.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. fnord 2041 2041 0 2168 99.95% 4:20 3016d
2. Turpin827 1626 1626 0 2643 99.77% 5:34 4:02
3. bwi 92 1556 0 1649 99.94% 5:56 2087d
4. ValpoJim 150 1004 0 19987 99.11% 2:26 4:16
5. BWI 56 968 0 1025 99.90% 5:26 2004d
6. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 850 850 0 850 100.00% 1:56 2d
7. Gulbis 797 797 0 797 100.00% 3:08 321d
8. RobertR 15 778 0 2296 99.65% 7:50 1824d
9. Rebecca 41 707 0 3051 99.74% 8:04 1700d
10. SarahBarracuda 678 678 0 679 99.85% 4:47 2817d
11. EZ-Ed3-LAnseMI 2 635 0 1788 99.55% 4:24 1334d
12. Bobbycanuk 9 562 0 5741 97.67% 4:24 3822d
13. T1-T3 75 560 0 3754 99.41% 2:44 14d
14. Buckaroo 1 548 0 5020 99.16% 7:53 4177d
15. anthony 530 530 0 837 99.64% 3:34 6250d
16. TopDog 526 526 0 548 99.82% 2:51 5841d
17. flobbadob 2 520 0 646 99.69% 3:46 4696d
18. snarfy 0 512 0 732 99.59% 8:56
19. Tomcut 1 512 0 936 98.82% 3:01 125d
20. dave 160 454 0 3650 98.38% 4:26 2198d
21. CubicSprock 431 431 0 862 99.65% 1:24 72d
22. mercury 0 420 0 6067 98.04% 2:52 3811d
23. Darkosi 306 408 0 1341 99.18% 1:50 3d
24. muffins 25 401 0 1289 99.53% 4:12 4993d
25. Laffman 387 387 0 936 99.47% 1:41 3246d
26. jamesblackburn-lynch 385 385 0 385 100.00% 3:13 9d
27. Kaos 378 378 0 649 99.23% 1:45 20d
28. MyBrain.on.GoodDrugs 0 377 0 378 99.74% 2:09 3205d
29. sdz2 3 371 0 375 99.73% 4:40 390d
30. carlw 1 370 0 372 99.73% 3:46 5942d
31. sdz1 5 367 0 471 99.58% 4:48 678d
32. rrrtsch 0 364 0 2484 97.54% 4:25 4411d
33. Bookucar 7 362 0 1331 99.10% 7:25 1606d
34. sdz 9 331 0 689 99.13% 4:56 37d
35. joeygray 126 329 0 4525 98.43% 3:49 2d
36. heavensent 1 326 0 328 99.70% 5:00 6008d
37. AnnThrax 1 322 0 354 99.44% 6:45 5545d
38. acesr 1 306 0 308 99.68% 3:21 5587d
39. ix 164 304 0 9484 98.59% 2:35 7d
40. kabuterimon 1 303 0 857 99.07% 3:29 5590d
41. rexed 3 297 0 301 99.67% 3:12 2403d
42. Beatnik 1 294 0 908 99.23% 6:22 5205d
43. Uberman 35 292 0 328 99.70% 3:02 2592d
44. EZ-Ed12-LAnseMI 9 291 0 301 99.67% 5:57 1393d
45. FlyingApple 290 290 0 769 99.22% 3:04 192d
46. Lawrence55Dee 282 282 0 1152 99.39% 2:27 267d
47. tiorapatea 13 280 0 2214 98.69% 4:44 4846d
48. gumbybros 273 273 0 304 99.67% 6:29 25d
49. d164280 257 271 0 2466 99.03% 3:32 12:51
50. Cavegirl 3 270 0 274 99.64% 3:30 4662d
51. Goosey_Goosey_Gander 256 267 0 889 99.66% 4:29 1d
52. EZ-Ed7-LAnseMI 0 263 0 264 99.62% 5:44 4207d
53. TitanicTony 193 259 0 1653 98.73% 3:57 3d
54. babydaddy 0 256 0 926 98.49% 2:06 1108d
55. Boojum 87 256 0 667 99.40% 3:37 1898d
56. freeloader 0 248 0 1205 97.34% 3:43 143d
57. TNmountainman 0 247 0 1018 99.02% 4:04 2468d
58. MonicaLewinsky 2 246 0 488 99.18% 5:15 2948d
59. boomer24 0 243 0 738 99.19% 3:28 4292d
60. EasyEd 240 240 0 241 99.59% 3:55 2778d
61. greggory 0 236 0 446 98.88% 1:32 3262d
62. acejr 11 235 0 247 99.60% 3:39 4787d
63. HowMightyThePenIs 0 234 0 235 99.57% 2:53 4983d
64. mshieh 19 230 0 892 98.54% 2:53 5231d
65. gilbert10021 21 223 0 245 99.59% 3:02 221d
66. RacingGenk 0 222 0 913 97.26% 1:56 7:42
67. vavava 0 221 0 222 99.55% 3:42 1382d
68. datrox-3 1 214 0 216 99.54% 3:26 2323d
69. Teng 2 214 0 217 99.54% 3:47 5440d
70. Gord 32 214 0 308 99.03% 3:17 44d
71. mickys-skank 0 210 0 250 99.20% 1:35 4038d
72. Zonny 7 210 0 5931 96.46% 3:18 3:44
73. tbirdie98TNmtn.man 0 207 0 531 98.87% 3:30 2429d
74. EZ-Ed10 2 206 0 209 99.52% 4:15 1303d
75. bozkurt 203 203 0 203 100.00% 2:59 38d
76. Rubsh69 1 202 0 383 98.43% 3:05 589d
77. jigir 200 200 0 479 98.75% 7:17
78. booboo 1 199 0 1326 97.51% 4:42 5391d
79. +- 2 190 0 319 98.43% 4:09 169d
80. kangaroo 2 187 0 235 97.87% 3:16 2d
81. some_poor_bastard 23 186 0 324 98.77% 1:48 2439d
82. Mastermind 0 186 0 1707 97.54% 2:01 131d
83. etaoin 0 183 0 184 99.46% 3:38 4793d
84. stinky_cootified_peach_tree 0 182 0 183 99.45% 3:01 805d
85. Pianomoods 47 181 0 642 98.75% 3:11 3938d
86. Rebecca1 5 180 0 255 98.82% 6:43 2053d
87. RandyR 0 179 0 1053 98.20% 4:33 3680d
88. firenze 0 179 0 3259 97.70% 2:36 6d
89. JeffMo 9 178 0 1761 98.01% 3:15 2043d
90. julia 27 178 0 4229 96.03% 4:11 98d
91. TLT 5 177 0 15677 97.08% 2:31 5:38
92. kertmeyenkele 175 175 0 175 100.00% 2:15 47d
93. gkeith 7 173 0 16774 96.73% 4:37 2112d
94. BrownsRedSox 123 173 0 1338 97.91% 1:45 1:16
95. Punster 171 171 0 679 98.97% 2:35 11:02
96. fercell 1 168 0 670 97.46% 2:48 1383d
97. twinkel1 12 165 0 210 98.57% 5:14 4247d
98. dont3 2 165 0 28385 94.79% 4:03 7d
99. forddeluxe 0 164 0 293 98.29% 8:48 4040d
100. Rob1947 0 161 0 494 98.18% 3:14 23d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin