.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
701. Rascante 0 58 0 75 97.33% 10:31 3093d
702. summer71 0 57 0 130 96.15% 2:04 2708d
703. summer08 0 57 0 242 93.39% 1:56 3921d
704. MyNameIsNotJulieBrennan 0 57 0 58 98.28% 1:36 3992d
705. kweenbee 0 57 0 3484 91.16% 2:34 4236d
706. stretch12 0 57 0 2015 92.31% 1:58 4926d
707. baa 0 57 0 414 95.89% 6:55 5381d
708. KrazyInLove 0 56 0 62 95.16% 1:36 545d
709. hysterical 0 56 0 110 94.55% 2:41 4207d
710. jimmie 0 56 0 282 91.84% 2:32
711. Dipper 0 56 0 103 98.06% 2:01 427d
712. tk01 0 56 0 1095 93.42% 2:16 159d
713. franadana 0 55 0 524 94.66% 2:46 4130d
714. lop-eared-bunny 0 55 0 56 98.21% 2:24 5185d
715. am24-11 0 55 0 56 98.21% 2:47 5408d
716. littlemom 0 55 0 326 89.26% 1:58 5511d
717. huitx 0 55 0 238 94.12% 2:14 6372d
718. 99x33 0 55 0 551 92.38% 2:01 6629d
719. holdontight 0 55 0 56 98.21% 3:07 246d
720. papertiger 0 54 0 262 93.89% 2:54 2235d
721. sen 0 54 0 317 94.01% 3:18
722. Andre613 0 54 0 358 93.85% 1:50 186d
723. dirkie 0 53 0 434 93.32% 1:23 3670d
724. smithy 0 53 0 262 93.89% 5:07 4933d
725. gary2002 0 53 0 360 93.89% 1:56 6384d
726. tryingforthetop9x3 0 53 0 105 92.38% 2:37
727. bulldogtlc 0 53 0 2386 93.42% 3:29 53d
728. hummelgarde 0 52 0 118 93.22% 4:12 2777d
729. hny05 0 52 0 53 98.11% 1:51 5375d
730. paulasue 0 52 0 1681 86.85% 3:48 6289d
731. SlowMo 0 52 0 443 90.74% 3:41 6350d
732. ebagw 0 52 0 134 94.78% 1:49 6568d
733. Anon2000 0 52 0 90 96.67% 2:14
734. irenski 0 52 0 132 95.45% 2:43
735. POX 0 51 0 186 96.77% 2:28 1947d
736. 9x3-051912 0 51 0 53 96.23% 3:53 2674d
737. onilo 0 51 0 254 92.13% 4:38 2821d
738. imcoman 0 51 0 7858 89.86% 1:48 3354d
739. cabman1 0 51 0 185 96.76% 2:05 5589d
740. garyw3 0 51 0 890 93.71% 1:57 6336d
741. bjgesq 0 51 0 684 94.15% 3:34 1117d
742. zecara80 0 51 0 185 94.05% 2:22 760d
743. jomarau36 0 51 0 388 95.62% 2:29 737d
744. skred 0 51 0 154 97.40% 2:57 246d
745. Katya 0 51 0 218 92.20% 2:42 1d
746. jackresnick 0 51 0 64 84.38% 2:08 5d
747. onefinelady 0 50 0 84 95.24% 3:12 3261d
748. +-Sandy-+ 0 50 0 275 85.45% 3:04 4277d
749. uwt2004 0 50 0 51 98.04% 1:50 5463d
750. gormac 0 50 0 311 95.82% 4:11 5499d
751. MKMK 0 50 0 121 96.69% 2:15
752. jgwa 0 50 0 214 93.93% 2:41
753. zoee 0 50 0 201 95.02% 1:58
754. feb1 0 50 0 51 98.04% 9:08
755. winter13 0 49 0 63 96.83% 2:00 2026d
756. serious07 0 49 0 680 92.79% 1:32 4493d
757. WilmaB3 0 49 0 945 92.28% 6:02 4892d
758. whaaaaa 0 49 0 50 98.00% 3:59 5602d
759. StaBro 0 49 0 54 96.30% 5:08
760. gigp 0 49 0 572 93.01% 2:03
761. fc10x3 0 49 0 407 93.61% 2:20
762. Joychia 0 48 0 53 96.23% 3:29 2226d
763. heathern 0 48 0 1865 93.40% 3:13 4937d
764. addicted2it 0 48 0 126 96.83% 3:09 5018d
765. socrates 0 48 0 183 95.63% 2:16 5741d
766. scotlandthebrave 0 48 0 87 96.55% 2:58 5777d
767. goastros 0 48 0 196 93.88% 3:35
768. sdz4 0 48 0 129 97.67% 2:53 209d
769. EZ-Ed8-LAnseMI 0 47 0 48 97.92% 5:03 1786d
770. jengab 0 47 0 1870 91.76% 2:17 3136d
771. turkeyman 0 47 0 135 94.81% 1:54 4772d
772. 417sec8 0 47 0 179 96.65% 1:44 5129d
773. FATMAN 0 47 0 2549 90.55% 3:19 5198d
774. mentorp 0 47 0 110 94.55% 1:49 5717d
775. pgig 0 47 0 232 93.53% 1:54
776. lobeau 0 47 0 292 92.12% 2:46
777. Munroe! 0 47 0 48 97.92% 5:51 1303d
778. yummi 0 47 0 274 96.35% 1:02 2d
779. gw76 0 47 0 1178 91.00% 2:23 465d
780. jg77 0 47 0 48 97.92% 3:08 404d
781. Thornlea 0 47 0 312 90.71% 2:46 246d
782. AshburnAJ 0 47 0 90 96.67% 2:37 237d
783. parapraxis 0 46 0 948 89.35% 1:54 417d
784. Venom 0 46 0 47 97.87% 1:34 4585d
785. icjbo 0 46 0 365 92.88% 4:11 4968d
786. eeggs 0 46 0 347 93.08% 1:40 5270d
787. jgw61 0 46 0 97 95.88% 2:12 6306d
788. 00jg 0 46 0 242 94.21% 1:59
789. 9times2 0 46 0 578 92.91% 2:12
790. 9x33 0 46 0 255 94.51% 2:02
791. gw75 0 46 0 463 89.20% 2:04 903d
792. jss727 0 45 0 344 91.57% 2:22 3052d
793. porkchop 0 45 0 1284 91.82% 4:25 5186d
794. spakes 0 45 0 60 96.67% 4:50 6381d
795. macnewfie 0 45 0 46 97.83% 3:26 6504d
796. jbab 0 45 0 112 97.32% 3:02 6513d
797. gipkg 0 45 0 63 93.65% 2:22
798. ltip 0 45 0 84 95.24% 2:03
799. nanabell 0 45 0 85 95.29% 2:38
800. ninex3 0 45 0 460 92.61% 2:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin