.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 6x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
101. Artist75 0 56 0 142 90.14% 3:06 874d
102. tax_collector1 46 54 0 101 99.01% 2:04 5084d
103. 417sec8 0 54 0 155 97.42% 1:47 5222d
104. bertmarsh 0 54 0 4228 93.16% 3:29 294d
105. Catailong2 1 53 0 55 98.18% 1:36 2909d
106. mjm022612 52 52 0 53 98.11% 4:31 2728d
107. Iammeonly 0 52 0 53 98.11% 1:27 3978d
108. nottheusualname 0 51 0 188 96.81% 1:43 5071d
109. jomar 0 50 0 51 98.04% 2:12 2237d
110. Repperzed 2 50 0 305 95.08% 1:19 2259d
111. palcorpear 2 50 0 53 98.11% 2:45 6192d
112. rutlyt52 10 50 0 61 98.36% 3:05 897d
113. 121413 49 49 0 50 100.00% 67:33 2055d
114. greggory 1 49 0 96 97.92% 1:24 4445d
115. not.very.good 0 49 0 50 98.00% 2:52 4934d
116. aokaye 5 48 0 527 93.93% 3:49 4206d
117. punchie 12 48 0 7609 88.96% 2:49 4580d
118. Paul630 0 48 0 107 94.39% 5:26 4902d
119. BrownsRedSox 0 47 0 69 97.10% 1:27 17d
120. jimmyp 1 47 0 49 97.96% 0:45 155d
121. WillemZwart 0 47 0 48 97.92% 2:38 2653d
122. marcruz 46 46 0 46 100.00% 2:26 3555d
123. MoChuisle 2 46 0 49 97.96% 1:45 4892d
124. editnut 1 46 0 4019 90.62% 1:46 5192d
125. beaubear 21 46 0 827 92.62% 2:50 5925d
126. LadyLove 15 45 0 114 95.61% 3:07 2544d
127. RILIVI 0 45 0 326 95.40% 3:42 4208d
128. sillama 0 45 0 1197 93.98% 3:28 4763d
129. deialoka 23 44 0 97 93.81% 2:19 4945d
130. DiMassino_Cram 43 43 0 43 100.00% 2:30 1943d
131. MsMaam.JD.MBA 1 43 0 161 93.79% 1:39 5463d
132. deteme 0 43 0 71 95.77% 3:40
133. etelka 25 43 0 154 96.75% 1:34 953d
134. 121213 0 42 0 43 97.67% 7:26 2054d
135. dcn21 0 42 0 43 97.67% 2:31 5d
136. ldychances 4 42 0 2353 85.38% 2:39 4749d
137. ne1-4xtac 19 41 0 89 96.63% 2:13 2606d
138. WWWFREECELLNET@6X8 41 41 0 42 97.62% 7:38 4019d
139. BlackBruno 0 41 0 108 97.22% 2:27 5239d
140. LanceAlot 0 41 0 42 97.62% 3:10 5979d
141. maggot1 40 40 0 40 100.00% 2:26 5941d
142. illusions 39 39 0 61 98.36% 2:02 2184d
143. SHARPSHOOTER 2 39 0 42 97.62% 6:31 4968d
144. tomj 0 39 0 41 95.12% 4:15 5126d
145. wolfsheim 39 39 0 39 100.00% 2:44 5501d
146. Hamtruck3 1 38 0 65 95.38% 3:18 2284d
147. 4817haywood 8 38 0 49 95.92% 9:33 3839d
148. DebyL51 0 38 0 376 92.82% 3:36 6075d
149. JuneMoon 16 37 0 54 98.15% 1:50 3185d
150. larwul 37 37 0 84 96.43% 9:34 435d
151. secox10072 36 36 0 63 98.41% 1:55 3695d
152. not-very-good 0 36 0 75 96.00% 3:06 4748d
153. SirDeli 36 36 0 37 97.30% 1:36 4901d
154. Space1203 1 36 0 38 97.37% 3:03 5310d
155. pinenut 3 36 0 1210 89.83% 2:07 13d
156. Pads 0 35 0 305 94.10% 2:15 2917d
157. fatgutz 1 35 0 335 93.43% 3:09 3244d
158. fadazz 0 35 0 225 92.00% 2:06 4121d
159. AnotherMouse 35 35 0 36 97.22% 1:35 4898d
160. Albertos 0 35 0 36 97.22% 6:19 4999d
161. joepie 6 35 0 48 95.83% 5:23 845d
162. rws33315 1 34 0 100 93.00% 2:39 28d
163. collencove 0 34 0 117 95.73% 2:57 4173d
164. eightnotramp 10 34 0 470 89.15% 3:35 4868d
165. driver8 0 34 0 51 96.08% 1:46 4908d
166. wjbbr 5 33 0 39 97.44% 3:05 2162d
167. vfgutz 2 33 0 65 95.38% 3:26 3235d
168. karfree 0 33 0 42 92.86% 5:07 4190d
169. Top-100-of-all-variants 0 33 0 54 96.30% 2:57 4392d
170. sodnamoc 33 33 0 40 95.00% 3:14 4499d
171. Gorompa 0 33 0 34 97.06% 8:48 6085d
172. brainlady 6 32 0 40 95.00% 1:12 4652d
173. sergioz 1 32 0 93 96.77% 5:25 4762d
174. GONZO 1 32 0 78 94.87% 1:58 5493d
175. mrsmike 0 32 0 76 94.74% 3:49 6215d
176. zbluedreamer 0 32 0 269 93.68% 4:12 6252d
177. heynanynany 1 31 0 60 95.00% 5:30 3149d
178. SDBaroon 0 31 0 32 96.88% 1:17 3351d
179. csigns 0 31 0 120 89.17% 1:47
180. Aragone 0 31 0 186 94.09% 1:52 254d
181. halbred 0 30 0 31 96.77% 4:22 1642d
182. guylda 4 30 0 35 97.14% 3:41 1648d
183. sweetleaf 1 30 0 32 96.88% 1:24 296d
184. awanes 30 30 0 30 100.00% 5:56 1987d
185. wasjun 30 30 0 30 100.00% 4:26 2456d
186. 012661 0 30 0 31 96.77% 5:46 3241d
187. Steel 0 30 0 31 96.77% 3:57 3523d
188. RandyR 28 30 0 59 98.31% 3:01 4068d
189. Jimbe 0 30 0 31 96.77% 2:31 4602d
190. cphsig01 0 30 0 31 96.77% 2:48 4884d
191. skipperocky 2 29 0 187 91.98% 1:53 4d
192. mainer-6x8 29 29 0 30 100.00% 4:47 2346d
193. cowboy 0 29 0 30 96.67% 4:08 3476d
194. metanoia 0 29 0 47 91.49% 1:39 4639d
195. badassplayer 5 29 0 43 95.35% 2:35 4975d
196. nana51 0 29 0 235 88.94% 2:59 5395d
197. Raghavendran 0 29 0 30 96.67% 2:24
198. Julian 0 29 0 31 93.55% 1:17 216d
199. BJS 0 28 0 53 96.23% 3:15 5668d
200. maudeln 4 28 0 33 96.97% 4:50 5739d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin