.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x7


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. etaoin 50 50 0 172 95.35% 8:09 4087d
2. CubicSprock 41 41 0 155 82.58% 2:41 2d
3. loskazanes 0 40 0 401 86.03% 11:33 2433d
4. Goosey_Goosey_Gander 17 34 0 286 82.87% 7:17 7d
5. progamer 30 30 0 30 100.00% 1:32 4822d
6. Kaos 12 27 0 907 81.81% 2:38 17d
7. ValpoJim 0 26 0 442 75.34% 3:24 5d
8. wargreymon 0 25 0 64 84.38% 5:32 5154d
9. joeygray 1 24 0 5233 75.00% 5:32 104d
10. RingoStarr 0 23 0 37 91.89% 28:10 2507d
11. seky77girl 0 23 0 486 75.72% 3:53
12. TNmountainman 0 23 0 224 83.48% 6:18 633d
13. EZ-Ed3-LAnseMI 0 22 0 23 95.65% 16:31 4451d
14. ElGuapo 2 22 0 607 71.66% 2:07 72d
15. Buffy 0 21 0 358 75.98% 2:35 2379d
16. dcn21 0 21 0 55 89.09% 8:08 429d
17. Mastermind 0 21 1 4647 70.30% 2:40 13:08
18. Redivivus 0 20 0 1506 66.53% 2:16 2209d
19. SirPape 0 20 0 210 67.14% 4:50 339d
20. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 20 20 0 36 97.22% 3:26 1d
21. kangaroo 0 19 0 529 68.81% 3:50 1d
22. jedirod 0 19 0 611 73.98% 3:55 1711d
23. jes 2 19 0 1900 55.11% 10:52 2125d
24. ty07480 0 19 0 35 85.71% 3:39
25. Darkosi 19 19 0 174 81.03% 2:39 12d
26. comma 0 18 0 231 74.03% 4:11 3308d
27. meseek200 0 18 0 531 72.32% 3:42 4761d
28. ix 14 18 0 159 76.73% 4:17 1d
29. rufus_r 3 17 0 1425 60.07% 4:58 22d
30. _PaulStallion# 0 17 0 54 70.37% 5:35 3477d
31. TitanicTony 17 17 0 91 75.82% 6:25 5d
32. gamegrape 10 16 0 1498 60.28% 3:19 1370d
33. Soccerman55 0 16 0 760 69.61% 3:42 2310d
34. Bokkio 2 16 0 23 86.96% 11:23 3336d
35. codzilla 0 16 0 255 77.65% 4:27 3683d
36. sweetleaf 1 16 0 99 76.77% 3:51 248d
37. Laffman 0 15 0 236 73.73% 2:36 2888d
38. derangedgerm 0 15 0 350 71.71% 6:54 4959d
39. TNmountainmanMUDstains 15 15 0 74 81.08% 4:19 37d
40. Lindyhopper_Agame 15 15 0 15 100.00% 13:38 20d
41. EMU 2 14 0 251 69.72% 1:57 21d
42. Moneynous 0 14 0 440 50.45% 2:12 1845d
43. canman1944 0 14 0 66 75.76% 6:14 1870d
44. Catailong2 0 14 0 85 72.94% 3:24 2161d
45. andy0713 1 14 0 356 67.42% 3:02 2272d
46. brettken 0 14 0 273 67.77% 5:38 2582d
47. mrbuck 0 14 0 36 77.78% 4:47 2810d
48. EZ-Ed5-LAnseMI 1 14 0 16 93.75% 17:46 4336d
49. slunger 0 14 0 655 60.00% 3:41 4356d
50. 417sec8 0 14 0 243 60.08% 2:24 4476d
51. dude1 0 14 0 446 63.45% 5:59 5307d
52. Repperzed 0 14 0 92 66.30% 3:08 159d
53. Zonny 13 14 0 1184 66.72% 4:03 1d
54. Spud 0 13 0 50 70.00% 2:52 1697d
55. teabag50 1 13 0 271 47.60% 2:32 1836d
56. arthur_fl 0 13 0 212 67.45% 6:52 2227d
57. bc-girl 0 13 0 672 60.42% 11:26 2570d
58. hamtruck 0 13 0 787 58.20% 3:57 2703d
59. andiamo 0 13 0 801 59.68% 4:03 3206d
60. bjgesq 0 13 0 677 56.57% 5:17 422d
61. bozkurt 13 13 0 63 84.13% 5:02 48d
62. firenze 0 13 0 1092 64.84% 3:09 23d
63. papertiger 0 12 0 663 50.23% 2:27 1854d
64. Pads 0 12 0 338 62.13% 2:27 2176d
65. Iammeonly 0 12 0 157 66.24% 2:26 2903d
66. Paul-Stallion## 12 12 0 14 85.71% 5:11 3388d
67. =PaulStallion- 0 12 0 70 61.43% 4:05 3459d
68. =PaulStallion_ 0 12 0 20 70.00% 5:20 3461d
69. _!PaulStallion_ 0 12 0 27 66.67% 4:17 3493d
70. datrox-3 0 12 0 18 77.78% 7:06 3762d
71. willem44 0 12 0 27 66.67% 4:00 3829d
72. RacingGenk 2 12 0 22 86.36% 3:33 4297d
73. lenaspinoza 0 12 0 464 59.05% 1:31 4322d
74. ERIC1 0 12 0 927 49.19% 4:12 4576d
75. seky7girl 2 12 0 44 84.09% 4:31 4757d
76. snoverdavid 1 12 0 378 67.99% 1:55 9d
77. RogerAnonymous 9 12 0 235 72.34% 5:33 4d
78. Townie 0 11 0 1410 54.11% 3:04 84d
79. Tagkag 0 11 0 104 62.50% 2:43 753d
80. chanel 0 11 0 465 61.51% 5:21 1646d
81. JC 0 11 0 497 66.40% 1:38 284d
82. @PaulStallion- 0 11 0 65 78.46% 5:38 3422d
83. Arheus 0 11 0 54 72.22% 2:35 3445d
84. scotttee 0 11 0 25 88.00% 2:41 3460d
85. _PaulStallion+ 0 11 0 109 55.05% 4:22 3461d
86. -PaulStallion+ 0 11 0 39 69.23% 4:09 3475d
87. _PaulStallion@ 0 11 0 139 52.52% 4:34 3482d
88. 2_FAST_4_U 0 11 0 45 75.56% 1:26 3568d
89. deteme 0 11 0 58 72.41% 5:25
90. gilbertgame27171 2 11 0 95 77.89% 3:40 42d
91. jimmyp 11 11 0 21 90.48% 2:20 18d
92. SilvioManuel 1 11 0 792 64.77% 3:25 24d
93. BrownsRedSox 0 11 0 328 67.99% 2:21 7:55
94. babydaddy 0 10 0 16 81.25% 2:53 743d
95. rottenron 4 10 0 141 64.54% 2:07 1154d
96. kajake 0 10 0 31 64.52% 4:04 2195d
97. PaulK 2 10 0 419 63.25% 7:01 2308d
98. TT 1 10 0 224 41.52% 4:55 2423d
99. onefinelady 0 10 0 496 64.72% 4:53 2618d
100. ian.the.terrible 0 10 0 29 44.83% 1:59 3410d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin