.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 8x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
401. corradoso 0 6 0 11 63.64% 2:09 6127d
402. scotttandy 6 6 0 11 70.00% 4:16 881d
403. 222dd 5 5 0 11 63.64% 2:54 5313d
404. St._Louis_Rams 0 5 0 11 63.64% 2:04 5604d
405. knknkn 0 5 0 11 63.64% 7:20 6484d
406. Pox 0 5 0 11 63.64% 3:56
407. nnn888 4 4 0 11 63.64% 2:31 5830d
408. ssscca 2 4 0 11 70.00% 8:04 815d
409. kangaroo 0 14 0 143 54.55% 2:48 1d
410. sls3346 0 8 0 199 54.27% 5:15 5808d
411. mob 0 13 0 363 53.99% 3:52 1579d
412. Honoria 7 7 0 216 54.17% 6:30 1193d
413. Broady 0 6 0 26 57.69% 2:19 6464d
414. Buckaroo 0 5 0 166 54.22% 11:16
415. Alex 0 14 0 607 53.71% 4:28
416. EuniceM 0 10 0 273 53.85% 2:29 2724d
417. randomhouse 1 9 0 427 53.63% 4:42 3561d
418. mollyotis 0 5 0 13 61.54% 8:13 250d
419. Crunch 0 12 0 700 53.43% 3:17 10:06
420. drunkenloser 0 8 0 638 53.29% 4:00 2317d
421. porcupinetree 0 5 0 30 56.67% 2:29 4452d
422. Monica 1 8 0 64 54.69% 8:00 4484d
423. PrettyOne 0 7 0 15 60.00% 2:56
424. Ollie 0 4 0 15 60.00% 13:02
425. raederle 1 3 0 15 60.00% 2:49 3727d
426. Ohnezeit4 3 4 0 53 54.72% 4:59 3426d
427. marcia7 1 18 0 8575 52.73% 3:01 3548d
428. sdz4 0 4 0 17 58.82% 4:21 348d
429. RAGE1 0 3 0 17 58.82% 3:06 4815d
430. 4481953 3 12 0 648 52.78% 5:25 6308d
431. EZ-Ed3-LAnseMI 0 13 0 57 54.39% 7:04 5262d
432. mabb 0 8 0 139 53.24% 2:48 1563d
433. DerenikAnonymous 0 14 0 18339 52.45% 2:35 5027d
434. RolfDieterle 0 4 0 19 57.89% 2:12 3865d
435. b17 1 8 0 42 54.76% 11:05 6173d
436. Dread 0 9 0 65 53.85% 4:17 5273d
437. mack 0 7 0 21 57.14% 3:00
438. phucket 0 5 0 21 57.14% 2:03 4871d
439. Elrond 0 17 0 11031 52.13% 1:32 1951d
440. PerpetualNewbie 0 12 0 740 52.16% 2:41
441. SUAVE 0 10 0 23 56.52% 6:06
442. zippyquick 0 7 0 254 52.36% 1:49 165d
443. jcj 0 8 0 506 51.98% 5:46 5906d
444. GlennT 8 8 0 89 52.81% 6:04 5151d
445. Spud 0 9 0 60 53.33% 4:27 2501d
446. gferli 0 8 0 192 52.08% 6:00
447. cappuccin1 0 5 0 64 53.12% 5:09
448. jimmyp 3 4 0 35 54.29% 1:21 11d
449. carebear14 3 5 0 158 51.90% 3:46 4558d
450. mikew 0 4 0 39 53.85% 4:33 6414d
451. edv 1 7 0 84 52.38% 2:43 721d
452. Malieb 4 5 0 41 53.66% 2:03 6025d
453. Dr.BRS 0 8 0 172 51.74% 2:11 248d
454. eensyweensyspider 0 9 0 829 51.27% 3:53 1762d
455. bugbiten 0 11 0 268 51.49% 3:07 5d
456. earthling 0 6 0 280 51.43% 3:59 2450d
457. dummy 0 9 0 351 51.28% 3:39 1835d
458. pardonme 0 8 0 218 51.38% 3:48 477d
459. greggory 7 7 0 110 51.82% 1:24 3658d
460. julia 1 11 0 3308 50.88% 5:25 5d
461. mak 0 4 0 61 52.46% 7:59 774d
462. hotnurse 1 10 0 128 51.56% 2:15 449d
463. NetCell_Ghost 6 6 0 67 52.24% 2:05 151d
464. davewj2o 0 18 0 44276 50.72% 3:13 1:57
465. barnflies 2 12 0 1974 50.76% 3:53 4760d
466. yoda 0 21 0 41681 50.67% 2:17 2d
467. peter75 0 10 0 563 50.80% 1:18 1067d
468. willem43 0 5 0 81 51.85% 3:57 3568d
469. peeyessar 0 5 0 81 51.85% 2:41 5591d
470. SirPape 0 31 0 599 50.75% 7:02 1d
471. boobootori 0 6 0 143 51.05% 3:21 1d
472. 13beth 1 13 0 2879 50.33% 2:20 5785d
473. jomar 0 9 0 181 50.83% 3:12 3194d
474. lemons 15 24 0 6292 50.29% 3:18 3841d
475. wanderer101 1 10 0 256 50.39% 2:29 3797d
476. Kachooney 0 9 0 20 57.89% 3:15 698d
477. diederik 4 8 0 140 50.71% 4:29 5968d
478. Left_Nut 0 8 0 26 53.85% 2:01
479. mycatmax 0 7 0 68 51.47% 3:13 2950d
480. qortra 2 6 0 118 50.85% 4:39 2483d
481. KINGOFMEMPHIS 1 6 0 16 56.25% 4:19 3172d
482. davemania 1 6 0 14 57.14% 2:51 4381d
483. catandmouse 0 5 0 8 71.43% 4:39 1439d
484. jedirod 0 5 0 16 56.25% 4:25 4202d
485. dirkie 1 5 0 24 54.17% 1:47 4276d
486. monica 1 5 0 58 51.72% 9:20 4323d
487. maltesers 3 5 0 46 52.17% 1:19 4336d
488. Sunni123 0 5 0 10 60.00% 3:57 4689d
489. MissAmericanPie 0 5 0 8 62.50% 2:35 5002d
490. sal0 5 5 0 10 60.00% 2:05 5509d
491. rsch444 0 5 0 8 62.50% 2:15 5847d
492. Flight909 0 5 0 14 57.14% 2:10 5854d
493. wetjerseycat 2 5 0 36 52.78% 5:33 5996d
494. Bugman 0 5 0 12 58.33% 4:43 6331d
495. bbsc 1 5 0 20 55.00% 4:03 6596d
496. amir 0 5 0 8 62.50% 3:36 6651d
497. carefully 5 5 0 8 71.43% 4:34 941d
498. verycarefree 5 5 0 10 66.67% 6:50 937d
499. OscarE 4 5 0 26 53.85% 4:41 155d
500. noicant 0 4 0 6 66.67% 8:37 1559d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin