.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x7


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 50 50 0 172 95.35% 8:09 4208d
2. CubicSprock 44 44 0 158 82.91% 2:44 21d
3. loskazanes 0 40 0 401 86.03% 11:33 2554d
4. Goosey_Goosey_Gander 20 34 0 320 83.12% 7:04 3d
5. progamer 30 30 0 30 100.00% 1:32 4943d
6. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 28 28 0 44 97.73% 3:20 3d
7. Kaos 15 27 0 958 81.73% 2:37 14d
8. ValpoJim 0 26 0 442 75.34% 3:24 1d
9. wargreymon 0 25 0 64 84.38% 5:32 5275d
10. ix 14 24 0 234 80.77% 4:49 20d
11. joeygray 12 24 1 5475 75.00% 5:35 6:45
12. RingoStarr 0 23 0 37 91.89% 28:10 2628d
13. seky77girl 0 23 0 486 75.72% 3:53
14. TNmountainman 0 23 0 224 83.48% 6:18 754d
15. Mastermind 0 23 0 5091 70.08% 2:40 41d
16. Darkosi 15 23 0 259 82.24% 2:45 17d
17. EZ-Ed3-LAnseMI 0 22 0 23 95.65% 16:31 4572d
18. ElGuapo 2 22 0 607 71.66% 2:07 194d
19. Buffy 0 21 0 358 75.98% 2:35 2500d
20. dcn21 0 21 0 55 89.09% 8:08 551d
21. Redivivus 0 20 0 1506 66.53% 2:16 2330d
22. SirPape 0 20 0 210 67.14% 4:50 461d
23. firenze 0 20 0 1354 65.07% 3:10 33d
24. kangaroo 0 19 0 529 68.81% 3:50 119d
25. jedirod 0 19 0 611 73.98% 3:55 1833d
26. jes 2 19 0 1900 55.11% 10:52 2246d
27. ty07480 0 19 0 35 85.71% 3:39
28. TitanicTony 19 19 0 130 79.23% 6:27 10d
29. comma 0 18 0 231 74.03% 4:11 3429d
30. meseek200 0 18 0 531 72.32% 3:42 4883d
31. _PaulStallion# 0 17 0 54 70.37% 5:35 3599d
32. rufus_r 0 17 0 1426 60.03% 4:59 24d
33. Punster 17 17 0 17 100.00% 4:28 17d
34. gamegrape 10 16 0 1498 60.28% 3:19 1492d
35. Soccerman55 0 16 0 760 69.61% 3:42 2431d
36. Bokkio 2 16 0 23 86.96% 11:23 3457d
37. codzilla 0 16 0 255 77.65% 4:27 3805d
38. sweetleaf 1 16 0 99 76.77% 3:51 17d
39. Laffman 0 15 0 236 73.73% 2:36 3010d
40. derangedgerm 0 15 0 350 71.71% 6:54 5080d
41. Lindyhopper_Agame 15 15 0 15 100.00% 13:38 141d
42. TNmountainmanMUDstains 8 15 0 95 80.00% 4:43 5d
43. EMU 2 14 0 251 69.72% 1:57 142d
44. Moneynous 0 14 0 440 50.45% 2:12 1967d
45. canman1944 0 14 0 66 75.76% 6:14 1991d
46. Catailong2 0 14 0 85 72.94% 3:24 2282d
47. andy0713 1 14 0 356 67.42% 3:02 2394d
48. brettken 0 14 0 273 67.77% 5:38 2704d
49. mrbuck 0 14 0 36 77.78% 4:47 2932d
50. EZ-Ed5-LAnseMI 1 14 0 16 93.75% 17:46 4457d
51. slunger 0 14 0 655 60.00% 3:41 4477d
52. 417sec8 0 14 0 243 60.08% 2:24 4598d
53. dude1 0 14 0 446 63.45% 5:59 5428d
54. Repperzed 0 14 0 94 64.89% 3:06 281d
55. Zonny 11 14 1 1440 67.15% 3:58 15:18
56. Spud 0 13 0 50 70.00% 2:52 1819d
57. teabag50 1 13 0 271 47.60% 2:32 1958d
58. arthur_fl 0 13 0 212 67.45% 6:52 2349d
59. bc-girl 0 13 0 672 60.42% 11:26 2692d
60. hamtruck 0 13 0 787 58.20% 3:57 2825d
61. andiamo 0 13 0 801 59.68% 4:03 3328d
62. bjgesq 0 13 0 677 56.57% 5:17 543d
63. bozkurt 13 13 0 63 84.13% 5:02 169d
64. papertiger 0 12 0 663 50.23% 2:27 1976d
65. Pads 0 12 0 338 62.13% 2:27 2297d
66. Iammeonly 0 12 0 157 66.24% 2:26 3024d
67. Paul-Stallion## 12 12 0 14 85.71% 5:11 3510d
68. =PaulStallion- 0 12 0 70 61.43% 4:05 3581d
69. =PaulStallion_ 0 12 0 20 70.00% 5:20 3582d
70. _!PaulStallion_ 0 12 0 27 66.67% 4:17 3614d
71. datrox-3 0 12 0 18 77.78% 7:06 3883d
72. willem44 0 12 0 27 66.67% 4:00 3951d
73. RacingGenk 2 12 0 22 86.36% 3:33 4418d
74. lenaspinoza 0 12 0 464 59.05% 1:31 4443d
75. ERIC1 0 12 0 927 49.19% 4:12 4697d
76. seky7girl 2 12 0 44 84.09% 4:31 4878d
77. jimmyp 12 12 0 22 90.91% 2:17 5d
78. snoverdavid 4 12 0 400 68.00% 1:55 19d
79. RogerAnonymous 1 12 0 240 72.08% 5:35 17d
80. BrownsRedSox 6 12 0 681 68.58% 2:21 4d
81. Townie 0 11 0 1410 54.11% 3:04 20d
82. Tagkag 0 11 0 104 62.50% 2:43 875d
83. chanel 0 11 0 465 61.51% 5:21 1768d
84. JC 0 11 0 497 66.40% 1:38 406d
85. @PaulStallion- 0 11 0 65 78.46% 5:38 3544d
86. Arheus 0 11 0 54 72.22% 2:35 3566d
87. scotttee 0 11 0 25 88.00% 2:41 3581d
88. _PaulStallion+ 0 11 0 109 55.05% 4:22 3583d
89. -PaulStallion+ 0 11 0 39 69.23% 4:09 3596d
90. _PaulStallion@ 0 11 0 139 52.52% 4:34 3603d
91. 2_FAST_4_U 0 11 0 45 75.56% 1:26 3690d
92. deteme 0 11 0 58 72.41% 5:25
93. gilbertgame27171 2 11 0 95 77.89% 3:40 68d
94. SilvioManuel 1 11 0 792 64.77% 3:25 146d
95. DebbyJ 11 11 0 12 91.67% 4:39 63d
96. babydaddy 0 10 0 16 81.25% 2:53 864d
97. rottenron 4 10 0 141 64.54% 2:07 1276d
98. kajake 0 10 0 31 64.52% 4:04 2317d
99. PaulK 2 10 0 419 63.25% 7:01 2430d
100. TT 1 10 0 224 41.52% 4:55 2544d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin