.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 10x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. snowclone 0 376 0 550 99.09% 6:16 102d
2. buckleyschance 1 332 0 573 98.78% 7:12 1187d
3. wolper 0 266 0 473 98.52% 7:14 1761d
4. crepuscule 6 252 0 259 99.61% 9:16 1150d
5. ecksor 179 247 0 2569 97.82% 5:29 1162d
6. humadruzz 0 246 0 695 97.70% 7:14 1399d
7. tiorapatea 242 242 0 800 98.62% 14:30 2232d
8. wasjun 235 235 0 1060 98.58% 5:36 9d
9. Bozeman 0 222 0 3448 98.00% 6:34 1128d
10. Honest1 0 193 0 2399 95.33% 8:20 1605d
11. Klepp 0 171 0 1072 96.74% 7:58 166d
12. TitanicTony 34 156 0 1374 92.79% 4:19 1d
13. dcn21 12 143 0 11841 93.46% 4:02 279d
14. carlw 2 138 0 141 99.29% 8:24 672d
15. CubicSprock 0 130 0 328 94.82% 2:18 482d
16. Gulbis 0 99 0 119 98.32% 5:32 1518d
17. Punster 60 95 0 321 95.33% 3:03 151d
18. WRAC 1 90 0 1207 91.88% 2:35 449d
19. Billboy 45 85 0 21629 91.47% 3:51 11:31
20. Catailong2 0 84 0 139 98.56% 2:45 2288d
21. Goosey_Goosey_Gander 32 80 0 3471 92.57% 4:39 13d
22. GlynTheGin 1 75 0 15319 86.30% 2:45 1080d
23. Darkosi 10 72 0 2303 92.53% 2:18 38d
24. d164280a 12 68 0 443 93.91% 6:08 26d
25. ValpoJim 0 68 0 4774 90.57% 2:52 15d
26. d164280 6 64 0 712 95.08% 5:32 782d
27. theaddictformerlyknownasdcn 0 62 0 761 94.48% 4:26 2008d
28. Lawrence55Dee 0 62 0 698 95.85% 3:11 808d
29. sdz1 10 62 0 88 96.59% 7:06 508d
30. m1cha 0 61 0 66 95.45% 11:00 1664d
31. sdz3 2 58 0 98 97.96% 5:40 48d
32. sweety 2 56 0 229 89.96% 6:02 1022d
33. Uberman 2 56 0 183 96.72% 3:38 2297d
34. PhilN73 0 56 0 1478 90.53% 3:40 382d
35. Slug 55 55 0 56 100.00% 11:41 1510d
36. Runner 0 55 0 210 90.48% 4:04 116d
37. free@last 1 54 0 459 91.94% 3:52 10d
38. glynthegin 25 53 0 41681 86.66% 2:36 791d
39. ElTorp 0 53 0 58 96.55% 2:36 482d
40. JackK.2015 14 51 0 770 93.38% 3:52 756d
41. sdz2 2 49 0 110 94.55% 5:13 490d
42. WillemZwart 0 49 0 162 87.65% 2:57 191d
43. Piglet71 0 48 0 7462 78.72% 1:44 1057d
44. snickne 0 48 0 610 92.79% 4:31 2325d
45. sdz 0 48 0 270 91.85% 6:09 245d
46. Rob1948 0 47 0 363 89.53% 4:08 1143d
47. ix 0 46 0 423 91.73% 3:32 303d
48. Glynthegin 10 45 0 2180 87.57% 2:45 1223d
49. Pepsi_Max 1 45 0 237 91.56% 2:59 1548d
50. Gord 0 45 0 216 95.83% 3:56 54d
51. TNmountainmanMUDstains 0 44 0 1744 91.23% 3:41 348d
52. Mastermind 0 44 0 1510 88.81% 2:42 8d
53. wildcard 0 43 0 264 85.98% 7:32 993d
54. FairyGrandma 19 43 0 933 86.50% 4:21 330d
55. Rubsh 0 43 0 471 90.45% 4:01 86d
56. Focus1 0 42 0 185 88.65% 3:36 1110d
57. GLYNTHEGIN 15 42 0 2078 86.00% 2:44 1197d
58. Dokmokm 0 42 0 450 93.11% 9:33 79d
59. Turpin827 1 41 0 169 94.67% 5:27 1294d
60. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 41 0 906 86.09% 3:18 168d
61. Pepsi_one 2 40 0 217 89.86% 3:20 1726d
62. rws33315 3 39 0 4091 79.88% 2:55 482d
63. maven 15 39 0 1011 84.57% 2:47 412d
64. ElGuapo 30 39 0 3296 85.47% 2:00 10d
65. WillemZwart. 0 38 0 93 83.87% 3:09 2287d
66. TNmountainman 1 38 0 388 92.27% 3:57 575d
67. Soccerman55 1 38 0 12292 82.25% 3:09 99d
68. fercell 0 38 0 615 88.29% 3:16 86d
69. pretense 5 38 0 3900 82.95% 4:16 4:20
70. Saloth_Sar 0 37 0 117 92.31% 2:58 1588d
71. derrik1 1 37 0 31514 75.95% 2:29 7:33
72. slofstra 0 36 0 1387 87.53% 9:32 1409d
73. Tagkag 0 36 0 355 89.86% 3:28 776d
74. Gordie 36 36 0 117 93.16% 3:43 246d
75. MonicaLewinsky 0 35 0 58 94.83% 6:12 437d
76. 5737525 0 35 0 3229 79.65% 3:48 104d
77. Surfsup 0 34 0 431 88.86% 3:36 1323d
78. EuniceM 0 34 0 335 84.78% 2:48 2148d
79. erin_bev 0 34 0 35 97.14% 1:52 552d
80. MaggieJ 0 34 0 70 91.43% 2:03 482d
81. JackK2016 11 34 0 475 92.84% 3:39 388d
82. canman1944 0 34 0 429 86.71% 3:52 384d
83. mirzam 33 33 0 93 81.52% 3:12 285d
84. Sixpack 0 33 0 439 88.15% 3:50 11d
85. locacaliente 0 32 0 112 93.75% 4:50 1224d
86. Kaos 0 32 0 62 83.87% 2:51 1483d
87. winter12 0 32 0 558 79.21% 2:23 1789d
88. Arheus 0 32 0 245 92.65% 4:15 1802d
89. Runner1 0 32 0 300 90.67% 3:40 316d
90. DrJackK 10 32 0 162 92.59% 3:22 271d
91. vavava 0 32 0 2069 87.24% 2:56 10:02
92. Pepsi_Next 0 31 0 401 91.52% 2:46 844d
93. tempestaNera 10 31 0 53 94.34% 1:47 2199d
94. twinkel 7 31 0 255 78.82% 6:13 246d
95. hamtruck3 0 31 0 882 72.79% 4:26 146d
96. joychia 0 30 0 57 96.49% 3:53 744d
97. JC 2 30 0 2468 74.59% 1:06 443d
98. JackK2017 22 30 0 212 92.92% 3:40 23d
99. Rob1947 0 30 0 425 90.35% 4:06 5d
100. pseudonymous 3 29 0 191 84.82% 14:07 987d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin