.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. ValpoJim 0 185 0 20022 92.24% 2:36 2:38
2. gilbertgame27171 52 163 0 2837 94.99% 4:09 25d
3. tiorapatea 0 161 0 283 97.17% 13:08 2193d
4. wolper 89 148 0 1808 97.51% 4:35 2571d
5. AlphaDog 142 142 0 142 100.00% 5:50 5259d
6. spike 53 138 0 1744 97.48% 4:34 1007d
7. etaoin 4 138 0 232 98.71% 6:48 4963d
8. noneoftheabove 0 137 0 1518 98.02% 4:48 2725d
9. cxmiv 12 136 0 377 98.67% 11:10 2849d
10. carlw 0 134 0 1649 96.48% 5:27 684d
11. gilbert10021 21 120 0 1225 94.53% 4:17 5d
12. Turpin827 2 113 0 4258 95.37% 5:12 1:43
13. CubicSprock 112 112 0 550 95.09% 1:55 49d
14. strassenbeuge 0 109 0 429 97.44% 5:59 2601d
15. fnord 2 109 0 546 97.62% 5:19 4362d
16. datrox-3 8 105 0 609 96.22% 5:33 2079d
17. muffins 2 102 0 4656 91.56% 4:15 4746d
18. STPETETODD1 51 97 0 5980 94.11% 3:55 2866d
19. Goosey_Goosey_Gander 54 96 0 711 96.62% 5:53 1d
20. flobbadob 8 90 0 222 97.75% 4:13 4946d
21. T1-T3 4 88 0 1494 95.38% 3:46 3d
22. ollie 1 86 0 273 96.70% 11:49 5681d
23. anthony 20 84 0 433 95.61% 3:58 6019d
24. ralls 9 83 0 869 96.09% 6:03 2304d
25. PerpetualNewbie 5 81 0 2309 87.22% 2:39 4764d
26. aupguy 31 80 0 222 95.05% 6:18 9d
27. Klepp 0 79 0 1055 93.65% 7:19 799d
28. Billboy 27 78 0 4979 93.29% 4:06 1415d
29. mercury 0 78 0 6867 91.90% 3:32 3567d
30. Kaos 5 78 0 3459 93.50% 2:38 21d
31. TODD2761 55 77 0 1033 94.29% 3:24 2841d
32. MACGYVER22 0 77 0 7204 91.64% 4:35 3763d
33. dade36 17 76 0 22543 91.37% 2:32 977d
34. masterofthe9x2 44 75 0 1642 86.42% 5:29 3751d
35. Darkosi 42 74 0 4612 93.43% 2:10 1d
36. TNmountainman 0 73 0 2360 94.83% 5:33 712d
37. tbirdie98TNmtn.man 37 72 0 1688 94.73% 5:11 1228d
38. smelly_cootiefied_fence_post 0 71 0 515 94.56% 4:07 1093d
39. Arheus 0 71 0 250 96.00% 3:34 1775d
40. STPETETODD2 10 69 0 1726 94.03% 4:47 3185d
41. Bobbycanuk 0 68 0 2429 87.11% 4:36 4392d
42. calicokid 0 68 0 9531 88.58% 2:05 7:36
43. seakayaker 5 67 0 6097 86.93% 2:17 1373d
44. TopDog 1 67 0 611 93.94% 4:15
45. STPETETODD4 0 65 0 871 94.72% 3:30 2752d
46. Pippin 4 65 0 765 93.46% 3:34 4674d
47. Junky 1 65 0 1000 92.80% 3:29
48. Crunch 25 65 0 19193 87.81% 2:30 20:43
49. Uberman 0 64 0 437 95.19% 4:08 2144d
50. STPETETODD3 64 64 0 2238 93.52% 3:13 2777d
51. loskazanes 8 64 0 528 94.89% 6:23 4240d
52. bwi 1 64 0 151 97.35% 9:34 5214d
53. odalittlemouse 26 64 0 5284 87.96% 3:38 1d
54. Neophile 7 62 0 306 93.46% 11:44
55. d164280 27 61 0 1313 93.60% 5:08 5:45
56. acesr 7 60 0 406 93.60% 4:17 5129d
57. Payton827 0 59 0 275 95.27% 4:43 3427d
58. TPD08 0 59 0 301 95.68% 5:25 3801d
59. the_STREAK 0 59 0 250 96.80% 3:53 4363d
60. Thidwick 6 59 0 1594 90.28% 3:55 3d
61. firenze 0 58 0 5527 88.80% 3:02 22d
62. EMU 2 57 0 2181 87.39% 1:52 143d
63. EZ-Ed2-LAnse 1 57 0 62 96.77% 6:27 3753d
64. MabdulD 0 56 0 93 93.55% 2:16 1607d
65. nobama2012 0 56 0 120 95.00% 3:22 2600d
66. leafsvic 0 56 0 3668 88.22% 2:34 5113d
67. Christine 1 56 0 3392 90.92% 3:48
68. roddog 0 56 0 151 86.09% 5:36
69. JohnWinstonLennon 30 56 0 190 97.37% 15:39 770d
70. moosensquirrel 15 55 0 2620 89.27% 2:57 1306d
71. Lawrence55Dee 0 55 0 532 95.30% 3:29 1541d
72. Laffman 9 55 0 2288 90.82% 2:20 3010d
73. maven 1 54 0 3824 85.77% 2:17 361d
74. TitanicTony 18 54 0 473 95.14% 4:35 13d
75. mmanx 19 53 0 2818 85.02% 2:20 1461d
76. frontier5 0 53 0 833 89.80% 4:24 1472d
77. TENNISTODD4 24 53 0 196 95.92% 3:21 2273d
78. LiquidDrano 3 53 0 131 97.71% 2:47 3123d
79. Odalittlesysiphus 0 52 0 172 91.28% 4:09 909d
80. Sambarilove 0 52 0 2523 91.20% 4:21 3009d
81. tyleary 0 52 0 300 90.67% 5:45 5360d
82. joeygray 30 52 0 3583 90.48% 4:39 1d
83. jmw44 3 51 0 9740 88.48% 2:42 23:27
84. xeena 0 51 0 169 94.08% 5:35 1541d
85. earthling 0 51 0 496 84.68% 4:12 1872d
86. tmal1206 0 51 0 727 91.88% 3:42 3668d
87. HappyBill 20 51 0 228 92.11% 7:41 5344d
88. MonicaLewinsky 0 51 0 407 92.63% 5:38
89. nickj7 5 50 0 672 91.22% 3:33 838d
90. mabb 1 50 0 1528 86.71% 2:28 895d
91. Imhungry 0 50 0 159 91.82% 2:30 2583d
92. Baxter 0 50 0 71 97.18% 3:59 2590d
93. mikew 0 50 0 15820 88.24% 3:38 4471d
94. firstaid 5 50 0 1587 87.78% 3:22 4825d
95. dcn21 0 50 0 375 94.40% 5:34 196d
96. sprucegoose 0 50 0 36058 84.80% 1:39 1d
97. Catailong2 3 49 0 1816 89.59% 2:37 2250d
98. lionelhutz 0 49 0 236 86.02% 1:49 241d
99. BrownsRedSox 0 49 0 934 90.15% 2:00 2:11
100. jsj41 8 49 0 1321 88.95% 4:15 247d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin