.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 5x9


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. skipperocky 1 14 0 118 81.36% 2:20 5:10
2. cellerdweller 6 7 0 20 85.00% 2:20 18:09
3. DAB 13 13 0 13 100.00% 1:15 21:39
4. mike_la_jolla 3 6 0 24 83.33% 1:52 21:43
5. Crunch 0 1 0 2 50.00% 0:56 1d
6. kenwa 0 62 0 363 92.29% 1:57 1d
7. sweety 0 2 0 4 50.00% 1:36 2d
8. arch1 6 6 0 11 90.91% 1:42 3d
9. Ideasbrewing 0 4 0 8 50.00% 1:16 3d
10. anaccount 6 6 0 6 100.00% 2:10 3d
11. ValpoJim 3 12 0 29 82.76% 1:38 4d
12. BrownsRedSox 6 39 0 228 92.98% 2:06 6d
13. calicokid 0 31 0 85 92.94% 1:22 6d
14. firenze 0 58 0 1411 94.05% 3:04 7d
15. Kaos 0 77 0 251 96.81% 2:27 7d
16. WRAC 12 40 0 132 96.97% 1:59 8d
17. hibdibblyabob 1 1 0 3 66.67% 0:55 10d
18. rws33315 5 31 0 210 87.62% 3:08 12d
19. Dokmokm 3 9 0 14 85.71% 6:19 12d
20. pinenut 4 20 0 273 70.33% 2:27 13d
21. bluedog 0 1 0 4 25.00% 0:27 14d
22. Iammeonly 0 46 0 156 94.87% 2:50 15d
23. Zonny 24 75 0 549 94.90% 4:17 18d
24. RogerAnonymous 2 55 0 1324 92.75% 3:59 19d
25. kangaroo 0 53 0 628 94.90% 3:13 20d
26. ElGuapo 2 55 0 378 94.97% 2:05 21d
27. Darkosi 5 5 0 5 100.00% 1:41 24d
28. golm 0 8 0 14 78.57% 4:37 30d
29. aschdog 0 2 0 3 66.67% 2:53 30d
30. yummi 0 1 0 3 33.33% 1:04 40d
31. sdz1 0 42 0 67 95.52% 4:46 41d
32. Townie 0 18 0 117 82.05% 3:15 42d
33. Goosey_Goosey_Gander 26 88 0 203 97.54% 7:44 47d
34. gilbertgame27171 35 43 0 129 96.90% 3:23 57d
35. gilbert10021 50 50 0 50 100.00% 3:00 57d
36. sdz4 0 31 0 57 94.74% 4:46 57d
37. d164280 0 58 0 339 94.10% 3:54 58d
38. sdz 2 33 0 37 94.59% 4:47 59d
39. snoverdavid 4 72 0 309 94.50% 1:58 59d
40. jack 0 5 0 6 83.33% 1:33 61d
41. watersmooth_silver 0 32 0 150 86.00% 2:22 61d
42. Juniper33 1 1 0 1 100.00% 1:13 63d
43. OscarE 11 11 0 11 100.00% 2:06 66d
44. no-ice 0 1 0 3 33.33% 3:07 74d
45. julie 0 9 0 26 65.38% 2:21 75d
46. joepie 2 2 0 2 100.00% 3:17 95d
47. Dr.Bombay 0 33 0 34 97.06% 2:06 97d
48. jimmyp 0 60 0 407 93.61% 1:14 97d
49. pcu 6 6 0 6 100.00% 2:07 106d
50. maisey 1 3 0 11 54.55% 1:49 112d
51. jomar 10 21 0 138 88.41% 3:19 117d
52. dazx 8 8 0 8 100.00% 2:38 132d
53. Jonesey 11 17 0 550 79.09% 2:02 163d
54. 47JBD 2 2 0 2 100.00% 3:46 171d
55. teacher93 9 9 0 14 78.57% 2:25 199d
56. deadwing 0 41 0 380 91.58% 1:55 216d
57. edv 12 44 0 452 90.93% 2:14 237d
58. Pads 0 52 0 58 94.83% 1:16 275d
59. larwul 2 19 0 106 79.25% 10:16 287d
60. sweetleaf 0 34 0 48 91.67% 3:31 308d
61. kim123456 1 4 0 6 83.33% 1:21 321d
62. Buzzy 0 14 0 18 88.89% 3:16 324d
63. Julian 0 3 0 4 75.00% 1:32 328d
64. SDBaroon 0 29 0 49 93.88% 2:21 359d
65. rufus_r 12 18 0 48 93.75% 4:16 369d
66. rwl1001 0 1 0 4 25.00% 0:33 385d
67. hotnurse 0 2 0 3 66.67% 2:22 385d
68. parapraxis 0 37 0 985 82.74% 2:23 394d
69. helka 0 1 0 4 25.00% 6:03 394d
70. Oneil 1 9 0 824 53.28% 3:12 459d
71. Mastermind 0 57 0 5954 91.99% 2:10 465d
72. peter75 21 29 0 121 93.39% 1:14 466d
73. jazzylounge_com 0 25 0 671 88.52% 2:59 475d
74. aprcosta 0 62 0 65 95.38% 3:51 475d
75. leftygirl 5 5 0 11 72.73% 6:38 521d
76. joystick96 0 2 0 8 37.50% 6:23 555d
77. Tagkag 0 37 0 112 92.86% 2:31 594d
78. SilvioManuel 0 49 0 3010 92.09% 3:11 638d
79. gumbybros 0 14 0 15 93.33% 6:05 668d
80. Repperzed 1 37 0 464 89.44% 2:00 674d
81. irca 3 3 0 5 80.00% 4:39 686d
82. adry3 0 4 0 5 80.00% 5:48 699d
83. Golf1 2 2 0 2 100.00% 2:11 715d
84. CubicSprock 6 79 0 322 94.41% 2:35 726d
85. bertmarsh 0 28 0 1452 83.40% 4:27 731d
86. jomarau36 0 16 0 47 82.98% 3:04 762d
87. KAN 0 5 0 15 80.00% 3:06 772d
88. Eight_into_four 0 62 0 448 93.97% 2:24 775d
89. rutlyt52 0 12 0 13 92.31% 2:43 777d
90. R+R 2 2 0 2 100.00% 3:42 789d
91. el_conquistador 0 21 0 32 90.62% 1:17 790d
92. etelka 0 21 0 293 87.37% 1:48 854d
93. canman1944 20 30 0 200 91.00% 2:48 898d
94. HeyFatLady 0 27 0 244 88.52% 2:10 918d
95. SAB 0 16 0 108 84.26% 3:36 969d
96. Arheus 0 80 0 392 95.15% 3:03 976d
97. Gulbis 36 50 0 168 98.21% 3:21 1027d
98. SirPape 0 56 0 103 92.23% 6:31 1029d
99. datrox-3 0 59 0 141 97.16% 6:22 1073d
100. mrbuck 1 36 0 1507 85.20% 4:30 1108d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin