.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 6x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
201. iva 5 5 0 6 83.33% 1:52 3564d
202. bobw 5 5 0 5 100.00% 2:45 3573d
203. freecellnet 5 5 0 5 100.00% 4:30 4160d
204. BECK. 5 5 0 5 100.00% 2:36 4366d
205. Duke69 5 5 0 5 100.00% 5:04 4580d
206. AClark 5 5 0 5 100.00% 5:47 4651d
207. joanne 5 5 0 5 100.00% 2:08 4764d
208. SarahS 5 5 0 5 100.00% 3:02 4777d
209. dougendicott 5 5 0 14 78.57% 4:15 4974d
210. _Liz_ 5 5 0 5 100.00% 1:30 5040d
211. Jimbeau 5 5 0 5 100.00% 5:03 5116d
212. curbaniak 5 5 0 5 100.00% 2:41 5352d
213. cardcat 5 5 0 7 85.71% 2:06 5503d
214. wagdy 5 5 0 7 85.71% 6:32 5632d
215. MsMaam 5 5 0 5 100.00% 1:11 5734d
216. cleo10 5 5 0 5 100.00% 18:37 5758d
217. djkids 5 5 0 8 87.50% 2:44 6201d
218. blondin 5 5 0 5 100.00% 5:15 6272d
219. Agent_040147 5 5 0 5 100.00% 2:24 429d
220. gumbybros 5 5 0 5 100.00% 4:02 229d
221. bdad 4 59 0 13071 90.76% 2:58 2854d
222. ldychances 4 42 0 2353 85.38% 2:39 4756d
223. guylda 4 30 0 35 97.14% 3:41 1654d
224. maudeln 4 28 0 33 96.97% 4:50 5746d
225. alpie 4 24 0 29 96.55% 4:25 3572d
226. LightningHawk 4 20 0 26 92.31% 5:37 5136d
227. Lpartrid1 4 17 0 65 92.31% 2:19 2474d
228. tanjaahoff 4 9 0 20 75.00% 5:40 5829d
229. GERRI 4 9 0 26 57.69% 5:28 6134d
230. gmdmtt@FREECELL 4 8 0 14 85.71% 5:21 1874d
231. Mariannella 4 8 0 26 76.92% 5:50 5341d
232. kangaroo 4 4 0 4 100.00% 1:34 3:01
233. mabb 4 4 0 4 100.00% 1:22 1679d
234. malr 4 4 0 7 85.71% 1:06 2720d
235. RGanesh 4 4 0 5 80.00% 2:28 3311d
236. Zengi 4 4 0 4 100.00% 2:57 3435d
237. Brandeau 4 4 0 4 100.00% 2:15 129d
238. mamajam 4 4 0 4 100.00% 8:00 4053d
239. rajeshnanda 4 4 0 4 100.00% 1:42 4357d
240. LTBRAVES 4 4 0 17 82.35% 2:36 4689d
241. angeldaniel 4 4 0 4 100.00% 2:30 4750d
242. lucky-loser 4 4 0 4 100.00% 6:24 5093d
243. fefifo 4 4 0 4 100.00% 2:22 5450d
244. gblake 4 4 0 4 100.00% 7:25 5488d
245. smallone32 4 4 0 9 77.78% 6:26 5574d
246. howabout 4 4 0 6 83.33% 1:43 5624d
247. jan55 4 4 0 4 100.00% 2:59 5901d
248. WSHBNES 4 4 0 4 100.00% 3:18 6014d
249. Angeleen 4 4 0 18 72.22% 6:19 6213d
250. sdz4 3 571 0 575 99.83% 4:30 335d
251. Artist3 3 73 0 103 98.06% 3:47 1855d
252. Raffioly 3 57 0 106 95.28% 4:39 6058d
253. coolbreeze 3 56 0 322 94.72% 1:47 3850d
254. pinenut 3 36 0 1210 89.83% 2:07 20d
255. hanarama 3 25 0 122 90.98% 2:41 5962d
256. crescentmoon 3 22 0 26 96.15% 2:09 3229d
257. kiyap 3 13 0 29 93.10% 2:04 5098d
258. pls 3 11 0 15 93.33% 2:32 5945d
259. mgonn 3 8 0 19 63.16% 4:30 5568d
260. nephrt 3 7 0 17 58.82% 4:29 5898d
261. brown_eyed_girl_03220 3 5 0 17 82.35% 1:49 2730d
262. Tzigane 3 3 0 3 100.00% 6:27 2363d
263. moogie 3 3 0 3 100.00% 3:56 3053d
264. Kevin4666 3 3 0 3 100.00% 4:45 3063d
265. I.Merely.Work.Here 3 3 0 3 100.00% 1:06 3134d
266. glfnut 3 3 0 3 100.00% 3:28 3591d
267. iris08 3 3 0 3 100.00% 2:49 3594d
268. cycla54 3 3 0 4 75.00% 4:42 3735d
269. jsj41 3 3 0 3 100.00% 4:16 3814d
270. nicole85 3 3 0 3 100.00% 4:19 3896d
271. bad-player 3 3 0 3 100.00% 3:05 3961d
272. sgtmania 3 3 0 3 100.00% 3:10 3978d
273. lolo 3 3 0 5 80.00% 2:13 4162d
274. mrbuck 3 3 0 3 100.00% 2:50 4274d
275. porcupinetree 3 3 0 3 100.00% 1:08 4457d
276. twill7 3 3 0 3 100.00% 3:15 4499d
277. kakakaka 3 3 0 3 100.00% 1:48 4553d
278. thedonn 3 3 0 3 100.00% 2:05 4577d
279. citylite 3 3 0 3 100.00% 3:05 4599d
280. sanay 3 3 0 3 100.00% 2:28 4611d
281. spoonbill 3 3 0 3 100.00% 5:16 4637d
282. wayne9 3 3 0 4 75.00% 7:53 4903d
283. ap 3 3 0 3 100.00% 2:44 4909d
284. davidxz300 3 3 0 3 100.00% 1:12 4963d
285. chattygabby 3 3 0 3 100.00% 7:14 4966d
286. bcm 3 3 0 5 60.00% 2:18 5031d
287. h2omaker 3 3 0 3 100.00% 6:24 5068d
288. uri54lee@hotmail 3 3 0 3 100.00% 6:21 5150d
289. jsp1030 3 3 0 3 100.00% 2:20 5153d
290. winnerr 3 3 0 3 100.00% 0:43 5274d
291. Graeme 3 3 0 3 100.00% 6:52 5311d
292. pdiver 3 3 0 11 81.82% 3:43 5479d
293. mebege 3 3 0 3 100.00% 3:12 5610d
294. vezica 3 3 0 3 100.00% 3:11 5664d
295. angelblue2246 3 3 0 17 47.06% 2:23 5714d
296. Senyl 3 3 0 3 100.00% 2:19 5716d
297. BML 3 3 0 3 100.00% 2:15 5731d
298. lucky723 3 3 0 8 75.00% 2:05 5738d
299. linda90063 3 3 0 3 100.00% 2:40 5740d
300. flipper 3 3 0 4 75.00% 2:41 5808d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin