.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 200 200 0 481 99.17% 11:00 4214d
2. Spud 104 104 0 104 100.00% 3:11 1763d
3. progamer 100 100 0 182 99.45% 1:39 4890d
4. RingoStarr 94 94 0 277 96.39% 14:02 2558d
5. Goosey_Goosey_Gander 7 88 0 163 97.55% 8:04 6d
6. andy0713 2 83 0 2293 94.77% 3:07 1552d
7. EZ-Ed5-LAnseMI 0 82 0 83 98.80% 10:36 4408d
8. Arheus 0 80 0 392 95.15% 3:03 343d
9. CubicSprock 6 79 0 322 94.41% 2:35 93d
10. Kaos 0 77 0 251 96.81% 2:27 4d
11. Zonny 18 75 0 543 94.84% 4:18 78d
12. slunger 0 72 0 2624 90.55% 3:12 3998d
13. snoverdavid 6 72 0 269 94.42% 2:00 12d
14. Catailong2 70 70 0 87 98.85% 2:44 2143d
15. brettken 70 70 0 854 96.14% 5:57 2582d
16. jedirod 0 69 0 3114 95.02% 3:19 1086d
17. Soccerman55 0 69 0 1478 94.18% 2:54 2561d
18. dcn21 1 69 0 370 97.57% 6:28 494d
19. Laffman 13 67 0 591 95.09% 2:31 2954d
20. Purohit 0 66 0 230 95.22% 2:34 3819d
21. T1-T3 11 63 0 75 98.67% 4:19 2514d
22. greggory 0 63 0 264 96.21% 2:04 3305d
23. aprcosta 0 62 0 65 95.38% 3:51 17:54
24. EuniceM 0 62 0 656 93.14% 2:19 1975d
25. kenwa 0 62 0 363 92.29% 1:57 139d
26. Eight_into_four 0 62 0 448 93.97% 2:24 142d
27. jimmyp 0 60 0 407 93.61% 1:14 20d
28. goofygal 1 59 0 298 93.96% 2:23 4668d
29. datrox-3 0 59 0 141 97.16% 6:22 440d
30. d164280 0 58 0 339 94.10% 3:54 133d
31. Neophyte 0 58 0 222 95.95% 2:34 2986d
32. seky77girl 2 58 0 478 95.61% 2:51 4898d
33. firenze 0 58 0 1266 94.15% 3:04 59d
34. theaddictformerlyknownasdcn 0 57 0 58 98.28% 4:56 1988d
35. stacker 0 57 0 87 97.70% 1:58 2814d
36. Mastermind 0 57 0 5954 91.99% 2:10 9d
37. SirPape 0 56 0 103 92.23% 6:31 396d
38. ElGuapo 2 55 0 378 94.97% 2:05 732d
39. .EZ-Ed 0 55 0 56 98.21% 9:20 3850d
40. RogerAnonymous 5 55 0 1292 92.88% 4:00 7d
41. Buffy 0 54 0 235 97.02% 3:08 2367d
42. kangaroo 0 53 0 628 94.90% 3:13 59d
43. sparklyhalo 0 53 0 54 98.15% 2:15 3008d
44. Sarah_Palin 0 53 0 67 95.52% 3:07 3305d
45. Matty0106 0 53 0 360 96.67% 2:18 4423d
46. Pads 0 52 0 58 94.83% 1:16 1994d
47. meseek200 0 52 0 1691 92.90% 2:54 4660d
48. !_--FAST-ISHAM--_ 0 51 0 104 90.38% 2:22 2386d
49. freecell@5x9 51 51 0 52 98.08% 6:44 2848d
50. =PaulStallion+ 2 51 0 79 92.41% 5:43 3520d
51. XPpro 5 51 0 711 91.00% 2:12 4831d
52. Gulbis 36 50 0 168 98.21% 3:21 394d
53. fnuco 0 50 0 76 96.05% 3:48 2787d
54. nug 3 50 0 726 89.12% 2:32 3544d
55. mickyiw 0 49 0 53 96.23% 1:28 2203d
56. SilvioManuel 0 49 0 3010 92.09% 3:11 5d
57. dr.jimmyp 0 48 0 85 92.94% 1:12 1866d
58. andiamo 1 48 0 2407 88.74% 2:59 3446d
59. =PaulStallion_ 0 48 0 49 97.96% 4:08 3525d
60. Iammeonly 0 46 0 80 95.00% 2:29 3010d
61. WWWFREECELL 46 46 0 47 97.87% 10:44 3111d
62. arthur_fl 0 45 0 259 89.19% 6:22 2468d
63. albatross 0 45 0 46 97.83% 3:35 4591d
64. =PaulStallion! 44 44 0 99 93.94% 4:28 3509d
65. edv 0 44 0 414 90.82% 2:12 5d
66. EZ-Ed3-LAnseMI 2 43 0 46 97.83% 10:50 4487d
67. DirtyPool 8 43 0 103 90.29% 2:21 4953d
68. Aragone 0 42 0 523 91.59% 2:07 1064d
69. POX 0 42 0 129 90.70% 4:06 1975d
70. Dr.Xeena 0 42 0 156 92.95% 4:37 2772d
71. mikmaq 4 42 0 2225 90.74% 3:00 3711d
72. deadwing 0 41 0 380 91.58% 1:55 15d
73. Sr.Quixotic 0 41 0 55 92.73% 4:34 2003d
74. brookside 3 41 0 116 91.38% 3:58 3526d
75. -_PaulStallion 0 41 0 42 97.62% 3:59 3562d
76. !PaulStallion 0 41 0 47 95.74% 4:35 3565d
77. WRAC 12 40 0 132 96.97% 1:59 14d
78. TitanicTony 40 40 0 70 97.14% 5:20 1162d
79. TNmountainman 0 40 0 115 95.65% 4:13 1975d
80. lunapark 2 40 0 51 94.12% 2:40 2485d
81. Busybee 2 40 0 43 97.67% 6:15 2666d
82. hysterical 0 40 0 41 97.56% 5:38 3533d
83. BrownsRedSox 6 39 0 228 92.98% 2:06 6d
84. elcubicwracmaniw 0 39 0 40 97.50% 3:38 4089d
85. buzzcut 0 38 0 57 94.74% 2:16 1578d
86. Wfor2004 0 38 0 124 87.90% 2:51 4449d
87. EZ-Ed4-LAnseMI 0 38 0 39 97.44% 9:10 4516d
88. parapraxis 0 37 0 985 82.74% 2:23 716d
89. Tagkag 0 37 0 112 92.86% 2:31 846d
90. MabdulD 0 37 0 41 95.12% 2:41 1554d
91. OO7 0 37 0 148 95.95% 2:19 2815d
92. RhodyRebar 0 37 0 749 91.72% 5:39 3729d
93. Luiz 0 37 0 2600 89.15% 3:51 4514d
94. Repperzed 1 37 0 464 89.44% 2:00 41d
95. mabb1 0 36 0 56 96.43% 1:57 3851d
96. mrbuck 1 36 0 1507 85.20% 4:30 475d
97. EMU 1 35 0 189 92.59% 1:50 1038d
98. strassenbeuge 17 35 0 91 96.70% 3:33 1107d
99. Spartacus 0 35 0 36 97.22% 3:13 1690d
100. malr 10 35 0 138 88.41% 2:18 2061d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin