.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. Geronimo 8 30 0 221 90.50% 2:19 1234d
302. Bookucar 7 362 0 1331 99.10% 7:25 2000d
303. gkeith 7 173 0 16774 96.73% 4:37 2506d
304. Rob1948 7 140 0 327 98.17% 3:11 1054d
305. SarahJane 7 86 0 428 95.56% 3:20 6051d
306. siddah 7 65 0 457 92.12% 2:48 6166d
307. Christine 7 49 0 91 97.80% 2:47
308. libranlady 7 46 0 492 91.67% 2:20 5985d
309. gorille 7 37 0 73 93.15% 5:38 5d
310. BrEyedBabe 7 28 0 386 89.64% 7:24 6100d
311. samson4 7 27 0 35 97.14% 1:47 6181d
312. rickr 6 128 0 2199 95.82% 2:45 20d
313. Dice 6 66 0 1061 94.44% 4:02 4992d
314. bluerose 6 57 0 5963 90.41% 2:13 19d
315. sept24 6 54 0 5449 89.54% 1:49 3274d
316. JanFlandres 6 53 0 69 97.10% 4:17
317. ingie 6 48 0 981 93.17% 3:59 2747d
318. Ferrell 6 48 0 121 95.04% 5:43 6370d
319. BackToWork 6 45 0 122 90.16% 1:32 2968d
320. europegirl 6 37 0 55 96.36% 4:07 5179d
321. bombshell 6 34 0 362 91.44% 1:37 6373d
322. machbannai! 6 30 0 103 94.17% 1:55 246d
323. Darby 6 29 0 36 97.22% 2:42 5004d
324. mickeyguy 6 27 0 157 85.99% 3:01 2027d
325. sdz1 5 367 0 471 99.58% 4:48 1072d
326. Rebecca1 5 180 0 255 98.82% 6:43 2448d
327. onegun 5 150 0 225 96.44% 3:31 3686d
328. tabman 5 135 0 11433 95.99% 3:03 2400d
329. Blackbear 5 84 0 2729 94.91% 4:42 5229d
330. takasi 5 62 0 68 98.53% 3:42 6493d
331. Bransfield 5 61 0 2073 93.05% 2:02 3669d
332. avisb 5 60 0 3117 91.69% 2:56 4448d
333. imcobeast 5 54 0 50932 89.47% 1:53 3646d
334. rams06 5 53 0 456 92.76% 1:34 4694d
335. lewlew 5 52 0 138 97.10% 3:46 1465d
336. MARINE 5 48 0 112 91.07% 3:44
337. JP1 5 43 0 105 96.19% 1:40
338. Joep 5 40 0 91 95.60% 3:54 177d
339. cardcat 5 35 0 62 90.32% 2:49 3499d
340. skibuddy 5 32 0 268 89.18% 6:00 5792d
341. sbackman 5 31 0 258 86.82% 5:40 5929d
342. lrgw 5 31 0 212 92.45% 2:00
343. wurschtl 5 29 0 3412 76.35% 2:09 4554d
344. ninat 5 26 0 142 90.14% 5:17 5067d
345. mickyiw 4 131 0 1981 97.22% 1:15 1254d
346. amonymous 4 130 0 1192 96.98% 3:33 16d
347. yoda 4 116 0 734 97.41% 2:58 435d
348. xena 4 93 0 1646 93.80% 4:59 3777d
349. Risingson 4 75 0 5136 94.31% 2:48 5856d
350. Surfsup 4 69 0 359 96.94% 2:32 1554d
351. ipkgg 4 66 0 336 94.64% 2:15
352. stoeltje 4 61 0 234 94.87% 4:07 5030d
353. trout3844 4 56 0 635 91.65% 5:06 5190d
354. yeyepauli 4 54 0 113 94.69% 3:04 6270d
355. FerretZone 4 52 0 62 96.77% 3:05 4181d
356. qltrnga 4 52 0 92 96.74% 3:51 6265d
357. MidnightMood 4 51 0 75 96.00% 2:30 6269d
358. jerryp 4 49 0 500 93.60% 2:48 4579d
359. jgary1 4 45 0 427 93.21% 2:38
360. BeanBag 4 42 0 428 95.09% 3:54
361. jgww 4 40 0 890 92.47% 2:15
362. tat89 4 39 0 181 95.03% 2:02
363. peva 4 32 0 1818 82.56% 2:10 5310d
364. johnr 4 27 0 53 90.57% 3:47 2077d
365. Sheran4oil 4 27 0 286 91.26% 3:53
366. sdz2 3 371 0 375 99.73% 4:40 785d
367. rexed 3 297 0 301 99.67% 3:12 2798d
368. Cavegirl 3 270 0 274 99.64% 3:30 5057d
369. mob 3 158 0 1841 96.47% 3:35 1d
370. butters 3 99 0 132 98.48% 2:38 20d
371. lousyatthis 3 87 0 174 97.13% 3:26 612d
372. nootjes 3 79 0 1835 94.77% 2:15 5426d
373. geoffvl 3 71 0 75 98.67% 2:14 247d
374. DrumKat 3 65 0 7287 90.24% 1:51 1799d
375. ffred 3 65 0 1440 94.24% 5:01 6423d
376. grayray 3 59 0 631 94.61% 4:04 4938d
377. snobunny 3 56 0 803 92.90% 4:21 5646d
378. 60gary 3 55 0 502 93.82% 1:51 6366d
379. pigg 3 54 0 304 93.42% 2:01
380. AFRAGA 3 53 0 1549 90.57% 2:20 5025d
381. netcellnut 3 53 0 211 96.21% 5:02
382. jgw2002 3 51 0 1244 91.64% 1:52 6432d
383. zemarques 3 49 0 157 91.72% 1:51 3754d
384. bex 3 49 0 252 93.25% 2:47
385. Aragone 3 44 0 414 92.51% 1:56 819d
386. algore 3 42 0 46 97.83% 3:47 6222d
387. casaalfi 3 39 0 62 96.77% 2:45 3935d
388. utvolfan1128 3 37 0 444 93.47% 3:08 4801d
389. Jene 3 37 0 91 91.21% 3:04 78d
390. Wfor2004 3 35 0 146 94.52% 2:02 5071d
391. goldiekoi 3 33 0 294 90.14% 2:34 2102d
392. mynamesmargaret 3 33 0 1629 85.39% 1:55 5266d
393. loskazanes 3 32 0 36 97.22% 2:28 5305d
394. bjnsf 3 28 0 32 96.88% 4:07 6633d
395. lizbet 3 26 0 101 89.11% 2:43 2076d
396. ronan 3 26 0 634 86.12% 2:31 5303d
397. EZ-Ed3-LAnseMI 2 635 0 1788 99.55% 4:24 1728d
398. flobbadob 2 520 0 646 99.69% 3:46 5091d
399. MonicaLewinsky 2 246 0 488 99.18% 5:15 3343d
400. Teng 2 214 0 217 99.54% 3:47 5835d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin