.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. ValpoJim 0 185 0 19961 92.24% 2:36 8:40
2. gilbertgame27171 35 163 0 2820 94.96% 4:09 21:30
3. tiorapatea 0 161 0 283 97.17% 13:08 2072d
4. wolper 89 148 0 1808 97.51% 4:35 2450d
5. AlphaDog 142 142 0 142 100.00% 5:50 5138d
6. spike 53 138 0 1744 97.48% 4:34 886d
7. etaoin 4 138 0 232 98.71% 6:48 4842d
8. noneoftheabove 0 137 0 1518 98.02% 4:48 2604d
9. cxmiv 12 136 0 377 98.67% 11:10 2727d
10. carlw 0 134 0 1649 96.48% 5:27 562d
11. gilbert10021 17 120 0 1198 94.49% 4:19 10d
12. Turpin827 16 113 0 4200 95.38% 5:13 943d
13. strassenbeuge 0 109 0 429 97.44% 5:59 2479d
14. fnord 2 109 0 546 97.62% 5:19 4241d
15. CubicSprock 107 107 0 545 95.05% 1:54 2d
16. datrox-3 8 105 0 609 96.22% 5:33 1957d
17. muffins 2 102 0 4656 91.56% 4:15 4625d
18. STPETETODD1 51 97 0 5980 94.11% 3:55 2744d
19. Goosey_Goosey_Gander 44 96 0 701 96.58% 5:51 5d
20. flobbadob 8 90 0 222 97.75% 4:13 4825d
21. T1-T3 24 88 0 1471 95.38% 3:46 184d
22. ollie 1 86 0 273 96.70% 11:49 5560d
23. anthony 20 84 0 433 95.61% 3:58 5897d
24. ralls 9 83 0 869 96.09% 6:03 2182d
25. PerpetualNewbie 5 81 0 2309 87.22% 2:39 4643d
26. aupguy 1 80 0 186 94.62% 6:22 562d
27. Klepp 0 79 0 1055 93.65% 7:19 677d
28. Billboy 27 78 0 4979 93.29% 4:06 1294d
29. mercury 0 78 0 6867 91.90% 3:32 3446d
30. Kaos 5 78 0 3459 93.50% 2:38 25d
31. TODD2761 55 77 0 1033 94.29% 3:24 2719d
32. MACGYVER22 0 77 0 7204 91.64% 4:35 3642d
33. dade36 17 76 0 22543 91.37% 2:32 855d
34. masterofthe9x2 44 75 0 1642 86.42% 5:29 3630d
35. TNmountainman 0 73 0 2360 94.83% 5:33 591d
36. tbirdie98TNmtn.man 37 72 0 1688 94.73% 5:11 1107d
37. smelly_cootiefied_fence_post 0 71 0 515 94.56% 4:07 971d
38. Arheus 0 71 0 250 96.00% 3:34 1654d
39. STPETETODD2 10 69 0 1726 94.03% 4:47 3063d
40. Bobbycanuk 0 68 0 2429 87.11% 4:36 4271d
41. calicokid 0 68 0 9531 88.58% 2:05 4d
42. seakayaker 5 67 0 6097 86.93% 2:17 1251d
43. TopDog 1 67 0 611 93.94% 4:15
44. STPETETODD4 0 65 0 871 94.72% 3:30 2631d
45. Pippin 4 65 0 765 93.46% 3:34 4553d
46. Junky 1 65 0 1000 92.80% 3:29
47. Crunch 20 65 20 18367 87.79% 2:28 0:18
48. Uberman 0 64 0 437 95.19% 4:08 2023d
49. STPETETODD3 64 64 0 2238 93.52% 3:13 2656d
50. loskazanes 8 64 0 528 94.89% 6:23 4119d
51. bwi 1 64 0 151 97.35% 9:34 5092d
52. odalittlemouse 33 64 0 4980 88.01% 3:39 49d
53. Neophile 7 62 0 306 93.46% 11:44
54. d164280 29 61 1 1197 93.98% 5:14 4:00
55. acesr 7 60 0 406 93.60% 4:17 5008d
56. Payton827 0 59 0 275 95.27% 4:43 3305d
57. TPD08 0 59 0 301 95.68% 5:25 3680d
58. the_STREAK 0 59 0 250 96.80% 3:53 4242d
59. Thidwick 7 59 0 1567 90.43% 3:55 1d
60. firenze 0 58 0 5459 88.83% 3:02 9d
61. EMU 2 57 0 2181 87.39% 1:52 21d
62. EZ-Ed2-LAnse 1 57 0 62 96.77% 6:27 3631d
63. MabdulD 0 56 0 93 93.55% 2:16 1485d
64. nobama2012 0 56 0 120 95.00% 3:22 2478d
65. leafsvic 0 56 0 3668 88.22% 2:34 4992d
66. Christine 1 56 0 3392 90.92% 3:48
67. roddog 0 56 0 151 86.09% 5:36
68. JohnWinstonLennon 30 56 0 190 97.37% 15:39 648d
69. moosensquirrel 15 55 0 2620 89.27% 2:57 1185d
70. Lawrence55Dee 0 55 0 532 95.30% 3:29 1419d
71. Laffman 9 55 0 2288 90.82% 2:20 2888d
72. maven 1 54 0 3824 85.77% 2:17 240d
73. TitanicTony 17 54 0 472 95.13% 4:35 369d
74. mmanx 19 53 0 2818 85.02% 2:20 1339d
75. frontier5 0 53 0 833 89.80% 4:24 1350d
76. TENNISTODD4 24 53 0 196 95.92% 3:21 2151d
77. LiquidDrano 3 53 0 131 97.71% 2:47 3001d
78. Odalittlesysiphus 0 52 0 172 91.28% 4:09 788d
79. Sambarilove 0 52 0 2523 91.20% 4:21 2887d
80. tyleary 0 52 0 300 90.67% 5:45 5238d
81. joeygray 20 52 0 3549 90.42% 4:39 112d
82. jmw44 3 51 0 9740 88.48% 2:42 19:46
83. xeena 0 51 0 169 94.08% 5:35 1420d
84. earthling 0 51 0 496 84.68% 4:12 1751d
85. tmal1206 0 51 0 727 91.88% 3:42 3546d
86. HappyBill 20 51 0 228 92.11% 7:41 5222d
87. MonicaLewinsky 0 51 0 407 92.63% 5:38
88. nickj7 5 50 0 672 91.22% 3:33 717d
89. mabb 1 50 0 1528 86.71% 2:28 773d
90. Imhungry 0 50 0 159 91.82% 2:30 2462d
91. Baxter 0 50 0 71 97.18% 3:59 2468d
92. mikew 0 50 0 15820 88.24% 3:38 4350d
93. firstaid 5 50 0 1587 87.78% 3:22 4704d
94. dcn21 0 50 0 375 94.40% 5:34 74d
95. sprucegoose 0 50 0 36058 84.80% 1:39 22:36
96. Darkosi 37 50 0 2642 93.07% 2:14 2d
97. Catailong2 3 49 0 1816 89.59% 2:37 2128d
98. lionelhutz 0 49 0 236 86.02% 1:49 119d
99. BrownsRedSox 0 49 0 934 90.15% 2:00 1:36
100. jsj41 8 49 0 1321 88.95% 4:15 125d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin