.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 5x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 200 200 0 481 99.17% 11:00 4001d
2. Spud 104 104 0 104 100.00% 3:11 1550d
3. progamer 100 100 0 182 99.45% 1:39 4677d
4. RingoStarr 94 94 0 277 96.39% 14:02 2345d
5. Goosey_Goosey_Gander 86 86 0 153 98.04% 8:08 10d
6. andy0713 2 83 0 2293 94.77% 3:07 1339d
7. EZ-Ed5-LAnseMI 0 82 0 83 98.80% 10:36 4195d
8. Arheus 0 80 0 392 95.15% 3:03 130d
9. CubicSprock 2 79 0 318 94.34% 2:36 1641d
10. Kaos 0 77 0 251 96.81% 2:27 11d
11. Zonny 16 75 0 541 94.82% 4:19 80d
12. slunger 0 72 0 2624 90.55% 3:12 3785d
13. snoverdavid 15 72 0 257 94.55% 2:01 47d
14. Catailong2 70 70 0 87 98.85% 2:44 1930d
15. brettken 70 70 0 854 96.14% 5:57 2369d
16. jedirod 0 69 0 3114 95.02% 3:19 873d
17. Soccerman55 0 69 0 1478 94.18% 2:54 2348d
18. dcn21 1 69 0 370 97.57% 6:28 281d
19. Laffman 13 67 0 591 95.09% 2:31 2741d
20. Purohit 0 66 0 230 95.22% 2:34 3606d
21. T1-T3 11 63 0 75 98.67% 4:19 2301d
22. greggory 0 63 0 264 96.21% 2:04 3091d
23. aprcosta 0 62 0 65 95.38% 3:51 1640d
24. EuniceM 0 62 0 656 93.14% 2:19 1762d
25. kenwa 0 62 0 363 92.29% 1:57 1d
26. Eight_into_four 0 62 0 421 93.82% 2:24 3080d
27. jimmyp 0 60 0 407 93.61% 1:14 3:13
28. goofygal 1 59 0 298 93.96% 2:23 4455d
29. datrox-3 0 59 0 141 97.16% 6:22 227d
30. d164280 0 58 0 339 94.10% 3:54 11d
31. Neophyte 0 58 0 222 95.95% 2:34 2773d
32. seky77girl 2 58 0 478 95.61% 2:51 4685d
33. firenze 0 58 0 1164 94.24% 3:05 230d
34. theaddictformerlyknownasdcn 0 57 0 58 98.28% 4:56 1775d
35. stacker 0 57 0 87 97.70% 1:58 2601d
36. Mastermind 0 57 0 5915 91.99% 2:10 13d
37. SirPape 0 56 0 103 92.23% 6:31 183d
38. ElGuapo 2 55 0 378 94.97% 2:05 519d
39. .EZ-Ed 0 55 0 56 98.21% 9:20 3637d
40. RogerAnonymous 6 55 0 1259 92.85% 4:01 48d
41. Buffy 0 54 0 235 97.02% 3:08 2154d
42. kangaroo 0 53 0 628 94.90% 3:13 17d
43. sparklyhalo 0 53 0 54 98.15% 2:15 2795d
44. Sarah_Palin 0 53 0 67 95.52% 3:07 3092d
45. Matty0106 0 53 0 360 96.67% 2:18 4209d
46. Pads 0 52 0 58 94.83% 1:16 1781d
47. meseek200 0 52 0 1691 92.90% 2:54 4447d
48. !_--FAST-ISHAM--_ 0 51 0 104 90.38% 2:22 2173d
49. freecell@5x9 51 51 0 52 98.08% 6:44 2635d
50. =PaulStallion+ 2 51 0 79 92.41% 5:43 3307d
51. XPpro 5 51 0 711 91.00% 2:12 4618d
52. Gulbis 36 50 0 168 98.21% 3:21 181d
53. fnuco 0 50 0 76 96.05% 3:48 2574d
54. nug 3 50 0 726 89.12% 2:32 3331d
55. mickyiw 0 49 0 53 96.23% 1:28 1990d
56. dr.jimmyp 0 48 0 85 92.94% 1:12 1653d
57. andiamo 1 48 0 2407 88.74% 2:59 3233d
58. =PaulStallion_ 0 48 0 49 97.96% 4:08 3312d
59. Iammeonly 0 46 0 80 95.00% 2:29 2797d
60. WWWFREECELL 46 46 0 47 97.87% 10:44 2898d
61. SilvioManuel 0 45 0 641 93.45% 2:57 872d
62. arthur_fl 0 45 0 259 89.19% 6:22 2255d
63. albatross 0 45 0 46 97.83% 3:35 4378d
64. =PaulStallion! 44 44 0 99 93.94% 4:28 3296d
65. edv 11 44 0 408 91.18% 2:11 490d
66. EZ-Ed3-LAnseMI 2 43 0 46 97.83% 10:50 4274d
67. DirtyPool 8 43 0 103 90.29% 2:21 4740d
68. Aragone 0 42 0 523 91.59% 2:07 851d
69. POX 0 42 0 129 90.70% 4:06 1761d
70. Dr.Xeena 0 42 0 156 92.95% 4:37 2559d
71. mikmaq 4 42 0 2225 90.74% 3:00 3498d
72. deadwing 0 41 0 380 91.58% 1:55 1d
73. Sr.Quixotic 0 41 0 55 92.73% 4:34 1790d
74. brookside 3 41 0 116 91.38% 3:58 3313d
75. -_PaulStallion 0 41 0 42 97.62% 3:59 3349d
76. !PaulStallion 0 41 0 47 95.74% 4:35 3352d
77. WRAC 12 40 0 132 96.97% 1:59 9d
78. TitanicTony 40 40 0 70 97.14% 5:20 949d
79. TNmountainman 0 40 0 115 95.65% 4:13 1762d
80. lunapark 2 40 0 51 94.12% 2:40 2272d
81. Busybee 2 40 0 43 97.67% 6:15 2453d
82. hysterical 0 40 0 41 97.56% 5:38 3320d
83. BrownsRedSox 6 39 0 228 92.98% 2:06 2d
84. elcubicwracmaniw 0 39 0 40 97.50% 3:38 3876d
85. buzzcut 0 38 0 57 94.74% 2:16 1365d
86. Wfor2004 0 38 0 124 87.90% 2:51 4236d
87. EZ-Ed4-LAnseMI 0 38 0 39 97.44% 9:10 4303d
88. parapraxis 0 37 0 985 82.74% 2:23 503d
89. Tagkag 0 37 0 112 92.86% 2:31 633d
90. MabdulD 0 37 0 41 95.12% 2:41 1341d
91. OO7 0 37 0 148 95.95% 2:19 2602d
92. RhodyRebar 0 37 0 749 91.72% 5:39 3516d
93. Repperzed 0 37 0 463 89.42% 2:00 3741d
94. Luiz 0 37 0 2600 89.15% 3:51 4301d
95. mabb1 0 36 0 56 96.43% 1:57 3638d
96. mrbuck 1 36 0 1507 85.20% 4:30 262d
97. EMU 1 35 0 189 92.59% 1:50 825d
98. strassenbeuge 17 35 0 91 96.70% 3:33 894d
99. Spartacus 0 35 0 36 97.22% 3:13 1477d
100. malr 10 35 0 138 88.41% 2:18 1848d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin