.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. ValpoJim 30 185 0 19887 92.23% 2:36 1d
2. gilbertgame27171 30 163 0 2771 94.95% 4:10 4d
3. tiorapatea 0 161 0 283 97.17% 13:08 1985d
4. wolper 89 148 0 1808 97.51% 4:35 2363d
5. AlphaDog 142 142 0 142 100.00% 5:50 5051d
6. spike 53 138 0 1744 97.48% 4:34 799d
7. etaoin 4 138 0 232 98.71% 6:48 4755d
8. noneoftheabove 0 137 0 1518 98.02% 4:48 2517d
9. cxmiv 12 136 0 377 98.67% 11:10 2640d
10. carlw 0 134 0 1649 96.48% 5:27 475d
11. gilbert10021 30 120 0 1180 94.49% 4:21 5d
12. Turpin827 16 113 0 4200 95.38% 5:13 856d
13. strassenbeuge 0 109 0 429 97.44% 5:59 2393d
14. fnord 2 109 0 546 97.62% 5:19 4154d
15. datrox-3 8 105 0 609 96.22% 5:33 1870d
16. muffins 2 102 0 4656 91.56% 4:15 4538d
17. STPETETODD1 51 97 0 5980 94.11% 3:55 2657d
18. Goosey_Goosey_Gander 18 96 0 675 96.44% 5:48 3d
19. flobbadob 8 90 0 222 97.75% 4:13 4738d
20. T1-T3 24 88 0 1471 95.38% 3:46 97d
21. ollie 1 86 0 273 96.70% 11:49 5473d
22. anthony 20 84 0 433 95.61% 3:58 5810d
23. ralls 9 83 0 869 96.09% 6:03 2096d
24. PerpetualNewbie 5 81 0 2309 87.22% 2:39 4556d
25. aupguy 1 80 0 186 94.62% 6:22 475d
26. Klepp 0 79 0 1055 93.65% 7:19 591d
27. Billboy 27 78 0 4979 93.29% 4:06 1207d
28. mercury 0 78 0 6867 91.90% 3:32 3359d
29. Kaos 6 78 0 3447 93.53% 2:38 1d
30. TODD2761 55 77 0 1033 94.29% 3:24 2632d
31. MACGYVER22 0 77 0 7204 91.64% 4:35 3555d
32. dade36 17 76 0 22543 91.37% 2:32 769d
33. masterofthe9x2 44 75 0 1642 86.42% 5:29 3543d
34. TNmountainman 0 73 0 2360 94.83% 5:33 504d
35. tbirdie98TNmtn.man 37 72 0 1688 94.73% 5:11 1020d
36. CubicSprock 72 72 0 510 94.71% 1:50 7d
37. smelly_cootiefied_fence_post 0 71 0 515 94.56% 4:07 884d
38. Arheus 0 71 0 250 96.00% 3:34 1567d
39. STPETETODD2 10 69 0 1726 94.03% 4:47 2976d
40. Bobbycanuk 0 68 0 2429 87.11% 4:36 4184d
41. calicokid 0 68 0 9531 88.58% 2:05 1d
42. seakayaker 5 67 0 6097 86.93% 2:17 1164d
43. TopDog 1 67 0 611 93.94% 4:15
44. STPETETODD4 0 65 0 871 94.72% 3:30 2544d
45. Pippin 4 65 0 765 93.46% 3:34 4466d
46. Junky 1 65 0 1000 92.80% 3:29
47. Crunch 0 65 0 18151 87.75% 2:28 1d
48. Uberman 0 64 0 437 95.19% 4:08 1936d
49. STPETETODD3 64 64 0 2238 93.52% 3:13 2569d
50. loskazanes 8 64 0 528 94.89% 6:23 4032d
51. bwi 1 64 0 151 97.35% 9:34 5005d
52. odalittlemouse 33 64 0 4980 88.01% 3:39 107d
53. Neophile 7 62 0 306 93.46% 11:44
54. d164280 14 61 0 1148 93.90% 5:16 1d
55. acesr 7 60 0 406 93.60% 4:17 4921d
56. Payton827 0 59 0 275 95.27% 4:43 3219d
57. TPD08 0 59 0 301 95.68% 5:25 3593d
58. the_STREAK 0 59 0 250 96.80% 3:53 4155d
59. Thidwick 5 59 5 1120 91.42% 3:58 5:58
60. firenze 2 58 2 5383 88.80% 3:02 0:05
61. EMU 2 57 0 2181 87.39% 1:52 397d
62. EZ-Ed2-LAnse 1 57 0 62 96.77% 6:27 3545d
63. MabdulD 0 56 0 93 93.55% 2:16 1398d
64. nobama2012 0 56 0 120 95.00% 3:22 2391d
65. leafsvic 0 56 0 3668 88.22% 2:34 4905d
66. Christine 1 56 0 3392 90.92% 3:48
67. roddog 0 56 0 151 86.09% 5:36
68. JohnWinstonLennon 30 56 0 190 97.37% 15:39 561d
69. moosensquirrel 15 55 0 2620 89.27% 2:57 1098d
70. Lawrence55Dee 0 55 0 532 95.30% 3:29 1333d
71. Laffman 9 55 0 2288 90.82% 2:20 2801d
72. maven 1 54 0 3824 85.77% 2:17 153d
73. TitanicTony 17 54 0 472 95.13% 4:35 282d
74. mmanx 19 53 0 2818 85.02% 2:20 1252d
75. frontier5 0 53 0 833 89.80% 4:24 1264d
76. TENNISTODD4 24 53 0 196 95.92% 3:21 2064d
77. LiquidDrano 3 53 0 131 97.71% 2:47 2914d
78. Odalittlesysiphus 0 52 0 172 91.28% 4:09 701d
79. Sambarilove 0 52 0 2523 91.20% 4:21 2800d
80. tyleary 0 52 0 300 90.67% 5:45 5151d
81. joeygray 20 52 0 3549 90.42% 4:39 25d
82. jmw44 3 51 0 9740 88.48% 2:42 509d
83. xeena 0 51 0 169 94.08% 5:35 1333d
84. earthling 0 51 0 496 84.68% 4:12 1664d
85. tmal1206 0 51 0 727 91.88% 3:42 3459d
86. HappyBill 20 51 0 228 92.11% 7:41 5135d
87. MonicaLewinsky 0 51 0 407 92.63% 5:38
88. nickj7 5 50 0 672 91.22% 3:33 630d
89. mabb 1 50 0 1528 86.71% 2:28 687d
90. Imhungry 0 50 0 159 91.82% 2:30 2375d
91. Baxter 0 50 0 71 97.18% 3:59 2381d
92. mikew 0 50 0 15820 88.24% 3:38 4263d
93. firstaid 5 50 0 1587 87.78% 3:22 4617d
94. dcn21 0 50 0 375 94.40% 5:34 163d
95. Darkosi 12 50 0 2593 93.02% 2:14 17d
96. sprucegoose 3 50 0 36046 84.79% 1:39 2:45
97. Catailong2 3 49 0 1816 89.59% 2:37 2042d
98. lionelhutz 0 49 0 236 86.02% 1:49 33d
99. BrownsRedSox 0 49 0 934 90.15% 2:00 1d
100. jsj41 8 49 0 1321 88.95% 4:15 38d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin