.net
Proceeds go to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. fnord 2041 2041 0 2168 99.95% 4:20 2509d
2. bwi 92 1556 0 1649 99.94% 5:56 1580d
3. ValpoJim 13 1004 0 19220 99.09% 2:26 9:02
4. BWI 56 968 0 1025 99.90% 5:26 1496d
5. Gulbis 794 794 0 794 100.00% 3:09 4d
6. RobertR 15 778 0 2296 99.65% 7:50 1317d
7. Rebecca 41 707 0 3051 99.74% 8:04 1192d
8. SarahBarracuda 678 678 0 679 99.85% 4:47 2309d
9. EZ-Ed3-LAnseMI 2 635 0 1788 99.55% 4:24 826d
10. Bobbycanuk 9 562 0 5741 97.67% 4:24 3315d
11. T1-T3 442 560 1 3467 99.42% 2:45 4:41
12. Buckaroo 1 548 0 5020 99.16% 7:53 3670d
13. anthony 530 530 0 837 99.64% 3:34 5742d
14. TopDog 526 526 0 548 99.82% 2:51 5334d
15. flobbadob 2 520 0 646 99.69% 3:46 4189d
16. Tomcut 2 512 0 900 98.89% 3:04 67d
17. snarfy 0 512 0 732 99.59% 8:56
18. dave 160 454 0 3650 98.38% 4:26 1691d
19. mercury 0 420 0 6067 98.04% 2:52 3303d
20. Darkosi 114 408 0 615 99.02% 1:44 4:53
21. muffins 25 401 0 1289 99.53% 4:12 4486d
22. Laffman 387 387 0 936 99.47% 1:41 2738d
23. MyBrain.on.GoodDrugs 0 377 0 378 99.74% 2:09 2698d
24. sdz2 2 371 0 374 99.73% 4:41 51d
25. carlw 1 370 0 372 99.73% 3:46 5435d
26. sdz1 5 367 0 471 99.58% 4:48 171d
27. rrrtsch 0 364 0 2484 97.54% 4:25 3903d
28. Bookucar 7 362 0 1331 99.10% 7:25 1099d
29. sdz 4 331 0 684 99.12% 4:57 238d
30. joeygray 100 329 0 4252 98.40% 3:47 1d
31. heavensent 1 326 0 328 99.70% 5:00 5501d
32. AnnThrax 1 322 0 354 99.44% 6:45 5037d
33. acesr 1 306 0 308 99.68% 3:21 5080d
34. ix 0 304 0 8630 98.62% 2:32 297d
35. kabuterimon 1 303 0 857 99.07% 3:29 5082d
36. rexed 3 297 0 301 99.67% 3:12 1896d
37. CubicSprock 182 297 0 613 99.51% 1:20 191d
38. Beatnik 1 294 0 908 99.23% 6:22 4697d
39. Uberman 35 292 0 328 99.70% 3:02 2085d
40. EZ-Ed12-LAnseMI 9 291 0 301 99.67% 5:57 886d
41. Lawrence55Dee 281 281 0 1151 99.39% 2:27 311d
42. tiorapatea 13 280 0 2214 98.69% 4:44 4339d
43. d164280 88 271 0 1917 98.96% 3:26 2d
44. Cavegirl 3 270 0 274 99.64% 3:30 4155d
45. Goosey_Goosey_Gander 80 267 0 713 99.58% 4:22 3d
46. EZ-Ed7-LAnseMI 0 263 0 264 99.62% 5:44 3699d
47. TitanicTony 80 259 0 1540 98.64% 3:58 74d
48. babydaddy 0 256 0 926 98.49% 2:06 600d
49. Boojum 87 256 0 667 99.40% 3:37 1390d
50. freeloader 56 248 0 1066 97.65% 3:46 25d
51. TNmountainman 0 247 0 1018 99.02% 4:04 1961d
52. MonicaLewinsky 2 246 0 488 99.18% 5:15 2441d
53. boomer24 0 243 0 738 99.19% 3:28 3785d
54. EasyEd 240 240 0 241 99.59% 3:55 2270d
55. greggory 0 236 0 446 98.88% 1:32 2755d
56. acejr 11 235 0 247 99.60% 3:39 4280d
57. HowMightyThePenIs 0 234 0 235 99.57% 2:53 4475d
58. Kaos 234 234 0 505 99.01% 1:42 2d
59. mshieh 19 230 0 892 98.54% 2:53 4724d
60. gilbert10021 21 223 0 245 99.59% 3:02 190d
61. vavava 0 221 0 222 99.55% 3:42 875d
62. datrox-3 1 214 0 216 99.54% 3:26 1815d
63. Teng 2 214 0 217 99.54% 3:47 4933d
64. Gord 9 214 0 285 98.95% 3:22 243d
65. mickys-skank 0 210 0 250 99.20% 1:35 3530d
66. Zonny 33 210 0 5373 96.31% 3:22 1d
67. tbirdie98TNmtn.man 0 207 0 531 98.87% 3:30 1922d
68. EZ-Ed10 2 206 0 209 99.52% 4:15 795d
69. Rubsh69 1 202 0 383 98.43% 3:05 81d
70. jigir 200 200 0 479 98.75% 7:17
71. booboo 1 199 0 1326 97.51% 4:42 4884d
72. kangaroo 2 187 0 235 97.87% 3:16 6d
73. some_poor_bastard 23 186 0 324 98.77% 1:48 1932d
74. etaoin 0 183 0 184 99.46% 3:38 4286d
75. stinky_cootified_peach_tree 0 182 0 183 99.45% 3:01 298d
76. Pianomoods 47 181 0 642 98.75% 3:11 3430d
77. Rebecca1 5 180 0 255 98.82% 6:43 1546d
78. RandyR 0 179 0 1053 98.20% 4:33 3173d
79. firenze 0 179 0 2363 97.67% 2:34 240d
80. JeffMo 9 178 0 1761 98.01% 3:15 1536d
81. julia 5 178 0 4207 96.01% 4:11 2623d
82. TLT 3 177 3 12024 97.36% 2:34 9:54
83. gkeith 7 173 0 16774 96.73% 4:37 1604d
84. fercell 1 168 0 670 97.46% 2:48 875d
85. dont3 7 165 0 28087 94.81% 4:02 944d
86. twinkel1 12 165 0 210 98.57% 5:14 3739d
87. forddeluxe 0 164 0 293 98.29% 8:48 3533d
88. Rob1947 0 161 0 419 98.57% 3:19 163d
89. seky7girl 0 156 0 426 97.89% 2:40
90. dont333 102 156 0 19918 93.66% 3:48 152d
91. Slug 2 155 0 367 98.91% 4:23 5463d
92. Punster 13 155 0 521 98.66% 2:31 5d
93. WRAC 0 153 0 1604 97.01% 2:16 2d
94. Tagkag 0 153 0 355 98.03% 2:23 543d
95. Bozeman 0 153 0 187 98.93% 3:34 4277d
96. onegun 5 150 0 225 96.44% 3:31 2784d
97. grimace 36 148 0 501 98.20% 3:48 83d
98. SirPape 0 146 0 179 96.09% 8:04 453d
99. Pepsi_Max 1 146 0 252 98.81% 2:09 1262d
100. smelly_cootiefied_fence_post 0 145 0 544 98.90% 2:45 837d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin