.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. fnord 2041 2041 0 2168 99.95% 4:20 2959d
2. bwi 92 1556 0 1649 99.94% 5:56 2030d
3. Turpin827 1406 1406 3 2423 99.75% 5:34 0:09
4. ValpoJim 80 1004 0 19917 99.11% 2:26 4d
5. BWI 56 968 0 1025 99.90% 5:26 1946d
6. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 840 840 5 840 100.00% 1:56 9:30
7. Gulbis 797 797 0 797 100.00% 3:08 264d
8. RobertR 15 778 0 2296 99.65% 7:50 1767d
9. Rebecca 41 707 0 3051 99.74% 8:04 1642d
10. SarahBarracuda 678 678 0 679 99.85% 4:47 2759d
11. EZ-Ed3-LAnseMI 2 635 0 1788 99.55% 4:24 1276d
12. Bobbycanuk 9 562 0 5741 97.67% 4:24 3765d
13. T1-T3 70 560 0 3749 99.41% 2:44 9d
14. Buckaroo 1 548 0 5020 99.16% 7:53 4120d
15. anthony 530 530 0 837 99.64% 3:34 6192d
16. TopDog 526 526 0 548 99.82% 2:51 5784d
17. flobbadob 2 520 0 646 99.69% 3:46 4639d
18. snarfy 0 512 0 732 99.59% 8:56
19. Tomcut 1 512 0 936 98.82% 3:01 68d
20. dave 160 454 0 3650 98.38% 4:26 2141d
21. CubicSprock 431 431 0 862 99.65% 1:24 14d
22. mercury 0 420 0 6067 98.04% 2:52 3753d
23. Darkosi 298 408 0 1333 99.17% 1:50 1d
24. muffins 25 401 0 1289 99.53% 4:12 4936d
25. Laffman 387 387 0 936 99.47% 1:41 3188d
26. jamesblackburn-lynch 382 382 0 382 100.00% 3:13 14d
27. Kaos 378 378 0 649 99.23% 1:45 10d
28. MyBrain.on.GoodDrugs 0 377 0 378 99.74% 2:09 3148d
29. sdz2 3 371 0 375 99.73% 4:40 333d
30. carlw 1 370 0 372 99.73% 3:46 5885d
31. sdz1 5 367 0 471 99.58% 4:48 621d
32. rrrtsch 0 364 0 2484 97.54% 4:25 4353d
33. Bookucar 7 362 0 1331 99.10% 7:25 1549d
34. sdz 8 331 0 688 99.13% 4:56 34d
35. joeygray 122 329 0 4521 98.43% 3:49 25d
36. heavensent 1 326 0 328 99.70% 5:00 5951d
37. AnnThrax 1 322 0 354 99.44% 6:45 5487d
38. acesr 1 306 0 308 99.68% 3:21 5530d
39. ix 162 304 0 9482 98.59% 2:35 1d
40. kabuterimon 1 303 0 857 99.07% 3:29 5532d
41. rexed 3 297 0 301 99.67% 3:12 2346d
42. Beatnik 1 294 0 908 99.23% 6:22 5147d
43. Uberman 35 292 0 328 99.70% 3:02 2535d
44. EZ-Ed12-LAnseMI 9 291 0 301 99.67% 5:57 1336d
45. FlyingApple 290 290 0 769 99.22% 3:04 134d
46. Lawrence55Dee 282 282 0 1152 99.39% 2:27 210d
47. tiorapatea 13 280 0 2214 98.69% 4:44 4789d
48. d164280 211 271 1 2420 99.01% 3:30 2:13
49. Cavegirl 3 270 0 274 99.64% 3:30 4605d
50. Goosey_Goosey_Gander 237 267 1 870 99.66% 4:27 7:54
51. EZ-Ed7-LAnseMI 0 263 0 264 99.62% 5:44 4149d
52. TitanicTony 182 259 0 1642 98.72% 3:57 6d
53. babydaddy 0 256 0 926 98.49% 2:06 1050d
54. Boojum 87 256 0 667 99.40% 3:37 1840d
55. gumbybros 255 255 0 286 99.65% 6:24 8d
56. freeloader 0 248 0 1205 97.34% 3:43 86d
57. TNmountainman 0 247 0 1018 99.02% 4:04 2411d
58. MonicaLewinsky 2 246 0 488 99.18% 5:15 2891d
59. boomer24 0 243 0 738 99.19% 3:28 4235d
60. EasyEd 240 240 0 241 99.59% 3:55 2720d
61. greggory 0 236 0 446 98.88% 1:32 3205d
62. acejr 11 235 0 247 99.60% 3:39 4730d
63. HowMightyThePenIs 0 234 0 235 99.57% 2:53 4925d
64. mshieh 19 230 0 892 98.54% 2:53 5174d
65. gilbert10021 21 223 0 245 99.59% 3:02 163d
66. vavava 0 221 0 222 99.55% 3:42 1325d
67. datrox-3 1 214 0 216 99.54% 3:26 2265d
68. Teng 2 214 0 217 99.54% 3:47 5383d
69. Gord 19 214 0 295 98.98% 3:19 283d
70. mickys-skank 0 210 0 250 99.20% 1:35 3980d
71. Zonny 16 210 0 5829 96.45% 3:19 2d
72. tbirdie98TNmtn.man 0 207 0 531 98.87% 3:30 2372d
73. EZ-Ed10 2 206 0 209 99.52% 4:15 1245d
74. Rubsh69 1 202 0 383 98.43% 3:05 531d
75. jigir 200 200 0 479 98.75% 7:17
76. bozkurt 200 200 0 200 100.00% 3:00 356d
77. booboo 1 199 0 1326 97.51% 4:42 5334d
78. +- 2 190 0 319 98.43% 4:09 111d
79. kangaroo 2 187 0 235 97.87% 3:16 7d
80. some_poor_bastard 23 186 0 324 98.77% 1:48 2382d
81. Mastermind 0 186 0 1707 97.54% 2:01 74d
82. etaoin 0 183 0 184 99.46% 3:38 4736d
83. stinky_cootified_peach_tree 0 182 0 183 99.45% 3:01 748d
84. Pianomoods 47 181 0 642 98.75% 3:11 3880d
85. Rebecca1 5 180 0 255 98.82% 6:43 1996d
86. RandyR 0 179 0 1053 98.20% 4:33 3623d
87. firenze 0 179 0 3131 97.67% 2:35 19d
88. JeffMo 9 178 0 1761 98.01% 3:15 1986d
89. julia 27 178 0 4229 96.03% 4:11 40d
90. TLT 30 177 5 15263 97.15% 2:31 4:58
91. gkeith 7 173 0 16774 96.73% 4:37 2054d
92. BrownsRedSox 105 173 0 1320 97.88% 1:45 22:50
93. fercell 1 168 0 670 97.46% 2:48 1325d
94. twinkel1 12 165 0 210 98.57% 5:14 4189d
95. kertmeyenkele 165 165 0 165 100.00% 2:16 11d
96. dont3 24 165 13 28104 94.82% 4:02 2:02
97. forddeluxe 0 164 0 293 98.29% 8:48 3983d
98. Rob1947 0 161 0 472 98.31% 3:16 40d
99. Punster 161 161 0 669 98.95% 2:35 6d
100. seky7girl 0 156 0 426 97.89% 2:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin