.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. ValpoJim 0 185 0 20056 92.23% 2:36 14:02
2. gilbertgame27171 35 163 0 2895 94.99% 4:09 4d
3. tiorapatea 0 161 0 283 97.17% 13:08 2350d
4. wolper 89 148 0 1808 97.51% 4:35 2728d
5. AlphaDog 142 142 0 142 100.00% 5:50 5416d
6. spike 53 138 0 1744 97.48% 4:34 1164d
7. etaoin 4 138 0 232 98.71% 6:48 5120d
8. noneoftheabove 0 137 0 1518 98.02% 4:48 2882d
9. cxmiv 12 136 0 377 98.67% 11:10 3005d
10. carlw 0 134 0 1649 96.48% 5:27 840d
11. gilbert10021 34 120 1 1238 94.59% 4:17 2:42
12. CubicSprock 114 114 0 552 95.11% 1:55 20d
13. Turpin827 0 113 1 4330 95.36% 5:13 4:53
14. fnord 2 109 0 546 97.62% 5:19 4519d
15. strassenbeuge 5 109 0 434 97.47% 5:56 145d
16. datrox-3 8 105 0 609 96.22% 5:33 2236d
17. muffins 2 102 0 4656 91.56% 4:15 4903d
18. STPETETODD1 51 97 0 5980 94.11% 3:55 3022d
19. Goosey_Goosey_Gander 40 96 0 757 96.70% 5:52 13d
20. flobbadob 8 90 0 222 97.75% 4:13 5103d
21. Darkosi 90 90 0 4779 93.53% 2:11 1d
22. T1-T3 9 88 0 1499 95.40% 3:46 127d
23. ollie 1 86 0 273 96.70% 11:49 5838d
24. anthony 20 84 0 433 95.61% 3:58 6175d
25. ralls 9 83 0 869 96.09% 6:03 2461d
26. PerpetualNewbie 5 81 0 2309 87.22% 2:39 4921d
27. aupguy 33 80 0 224 95.09% 6:17 103d
28. Klepp 0 79 0 1055 93.65% 7:19 146d
29. Billboy 27 78 0 4979 93.29% 4:06 1572d
30. mercury 0 78 0 6867 91.90% 3:32 3724d
31. Kaos 5 78 0 3459 93.50% 2:38 67d
32. TODD2761 55 77 0 1033 94.29% 3:24 2997d
33. MACGYVER22 0 77 0 7204 91.64% 4:35 3920d
34. dade36 17 76 0 22543 91.37% 2:32 1134d
35. masterofthe9x2 44 75 0 1642 86.42% 5:29 3908d
36. TNmountainman 0 73 0 2360 94.83% 5:33 869d
37. tbirdie98TNmtn.man 37 72 0 1688 94.73% 5:11 1385d
38. smelly_cootiefied_fence_post 0 71 0 515 94.56% 4:07 1249d
39. Arheus 0 71 0 250 96.00% 3:34 1932d
40. STPETETODD2 10 69 0 1726 94.03% 4:47 3341d
41. Bobbycanuk 0 68 0 2429 87.11% 4:36 4549d
42. calicokid 0 68 15 12343 88.95% 1:52 0:28
43. seakayaker 5 67 0 6097 86.93% 2:17 1529d
44. TopDog 1 67 0 611 93.94% 4:15
45. STPETETODD4 0 65 0 871 94.72% 3:30 2909d
46. Pippin 4 65 0 765 93.46% 3:34 4831d
47. Junky 1 65 0 1000 92.80% 3:29
48. Crunch 0 65 0 19607 87.88% 2:31 1d
49. Uberman 0 64 0 437 95.19% 4:08 2301d
50. STPETETODD3 64 64 0 2238 93.52% 3:13 2934d
51. loskazanes 8 64 0 528 94.89% 6:23 4397d
52. bwi 1 64 0 151 97.35% 9:34 5371d
53. odalittlemouse 3 64 6 5596 87.92% 3:37 5:14
54. Neophile 7 62 0 306 93.46% 11:44
55. d164280 49 61 1 1434 93.72% 5:14 6:59
56. acesr 7 60 0 406 93.60% 4:17 5286d
57. Payton827 0 59 0 275 95.27% 4:43 3584d
58. TPD08 0 59 0 301 95.68% 5:25 3958d
59. the_STREAK 0 59 0 250 96.80% 3:53 4520d
60. Thidwick 4 59 0 1611 90.25% 3:55 62d
61. firenze 0 58 0 5569 88.78% 3:02 21d
62. EMU 2 57 0 2181 87.39% 1:52 300d
63. EZ-Ed2-LAnse 1 57 0 62 96.77% 6:27 3910d
64. MabdulD 0 56 0 93 93.55% 2:16 1763d
65. nobama2012 0 56 0 120 95.00% 3:22 2756d
66. leafsvic 0 56 0 3668 88.22% 2:34 5270d
67. Christine 1 56 0 3392 90.92% 3:48
68. roddog 0 56 0 151 86.09% 5:36
69. JohnWinstonLennon 30 56 0 190 97.37% 15:39 926d
70. moosensquirrel 15 55 0 2620 89.27% 2:57 1463d
71. Lawrence55Dee 0 55 0 532 95.30% 3:29 1698d
72. Laffman 9 55 0 2288 90.82% 2:20 3167d
73. maven 1 54 0 3824 85.77% 2:17 518d
74. TitanicTony 22 54 0 477 95.18% 4:35 10d
75. mmanx 19 53 0 2818 85.02% 2:20 1617d
76. frontier5 0 53 0 833 89.80% 4:24 1629d
77. TENNISTODD4 24 53 0 196 95.92% 3:21 2429d
78. LiquidDrano 3 53 0 131 97.71% 2:47 3280d
79. Odalittlesysiphus 0 52 0 172 91.28% 4:09 1066d
80. Sambarilove 0 52 0 2523 91.20% 4:21 3165d
81. tyleary 0 52 0 300 90.67% 5:45 5516d
82. joeygray 40 52 0 3593 90.51% 4:39 5d
83. jmw44 3 51 0 9740 88.48% 2:42 3d
84. xeena 0 51 0 169 94.08% 5:35 1698d
85. earthling 0 51 0 496 84.68% 4:12 2029d
86. tmal1206 0 51 0 727 91.88% 3:42 3824d
87. HappyBill 20 51 0 228 92.11% 7:41 5500d
88. MonicaLewinsky 0 51 0 407 92.63% 5:38
89. nickj7 5 50 0 672 91.22% 3:33 995d
90. mabb 1 50 0 1528 86.71% 2:28 1052d
91. Imhungry 0 50 0 159 91.82% 2:30 2740d
92. Baxter 0 50 0 71 97.18% 3:59 2747d
93. mikew 0 50 0 15820 88.24% 3:38 4628d
94. firstaid 5 50 0 1587 87.78% 3:22 4982d
95. dcn21 0 50 0 375 94.40% 5:34 2d
96. sprucegoose 6 50 0 36115 84.79% 1:39 4d
97. Catailong2 3 49 0 1816 89.59% 2:37 2407d
98. lionelhutz 0 49 0 236 86.02% 1:49 398d
99. BrownsRedSox 0 49 0 934 90.15% 2:00 3d
100. jsj41 8 49 0 1321 88.95% 4:15 403d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin