.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. lmj58 18 48 0 52431 87.20% 1:50 3480d
2. imcobeast 5 54 0 50932 89.47% 1:53 3677d
3. dont33 121 126 0 37414 93.93% 4:11 6d
4. ankapier 17 95 0 35739 91.02% 3:04 2922d
5. dont3 100 165 0 35497 94.51% 4:22 6d
6. dontoliver 11 103 0 26181 93.51% 4:03 46d
7. alliance 0 117 0 26038 95.39% 5:39 529d
8. claire409 1 33 0 21941 78.57% 2:46 4767d
9. rufus_r 35 259 0 20907 97.57% 4:27 7:19
10. ValpoJim 0 1004 0 20402 99.12% 2:26 1d
11. dont333 105 156 0 19921 93.66% 3:48 5d
12. TLT 10 177 0 18437 96.97% 2:29 16:25
13. gkeith 7 173 0 16774 96.73% 4:37 2538d
14. dont3333 5 111 0 14477 94.81% 4:03 5:58
15. jimaplayer 0 65 0 14086 93.76% 2:07 278d
16. tabman 5 135 0 11433 95.99% 3:03 2432d
17. donandmary 101 107 0 10826 94.44% 4:28 1336d
18. Xena 10 125 0 9869 92.57% 3:26 4113d
19. JC 40 100 0 9818 94.30% 1:15 278d
20. ix 82 304 0 9582 98.59% 2:36 99d
21. gocargo 0 88 0 9349 93.39% 1:54 1d
22. unemployed 2 89 0 8159 94.04% 2:22 5522d
23. imcoman 0 51 0 7858 89.86% 1:48 3387d
24. raederle 76 110 0 7382 95.91% 2:08 3761d
25. edv 40 103 0 7291 96.02% 1:46 165d
26. DrumKat 3 65 0 7287 90.24% 1:51 1830d
27. Zonny 52 210 0 6694 96.59% 3:14 3d
28. araujo 20 77 0 6476 94.61% 2:20 786d
29. hmb 1 37 0 6182 86.38% 2:51 5087d
30. mercury 0 420 0 6067 98.04% 2:52 4237d
31. bluerose 6 57 0 5963 90.41% 2:13 2d
32. Bobbycanuk 9 562 0 5741 97.67% 4:24 4248d
33. jomar 1 68 0 5647 94.33% 2:12 213d
34. joeygray 109 329 0 5479 98.45% 3:56 51d
35. sept24 6 54 0 5449 89.54% 1:49 3305d
36. Risingson 4 75 0 5136 94.31% 2:48 5887d
37. mrbuck 1 72 0 5031 92.71% 3:43 2511d
38. Buckaroo 1 548 0 5020 99.16% 7:53 4603d
39. ken421 0 86 0 4990 93.95% 1:30 5549d
40. lenaspinoza 10 106 0 4957 94.01% 1:09 3628d
41. julia 1 178 0 4442 96.08% 4:10 21d
42. lighthawk 40 144 0 4329 97.41% 3:02 5570d
43. Chocolate4Monsters 0 107 0 4051 94.64% 1:57 194d
44. elehlaw 12 77 0 3993 86.55% 2:51 5732d
45. T1-T3 78 560 0 3982 99.40% 2:42 6d
46. mikmaq 15 80 0 3941 95.31% 2:16 3822d
47. ListeningtoGod 4 77 0 3745 95.19% 2:41 11:09
48. firenze 0 179 0 3660 97.73% 2:35 7d
49. dave 160 454 0 3650 98.38% 4:26 2624d
50. kweenbee 0 57 0 3484 91.16% 2:34 4269d
51. panchi 2 27 0 3438 75.04% 1:24 2:05
52. wurschtl 5 29 0 3412 76.35% 2:09 4586d
53. Townie 0 64 0 3231 92.88% 3:20 29d
54. MissLouannePoovey 0 43 0 3207 86.22% 2:58 5296d
55. avisb 5 60 0 3117 91.69% 2:56 4480d
56. Rebecca 41 707 0 3051 99.74% 8:04 2126d
57. RacingGenk 0 222 0 2997 95.20% 1:35 294d
58. seaswept 0 43 0 2971 85.16% 9:22 6276d
59. FallRiverFisherman 60 101 0 2960 95.88% 2:44 7d
60. damgud 1 71 0 2883 93.76% 5:06 3397d
61. Turpin827 1842 1842 0 2859 99.79% 5:35 341d
62. Blackbear 5 84 0 2729 94.91% 4:42 5261d
63. Dilio 1 58 0 2725 90.28% 5:05
64. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 190 2414 0 2605 99.96% 1:54 17:42
65. d164280 389 389 0 2598 99.08% 3:36 20d
66. FATMAN 0 47 0 2549 90.55% 3:19 5231d
67. JRW 0 111 0 2527 95.69% 3:36 2251d
68. rrrtsch 0 364 0 2484 97.54% 4:25 4837d
69. cunts 83 102 0 2468 92.79% 1:55 4403d
70. Promise 141 141 0 2452 95.51% 4:28 4608d
71. jamesblackburn-lynch 2419 2419 0 2419 100.00% 3:35 1d
72. gary2009 0 82 0 2411 92.91% 1:52 3795d
73. alien 121 124 0 2387 96.82% 3:34 10:10
74. bulldogtlc 0 53 0 2386 93.42% 3:29 86d
75. obwon 61 96 0 2327 97.03% 3:31 19d
76. RogerAnonymous 5 105 0 2317 96.07% 3:10 13d
77. GoodOlMike 0 67 0 2299 95.48% 3:10 3730d
78. RobertR 15 778 0 2296 99.65% 7:50 2250d
79. rickr 7 128 0 2227 95.82% 2:45 4d
80. marron 9 35 0 2222 86.68% 5:17 4836d
81. tiorapatea 13 280 0 2214 98.69% 4:44 5272d
82. LemairChannel 30 51 0 2192 92.11% 2:05 3701d
83. fnord 2041 2041 0 2168 99.95% 4:20 3442d
84. eensyweensyspider 2 129 0 2154 96.70% 3:20 59d
85. Bransfield 5 61 0 2073 93.05% 2:02 3700d
86. sticky 0 78 0 2037 94.60% 2:30 1212d
87. yovinnie 21 85 0 2034 95.97% 4:22 4603d
88. stretch12 0 57 0 2015 92.31% 1:58 4959d
89. TRYING 2 80 0 1996 94.59% 5:04 6454d
90. mickyiw 4 131 0 1981 97.22% 1:15 1285d
91. rws33315 49 135 0 1975 96.51% 2:37 5d
92. jgw 0 61 0 1954 93.40% 2:10
93. GlennT 22 117 0 1950 97.03% 4:05 4592d
94. mwo 0 153 0 1934 96.90% 3:33 13d
95. chsmn35 22 73 0 1923 91.78% 2:54 5432d
96. mob 0 158 0 1880 96.44% 3:35 2d
97. jengab 0 47 0 1870 91.76% 2:17 3169d
98. heathern 0 48 0 1865 93.40% 3:13 4970d
99. nootjes 3 79 0 1835 94.77% 2:15 5457d
100. BrownsRedSox 51 174 0 1830 98.03% 1:50 9:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin