.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 8x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
501. Pepsi_Next 0 21 0 87 90.80% 2:39 1895d
502. SleepyD 5 21 0 150 85.33% 3:23 2038d
503. Sixpack 0 21 0 30 93.33% 3:59 2180d
504. Crotch_Itch 0 21 0 22 95.45% 3:22 2215d
505. mickiswit 0 21 0 2446 68.56% 2:03 2250d
506. Foo!=Bar 5 21 0 72 87.50% 4:26 3345d
507. LiberalsDestroyMorality 21 21 0 21 100.00% 7:14 3425d
508. shanghaibob 3 21 0 84 88.10% 3:47 3459d
509. marginwalker 0 21 0 829 78.05% 1:22 3587d
510. legal-midget-tossing-rocks 0 21 0 22 95.45% 2:40 3677d
511. wwwfreecellnet@8x3 21 21 0 22 95.45% 10:04 3830d
512. mercer 0 21 0 164 85.37% 4:16 4141d
513. Senyl 0 21 0 496 81.05% 3:19 4234d
514. wirthit 8 21 0 9122 70.77% 2:22 4411d
515. --kitten-- 0 21 0 208 77.88% 1:38 5343d
516. diederik 21 21 0 220 89.55% 4:16 5530d
517. sal3 8 21 0 180 78.89% 2:56 5678d
518. cellmum 6 21 0 41 95.12% 3:24 5781d
519. cryforhelp 21 21 0 30 90.00% 5:48 6124d
520. Cas 0 21 0 852 73.71% 5:19
521. prof 0 21 0 70 85.71% 4:36
522. seasiderl 5 21 0 1187 79.11% 4:29
523. my16thnick 0 21 0 23 91.30% 3:30 1368d
524. Peacegirl 0 21 0 64 89.06% 2:36 1146d
525. knodell 16 21 0 51 96.08% 1:07 724d
526. nug 0 21 0 3233 76.06% 2:41 333d
527. NHJack 21 21 0 22 95.45% 3:48 241d
528. SilvioManuel 0 21 0 242 85.12% 3:03 140d
529. clb 0 21 7 3370 71.34% 7:52 4:15
530. teabag50 0 20 0 2006 75.62% 3:23 1825d
531. 867-5309 0 20 0 40 95.00% 3:13 2132d
532. Redivivus 0 20 0 112 86.61% 1:57 2943d
533. theStatistician 20 20 0 23 95.65% 1:57 3092d
534. garync 0 20 0 3303 69.42% 1:56 3208d
535. tesoras 6 20 0 72 87.50% 10:57 3249d
536. gw2010 0 20 0 379 75.99% 2:00 3429d
537. !_--SLOW-ISHAM--_ 0 20 0 149 67.11% 1:23 3462d
538. sirius 2 20 0 638 79.31% 2:41 3657d
539. Ghiberti 0 20 0 21 95.24% 2:30 3675d
540. Cheryl_-55 7 20 0 29 93.10% 2:34 3750d
541. cheryl55. 20 20 0 98 88.78% 2:34 3835d
542. Bhutan_Ambassador 20 20 0 39 97.44% 2:57 3869d
543. Iibby 0 20 0 1129 73.16% 2:09 3897d
544. Javabean 0 20 0 388 81.70% 3:49 4009d
545. MyNameIsNotBobPekarski 0 20 0 21 95.24% 1:30 4011d
546. Darsa 3 20 0 300 83.33% 3:58 4156d
547. PhxSunsFan 2 20 0 1141 77.56% 4:05 4303d
548. Michael1943 6 20 0 277 78.70% 2:04 4334d
549. jmcgann 0 20 0 77 87.01% 7:01 4412d
550. auburnca 20 20 0 75 93.33% 2:59 4676d
551. damgud 0 20 0 217 78.80% 8:29 4747d
552. SKinTexas 0 20 0 102 72.55% 2:53 5455d
553. Risingson 1 20 0 442 74.21% 4:13 5846d
554. MisterRoy 20 20 0 20 100.00% 3:29 5937d
555. nothinkso 1 20 0 59 89.83% 2:36 6068d
556. noclue 0 20 0 96 84.38% 2:49 6071d
557. bcoleb 2 20 0 222 69.37% 3:39 6133d
558. garyw3 1 20 0 261 74.33% 2:23 6312d
559. jbab 0 20 0 96 86.46% 3:39 6490d
560. gaw 0 20 0 21 95.24% 4:00 6536d
561. pgig 0 20 0 92 72.83% 2:38
562. micmac 0 20 0 21 95.24% 3:31
563. 8x3 0 20 0 1101 71.57% 2:26
564. huyd 0 20 0 21 95.24% 2:58
565. hipweasel 0 20 0 70 88.57% 3:18
566. RUDI 1 20 0 70 92.86% 3:33
567. cappuccin1 1 20 0 430 78.14% 5:31
568. sdz1 0 20 0 21 95.24% 6:56 1197d
569. parapraxis 0 20 0 2076 66.81% 2:39 393d
570. obwon 15 20 0 347 83.29% 3:40 887d
571. Thidwick 0 20 0 124 88.71% 3:39 857d
572. aschdog 2 20 0 60 90.00% 1:55 5:33
573. Augie80 3 20 0 34 85.29% 7:03 70d
574. pcu 7 19 0 67 89.55% 1:48 1d
575. SirPape 2 19 0 152 75.66% 8:07 1218d
576. WillemZwart 2 19 0 22 95.45% 3:17 1667d
577. Aragone 0 19 0 140 78.57% 1:54 1391d
578. dlgb2 0 19 0 2970 62.32% 3:50 2173d
579. wjbbr 5 19 0 112 83.04% 6:41 2278d
580. schmuckie 0 19 0 81 82.72% 4:01 2439d
581. HobGoblin 0 19 0 35 94.29% 2:02 3174d
582. MT 0 19 0 20 95.00% 3:01 3672d
583. colperrett 0 19 0 20 95.00% 1:09 3897d
584. codzilla 0 19 0 115 88.70% 2:50 4476d
585. kdojug 0 19 0 134 83.58% 2:58 4619d
586. addicted2it 0 19 0 147 80.95% 4:01 4955d
587. NOSemaRIE 0 19 0 25 88.00% 3:01 5084d
588. tule 0 19 0 32 81.25% 3:48 5109d
589. sal7 7 19 0 202 73.76% 2:57 5738d
590. gormac 0 19 0 412 81.80% 5:00 5815d
591. KingOfTheLosers 2 19 0 42 83.33% 5:22 6131d
592. Miqueca 0 19 0 618 66.18% 8:34 6137d
593. jgw2002 0 19 0 612 74.02% 2:07 6406d
594. dzorro 1 19 0 47 80.85% 4:14 6551d
595. hondo76031 1 19 0 54 83.33% 10:18 6573d
596. grannie 4 19 0 118 83.90% 6:07
597. jgw 1 19 0 407 71.01% 2:18
598. eba 0 19 0 174 74.14% 2:20
599. ggims 3 19 0 215 76.28% 2:39
600. CRICKET 13 19 0 1236 71.20% 4:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin