.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 6x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. wolper 169 169 0 691 98.84% 6:11 2511d
2. CubicSprock 150 150 0 971 94.34% 2:09 7:43
3. loskazanes 137 137 0 657 96.96% 10:28 2590d
4. flobbadob 0 122 0 123 99.19% 7:03
5. carlw 117 117 0 199 98.49% 7:02 5725d
6. anthony 115 115 0 264 98.11% 6:04
7. MtTam 0 110 0 111 99.10% 25:50 3827d
8. RangerJeff 2 94 0 1128 93.35% 8:22 4247d
9. gilbertgame27171 1 86 0 1649 93.09% 4:08 17d
10. ValpoJim 30 85 0 2177 92.83% 2:56 0:14
11. ollie 0 83 0 739 92.42% 8:11 5597d
12. SirPape 0 75 0 347 87.32% 10:31 429d
13. Arheus 0 72 0 2381 92.19% 2:33 225d
14. Kaos 35 67 0 1453 92.15% 2:27 14:23
15. dcn21 0 63 0 188 94.15% 6:03 20d
16. sarahmichellegellar 0 63 0 95 96.84% 3:08 2282d
17. bwi 61 61 0 66 98.48% 11:03 2800d
18. joeygray 40 61 0 9536 90.53% 4:39 49d
19. dcn20 0 60 0 615 94.80% 7:19 3794d
20. Viperjm1 60 60 0 541 94.82% 6:54
21. T1-T3 6 59 0 554 94.77% 4:19 10d
22. Goosey_Goosey_Gander 36 59 0 544 94.67% 6:19 1d
23. Brandeau 2 58 0 89590 83.86% 2:50 1d
24. Imhungry 0 57 0 94 96.81% 2:26 2408d
25. Route66 16 57 0 579 88.08% 7:17 4473d
26. jedirod 5 55 0 677 88.77% 4:11 1413d
27. Acehole 0 55 0 58 96.55% 6:52
28. bozkurt 55 55 0 74 91.89% 5:01 2d
29. snoverdavid 17 54 0 2029 89.31% 1:54 17:21
30. buzzcut 0 52 0 877 92.25% 2:11 1439d
31. Redivivus 0 52 0 523 89.48% 2:24 2282d
32. holvoetj 2 52 0 1352 82.47% 5:02 5643d
33. Catailong2 4 51 0 125 96.00% 2:57 2074d
34. Dr.TNmountainman 19 49 0 118 93.22% 4:51 2207d
35. Dr.Imhungry 0 47 0 89 95.51% 2:25 2406d
36. acejr 28 47 0 371 92.99% 4:13 5363d
37. Mastermind 0 47 0 4452 87.15% 2:20 0:11
38. seky7girl 0 46 0 69 88.41% 4:23
39. EZ-Ed3-LAnseMI 0 45 0 50 96.00% 9:57 2139d
40. fcdemon 0 45 0 509 87.23% 3:12 4215d
41. kabuterimon 4 45 0 572 92.83% 4:55 5307d
42. firenze 0 45 0 990 87.68% 3:01 19d
43. hej 0 44 0 568 91.90% 2:34 4995d
44. MonicaLewinsky 0 44 0 195 93.85% 7:28
45. gamegrape 0 44 0 107580 82.26% 2:46 5d
46. willem44 0 43 0 159 87.42% 3:56 3226d
47. Katya 0 43 0 2715 80.81% 3:12 5:04
48. gilbert10021 5 43 0 352 93.18% 3:50 16d
49. Androven 2 42 0 2372 83.09% 4:22 1615d
50. Zonny 24 42 0 2755 86.24% 4:03 13d
51. EuniceM 0 41 0 769 87.39% 2:15 1908d
52. leafsvic 0 41 0 347 87.03% 3:28 5477d
53. Junky 0 41 0 976 92.11% 4:13
54. poetking 11 41 0 3114 90.82% 6:41 10d
55. seisporseis 0 40 0 149 93.96% 4:31 2198d
56. MyNameIsNotJulieBrennan 0 40 0 41 97.56% 2:33 3188d
57. pollix 5 40 0 758 85.62% 3:23 4952d
58. WRAC 0 39 0 2094 88.40% 2:41 15:07
59. babydaddy 0 39 0 762 89.37% 2:59 688d
60. marcia7 35 39 0 1722 82.40% 2:26 2742d
61. rickkrr 0 39 0 117 82.91% 4:40 586d
62. mesek777 0 39 0 499 92.38% 3:56
63. ix 25 39 1 1728 92.77% 4:20 6:17
64. smallfish 0 38 0 309 90.94% 5:33 2311d
65. Foo!=Bar 14 38 0 1042 86.28% 4:36 2553d
66. Iammeonly 0 38 0 237 90.30% 2:15 2848d
67. wargreymon 0 38 0 144 93.75% 4:16 3540d
68. Darkosi 1 38 0 220 95.45% 2:51 0:01
69. TNmountainman 36 38 0 959 93.33% 5:02 42d
70. rrrtsch 1 37 0 2276 87.48% 5:51 4083d
71. canman1944 16 37 0 107 89.72% 3:20 172d
72. datrox-3 4 36 0 59 91.53% 5:20 1903d
73. garverdc 0 36 0 1116 86.74% 4:14 2640d
74. marginwalker 0 36 0 2763 81.22% 1:21 2793d
75. jddr 1 36 0 1506 90.04% 4:14 4844d
76. mickyiw 0 35 0 604 86.42% 1:28 439d
77. wanderer101 9 35 0 478 82.85% 2:59 2825d
78. Laffman 1 35 0 466 89.27% 2:28 2826d
79. RandyR 6 35 0 337 90.50% 4:23 3075d
80. Gradoli 0 35 0 78 96.15% 4:13 3451d
81. verde 2 35 0 39 94.87% 8:07 5819d
82. willem43 0 35 0 539 87.94% 5:47
83. Klepp 0 35 0 477 89.52% 7:48 574d
84. BrownsRedSox 0 34 0 392 87.76% 2:00 7:40
85. Arristootle 0 34 0 90 92.22% 2:27 1820d
86. Uberman 0 34 0 74 95.95% 2:52 2010d
87. Soccerman55 0 34 0 1660 86.93% 3:01 2261d
88. slunger 0 34 0 329 82.67% 3:27 4357d
89. Pippin 2 34 0 75 94.67% 3:56 5254d
90. Eli 0 34 0 220 89.55% 6:05
91. jimmyp 22 34 0 360 90.28% 1:25 3d
92. JC 0 33 0 10455 79.97% 1:30 196d
93. dave 33 33 0 241 90.46% 6:49 1588d
94. mudbutt 2 33 0 39 94.87% 4:55 2927d
95. Jaapje 0 33 0 8602 76.98% 2:34 3225d
96. andiamo 0 33 0 3827 77.24% 4:46 3640d
97. perth 8 33 0 2473 86.82% 3:21 4438d
98. seky77girl 2 33 0 558 84.95% 3:32 5259d
99. Biggeststud 12 33 0 61 96.72% 8:05
100. EMU 3 32 0 1004 86.85% 1:54 561d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin