5:59 5585d
57. Repperzed 0 14 0 94 64.89% 3:06 437d
58. snoverdavid 6 14 0 489 68.30% 1:52 2d
59. Spud 0 13 0 50 70.00% 2:52 1976d
60. teabag50 1 13 0 271 47.60% 2:32 2115d
61. arthur_fl 0 13 0 212 67.45% 6:52 2505d
62. bc-girl 0 13 0 672 60.42% 11:26 2849d
63. hamtruck 0 13 0 787 58.20% 3:57 2982d
64. andiamo 0 13 0 801 59.68% 4:03 3485d
65. bjgesq 0 13 0 677 56.57% 5:17 700d
66. bozkurt 13 13 0 63 84.13% 5:02 326d
67. SilvioManuel 0 13 0 985 64.87% 3:27 120d
68. jimmyp 1 13 0 40 75.00% 2:03 5d
69. edv 7 13 0 946 63.64% 2:31 7d
70. papertiger 0 12 0 663 50.23% 2:27 2132d
71. Pads 0 12 0 338 62.13% 2:27 2454d
72. Iammeonly 0 12 0 157 66.24% 2:26 3181d
73. Paul-Stallion## 12 12 0 14 85.71% 5:11 3666d
74. =PaulStallion- 0 12 0 70 61.43% 4:05 3738d
75. =PaulStallion_ 0 12 0 20 70.00% 5:20 3739d
76. _!PaulStallion_ 0 12 0 27 66.67% 4:17 3771d
77. datrox-3 0 12 0 18 77.78% 7:06 4040d
78. willem44 0 12 0 27 66.67% 4:00 4107d
79. RacingGenk 2 12 0 22 86.36% 3:33 4575d
80. lenaspinoza 0 12 0 464 59.05% 1:31 4600d
81. ERIC1 0 12 0 927 49.19% 4:12 4854d
82. seky7girl 2 12 0 44 84.09% 4:31 5035d
83. DebbyJ 12 12 0 13 92.31% 4:37 90d
84. RogerAnonymous 0 12 0 248 71.37% 5:33 46d
85. jamesblackburn-lynch 12 12 0 15 93.33% 12:10 12d
86. BrownsRedSox 12 12 0 731 68.81% 2:21 1d
87. Townie 0 11 0 1410 54.11% 3:04 5:58
88. Tagkag 0 11 0 104 62.50% 2:43 1031d
89. chanel 0 11 0 465 61.51% 5:21 1925d
90. JC 0 11 0 497 66.40% 1:38 563d
91. @PaulStallion- 0 11 0 65 78.46% 5:38 3701d
92. Arheus 0 11 0 54 72.22% 2:35 3723d
93. scotttee 0 11 0 25 88.00% 2:41 3738d
94. _PaulStallion+ 0 11 0 109 55.05% 4:22 3740d
95. -PaulStallion+ 0 11 0 39 69.23% 4:09 3753d
96. _PaulStallion@ 0 11 0 139 52.52% 4:34 3760d
97. 2_FAST_4_U 0 11 0 45 75.56% 1:26 3846d
98. deteme 0 11 0 58 72.41% 5:25
99. gilbertgame27171 2 11 0 95 77.89% 3:40 225d
100. PapaRatzi 1 11 0 25 64.00% 2:58 113d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin