.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 200 200 0 481 99.17% 11:00 4307d
2. Spud 104 104 0 104 100.00% 3:11 1856d
3. progamer 100 100 0 182 99.45% 1:39 4983d
4. RingoStarr 94 94 0 277 96.39% 14:02 2652d
5. Goosey_Goosey_Gander 13 88 0 169 97.63% 7:58 42d
6. andy0713 2 83 0 2293 94.77% 3:07 1646d
7. EZ-Ed5-LAnseMI 0 82 0 83 98.80% 10:36 4501d
8. Arheus 0 80 0 392 95.15% 3:03 436d
9. CubicSprock 6 79 0 322 94.41% 2:35 186d
10. Kaos 0 77 0 251 96.81% 2:27 65d
11. Zonny 19 75 0 544 94.85% 4:18 66d
12. slunger 0 72 0 2624 90.55% 3:12 4091d
13. snoverdavid 6 72 0 278 94.24% 1:59 24d
14. Catailong2 70 70 0 87 98.85% 2:44 2236d
15. brettken 70 70 0 854 96.14% 5:57 2675d
16. Soccerman55 0 69 0 1478 94.18% 2:54 2654d
17. dcn21 1 69 0 370 97.57% 6:28 587d
18. jedirod 0 69 0 3115 94.99% 3:19 1179d
19. Laffman 13 67 0 591 95.09% 2:31 3047d
20. Purohit 0 66 0 230 95.22% 2:34 3912d
21. T1-T3 11 63 0 75 98.67% 4:19 2607d
22. greggory 0 63 0 264 96.21% 2:04 3398d
23. aprcosta 0 62 0 65 95.38% 3:51 9d
24. EuniceM 0 62 0 656 93.14% 2:19 2068d
25. kenwa 0 62 0 363 92.29% 1:57 2:14
26. Eight_into_four 0 62 0 448 93.97% 2:24 235d
27. jimmyp 0 60 0 407 93.61% 1:14 20d
28. goofygal 1 59 0 298 93.96% 2:23 4761d
29. datrox-3 0 59 0 141 97.16% 6:22 533d
30. d164280 0 58 0 339 94.10% 3:54 9d
31. Neophyte 0 58 0 222 95.95% 2:34 3080d
32. seky77girl 2 58 0 478 95.61% 2:51 4991d
33. firenze 0 58 0 1281 93.99% 3:03 55d
34. theaddictformerlyknownasdcn 0 57 0 58 98.28% 4:56 2082d
35. stacker 0 57 0 87 97.70% 1:58 2908d
36. Mastermind 0 57 0 5954 91.99% 2:10 47d
37. SirPape 0 56 0 103 92.23% 6:31 489d
38. ElGuapo 2 55 0 378 94.97% 2:05 825d
39. .EZ-Ed 0 55 0 56 98.21% 9:20 3944d
40. RogerAnonymous 1 55 0 1303 92.79% 4:00 5d
41. Buffy 0 54 0 235 97.02% 3:08 2460d
42. kangaroo 0 53 0 628 94.90% 3:13 152d
43. sparklyhalo 0 53 0 54 98.15% 2:15 3101d
44. Sarah_Palin 0 53 0 67 95.52% 3:07 3398d
45. Matty0106 0 53 0 360 96.67% 2:18 4516d
46. Pads 0 52 0 58 94.83% 1:16 2088d
47. meseek200 0 52 0 1691 92.90% 2:54 4753d
48. !_--FAST-ISHAM--_ 0 51 0 104 90.38% 2:22 2479d
49. freecell@5x9 51 51 0 52 98.08% 6:44 2941d
50. =PaulStallion+ 2 51 0 79 92.41% 5:43 3613d
51. XPpro 5 51 0 711 91.00% 2:12 4924d
52. Gulbis 36 50 0 168 98.21% 3:21 487d
53. fnuco 0 50 0 76 96.05% 3:48 2880d
54. nug 3 50 0 726 89.12% 2:32 3637d
55. mickyiw 0 49 0 53 96.23% 1:28 2297d
56. SilvioManuel 0 49 0 3010 92.09% 3:11 98d
57. dr.jimmyp 0 48 0 85 92.94% 1:12 1959d
58. andiamo 1 48 0 2407 88.74% 2:59 3539d
59. =PaulStallion_ 0 48 0 49 97.96% 4:08 3619d
60. Iammeonly 0 46 0 80 95.00% 2:29 3104d
61. WWWFREECELL 46 46 0 47 97.87% 10:44 3205d
62. arthur_fl 0 45 0 259 89.19% 6:22 2561d
63. albatross 0 45 0 46 97.83% 3:35 4685d
64. =PaulStallion! 44 44 0 99 93.94% 4:28 3602d
65. edv 10 44 0 450 90.89% 2:14 13d
66. EZ-Ed3-LAnseMI 2 43 0 46 97.83% 10:50 4580d
67. DirtyPool 8 43 0 103 90.29% 2:21 5046d
68. Aragone 0 42 0 523 91.59% 2:07 1158d
69. POX 0 42 0 129 90.70% 4:06 2068d
70. Dr.Xeena 0 42 0 156 92.95% 4:37 2865d
71. mikmaq 4 42 0 2225 90.74% 3:00 3804d
72. deadwing 0 41 0 380 91.58% 1:55 4d
73. Sr.Quixotic 0 41 0 55 92.73% 4:34 2096d
74. brookside 3 41 0 116 91.38% 3:58 3620d
75. -_PaulStallion 0 41 0 42 97.62% 3:59 3655d
76. !PaulStallion 0 41 0 47 95.74% 4:35 3659d
77. WRAC 12 40 0 132 96.97% 1:59 14d
78. TitanicTony 40 40 0 70 97.14% 5:20 1255d
79. TNmountainman 0 40 0 115 95.65% 4:13 2068d
80. lunapark 2 40 0 51 94.12% 2:40 2578d
81. Busybee 2 40 0 43 97.67% 6:15 2759d
82. hysterical 0 40 0 41 97.56% 5:38 3627d
83. BrownsRedSox 6 39 0 228 92.98% 2:06 23d
84. elcubicwracmaniw 0 39 0 40 97.50% 3:38 4182d
85. buzzcut 0 38 0 57 94.74% 2:16 1671d
86. Wfor2004 0 38 0 124 87.90% 2:51 4542d
87. EZ-Ed4-LAnseMI 0 38 0 39 97.44% 9:10 4609d
88. parapraxis 0 37 0 985 82.74% 2:23 81d
89. Tagkag 0 37 0 112 92.86% 2:31 54d
90. MabdulD 0 37 0 41 95.12% 2:41 1647d
91. OO7 0 37 0 148 95.95% 2:19 2908d
92. RhodyRebar 0 37 0 749 91.72% 5:39 3823d
93. Luiz 0 37 0 2600 89.15% 3:51 4607d
94. Repperzed 1 37 0 464 89.44% 2:00 135d
95. mabb1 0 36 0 56 96.43% 1:57 3944d
96. mrbuck 1 36 0 1507 85.20% 4:30 569d
97. EMU 1 35 0 189 92.59% 1:50 1131d
98. strassenbeuge 17 35 0 91 96.70% 3:33 1200d
99. Spartacus 0 35 0 36 97.22% 3:13 1783d
100. malr 10 35 0 138 88.41% 2:18 2154d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin