.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 8x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. PudongPete 20000 20000 0 20000 100.00% 9:29 1527d
2. Ki 17258 17258 9 17264 99.97% 7:01 2:12
3. rgk16 8431 8431 4 9989 99.99% 5:55 3:49
4. CocoLoco 8109 8109 0 8110 100.00% 3:14 187d
5. PhoebeDee 7391 7391 0 7392 99.99% 3:16 3793d
6. Cophomanch 6521 6521 0 6539 99.95% 3:45 369d
7. Tatzeck 4980 4980 0 16749 99.85% 9:48 1609d
8. zbum 4451 4451 0 4583 99.93% 9:28 4838d
9. cellsman 3355 3355 0 5126 99.94% 4:49 5033d
10. wasjun 2803 2803 2 5242 99.94% 6:03 12:18
11. sinan 2345 2345 25 29383 98.48% 2:43 5:24
12. Jake64. 2223 2223 0 3374 99.64% 6:43 920d
13. rgk8 2092 2092 0 3803 99.89% 4:05 2657d
14. ShiverMeTimbers 2082 2082 0 3133 99.59% 11:45 5558d
15. jennycat 2077 2077 0 2078 99.95% 4:49 2291d
16. LeftNutt 2052 2052 0 2203 99.91% 2:53 988d
17. LeftNut 2050 2050 0 40193 99.63% 2:45 163d
18. WillWeBeFree 2015 2015 0 2359 99.96% 11:32 2027d
19. playmath 1847 4304 0 6229 99.95% 8:43 389d
20. wireless 1747 1747 0 1748 99.94% 4:08 4397d
21. Jake64.. 1722 1722 0 5023 99.04% 6:05 931d
22. Bridge 1669 1669 0 1742 99.83% 3:47 1434d
23. Jinky 1563 1563 0 2241 99.82% 12:48 2627d
24. z16 1546 1546 0 1547 100.00% 7:29 716d
25. isabell 1371 1371 0 21529 96.98% 4:43 18d
26. dumbasabrick 1351 2512 0 5077 99.70% 3:16 1155d
27. MakeItHappen 1319 1319 0 2906 99.42% 8:01 4750d
28. highriskjr 1246 1246 3 15003 99.56% 5:57 3:02
29. halt_global_warming_hoax 1237 1237 0 1238 99.92% 5:46 3112d
30. jamesblackburn-lynch 1206 5874 0 28283 99.79% 5:19 4d
31. pieb06 1182 1182 0 1183 100.00% 12:27 1794d
32. JoeSmoker 1173 1173 3 4433 99.64% 10:42 0:03
33. treemal 1162 1162 0 1302 99.54% 14:21 1111d
34. micwin 1158 1158 0 30120 92.77% 3:03 2888d
35. NuclearWeapon 1153 1153 0 4839 98.86% 6:54 4948d
36. acjetmec100 1097 1097 0 1098 99.91% 6:07 5075d
37. kertmeyenkele 1088 1088 0 2307 99.61% 2:47 32d
38. Rebecca 1029 1029 0 1029 100.00% 9:35 1119d
39. QuidSumMiser 1009 1009 0 1079 99.63% 6:02 6006d
40. Mr.Blister 1002 1002 0 1054 99.81% 4:12 4639d
41. testing123 1001 1001 0 1989 99.70% 3:47 1051d
42. government.you.can.believe.in 978 978 0 1230 99.84% 16:18 3075d
43. SOS 955 955 0 1003 99.90% 4:48 1487d
44. leonapeschages 934 934 0 934 100.00% 15:17 4564d
45. rachelbt 863 863 0 2068 99.71% 4:20 2681d
46. JBug 850 850 0 851 99.88% 8:52 5391d
47. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 835 835 0 3789 99.37% 2:38 61d
48. MLisia 830 4631 0 24357 99.68% 7:16 2263d
49. celladin 817 817 0 818 99.88% 4:40 5028d
50. stringlug 811 7142 0 29469 99.85% 11:18 17:26
51. JeanLeFumeur 798 798 0 1656 99.76% 10:03 77d
52. MissMouse 779 779 0 1012 99.80% 7:32 2441d
53. SEYMOREBUTTS 775 775 0 776 99.87% 8:43 5957d
54. ejohnson56 762 762 0 1431 99.58% 7:53 2600d
55. WorkingHard 718 718 0 2287 98.95% 4:09 4723d
56. arod3 710 710 0 1043 99.23% 5:13 3530d
57. NolenJoyce 704 704 0 705 99.86% 7:48 3006d
58. NewLeaf 704 704 0 705 99.86% 6:30 4799d
59. OLDR2G2 688 688 4 689 99.85% 5:35 0:18
60. cosmic_hub 657 657 0 683 99.71% 7:36 4943d
61. einnor- 646 646 0 647 99.85% 5:17 4978d
62. DavidJay 641 1653 0 3438 99.83% 5:42 5659d
63. cellvousplait 633 633 0 716 99.72% 4:30 5029d
64. Osama_Been_Forgotten 632 632 0 708 99.44% 5:56 4881d
65. I_like_pretzels 630 630 0 630 100.00% 5:11 4d
66. I_like_paleoliths 630 630 0 630 100.00% 5:07 4d
67. I_like_palimscopes 630 630 0 630 100.00% 5:30 4d
68. act 620 1696 33 14249 99.49% 3:31 2:13
69. TheSpottyDog 619 619 0 620 99.84% 6:41 4326d
70. Becky_the_Bunny 619 619 0 1026 99.32% 3:43 5165d
71. NotVeryGood 612 612 0 613 99.84% 2:55 4214d
72. johnross 605 1746 10 47907 99.51% 5:48 3:11
73. Gettingbetteratthis 603 603 0 604 99.83% 6:55 3098d
74. Itchybin 601 601 0 2932 98.12% 5:20 5906d
75. 600watch 600 600 0 658 99.85% 6:21 18d
76. nancy13 596 596 0 1900 98.68% 5:53
77. leftist.proefs.kan.tu.speal 590 590 0 591 99.83% 6:03 3089d
78. FPB57 590 590 0 591 99.83% 7:02 5120d
79. why-be 581 581 0 1368 99.27% 7:34 5345d
80. bwi 576 1547 0 2124 99.95% 7:13 1437d
81. Matt_Anonymous 568 568 0 2189 99.27% 4:30 1805d
82. Aragorn 560 884 0 18558 98.63% 3:56 223d
83. Samwise 560 809 0 11101 98.52% 3:31 219d
84. Legolas 560 791 0 19966 98.67% 4:00 220d
85. Frodo 560 724 0 16851 98.35% 3:43 222d
86. Gimli 560 636 0 13714 98.61% 3:45 222d
87. plm1 557 557 0 558 99.82% 4:58 3726d
88. LeftNuttt 550 1595 30 56951 99.60% 2:37 0:02
89. mizzou 540 707 0 15446 95.41% 3:55 2699d
90. mmr1 529 529 0 530 99.81% 4:58 3883d
91. pucellanimous 506 506 0 506 100.00% 4:34 5028d
92. cellQueen 506 506 0 686 99.71% 3:44 5736d
93. LookOutBelow 505 505 0 506 99.80% 3:41 2995d
94. avanwyns 500 500 0 501 99.80% 9:46 2778d
95. Strags 500 500 0 508 99.80% 11:52
96. lilobos6 500 500 0 500 100.00% 5:12 387d
97. 500watch 500 500 0 500 100.00% 6:44 63d
98. shanghaibob 496 496 0 2677 97.50% 4:03 41d
99. bmw65 486 486 0 487 100.00% 5:37 1823d
100. UNC_2011_Champs! 484 484 0 1858 98.76% 4:00 2706d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin