.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 6x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. flobbadob 293 293 0 446 99.33% 8:16 309d
2. CubicSprock 193 193 0 1014 94.58% 2:09 466d
3. wolper 0 182 0 705 98.72% 6:12 776d
4. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 160 160 0 160 100.00% 3:36 2:53
5. loskazanes 137 137 0 657 96.96% 10:28 3380d
6. carlw 117 117 0 199 98.49% 7:02 6515d
7. anthony 115 115 0 264 98.11% 6:04
8. MtTam 0 110 0 111 99.10% 25:50 4617d
9. RangerJeff 2 94 0 1128 93.35% 8:22 5037d
10. jamesblackburn-lynch 87 87 0 222 97.75% 10:15 10d
11. gilbertgame27171 29 86 0 1683 93.17% 4:07 21d
12. ValpoJim 3 85 0 2637 92.76% 3:05 1d
13. ollie 0 83 0 739 92.42% 8:11 6387d
14. SirPape 0 75 0 347 87.32% 10:31 1219d
15. kertmeyenkele 74 74 0 74 100.00% 3:46 278d
16. Arheus 0 72 0 2381 92.19% 2:33 1015d
17. Lindyhopper_Agame 18 70 0 186 97.85% 10:18 5d
18. Kaos 42 67 0 2634 92.41% 2:19 3d
19. dcn21 0 63 0 188 94.15% 6:03 292d
20. sarahmichellegellar 0 63 0 95 96.84% 3:08 3072d
21. bwi 61 61 0 66 98.48% 11:03 3590d
22. joeygray 57 61 0 10329 90.76% 4:42 8d
23. dcn20 0 60 0 615 94.80% 7:19 4584d
24. Viperjm1 60 60 0 541 94.82% 6:54
25. TitanicTony 8 60 0 146 95.89% 4:37 2d
26. d164280 20 59 0 982 89.71% 4:25 5d
27. T1-T3 38 59 0 655 95.11% 4:10 13d
28. Goosey_Goosey_Gander 17 59 0 1190 93.95% 5:57 2d
29. free@last 13 58 0 648 94.75% 4:22 16d
30. bozkurt 58 58 0 77 92.21% 4:59 12d
31. Brandeau 6 58 6 101589 83.91% 2:56 4:43
32. Imhungry 0 57 0 94 96.81% 2:26 3198d
33. Route66 16 57 0 579 88.08% 7:17 5263d
34. jedirod 5 55 0 677 88.77% 4:11 620d
35. Acehole 0 55 0 58 96.55% 6:52
36. snoverdavid 13 54 0 2820 88.72% 1:50 3d
37. Dr.Bombay 0 53 0 134 91.79% 2:31 14d
38. TNmountainmanMUDstains 21 53 0 529 93.57% 4:24 106d
39. buzzcut 0 52 0 877 92.25% 2:11 2229d
40. Redivivus 0 52 0 523 89.48% 2:24 3073d
41. holvoetj 2 52 0 1352 82.47% 5:02 6433d
42. Catailong2 4 51 0 125 96.00% 2:57 2864d
43. Ellie2 51 51 0 51 100.00% 4:46 18d
44. Dr.TNmountainman 19 49 0 118 93.22% 4:51 2997d
45. gumbybros 49 49 0 66 96.97% 9:18 16d
46. Dr.Imhungry 0 47 0 89 95.51% 2:25 3196d
47. acejr 28 47 0 371 92.99% 4:13 6153d
48. Mastermind 0 47 0 5620 86.67% 2:23 486d
49. Darkosi 12 47 0 530 95.47% 2:38 8d
50. seky7girl 0 46 0 69 88.41% 4:23
51. EZ-Ed3-LAnseMI 0 45 0 50 96.00% 9:57 2929d
52. fcdemon 0 45 0 509 87.23% 3:12 5006d
53. kabuterimon 4 45 0 572 92.83% 4:55 6097d
54. TNmountainman 45 45 0 968 93.39% 5:04 96d
55. ix 8 45 0 3053 92.17% 4:33 46d
56. firenze 0 45 0 1669 87.60% 3:04 45d
57. hej 0 44 0 568 91.90% 2:34 5785d
58. MonicaLewinsky 0 44 0 195 93.85% 7:28
59. gamegrape 0 44 0 108294 82.22% 2:46 40d
60. willem44 0 43 0 159 87.42% 3:56 4016d
61. Katya 0 43 0 2717 80.75% 3:11 2d
62. gilbert10021 2 43 0 389 93.57% 3:46 22d
63. Androven 2 42 0 2372 83.09% 4:22 2405d
64. Zonny 1 42 0 4704 86.95% 3:39 4d
65. EuniceM 0 41 0 769 87.39% 2:15 2698d
66. leafsvic 0 41 0 347 87.03% 3:28 6267d
67. Junky 0 41 0 976 92.11% 4:13
68. JackK2018 41 41 0 46 95.65% 5:22 237d
69. poetking 18 41 0 3185 90.80% 6:42 230d
70. sdz5 8 41 0 132 93.18% 4:53 218d
71. seisporseis 0 40 0 149 93.96% 4:31 2988d
72. MyNameIsNotJulieBrennan 0 40 0 41 97.56% 2:33 3978d
73. pollix 5 40 0 758 85.62% 3:23 5742d
74. WRAC 0 39 0 2094 88.40% 2:41 5d
75. babydaddy 0 39 0 762 89.37% 2:59 1478d
76. marcia7 35 39 0 1722 82.40% 2:26 3532d
77. rickkrr 0 39 0 117 82.91% 4:40 1376d
78. mesek777 0 39 0 499 92.38% 3:56
79. smallfish 0 38 0 309 90.94% 5:33 3101d
80. Foo!=Bar 14 38 0 1042 86.28% 4:36 3343d
81. wargreymon 1 38 0 145 93.79% 4:17 218d
82. Iammeonly 0 38 0 547 90.68% 2:42 51d
83. rrrtsch 1 37 0 2276 87.48% 5:51 4873d
84. canman1944 16 37 0 107 89.72% 3:20 962d
85. Turpin827 3 37 0 133 90.23% 5:53 284d
86. datrox-3 4 36 0 59 91.53% 5:20 2693d
87. garverdc 0 36 0 1116 86.74% 4:14 3430d
88. marginwalker 0 36 0 2763 81.22% 1:21 3583d
89. jddr 1 36 0 1506 90.04% 4:14 5634d
90. kenwa 36 36 0 1057 88.55% 2:05 0:09
91. BrownsRedSox 36 36 0 876 90.41% 2:11 1d
92. mickyiw 0 35 0 604 86.42% 1:28 1229d
93. wanderer101 9 35 0 478 82.85% 2:59 3615d
94. Laffman 1 35 0 466 89.27% 2:28 3616d
95. RandyR 6 35 0 337 90.50% 4:23 3865d
96. Gradoli 0 35 0 78 96.15% 4:13 4241d
97. verde 2 35 0 39 94.87% 8:07 6609d
98. willem43 0 35 0 539 87.94% 5:47
99. sinan 35 35 0 253 93.68% 3:27 508d
100. Klepp 0 35 0 524 89.31% 7:39 115d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin