.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 5x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. yummi 0 1 0 3 33.33% 1:04 16:46
2. ValpoJim 3 12 0 29 82.76% 1:38 1d
3. kangaroo 0 53 0 628 94.90% 3:13 1d
4. Crunch 0 1 0 2 50.00% 0:56 2d
5. Kaos 0 77 0 251 96.81% 2:27 2d
6. RogerAnonymous 7 55 0 1329 92.78% 3:59 2d
7. anaccount 6 6 0 6 100.00% 2:10 4d
8. kenwa 0 62 0 363 92.29% 1:57 4d
9. Ideasbrewing 0 4 0 8 50.00% 1:16 4d
10. skipperocky 1 14 0 118 81.36% 2:20 4d
11. Julian 0 3 0 4 75.00% 1:32 5d
12. DAB 13 13 0 13 100.00% 1:15 5d
13. sderamus 0 3 0 15 40.00% 0:55 5d
14. bluedog 0 1 0 4 25.00% 0:27 5d
15. arch1 6 6 0 11 90.91% 1:42 5d
16. rws33315 5 31 0 210 87.62% 3:08 6d
17. LadyLove 0 18 0 112 75.00% 4:39 7d
18. Goosey_Goosey_Gander 30 88 0 207 97.58% 7:49 8d
19. julie 0 9 0 26 65.38% 2:21 9d
20. aschdog 0 2 0 3 66.67% 2:53 9d
21. Townie 0 18 0 117 82.05% 3:15 10d
22. mike_la_jolla 3 6 0 24 83.33% 1:52 10d
23. calicokid 0 31 0 85 92.94% 1:22 10d
24. gilbertgame27171 37 43 0 131 96.95% 3:23 13d
25. hibdibblyabob 1 1 0 3 66.67% 0:55 13d
26. pcu 6 6 0 6 100.00% 2:07 13d
27. SirPape 0 56 0 103 92.23% 6:31 14d
28. sweety 0 2 0 4 50.00% 1:36 15d
29. golm 0 8 0 14 78.57% 4:37 15d
30. BrownsRedSox 6 39 0 228 92.98% 2:06 18d
31. hotnurse 0 2 0 3 66.67% 2:22 19d
32. jack 0 5 0 7 71.43% 1:20 19d
33. gilbert10021 52 52 0 52 100.00% 3:01 21d
34. EMU 1 35 0 189 92.59% 1:50 23d
35. Zonny 26 75 0 551 94.92% 4:17 25d
36. buzzcut 0 38 0 57 94.74% 2:16 30d
37. snoverdavid 7 72 0 312 94.55% 1:58 30d
38. WRAC 12 40 0 132 96.97% 1:59 33d
39. Plckahuna 2 2 0 2 100.00% 7:22 33d
40. pinenut 11 20 0 280 71.07% 2:25 59d
41. firenze 0 58 0 1422 94.02% 3:03 69d
42. rufus_r 12 18 0 48 93.75% 4:16 73d
43. aupguy 2 2 0 2 100.00% 4:09 78d
44. Darkosi 5 5 0 5 100.00% 1:41 89d
45. d164280 0 58 0 339 94.10% 3:54 92d
46. cellerdweller 6 7 0 20 85.00% 2:20 94d
47. Dokmokm 3 9 0 14 85.71% 6:19 106d
48. Iammeonly 0 46 0 156 94.87% 2:50 108d
49. ElGuapo 2 55 0 378 94.97% 2:05 115d
50. sdz1 0 42 0 67 95.52% 4:46 134d
51. sdz4 0 31 0 57 94.74% 4:46 151d
52. sdz 2 33 0 37 94.59% 4:47 152d
53. watersmooth_silver 0 32 0 150 86.00% 2:22 154d
54. Juniper33 1 1 0 1 100.00% 1:13 157d
55. OscarE 11 11 0 11 100.00% 2:06 160d
56. no-ice 0 1 0 3 33.33% 3:07 167d
57. joepie 2 2 0 2 100.00% 3:17 188d
58. Dr.Bombay 0 33 0 34 97.06% 2:06 190d
59. jimmyp 0 60 0 407 93.61% 1:14 191d
60. maisey 1 3 0 11 54.55% 1:49 206d
61. jomar 10 21 0 138 88.41% 3:19 210d
62. dazx 8 8 0 8 100.00% 2:38 225d
63. Jonesey 11 17 0 550 79.09% 2:02 257d
64. 47JBD 2 2 0 2 100.00% 3:46 265d
65. teacher93 9 9 0 14 78.57% 2:25 293d
66. deadwing 0 41 0 380 91.58% 1:55 309d
67. edv 12 44 0 452 90.93% 2:14 330d
68. Pads 0 52 0 58 94.83% 1:16 369d
69. larwul 2 19 0 106 79.25% 10:16 381d
70. sweetleaf 0 34 0 48 91.67% 3:31 401d
71. kim123456 1 4 0 6 83.33% 1:21 414d
72. Buzzy 0 14 0 18 88.89% 3:16 418d
73. SDBaroon 0 29 0 49 93.88% 2:21 453d
74. rwl1001 0 1 0 4 25.00% 0:33 479d
75. parapraxis 0 37 0 985 82.74% 2:23 487d
76. helka 0 1 0 4 25.00% 6:03 488d
77. Oneil 1 9 0 824 53.28% 3:12 553d
78. Mastermind 0 57 0 5954 91.99% 2:10 559d
79. peter75 21 29 0 121 93.39% 1:14 559d
80. jazzylounge_com 0 25 0 671 88.52% 2:59 569d
81. aprcosta 0 62 0 65 95.38% 3:51 569d
82. leftygirl 5 5 0 11 72.73% 6:38 615d
83. joystick96 0 2 0 8 37.50% 6:23 649d
84. Tagkag 0 37 0 112 92.86% 2:31 687d
85. SilvioManuel 0 49 0 3010 92.09% 3:11 731d
86. gumbybros 0 14 0 15 93.33% 6:05 762d
87. Repperzed 1 37 0 464 89.44% 2:00 768d
88. irca 3 3 0 5 80.00% 4:39 780d
89. adry3 0 4 0 5 80.00% 5:48 792d
90. Golf1 2 2 0 2 100.00% 2:11 808d
91. CubicSprock 6 79 0 322 94.41% 2:35 819d
92. bertmarsh 0 28 0 1452 83.40% 4:27 825d
93. jomarau36 0 16 0 47 82.98% 3:04 855d
94. KAN 0 5 0 15 80.00% 3:06 866d
95. Eight_into_four 0 62 0 448 93.97% 2:24 868d
96. rutlyt52 0 12 0 13 92.31% 2:43 870d
97. R+R 2 2 0 2 100.00% 3:42 883d
98. el_conquistador 0 21 0 32 90.62% 1:17 883d
99. etelka 0 21 0 293 87.37% 1:48 947d
100. canman1944 20 30 0 200 91.00% 2:48 992d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin