.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. fnord 2041 2041 0 2168 99.95% 4:20 2624d
2. bwi 92 1556 0 1649 99.94% 5:56 1695d
3. ValpoJim 155 1004 0 19409 99.10% 2:26 2:10
4. BWI 56 968 0 1025 99.90% 5:26 1611d
5. Gulbis 794 794 0 794 100.00% 3:09 119d
6. RobertR 15 778 0 2296 99.65% 7:50 1431d
7. Rebecca 41 707 0 3051 99.74% 8:04 1307d
8. SarahBarracuda 678 678 0 679 99.85% 4:47 2424d
9. EZ-Ed3-LAnseMI 2 635 0 1788 99.55% 4:24 941d
10. Bobbycanuk 9 562 0 5741 97.67% 4:24 3429d
11. T1-T3 468 560 0 3493 99.43% 2:45 13:57
12. Buckaroo 1 548 0 5020 99.16% 7:53 3785d
13. anthony 530 530 0 837 99.64% 3:34 5857d
14. TopDog 526 526 0 548 99.82% 2:51 5448d
15. flobbadob 2 520 0 646 99.69% 3:46 4304d
16. Tomcut 2 512 0 900 98.89% 3:04 182d
17. snarfy 0 512 0 732 99.59% 8:56
18. dave 160 454 0 3650 98.38% 4:26 1806d
19. mercury 0 420 0 6067 98.04% 2:52 3418d
20. Darkosi 118 408 0 619 99.03% 1:44 9d
21. muffins 25 401 0 1289 99.53% 4:12 4601d
22. Laffman 387 387 0 936 99.47% 1:41 2853d
23. MyBrain.on.GoodDrugs 0 377 0 378 99.74% 2:09 2813d
24. sdz2 2 371 0 374 99.73% 4:41 165d
25. carlw 1 370 0 372 99.73% 3:46 5550d
26. sdz1 5 367 0 471 99.58% 4:48 285d
27. rrrtsch 0 364 0 2484 97.54% 4:25 4018d
28. Bookucar 7 362 0 1331 99.10% 7:25 1213d
29. sdz 5 331 0 685 99.12% 4:57 43d
30. joeygray 0 329 0 4266 98.38% 3:48 77d
31. heavensent 1 326 0 328 99.70% 5:00 5615d
32. CubicSprock 324 324 0 755 99.60% 1:22 1d
33. AnnThrax 1 322 0 354 99.44% 6:45 5152d
34. acesr 1 306 0 308 99.68% 3:21 5195d
35. ix 51 304 0 9371 98.57% 2:34 18:56
36. kabuterimon 1 303 0 857 99.07% 3:29 5197d
37. rexed 3 297 0 301 99.67% 3:12 2011d
38. Beatnik 1 294 0 908 99.23% 6:22 4812d
39. Uberman 35 292 0 328 99.70% 3:02 2200d
40. EZ-Ed12-LAnseMI 9 291 0 301 99.67% 5:57 1001d
41. Kaos 282 282 0 553 99.10% 1:43 5d
42. Lawrence55Dee 281 281 0 1151 99.39% 2:27 426d
43. tiorapatea 13 280 0 2214 98.69% 4:44 4454d
44. d164280 107 271 1 1936 98.97% 3:26 0:04
45. Cavegirl 3 270 0 274 99.64% 3:30 4270d
46. Goosey_Goosey_Gander 127 267 1 760 99.61% 4:25 6:22
47. EZ-Ed7-LAnseMI 0 263 0 264 99.62% 5:44 3814d
48. TitanicTony 90 259 0 1550 98.65% 3:59 2d
49. babydaddy 0 256 0 926 98.49% 2:06 715d
50. Boojum 87 256 0 667 99.40% 3:37 1505d
51. freeloader 1 248 0 1103 97.55% 3:47 48d
52. TNmountainman 0 247 0 1018 99.02% 4:04 2076d
53. MonicaLewinsky 2 246 0 488 99.18% 5:15 2556d
54. boomer24 0 243 0 738 99.19% 3:28 3899d
55. EasyEd 240 240 0 241 99.59% 3:55 2385d
56. greggory 0 236 0 446 98.88% 1:32 2870d
57. acejr 11 235 0 247 99.60% 3:39 4395d
58. HowMightyThePenIs 0 234 0 235 99.57% 2:53 4590d
59. mshieh 19 230 0 892 98.54% 2:53 4839d
60. gilbert10021 21 223 0 245 99.59% 3:02 8d
61. vavava 0 221 0 222 99.55% 3:42 989d
62. datrox-3 1 214 0 216 99.54% 3:26 1930d
63. Teng 2 214 0 217 99.54% 3:47 5048d
64. Gord 9 214 0 285 98.95% 3:22 357d
65. mickys-skank 0 210 0 250 99.20% 1:35 3645d
66. Zonny 80 210 0 5455 96.35% 3:22 3d
67. tbirdie98TNmtn.man 0 207 0 531 98.87% 3:30 2037d
68. EZ-Ed10 2 206 0 209 99.52% 4:15 910d
69. Rubsh69 1 202 0 383 98.43% 3:05 196d
70. jigir 200 200 0 479 98.75% 7:17
71. bozkurt 200 200 0 200 100.00% 3:00 21d
72. booboo 1 199 0 1326 97.51% 4:42 4999d
73. kangaroo 2 187 0 235 97.87% 3:16 1d
74. some_poor_bastard 23 186 0 324 98.77% 1:48 2047d
75. Mastermind 0 186 0 1143 97.29% 2:00 13:40
76. etaoin 0 183 0 184 99.46% 3:38 4400d
77. stinky_cootified_peach_tree 0 182 0 183 99.45% 3:01 412d
78. Pianomoods 47 181 0 642 98.75% 3:11 3545d
79. Rebecca1 5 180 0 255 98.82% 6:43 1661d
80. RandyR 0 179 0 1053 98.20% 4:33 3288d
81. firenze 0 179 9 2681 97.69% 2:35 3:36
82. JeffMo 9 178 0 1761 98.01% 3:15 1651d
83. julia 5 178 0 4207 96.01% 4:11 2738d
84. TLT 45 177 10 12899 97.26% 2:33 3:44
85. gkeith 7 173 0 16774 96.73% 4:37 1719d
86. fercell 1 168 0 670 97.46% 2:48 990d
87. dont3 7 165 0 28087 94.81% 4:02 1059d
88. twinkel1 12 165 0 210 98.57% 5:14 3854d
89. forddeluxe 0 164 0 293 98.29% 8:48 3647d
90. Rob1947 0 161 0 419 98.57% 3:19 278d
91. seky7girl 0 156 0 426 97.89% 2:40
92. dont333 102 156 0 19918 93.66% 3:48 267d
93. Slug 2 155 0 367 98.91% 4:23 5578d
94. Punster 48 155 0 556 98.74% 2:30 13:24
95. WRAC 0 153 0 1604 97.01% 2:16 5d
96. Tagkag 0 153 0 355 98.03% 2:23 658d
97. Bozeman 0 153 0 187 98.93% 3:34 4392d
98. onegun 5 150 0 225 96.44% 3:31 2898d
99. grimace 36 148 0 501 98.20% 3:48 197d
100. SirPape 0 146 0 179 96.09% 8:04 568d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin