.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 8x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
501. pfei2582 0 21 0 271 82.29% 3:20 1860d
502. Pepsi_Next 0 21 0 87 90.80% 2:39 1952d
503. SleepyD 5 21 0 150 85.33% 3:23 2095d
504. Sixpack 0 21 0 30 93.33% 3:59 2237d
505. Crotch_Itch 0 21 0 22 95.45% 3:22 2272d
506. mickiswit 0 21 0 2446 68.56% 2:03 2307d
507. Foo!=Bar 5 21 0 72 87.50% 4:26 3402d
508. LiberalsDestroyMorality 21 21 0 21 100.00% 7:14 3482d
509. shanghaibob 3 21 0 84 88.10% 3:47 3516d
510. marginwalker 0 21 0 829 78.05% 1:22 3644d
511. legal-midget-tossing-rocks 0 21 0 22 95.45% 2:40 3734d
512. wwwfreecellnet@8x3 21 21 0 22 95.45% 10:04 3887d
513. mercer 0 21 0 164 85.37% 4:16 4198d
514. Senyl 0 21 0 496 81.05% 3:19 4291d
515. wirthit 8 21 0 9122 70.77% 2:22 4468d
516. --kitten-- 0 21 0 208 77.88% 1:38 5400d
517. diederik 21 21 0 220 89.55% 4:16 5587d
518. sal3 8 21 0 180 78.89% 2:56 5735d
519. cellmum 6 21 0 41 95.12% 3:24 5838d
520. cryforhelp 21 21 0 30 90.00% 5:48 6181d
521. Cas 0 21 0 852 73.71% 5:19
522. prof 0 21 0 70 85.71% 4:36
523. seasiderl 5 21 0 1187 79.11% 4:29
524. my16thnick 0 21 0 23 91.30% 3:30 1425d
525. Peacegirl 0 21 0 64 89.06% 2:36 1203d
526. knodell 16 21 0 51 96.08% 1:07 782d
527. nug 0 21 0 3233 76.06% 2:41 390d
528. NHJack 21 21 0 22 95.45% 3:48 298d
529. SilvioManuel 0 21 0 242 85.12% 3:03 197d
530. clb 6 21 0 3682 71.78% 7:43 3:39
531. teabag50 0 20 0 2006 75.62% 3:23 1882d
532. 867-5309 0 20 0 40 95.00% 3:13 2189d
533. Redivivus 0 20 0 112 86.61% 1:57 3000d
534. theStatistician 20 20 0 23 95.65% 1:57 3149d
535. garync 0 20 0 3303 69.42% 1:56 3265d
536. tesoras 6 20 0 72 87.50% 10:57 3306d
537. gw2010 0 20 0 379 75.99% 2:00 3487d
538. !_--SLOW-ISHAM--_ 0 20 0 149 67.11% 1:23 3519d
539. sirius 2 20 0 638 79.31% 2:41 3714d
540. Ghiberti 0 20 0 21 95.24% 2:30 3732d
541. Cheryl_-55 7 20 0 29 93.10% 2:34 3808d
542. cheryl55. 20 20 0 98 88.78% 2:34 3892d
543. Bhutan_Ambassador 20 20 0 39 97.44% 2:57 3926d
544. Iibby 0 20 0 1129 73.16% 2:09 3954d
545. Javabean 0 20 0 388 81.70% 3:49 4067d
546. MyNameIsNotBobPekarski 0 20 0 21 95.24% 1:30 4068d
547. Darsa 3 20 0 300 83.33% 3:58 4213d
548. PhxSunsFan 2 20 0 1141 77.56% 4:05 4360d
549. Michael1943 6 20 0 277 78.70% 2:04 4391d
550. jmcgann 0 20 0 77 87.01% 7:01 4469d
551. auburnca 20 20 0 75 93.33% 2:59 4734d
552. damgud 0 20 0 217 78.80% 8:29 4804d
553. SKinTexas 0 20 0 102 72.55% 2:53 5512d
554. Risingson 1 20 0 442 74.21% 4:13 5903d
555. MisterRoy 20 20 0 20 100.00% 3:29 5994d
556. nothinkso 1 20 0 59 89.83% 2:36 6125d
557. noclue 0 20 0 96 84.38% 2:49 6128d
558. bcoleb 2 20 0 222 69.37% 3:39 6190d
559. garyw3 1 20 0 261 74.33% 2:23 6369d
560. jbab 0 20 0 96 86.46% 3:39 6547d
561. gaw 0 20 0 21 95.24% 4:00 6593d
562. pgig 0 20 0 92 72.83% 2:38
563. micmac 0 20 0 21 95.24% 3:31
564. 8x3 0 20 0 1101 71.57% 2:26
565. huyd 0 20 0 21 95.24% 2:58
566. hipweasel 0 20 0 70 88.57% 3:18
567. RUDI 1 20 0 70 92.86% 3:33
568. cappuccin1 1 20 0 430 78.14% 5:31
569. sdz1 0 20 0 21 95.24% 6:56 1254d
570. parapraxis 0 20 0 2076 66.81% 2:39 450d
571. obwon 15 20 0 347 83.29% 3:40 944d
572. Thidwick 0 20 0 124 88.71% 3:39 914d
573. aschdog 2 20 0 60 90.00% 1:55 7:02
574. Augie80 3 20 0 34 85.29% 7:03 128d
575. Cassini 20 20 0 77 88.31% 5:02 4d
576. pcu 7 19 0 67 89.55% 1:48 2d
577. WillemZwart 2 19 0 22 95.45% 3:17 1724d
578. Aragone 0 19 0 140 78.57% 1:54 1448d
579. dlgb2 0 19 0 2970 62.32% 3:50 2231d
580. wjbbr 5 19 0 112 83.04% 6:41 2335d
581. schmuckie 0 19 0 81 82.72% 4:01 2496d
582. HobGoblin 0 19 0 35 94.29% 2:02 3231d
583. MT 0 19 0 20 95.00% 3:01 3729d
584. colperrett 0 19 0 20 95.00% 1:09 3954d
585. codzilla 0 19 0 115 88.70% 2:50 4533d
586. kdojug 0 19 0 134 83.58% 2:58 4676d
587. addicted2it 0 19 0 147 80.95% 4:01 5012d
588. NOSemaRIE 0 19 0 25 88.00% 3:01 5141d
589. tule 0 19 0 32 81.25% 3:48 5166d
590. sal7 7 19 0 202 73.76% 2:57 5795d
591. gormac 0 19 0 412 81.80% 5:00 5872d
592. KingOfTheLosers 2 19 0 42 83.33% 5:22 6188d
593. Miqueca 0 19 0 618 66.18% 8:34 6194d
594. jgw2002 0 19 0 612 74.02% 2:07 6463d
595. dzorro 1 19 0 47 80.85% 4:14 6608d
596. hondo76031 1 19 0 54 83.33% 10:18 6630d
597. grannie 4 19 0 118 83.90% 6:07
598. jgw 1 19 0 407 71.01% 2:18
599. eba 0 19 0 174 74.14% 2:20
600. ggims 3 19 0 215 76.28% 2:39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin