.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 10x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. snowclone 340 340 0 513 99.22% 6:14 663d
2. buckleyschance 1 332 0 573 98.78% 7:12 849d
3. wolper 0 266 0 473 98.52% 7:14 1423d
4. crepuscule 6 252 0 259 99.61% 9:16 812d
5. ecksor 179 247 0 2569 97.82% 5:29 824d
6. humadruzz 0 246 0 695 97.70% 7:14 1061d
7. tiorapatea 242 242 0 800 98.62% 14:30 1894d
8. Bozeman 0 222 0 3448 98.00% 6:34 790d
9. Honest1 0 193 0 2399 95.33% 8:20 1266d
10. Klepp 0 171 0 853 96.37% 7:52 74d
11. dcn21 1 143 0 11812 93.46% 4:02 79d
12. carlw 2 138 0 141 99.29% 8:24 334d
13. CubicSprock 0 130 0 328 94.82% 2:18 144d
14. wasjun 125 125 1 950 98.42% 5:35 13:57
15. TitanicTony 123 123 0 1242 92.27% 4:21 4d
16. Gulbis 0 99 0 119 98.32% 5:32 1180d
17. Punster 57 95 0 318 95.28% 3:03 73d
18. WRAC 1 90 0 1207 91.88% 2:35 111d
19. Billboy 50 85 0 17742 91.45% 3:55 1d
20. Catailong2 0 84 0 139 98.56% 2:45 1949d
21. Goosey_Goosey_Gander 35 80 0 3238 92.65% 4:42 2d
22. GlynTheGin 1 75 0 15319 86.30% 2:45 742d
23. Darkosi 15 69 0 1066 93.34% 2:27 2d
24. d164280a 11 68 0 442 93.89% 6:07 370d
25. ValpoJim 0 68 0 4679 90.57% 2:52 7d
26. d164280 6 64 0 712 95.08% 5:32 444d
27. theaddictformerlyknownasdcn 0 62 0 761 94.48% 4:26 1670d
28. Lawrence55Dee 0 62 0 698 95.85% 3:11 470d
29. sdz1 10 62 0 88 96.59% 7:06 170d
30. m1cha 0 61 0 66 95.45% 11:00 1325d
31. sdz3 0 58 0 96 97.92% 5:43 242d
32. sweety 2 56 0 229 89.96% 6:02 684d
33. Uberman 2 56 0 183 96.72% 3:38 1959d
34. PhilN73 0 56 0 1478 90.53% 3:40 44d
35. Slug 55 55 0 56 100.00% 11:41 1172d
36. Runner 0 55 0 203 90.64% 4:05 1441d
37. free@last 0 54 0 458 91.92% 3:52 143d
38. glynthegin 25 53 0 41681 86.66% 2:36 453d
39. ElTorp 0 53 0 58 96.55% 2:36 144d
40. JackK.2015 14 51 0 770 93.38% 3:52 417d
41. WillemZwart 0 49 0 159 88.05% 2:57 736d
42. sdz2 2 49 0 110 94.55% 5:13 151d
43. Piglet71 0 48 0 7462 78.72% 1:44 719d
44. snickne 0 48 0 610 92.79% 4:31 1987d
45. sdz 0 48 0 248 91.53% 6:10 165d
46. Rob1948 0 47 0 363 89.53% 4:08 805d
47. ix 9 46 0 374 91.98% 3:28 10d
48. Glynthegin 10 45 0 2180 87.57% 2:45 885d
49. Gord 0 45 0 198 95.96% 3:55 1004d
50. Pepsi_Max 1 45 0 237 91.56% 2:59 1209d
51. Mastermind 0 44 0 1486 88.76% 2:41 34d
52. TNmountainmanMUDstains 0 44 0 1744 91.23% 3:41 10d
53. wildcard 0 43 0 264 85.98% 7:32 654d
54. Rubsh 0 43 0 462 90.48% 4:01 428d
55. FairyGrandma 3 43 0 903 86.16% 4:21 3d
56. Focus1 0 42 0 185 88.65% 3:36 771d
57. GLYNTHEGIN 15 42 0 2078 86.00% 2:44 859d
58. Turpin827 1 41 0 169 94.67% 5:27 956d
59. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 41 0 881 85.81% 3:19 964d
60. Dokmokm 24 41 0 292 92.47% 9:47 53d
61. Pepsi_one 2 40 0 217 89.86% 3:20 1388d
62. rws33315 3 39 0 4091 79.88% 2:55 143d
63. maven 15 39 0 1011 84.57% 2:47 74d
64. WillemZwart. 0 38 0 93 83.87% 3:09 1948d
65. TNmountainman 1 38 0 388 92.27% 3:57 237d
66. Saloth_Sar 0 37 0 117 92.31% 2:58 1250d
67. derrik1 0 37 0 25885 76.27% 2:32 83d
68. Soccerman55 1 37 0 10442 82.17% 3:08 6d
69. slofstra 0 36 0 1387 87.53% 9:32 1071d
70. Tagkag 0 36 0 355 89.86% 3:28 437d
71. MonicaLewinsky 0 35 0 58 94.83% 6:12 99d
72. Surfsup 0 34 0 431 88.86% 3:36 985d
73. EuniceM 0 34 0 335 84.78% 2:48 1809d
74. erin_bev 0 34 0 35 97.14% 1:52 213d
75. MaggieJ 0 34 0 70 91.43% 2:03 143d
76. JackK2016 11 34 0 475 92.84% 3:39 49d
77. canman1944 0 34 0 428 86.92% 3:50 46d
78. ElGuapo 24 34 0 1489 86.10% 2:04 7d
79. Sixpack 0 33 0 352 87.50% 3:59 1265d
80. locacaliente 0 32 0 112 93.75% 4:50 886d
81. Runner1 0 32 0 225 90.22% 3:50 1008d
82. Kaos 0 32 0 62 83.87% 2:51 1145d
83. winter12 0 32 0 558 79.21% 2:23 1451d
84. Arheus 0 32 0 245 92.65% 4:15 1464d
85. vavava 0 32 0 679 88.07% 3:02 300d
86. DrJackK 8 32 0 160 92.50% 3:22 26d
87. Pepsi_Next 0 31 0 401 91.52% 2:46 505d
88. tempestaNera 10 31 0 53 94.34% 1:47 1860d
89. twinkel 0 31 0 234 78.63% 6:05 337d
90. hamtruck3 0 31 0 839 72.71% 4:27 68d
91. joychia 0 30 0 57 96.49% 3:53 406d
92. Rob1947 0 30 0 382 90.58% 4:12 224d
93. JC 2 30 0 2468 74.59% 1:06 105d
94. pretense 10 30 0 3057 82.79% 4:14 2d
95. pseudonymous 3 29 0 191 84.82% 14:07 649d
96. frontier5 1 29 0 1006 83.90% 4:23 938d
97. Dr.X 0 29 0 139 91.37% 5:57 955d
98. GradStudent 1 29 0 208 70.19% 2:54 1697d
99. hotnurse 0 29 0 142 76.76% 2:24 144d
100. firenze 0 29 0 343 86.01% 3:41 74d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin