.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 6x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. wolper 169 169 0 691 98.84% 6:11 2479d
2. loskazanes 137 137 0 657 96.96% 10:28 2558d
3. flobbadob 0 122 0 123 99.19% 7:03
4. carlw 117 117 0 199 98.49% 7:02 5692d
5. anthony 115 115 0 264 98.11% 6:04
6. MtTam 0 110 0 111 99.10% 25:50 3795d
7. CubicSprock 95 95 5 916 94.00% 2:08 6:12
8. RangerJeff 2 94 0 1128 93.35% 8:22 4214d
9. gilbertgame27171 49 86 0 1642 93.12% 4:08 13d
10. ValpoJim 6 85 0 2129 92.72% 2:55 2d
11. ollie 0 83 0 739 92.42% 8:11 5565d
12. SirPape 0 75 0 347 87.32% 10:31 397d
13. Arheus 0 72 0 2381 92.19% 2:33 192d
14. Kaos 12 67 12 1256 92.28% 2:33 17:05
15. dcn21 0 63 0 188 94.15% 6:03 294d
16. sarahmichellegellar 0 63 0 95 96.84% 3:08 2250d
17. bwi 61 61 0 66 98.48% 11:03 2768d
18. joeygray 40 61 0 9536 90.53% 4:39 17d
19. dcn20 0 60 0 615 94.80% 7:19 3761d
20. Viperjm1 60 60 0 541 94.82% 6:54
21. T1-T3 3 59 0 551 94.74% 4:19 18d
22. Goosey_Goosey_Gander 31 59 0 539 94.62% 6:18 5d
23. Brandeau 50 58 0 89092 83.84% 2:49 1d
24. Imhungry 0 57 0 94 96.81% 2:26 2375d
25. Route66 16 57 0 579 88.08% 7:17 4440d
26. jedirod 5 55 0 677 88.77% 4:11 1380d
27. Acehole 0 55 0 58 96.55% 6:52
28. snoverdavid 6 54 0 2007 89.24% 1:54 18d
29. buzzcut 0 52 0 877 92.25% 2:11 1407d
30. Redivivus 0 52 0 523 89.48% 2:24 2250d
31. holvoetj 2 52 0 1352 82.47% 5:02 5611d
32. Catailong2 4 51 0 125 96.00% 2:57 2041d
33. Dr.TNmountainman 19 49 0 118 93.22% 4:51 2175d
34. bozkurt 49 49 0 68 91.18% 4:50 2d
35. Dr.Imhungry 0 47 0 89 95.51% 2:25 2373d
36. acejr 28 47 0 371 92.99% 4:13 5330d
37. Mastermind 0 47 0 4283 86.86% 2:19 6d
38. seky7girl 0 46 0 69 88.41% 4:23
39. EZ-Ed3-LAnseMI 0 45 0 50 96.00% 9:57 2106d
40. fcdemon 0 45 0 509 87.23% 3:12 4183d
41. kabuterimon 4 45 0 572 92.83% 4:55 5275d
42. firenze 0 45 0 976 87.81% 3:01 6d
43. hej 0 44 0 568 91.90% 2:34 4962d
44. MonicaLewinsky 0 44 0 195 93.85% 7:28
45. gamegrape 0 44 0 107471 82.26% 2:46 73d
46. willem44 0 43 0 159 87.42% 3:56 3193d
47. Katya 0 43 0 2715 80.81% 3:12 2d
48. gilbert10021 3 43 0 350 93.14% 3:50 6d
49. Androven 2 42 0 2372 83.09% 4:22 1583d
50. Zonny 13 42 0 2744 86.19% 4:03 22:20
51. EuniceM 0 41 0 769 87.39% 2:15 1875d
52. leafsvic 0 41 0 347 87.03% 3:28 5445d
53. Junky 0 41 0 976 92.11% 4:13
54. poetking 1 41 5 3104 90.79% 6:41 4:33
55. seisporseis 0 40 0 149 93.96% 4:31 2165d
56. MyNameIsNotJulieBrennan 0 40 0 41 97.56% 2:33 3156d
57. pollix 5 40 0 758 85.62% 3:23 4920d
58. WRAC 0 39 0 2094 88.40% 2:41 3:05
59. babydaddy 0 39 0 762 89.37% 2:59 655d
60. marcia7 35 39 0 1722 82.40% 2:26 2709d
61. rickkrr 0 39 0 117 82.91% 4:40 553d
62. mesek777 0 39 0 499 92.38% 3:56
63. ix 30 39 0 1368 93.20% 4:11 1d
64. smallfish 0 38 0 309 90.94% 5:33 2279d
65. Foo!=Bar 14 38 0 1042 86.28% 4:36 2521d
66. Iammeonly 0 38 0 237 90.30% 2:15 2816d
67. wargreymon 0 38 0 144 93.75% 4:16 3508d
68. Darkosi 1 38 0 220 95.45% 2:51 18d
69. TNmountainman 36 38 0 959 93.33% 5:02 10d
70. rrrtsch 1 37 0 2276 87.48% 5:51 4051d
71. canman1944 16 37 0 107 89.72% 3:20 139d
72. datrox-3 4 36 0 59 91.53% 5:20 1870d
73. garverdc 0 36 0 1116 86.74% 4:14 2608d
74. marginwalker 0 36 0 2763 81.22% 1:21 2760d
75. jddr 1 36 0 1506 90.04% 4:14 4812d
76. mickyiw 0 35 0 604 86.42% 1:28 407d
77. wanderer101 9 35 0 478 82.85% 2:59 2793d
78. Laffman 1 35 0 466 89.27% 2:28 2793d
79. RandyR 6 35 0 337 90.50% 4:23 3043d
80. Gradoli 0 35 0 78 96.15% 4:13 3418d
81. verde 2 35 0 39 94.87% 8:07 5786d
82. willem43 0 35 0 539 87.94% 5:47
83. Klepp 0 35 0 477 89.52% 7:48 541d
84. BrownsRedSox 0 34 0 392 87.76% 2:00 2d
85. Arristootle 0 34 0 90 92.22% 2:27 1788d
86. Uberman 0 34 0 74 95.95% 2:52 1977d
87. Soccerman55 0 34 0 1660 86.93% 3:01 2229d
88. slunger 0 34 0 329 82.67% 3:27 4325d
89. Pippin 2 34 0 75 94.67% 3:56 5222d
90. Eli 0 34 0 220 89.55% 6:05
91. jimmyp 22 34 0 360 90.28% 1:25 14d
92. JC 0 33 0 10455 79.97% 1:30 163d
93. dave 33 33 0 241 90.46% 6:49 1556d
94. mudbutt 2 33 0 39 94.87% 4:55 2895d
95. Jaapje 0 33 0 8602 76.98% 2:34 3193d
96. andiamo 0 33 0 3827 77.24% 4:46 3607d
97. perth 8 33 0 2473 86.82% 3:21 4405d
98. seky77girl 2 33 0 558 84.95% 3:32 5226d
99. Biggeststud 12 33 0 61 96.72% 8:05
100. EMU 3 32 0 1004 86.85% 1:54 529d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin