.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 6x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. flobbadob 262 262 1 414 99.28% 8:21 15:37
2. CubicSprock 191 191 0 1012 94.57% 2:09 17d
3. wolper 0 182 0 705 98.72% 6:12 286d
4. loskazanes 137 137 0 657 96.96% 10:28 2891d
5. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 134 134 0 134 100.00% 3:39 119d
6. carlw 117 117 0 199 98.49% 7:02 6025d
7. anthony 115 115 0 264 98.11% 6:04
8. MtTam 0 110 0 111 99.10% 25:50 4128d
9. RangerJeff 2 94 0 1128 93.35% 8:22 4547d
10. gilbertgame27171 11 86 0 1665 93.09% 4:07 8d
11. ValpoJim 1 85 0 2561 92.85% 3:07 0:44
12. ollie 0 83 0 739 92.42% 8:11 5898d
13. SirPape 0 75 0 347 87.32% 10:31 730d
14. Arheus 0 72 0 2381 92.19% 2:33 525d
15. kertmeyenkele 70 70 0 70 100.00% 3:42 90d
16. Kaos 20 67 0 1635 92.23% 2:25 11d
17. dcn21 0 63 0 188 94.15% 6:03 320d
18. sarahmichellegellar 0 63 0 95 96.84% 3:08 2583d
19. bwi 61 61 0 66 98.48% 11:03 3101d
20. joeygray 30 61 0 9893 90.64% 4:40 9d
21. dcn20 0 60 0 615 94.80% 7:19 4094d
22. Viperjm1 60 60 0 541 94.82% 6:54
23. T1-T3 15 59 0 592 94.93% 4:15 7d
24. Goosey_Goosey_Gander 43 59 0 984 93.70% 5:47 2d
25. Brandeau 0 58 0 94621 83.90% 2:54 1d
26. Imhungry 0 57 0 94 96.81% 2:26 2708d
27. Route66 16 57 0 579 88.08% 7:17 4773d
28. jedirod 5 55 0 677 88.77% 4:11 131d
29. Acehole 0 55 0 58 96.55% 6:52
30. bozkurt 55 55 0 74 91.89% 5:01 293d
31. snoverdavid 5 54 0 2384 88.93% 1:52 1d
32. buzzcut 0 52 0 877 92.25% 2:11 1740d
33. Redivivus 0 52 0 523 89.48% 2:24 2583d
34. holvoetj 2 52 0 1352 82.47% 5:02 5944d
35. Catailong2 4 51 0 125 96.00% 2:57 2374d
36. Dr.TNmountainman 19 49 0 118 93.22% 4:51 2508d
37. TitanicTony 25 48 0 102 95.10% 4:46 6d
38. jamesblackburn-lynch 48 48 0 183 97.27% 9:10 2d
39. Dr.Imhungry 0 47 0 89 95.51% 2:25 2706d
40. acejr 28 47 0 371 92.99% 4:13 5663d
41. Mastermind 0 47 0 5620 86.67% 2:23 8d
42. Darkosi 18 47 0 433 95.84% 2:41 3d
43. seky7girl 0 46 0 69 88.41% 4:23
44. EZ-Ed3-LAnseMI 0 45 0 50 96.00% 9:57 2439d
45. fcdemon 0 45 0 509 87.23% 3:12 4516d
46. kabuterimon 4 45 0 572 92.83% 4:55 5608d
47. firenze 0 45 0 1436 87.26% 3:02 99d
48. ix 1 45 0 2949 92.17% 4:33 6d
49. hej 0 44 0 568 91.90% 2:34 5295d
50. MonicaLewinsky 0 44 0 195 93.85% 7:28
51. TNmountainmanMUDstains 44 44 0 498 93.37% 4:20 28d
52. gamegrape 0 44 0 108045 82.24% 2:46 20d
53. willem44 0 43 0 159 87.42% 3:56 3526d
54. Katya 0 43 0 2715 80.81% 3:12 3d
55. gilbert10021 21 43 0 368 93.48% 3:47 30d
56. Lindyhopper_Agame 22 43 1 66 98.48% 8:34 5:57
57. Androven 2 42 0 2372 83.09% 4:22 1916d
58. Zonny 13 42 1 3434 86.46% 3:52 2:31
59. EuniceM 0 41 0 769 87.39% 2:15 2208d
60. leafsvic 0 41 0 347 87.03% 3:28 5778d
61. Junky 0 41 0 976 92.11% 4:13
62. poetking 5 41 0 3172 90.76% 6:42 38d
63. seisporseis 0 40 0 149 93.96% 4:31 2498d
64. MyNameIsNotJulieBrennan 0 40 0 41 97.56% 2:33 3489d
65. pollix 5 40 0 758 85.62% 3:23 5253d
66. WRAC 0 39 0 2094 88.40% 2:41 54d
67. babydaddy 0 39 0 762 89.37% 2:59 988d
68. marcia7 35 39 0 1722 82.40% 2:26 3042d
69. rickkrr 0 39 0 117 82.91% 4:40 886d
70. mesek777 0 39 0 499 92.38% 3:56
71. smallfish 0 38 0 309 90.94% 5:33 2612d
72. Foo!=Bar 14 38 0 1042 86.28% 4:36 2854d
73. Iammeonly 0 38 0 237 90.30% 2:15 3149d
74. wargreymon 0 38 0 144 93.75% 4:16 3841d
75. TNmountainman 36 38 0 959 93.33% 5:02 343d
76. rrrtsch 1 37 0 2276 87.48% 5:51 4384d
77. canman1944 16 37 0 107 89.72% 3:20 472d
78. datrox-3 4 36 0 59 91.53% 5:20 2204d
79. garverdc 0 36 0 1116 86.74% 4:14 2941d
80. marginwalker 0 36 0 2763 81.22% 1:21 3093d
81. jddr 1 36 0 1506 90.04% 4:14 5145d
82. mickyiw 0 35 0 604 86.42% 1:28 740d
83. wanderer101 9 35 0 478 82.85% 2:59 3126d
84. Laffman 1 35 0 466 89.27% 2:28 3126d
85. RandyR 6 35 0 337 90.50% 4:23 3376d
86. Gradoli 0 35 0 78 96.15% 4:13 3751d
87. verde 2 35 0 39 94.87% 8:07 6120d
88. willem43 0 35 0 539 87.94% 5:47
89. Klepp 0 35 0 477 89.52% 7:48 874d
90. sinan 35 35 0 253 93.68% 3:27 19d
91. Arristootle 0 34 0 90 92.22% 2:27 2121d
92. Uberman 0 34 0 74 95.95% 2:52 2310d
93. Soccerman55 0 34 0 1660 86.93% 3:01 2562d
94. slunger 0 34 0 329 82.67% 3:27 4658d
95. Pippin 2 34 0 75 94.67% 3:56 5555d
96. Eli 0 34 0 220 89.55% 6:05
97. JackK2017 24 34 0 89 94.38% 4:07 112d
98. jimmyp 5 34 0 378 90.21% 1:24 2d
99. BrownsRedSox 27 34 0 528 89.02% 2:02 3:38
100. d164280 34 34 1 706 88.39% 3:57 4:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin