.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 6x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
501. iva 5 5 0 6 83.33% 1:52 3558d
502. ladydenna 0 5 0 6 83.33% 1:57 3634d
503. recon65 0 5 0 6 83.33% 2:10 3949d
504. 2_FAST_4_U 0 5 0 6 83.33% 0:39 4318d
505. MARKOTWAS 0 5 0 6 83.33% 1:59 4743d
506. kap531 0 5 0 6 83.33% 2:47 5307d
507. rambo5566 1 4 0 6 83.33% 3:45 4028d
508. howabout 4 4 0 6 83.33% 1:43 5618d
509. quackisback 1 4 0 6 83.33% 13:19 5790d
510. shammy53 2 2 0 6 50.00% 7:52 3115d
511. tully6666 0 2 0 6 50.00% 3:31 3622d
512. rhart1538 0 2 0 6 50.00% 2:12 4980d
513. dazx 2 2 0 6 66.67% 1:47 162d
514. rufus_r 5 5 0 5 100.00% 2:42 1033d
515. pcu 5 5 0 5 100.00% 1:35 62d
516. parapraxis 5 5 0 5 100.00% 1:26 644d
517. Pepsi_one 5 5 0 5 100.00% 1:42 2375d
518. Du 5 5 0 5 100.00% 2:35 2554d
519. jackwhh 5 5 0 5 100.00% 4:02 3031d
520. murcigar 5 5 0 5 100.00% 3:18 3059d
521. luxfero 5 5 0 5 100.00% 2:01 3184d
522. bobw 5 5 0 5 100.00% 2:45 3567d
523. freecellnet 5 5 0 5 100.00% 4:30 4154d
524. BECK. 5 5 0 5 100.00% 2:36 4359d
525. Duke69 5 5 0 5 100.00% 5:04 4574d
526. AClark 5 5 0 5 100.00% 5:47 4645d
527. joanne 5 5 0 5 100.00% 2:08 4758d
528. SarahS 5 5 0 5 100.00% 3:02 4770d
529. _Liz_ 5 5 0 5 100.00% 1:30 5034d
530. Jimbeau 5 5 0 5 100.00% 5:03 5110d
531. curbaniak 5 5 0 5 100.00% 2:41 5346d
532. MsMaam 5 5 0 5 100.00% 1:11 5728d
533. cleo10 5 5 0 5 100.00% 18:37 5751d
534. blondin 5 5 0 5 100.00% 5:15 6266d
535. Agent_040147 5 5 0 5 100.00% 2:24 423d
536. gumbybros 5 5 0 5 100.00% 4:02 223d
537. RGanesh 4 4 0 5 80.00% 2:28 3304d
538. SD_Judy 0 4 0 5 80.00% 4:02 4491d
539. onelillgirl 0 4 0 5 80.00% 1:39 4947d
540. masterfuji1968 0 4 0 5 80.00% 3:32 5304d
541. meeseongim 0 4 0 5 80.00% 1:16 6211d
542. lolo 3 3 0 5 80.00% 2:13 4155d
543. monaB 0 3 0 5 60.00% 7:36 4541d
544. saycheessee 1 3 0 5 80.00% 3:07 4990d
545. bcm 3 3 0 5 60.00% 2:18 5025d
546. Trish_Online 0 2 0 5 60.00% 1:54 4640d
547. bel_air_rose 2 2 0 5 40.00% 4:44 6186d
548. mcru 0 1 0 5 40.00% 2:31 4765d
549. Rebelsgirl 0 1 0 5 40.00% 4:58 4815d
550. neelia 0 1 0 5 40.00% 4:05 4815d
551. Scribe 0 1 0 5 20.00% 1:53 4878d
552. kangaroo 4 4 0 4 100.00% 1:34 2d
553. mabb 4 4 0 4 100.00% 1:22 1672d
554. Zengi 4 4 0 4 100.00% 2:57 3429d
555. Brandeau 4 4 0 4 100.00% 2:15 123d
556. mamajam 4 4 0 4 100.00% 8:00 4047d
557. rajeshnanda 4 4 0 4 100.00% 1:42 4350d
558. angeldaniel 4 4 0 4 100.00% 2:30 4744d
559. lucky-loser 4 4 0 4 100.00% 6:24 5086d
560. fefifo 4 4 0 4 100.00% 2:22 5443d
561. gblake 4 4 0 4 100.00% 7:25 5481d
562. jan55 4 4 0 4 100.00% 2:59 5895d
563. WSHBNES 4 4 0 4 100.00% 3:18 6008d
564. Akallabeth 0 3 0 4 75.00% 1:14 2014d
565. zeena 0 3 0 4 75.00% 1:32 3163d
566. cycla54 3 3 0 4 75.00% 4:42 3728d
567. yellow0ducky 0 3 0 4 75.00% 2:09 4667d
568. wayne9 3 3 0 4 75.00% 7:53 4896d
569. barbc22 0 3 0 4 75.00% 2:59 4945d
570. scorpion 0 3 0 4 75.00% 3:08 5372d
571. flipper 3 3 0 4 75.00% 2:41 5801d
572. qtrh0rsegirl 0 3 0 4 75.00% 3:06 6027d
573. lebro 0 3 0 4 75.00% 2:25
574. kweenbee 1 2 0 4 75.00% 1:33 4411d
575. mytr464 2 2 0 4 75.00% 6:08 5751d
576. farmsarge 0 2 0 4 50.00% 3:18 6001d
577. fostang 0 2 0 4 50.00% 2:56
578. Tzigane 3 3 0 3 100.00% 6:27 2356d
579. moogie 3 3 0 3 100.00% 3:56 3046d
580. Kevin4666 3 3 0 3 100.00% 4:45 3056d
581. I.Merely.Work.Here 3 3 0 3 100.00% 1:06 3127d
582. glfnut 3 3 0 3 100.00% 3:28 3585d
583. iris08 3 3 0 3 100.00% 2:49 3587d
584. jsj41 3 3 0 3 100.00% 4:16 3807d
585. nicole85 3 3 0 3 100.00% 4:19 3890d
586. bad-player 3 3 0 3 100.00% 3:05 3955d
587. sgtmania 3 3 0 3 100.00% 3:10 3971d
588. mrbuck 3 3 0 3 100.00% 2:50 4267d
589. porcupinetree 3 3 0 3 100.00% 1:08 4450d
590. twill7 3 3 0 3 100.00% 3:15 4492d
591. kakakaka 3 3 0 3 100.00% 1:48 4546d
592. thedonn 3 3 0 3 100.00% 2:05 4571d
593. citylite 3 3 0 3 100.00% 3:05 4593d
594. sanay 3 3 0 3 100.00% 2:28 4604d
595. spoonbill 3 3 0 3 100.00% 5:16 4631d
596. ap 3 3 0 3 100.00% 2:44 4903d
597. davidxz300 3 3 0 3 100.00% 1:12 4956d
598. chattygabby 3 3 0 3 100.00% 7:14 4960d
599. h2omaker 3 3 0 3 100.00% 6:24 5062d
600. uri54lee@hotmail 3 3 0 3 100.00% 6:21 5143d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin