.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 6x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. flobbadob 194 194 0 346 99.13% 8:31 4d
2. CubicSprock 186 186 0 1007 94.54% 2:09 6d
3. wolper 0 182 0 705 98.72% 6:12 44d
4. loskazanes 137 137 0 657 96.96% 10:28 2649d
5. carlw 117 117 0 199 98.49% 7:02 5783d
6. anthony 115 115 0 264 98.11% 6:04
7. MtTam 0 110 0 111 99.10% 25:50 3886d
8. RangerJeff 2 94 0 1128 93.35% 8:22 4306d
9. gilbertgame27171 2 86 0 1656 93.06% 4:08 5d
10. ValpoJim 0 85 0 2560 92.85% 3:07 1d
11. ollie 0 83 0 739 92.42% 8:11 5656d
12. SirPape 0 75 0 347 87.32% 10:31 488d
13. Arheus 0 72 0 2381 92.19% 2:33 284d
14. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 70 70 0 70 100.00% 3:37 13:58
15. Kaos 47 67 0 1547 92.18% 2:27 3d
16. dcn21 0 63 0 188 94.15% 6:03 79d
17. sarahmichellegellar 0 63 0 95 96.84% 3:08 2341d
18. bwi 61 61 0 66 98.48% 11:03 2859d
19. joeygray 40 61 0 9536 90.53% 4:39 108d
20. dcn20 0 60 0 615 94.80% 7:19 3852d
21. Viperjm1 60 60 0 541 94.82% 6:54
22. T1-T3 11 59 0 559 94.81% 4:19 21d
23. Goosey_Goosey_Gander 36 59 0 582 94.85% 6:18 7d
24. Brandeau 11 58 0 90662 83.86% 2:50 7:54
25. Imhungry 0 57 0 94 96.81% 2:26 2466d
26. Route66 16 57 0 579 88.08% 7:17 4531d
27. jedirod 5 55 0 677 88.77% 4:11 1472d
28. Acehole 0 55 0 58 96.55% 6:52
29. bozkurt 55 55 0 74 91.89% 5:01 51d
30. snoverdavid 11 54 0 2069 89.22% 1:54 2d
31. buzzcut 0 52 0 877 92.25% 2:11 1498d
32. Redivivus 0 52 0 523 89.48% 2:24 2341d
33. holvoetj 2 52 0 1352 82.47% 5:02 5702d
34. Catailong2 4 51 0 125 96.00% 2:57 2133d
35. Dr.TNmountainman 19 49 0 118 93.22% 4:51 2266d
36. Dr.Imhungry 0 47 0 89 95.51% 2:25 2465d
37. acejr 28 47 0 371 92.99% 4:13 5422d
38. Mastermind 25 47 0 4878 87.37% 2:20 15:27
39. seky7girl 0 46 0 69 88.41% 4:23
40. EZ-Ed3-LAnseMI 0 45 0 50 96.00% 9:57 2198d
41. fcdemon 0 45 0 509 87.23% 3:12 4274d
42. kabuterimon 4 45 0 572 92.83% 4:55 5366d
43. firenze 0 45 0 1039 87.78% 3:02 10d
44. hej 0 44 0 568 91.90% 2:34 5053d
45. MonicaLewinsky 0 44 0 195 93.85% 7:28
46. gamegrape 0 44 0 107676 82.26% 2:46 1d
47. willem44 0 43 0 159 87.42% 3:56 3285d
48. Katya 0 43 0 2715 80.81% 3:12 4d
49. gilbert10021 9 43 0 356 93.26% 3:50 14d
50. Androven 2 42 0 2372 83.09% 4:22 1674d
51. Lindyhopper_Agame 42 42 0 42 100.00% 8:38 24d
52. jamesblackburn-lynch 2 42 0 45 97.78% 6:59 3d
53. Zonny 15 42 0 2826 86.31% 4:03 2d
54. EuniceM 0 41 0 769 87.39% 2:15 1966d
55. leafsvic 0 41 0 347 87.03% 3:28 5536d
56. Junky 0 41 0 976 92.11% 4:13
57. poetking 5 41 0 3130 90.80% 6:41 15d
58. seisporseis 0 40 0 149 93.96% 4:31 2257d
59. MyNameIsNotJulieBrennan 0 40 0 41 97.56% 2:33 3247d
60. pollix 5 40 0 758 85.62% 3:23 5011d
61. WRAC 0 39 0 2094 88.40% 2:41 4d
62. babydaddy 0 39 0 762 89.37% 2:59 747d
63. marcia7 35 39 0 1722 82.40% 2:26 2801d
64. rickkrr 0 39 0 117 82.91% 4:40 645d
65. mesek777 0 39 0 499 92.38% 3:56
66. ix 32 39 0 2241 92.50% 4:26 12:02
67. smallfish 0 38 0 309 90.94% 5:33 2370d
68. Foo!=Bar 14 38 0 1042 86.28% 4:36 2612d
69. Iammeonly 0 38 0 237 90.30% 2:15 2907d
70. wargreymon 0 38 0 144 93.75% 4:16 3599d
71. TNmountainman 36 38 0 959 93.33% 5:02 101d
72. Darkosi 12 38 0 231 95.67% 2:49 7d
73. rrrtsch 1 37 0 2276 87.48% 5:51 4142d
74. canman1944 16 37 0 107 89.72% 3:20 231d
75. datrox-3 4 36 0 59 91.53% 5:20 1962d
76. garverdc 0 36 0 1116 86.74% 4:14 2699d
77. marginwalker 0 36 0 2763 81.22% 1:21 2852d
78. jddr 1 36 0 1506 90.04% 4:14 4903d
79. TitanicTony 36 36 0 50 96.00% 4:09 8d
80. mickyiw 0 35 0 604 86.42% 1:28 498d
81. wanderer101 9 35 0 478 82.85% 2:59 2884d
82. Laffman 1 35 0 466 89.27% 2:28 2885d
83. RandyR 6 35 0 337 90.50% 4:23 3134d
84. Gradoli 0 35 0 78 96.15% 4:13 3510d
85. verde 2 35 0 39 94.87% 8:07 5878d
86. willem43 0 35 0 539 87.94% 5:47
87. Klepp 0 35 0 477 89.52% 7:48 633d
88. Arristootle 0 34 0 90 92.22% 2:27 1879d
89. Uberman 0 34 0 74 95.95% 2:52 2068d
90. Soccerman55 0 34 0 1660 86.93% 3:01 2320d
91. slunger 0 34 0 329 82.67% 3:27 4416d
92. Pippin 2 34 0 75 94.67% 3:56 5313d
93. Eli 0 34 0 220 89.55% 6:05
94. jimmyp 22 34 0 360 90.28% 1:25 39d
95. BrownsRedSox 0 34 0 395 87.56% 2:00 1d
96. JC 0 33 0 10455 79.97% 1:30 255d
97. dave 33 33 0 241 90.46% 6:49 1647d
98. mudbutt 2 33 0 39 94.87% 4:55 2986d
99. Jaapje 0 33 0 8602 76.98% 2:34 3284d
100. andiamo 0 33 0 3827 77.24% 4:46 3699d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin