.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 6x6


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. flobbadob 208 208 0 360 99.17% 8:27 4d
2. CubicSprock 188 188 0 1009 94.55% 2:09 11d
3. wolper 0 182 0 705 98.72% 6:12 106d
4. loskazanes 137 137 0 657 96.96% 10:28 2710d
5. carlw 117 117 0 199 98.49% 7:02 5845d
6. anthony 115 115 0 264 98.11% 6:04
7. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 115 115 0 115 100.00% 3:45 4d
8. MtTam 0 110 0 111 99.10% 25:50 3947d
9. RangerJeff 2 94 0 1128 93.35% 8:22 4367d
10. gilbertgame27171 5 86 0 1659 93.07% 4:08 12d
11. ValpoJim 1 85 0 2561 92.85% 3:07 7:48
12. ollie 0 83 0 739 92.42% 8:11 5717d
13. SirPape 0 75 0 347 87.32% 10:31 549d
14. Arheus 0 72 0 2381 92.19% 2:33 345d
15. Kaos 52 67 0 1552 92.20% 2:27 4d
16. dcn21 0 63 0 188 94.15% 6:03 140d
17. sarahmichellegellar 0 63 0 95 96.84% 3:08 2402d
18. bwi 61 61 0 66 98.48% 11:03 2920d
19. joeygray 41 61 0 9537 90.53% 4:39 7d
20. dcn20 0 60 0 615 94.80% 7:19 3914d
21. Viperjm1 60 60 0 541 94.82% 6:54
22. T1-T3 16 59 0 564 94.86% 4:19 24d
23. Goosey_Goosey_Gander 0 59 0 704 94.46% 6:04 1d
24. Brandeau 1 58 2 91763 83.88% 2:52 0:48
25. Imhungry 0 57 0 94 96.81% 2:26 2528d
26. Route66 16 57 0 579 88.08% 7:17 4593d
27. jedirod 5 55 0 677 88.77% 4:11 1533d
28. Acehole 0 55 0 58 96.55% 6:52
29. bozkurt 55 55 0 74 91.89% 5:01 113d
30. snoverdavid 0 54 0 2132 89.21% 1:53 6d
31. buzzcut 0 52 0 877 92.25% 2:11 1559d
32. Redivivus 0 52 0 523 89.48% 2:24 2403d
33. holvoetj 2 52 0 1352 82.47% 5:02 5764d
34. Catailong2 4 51 0 125 96.00% 2:57 2194d
35. Dr.TNmountainman 19 49 0 118 93.22% 4:51 2328d
36. Dr.Imhungry 0 47 0 89 95.51% 2:25 2526d
37. acejr 28 47 0 371 92.99% 4:13 5483d
38. Mastermind 0 47 0 5154 87.49% 2:21 15:42
39. seky7girl 0 46 0 69 88.41% 4:23
40. EZ-Ed3-LAnseMI 0 45 0 50 96.00% 9:57 2259d
41. fcdemon 0 45 0 509 87.23% 3:12 4336d
42. kabuterimon 4 45 0 572 92.83% 4:55 5427d
43. firenze 0 45 0 1397 87.19% 3:03 1d
44. hej 0 44 0 568 91.90% 2:34 5115d
45. MonicaLewinsky 0 44 0 195 93.85% 7:28
46. TitanicTony 44 44 0 58 96.55% 4:06 6d
47. gamegrape 6 44 0 107824 82.26% 2:46 19:57
48. willem44 0 43 0 159 87.42% 3:56 3346d
49. Katya 0 43 0 2715 80.81% 3:12 2:56
50. gilbert10021 12 43 0 359 93.31% 3:49 12d
51. Androven 2 42 0 2372 83.09% 4:22 1735d
52. Lindyhopper_Agame 42 42 0 42 100.00% 8:38 86d
53. jamesblackburn-lynch 6 42 0 49 97.96% 6:43 31d
54. Zonny 23 42 0 2880 86.46% 4:02 8d
55. EuniceM 0 41 0 769 87.39% 2:15 2028d
56. leafsvic 0 41 0 347 87.03% 3:28 5598d
57. Junky 0 41 0 976 92.11% 4:13
58. poetking 3 41 0 3147 90.78% 6:41 31d
59. seisporseis 0 40 0 149 93.96% 4:31 2318d
60. MyNameIsNotJulieBrennan 0 40 0 41 97.56% 2:33 3308d
61. pollix 5 40 0 758 85.62% 3:23 5072d
62. WRAC 0 39 0 2094 88.40% 2:41 18:33
63. babydaddy 0 39 0 762 89.37% 2:59 808d
64. marcia7 35 39 0 1722 82.40% 2:26 2862d
65. rickkrr 0 39 0 117 82.91% 4:40 706d
66. mesek777 0 39 0 499 92.38% 3:56
67. ix 23 39 1 2780 92.01% 4:30 0:39
68. smallfish 0 38 0 309 90.94% 5:33 2431d
69. Foo!=Bar 14 38 0 1042 86.28% 4:36 2674d
70. Iammeonly 0 38 0 237 90.30% 2:15 2969d
71. wargreymon 0 38 0 144 93.75% 4:16 3661d
72. TNmountainman 36 38 0 959 93.33% 5:02 162d
73. Darkosi 24 38 5 363 95.87% 2:41 6:03
74. rrrtsch 1 37 0 2276 87.48% 5:51 4204d
75. canman1944 16 37 0 107 89.72% 3:20 292d
76. datrox-3 4 36 0 59 91.53% 5:20 2023d
77. garverdc 0 36 0 1116 86.74% 4:14 2761d
78. marginwalker 0 36 0 2763 81.22% 1:21 2913d
79. jddr 1 36 0 1506 90.04% 4:14 4964d
80. mickyiw 0 35 0 604 86.42% 1:28 559d
81. wanderer101 9 35 0 478 82.85% 2:59 2945d
82. Laffman 1 35 0 466 89.27% 2:28 2946d
83. RandyR 6 35 0 337 90.50% 4:23 3195d
84. Gradoli 0 35 0 78 96.15% 4:13 3571d
85. verde 2 35 0 39 94.87% 8:07 5939d
86. willem43 0 35 0 539 87.94% 5:47
87. Klepp 0 35 0 477 89.52% 7:48 694d
88. Arristootle 0 34 0 90 92.22% 2:27 1940d
89. Uberman 0 34 0 74 95.95% 2:52 2130d
90. Soccerman55 0 34 0 1660 86.93% 3:01 2381d
91. slunger 0 34 0 329 82.67% 3:27 4477d
92. Pippin 2 34 0 75 94.67% 3:56 5374d
93. Eli 0 34 0 220 89.55% 6:05
94. jimmyp 22 34 0 360 90.28% 1:25 3d
95. BrownsRedSox 0 34 0 395 87.34% 2:00 0:45
96. JC 0 33 0 10455 79.97% 1:30 316d
97. dave 33 33 0 241 90.46% 6:49 1709d
98. mudbutt 2 33 0 39 94.87% 4:55 3047d
99. Jaapje 0 33 0 8602 76.98% 2:34 3346d
100. andiamo 0 33 0 3827 77.24% 4:46 3760d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin