.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 6x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
201. marcruz 46 46 0 46 100.00% 2:26 3584d
202. Wfor2004 0 20 0 46 91.30% 2:07 5135d
203. silvertree 1 12 0 45 88.89% 2:43 5618d
204. trishn7088 0 14 0 44 84.09% 1:19 4054d
205. Eightnotramp 0 12 0 44 84.09% 6:00 4896d
206. DiMassino_Cram 43 43 0 43 100.00% 2:30 1973d
207. 121213 0 42 0 43 97.67% 7:26 2083d
208. dcn21 0 42 0 43 97.67% 2:31 34d
209. badassplayer 5 29 0 43 95.35% 2:35 5004d
210. rhealxmail 25 25 0 43 97.67% 1:55 1242d
211. WWWFREECELLNET@6X8 41 41 0 42 97.62% 7:38 4049d
212. LanceAlot 0 41 0 42 97.62% 3:10 6009d
213. SHARPSHOOTER 2 39 0 42 97.62% 6:31 4998d
214. karfree 0 33 0 42 92.86% 5:07 4220d
215. jomarau36 27 27 0 42 97.62% 2:38 1509d
216. tomj 0 39 0 41 95.12% 4:15 5155d
217. kjglovell 0 13 0 41 87.80% 2:57 6153d
218. debmike100 12 12 0 41 82.93% 2:11 6094d
219. one_more_time 0 11 0 41 82.93% 1:41 5556d
220. maggot1 40 40 0 40 100.00% 2:26 5971d
221. sodnamoc 33 33 0 40 95.00% 3:14 4528d
222. brainlady 6 32 0 40 95.00% 1:12 4681d
223. sencrow 8 8 0 40 75.00% 4:11 5070d
224. wolfsheim 39 39 0 39 100.00% 2:44 5530d
225. wjbbr 5 33 0 39 97.44% 3:05 2191d
226. marn107 0 11 0 39 84.62% 5:08 5730d
227. Space1203 1 36 0 38 97.37% 3:03 5340d
228. SirDeli 36 36 0 37 97.30% 1:36 4930d
229. cybil62 2 19 0 37 83.78% 6:54 3861d
230. hookster 5 19 0 37 81.08% 5:52 1279d
231. AnotherMouse 35 35 0 36 97.22% 1:35 4927d
232. Albertos 0 35 0 36 97.22% 6:19 5029d
233. guylda 4 30 0 35 97.14% 3:41 1677d
234. gurk 2 18 0 35 91.43% 2:52 2386d
235. dlgb2 5 9 0 35 82.86% 2:47 2327d
236. mtd41 0 3 0 35 34.29% 2:56 5266d
237. Gorompa 0 33 0 34 97.06% 8:48 6114d
238. abc 2 25 0 34 94.12% 1:42 5242d
239. cherman 0 11 0 34 79.41% 3:11 3365d
240. rizzy 0 11 0 34 82.35% 3:49 4544d
241. wlathers 5 10 0 34 88.24% 3:29 5762d
242. cpatten 0 7 0 34 82.35% 3:04 5106d
243. maudeln 4 28 0 33 96.97% 4:50 5768d
244. SDBaroon 0 31 0 32 96.88% 1:17 3380d
245. sweetleaf 1 30 0 32 96.88% 1:24 325d
246. kiwi37 1 11 0 32 90.62% 2:37 6063d
247. halbred 0 30 0 31 96.77% 4:22 1671d
248. 012661 0 30 0 31 96.77% 5:46 3270d
249. Steel 0 30 0 31 96.77% 3:57 3552d
250. Jimbe 0 30 0 31 96.77% 2:31 4632d
251. cphsig01 0 30 0 31 96.77% 2:48 4913d
252. Julian 0 29 0 31 93.55% 1:17 245d
253. hank120 6 14 0 31 87.10% 5:57 3130d
254. ac2484 1 8 0 31 64.52% 3:22 5737d
255. awanes 30 30 0 30 100.00% 5:56 2016d
256. wasjun 30 30 0 30 100.00% 4:26 2485d
257. mainer-6x8 29 29 0 30 100.00% 4:47 2376d
258. cowboy 0 29 0 30 96.67% 4:08 3505d
259. Raghavendran 0 29 0 30 96.67% 2:24
260. dardeb 0 12 0 30 83.33% 4:36 3479d
261. kadensgramy 0 9 0 30 80.00% 1:44 3779d
262. alpie 4 24 0 29 96.55% 4:25 3595d
263. kstte 0 19 0 29 82.76% 6:36 4938d
264. kiyap 3 13 0 29 93.10% 2:04 5120d
265. chalfi 1 8 0 29 72.41% 3:01 3291d
266. GetYaSome 28 28 0 28 100.00% 6:39 172d
267. steve88865 16 16 0 28 96.43% 2:18 5418d
268. mark_110714 0 26 0 27 96.30% 7:15 1771d
269. fritziew 2 24 0 27 96.30% 3:08 5755d
270. rgnazzal 0 19 0 27 88.89% 4:40 4664d
271. macgyverfan 0 25 0 26 96.15% 2:53 4952d
272. crescentmoon 3 22 0 26 96.15% 2:09 3252d
273. LightningHawk 4 20 0 26 92.31% 5:37 5159d
274. K-Wok 0 20 0 26 92.31% 3:12 5538d
275. GERRI 4 9 0 26 57.69% 5:28 6157d
276. Mariannella 4 8 0 26 76.92% 5:50 5364d
277. elkpoppi 10 10 0 25 92.00% 3:36 4403d
278. nett1069 0 9 0 25 80.00% 3:16 5459d
279. SuicidalBlonde 0 23 0 24 95.83% 1:43 4565d
280. bobert 1 22 0 24 95.83% 3:34 2759d
281. ShellR 0 22 0 24 91.67% 2:44 5286d
282. ontariorose 0 12 0 24 91.67% 2:16 1000d
283. JBT 0 5 0 24 70.83% 5:54 19:45
284. Lucasdorini 22 22 0 23 95.65% 2:31 5038d
285. Deno 0 21 0 23 91.30% 1:38 4981d
286. ToniBugg 1 11 0 23 86.96% 2:10 5621d
287. bonbonjill 0 10 0 23 86.96% 2:56 6289d
288. Matty4 0 21 0 22 95.45% 3:24 3498d
289. bertyfouldirty 0 21 0 22 95.45% 2:24 4916d
290. kolkratte 0 21 0 22 95.45% 2:54 5392d
291. catonhottinroof 0 21 0 22 95.45% 2:58 5473d
292. bjornlok 0 15 0 22 86.36% 3:32 5139d
293. greeff 15 15 0 22 95.45% 1:59 5324d
294. mjm@6x8 21 21 0 21 100.00% 4:55 2666d
295. addicted2it 19 19 0 21 95.24% 3:05 5001d
296. SKinTexas 1 19 0 21 95.24% 2:03 5516d
297. dee.1951 0 15 0 21 85.71% 4:42 4995d
298. rita 0 2 0 21 33.33% 2:40 6230d
299. thawkins 20 20 0 20 100.00% 2:29 2591d
300. LadeniusM 20 20 0 20 100.00% 2:04 2744d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin