.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 8x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. catmattjerscott 0 8 0 23 82.61% 6:17 1438d
302. scottandduncan 0 8 0 28 82.14% 6:17 1444d
303. dcn21 0 8 0 39 64.10% 4:20 839d
304. mabb 0 8 0 139 53.24% 2:48 1566d
305. EMU 1 8 0 171 55.56% 1:55 807d
306. Yonurse 0 8 0 21 71.43% 6:47 1674d
307. onefinelady 0 8 0 379 49.34% 3:44 2032d
308. drunkenloser 0 8 0 638 53.29% 4:00 2320d
309. galore 1 8 0 141 63.12% 7:01 2365d
310. tullia 0 8 0 262 48.09% 4:09 2544d
311. mercer2 0 8 0 201 55.22% 4:05 2732d
312. brown_eyed_girl_03220 1 8 0 472 34.96% 3:42 2758d
313. Rubsh 0 8 0 169 46.15% 4:28 2898d
314. shanghaibob 0 8 0 63 58.73% 3:01 3489d
315. spaghetti 3 8 0 130 55.38% 3:55 3839d
316. alpaca 0 8 0 39 69.23% 3:52 3945d
317. BlitheringIdiot 0 8 0 15 80.00% 4:41 3968d
318. noSEMARIE 0 8 0 41 48.78% 2:20 4025d
319. AnalGland 0 8 0 15 66.67% 1:34 4063d
320. Oasis 0 8 0 24 62.50% 1:42 4131d
321. Xuba 0 8 0 24 66.67% 4:15 4181d
322. Valley678 0 8 0 153 58.82% 3:07 4203d
323. moonline 0 8 0 48 56.25% 4:36 4286d
324. Monica 1 8 0 64 54.69% 8:00 4487d
325. chana 0 8 0 271 45.39% 7:30 4766d
326. Rivercrest 0 8 0 20 70.00% 1:25 4809d
327. Pianomoods 1 8 0 58 67.24% 4:42 4820d
328. .EZ-Ed 0 8 0 9 88.89% 15:44 4834d
329. s.aok 1 8 0 104 60.58% 2:46 4918d
330. mapfel 0 8 0 164 42.07% 3:30 5111d
331. GlennT 8 8 0 89 52.81% 6:04 5155d
332. noSEmarie 0 8 0 11 72.73% 2:47 5215d
333. laugman 1 8 0 87 49.43% 2:12 5341d
334. mariol 0 8 0 15916 30.00% 2:44 5673d
335. sls3346 0 8 0 199 54.27% 5:15 5812d
336. iloveoj 0 8 0 20 50.00% 3:33 5812d
337. anastasia 1 8 0 952 47.37% 5:59 5836d
338. jcj 0 8 0 506 51.98% 5:46 5910d
339. diederik 4 8 0 140 50.71% 4:29 5971d
340. Maple 1 8 0 15 66.67% 9:59 6084d
341. marinab 2 8 0 66 48.48% 3:28 6096d
342. SteveFreeman 8 8 0 10 90.00% 6:00 6115d
343. b17 1 8 0 42 54.76% 11:05 6177d
344. Schlabbatuch 0 8 0 944 37.39% 3:06 6324d
345. Foo!=Bar 0 8 0 100 63.00% 7:25 6524d
346. gferli 0 8 0 192 52.08% 6:00
347. leafsvic 0 8 0 545 54.31% 3:09
348. MonicaLewinsky 1 8 0 13 69.23% 5:53 931d
349. beepy 0 8 0 58 44.83% 8:40
350. SweetieHead 1 8 0 98 39.80% 7:00
351. hipweasel 0 8 0 86 59.30% 4:24
352. kureha 0 8 0 164 55.49% 3:35
353. Bogle 0 8 0 60 48.33% 8:38
354. gormac 0 8 0 113 56.64% 5:32
355. Left_Nut 0 8 0 26 53.85% 2:01
356. Viperjm1 8 8 0 30 70.00% 6:02
357. Dr.BRS 0 8 0 172 51.74% 2:11 252d
358. thefreecellguru 8 8 0 16 80.00% 9:37 1038d
359. DebbyJ 0 8 0 770 36.49% 2:39 1022d
360. jeremybrenner 8 8 0 12 90.91% 6:46 980d
361. Repperzed 0 8 0 104 40.38% 2:10 949d
362. iamcareful 7 8 0 30 82.76% 8:49 928d
363. yemerej 8 8 0 10 88.89% 5:10 418d
364. cameronandann 1 8 0 15 71.43% 8:12 350d
365. scascascasca 8 8 0 9 100.00% 8:34 328d
366. bjgesq 0 8 0 835 39.76% 4:42 309d
367. eddieotis 3 8 0 47 80.43% 8:50 254d
368. RacingGenk 1 8 0 126 54.76% 3:08 247d
369. billrox4 8 8 0 13 91.67% 7:18 28d
370. pardonme 0 8 0 218 51.38% 3:48 480d
371. zzzzyyyy 0 7 0 27 74.07% 7:24 1435d
372. Peacegirl 0 7 0 21 66.67% 2:57 1456d
373. lewlew2 0 7 0 58 58.62% 5:59 1474d
374. betterthanduncan 0 7 0 32 71.88% 8:17 1483d
375. betterduncan 0 7 0 11 63.64% 5:44 1489d
376. nomorenews 5 7 0 27 65.38% 7:53 1510d
377. someonesnews 0 7 0 22 59.09% 9:04 1523d
378. lousyatthis 0 7 0 306 55.56% 4:36 1828d
379. downinflames 0 7 0 122 45.08% 3:47 1855d
380. freeloader 0 7 0 174 49.43% 3:52 2061d
381. caper96 0 7 0 266 42.11% 2:39 2300d
382. Pepsi_Max 2 7 0 27 66.67% 3:47 2303d
383. PPPalmtree 0 7 0 110 30.91% 1:47 2872d
384. mycatmax 0 7 0 68 51.47% 3:13 2953d
385. Dr.fushigi-ballz 0 7 0 22 59.09% 2:09 3126d
386. SDBaroon 0 7 0 23 47.83% 2:10 118d
387. lewlew1 0 7 0 15 53.33% 5:13 3484d
388. greggory 7 7 0 110 51.82% 1:24 3662d
389. quantum-freecell 0 7 0 8 87.50% 3:07 3990d
390. palmtree 0 7 0 357 38.38% 2:25 3990d
391. twill 7 7 0 7 100.00% 3:02 4524d
392. nikki 0 7 0 10 80.00% 3:49 4840d
393. fss33 0 7 0 95 37.89% 3:49 4989d
394. Modderrhu 0 7 0 631 39.14% 5:18 5028d
395. DarkoSifrer 0 7 0 34 64.71% 2:31 5069d
396. tule 0 7 0 35 62.86% 3:29 5143d
397. lenaspinoza 0 7 0 426 45.54% 1:54 5146d
398. gnn1 0 7 0 38 47.37% 2:12 5199d
399. primus42 0 7 0 38 71.05% 3:48 5301d
400. Petersi 0 7 0 18 61.11% 2:30 5336d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin