.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 10x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. snowclone 340 340 0 513 99.22% 6:14 787d
2. buckleyschance 1 332 0 573 98.78% 7:12 973d
3. wolper 0 266 0 473 98.52% 7:14 1547d
4. crepuscule 6 252 0 259 99.61% 9:16 936d
5. ecksor 179 247 0 2569 97.82% 5:29 948d
6. humadruzz 0 246 0 695 97.70% 7:14 1185d
7. tiorapatea 242 242 0 800 98.62% 14:30 2018d
8. Bozeman 0 222 0 3448 98.00% 6:34 914d
9. wasjun 214 214 2 1039 98.56% 5:35 0:02
10. Honest1 0 193 0 2399 95.33% 8:20 1391d
11. Klepp 0 171 0 853 96.37% 7:52 199d
12. dcn21 12 143 0 11841 93.46% 4:02 66d
13. carlw 2 138 0 141 99.29% 8:24 458d
14. TitanicTony 133 133 0 1252 92.33% 4:20 7d
15. CubicSprock 0 130 0 328 94.82% 2:18 268d
16. Gulbis 0 99 0 119 98.32% 5:32 1304d
17. Punster 58 95 0 319 95.30% 3:03 13d
18. WRAC 1 90 0 1207 91.88% 2:35 235d
19. Billboy 10 85 0 19880 91.42% 3:54 11d
20. Catailong2 0 84 0 139 98.56% 2:45 2074d
21. Goosey_Goosey_Gander 40 80 0 3314 92.70% 4:41 6d
22. GlynTheGin 1 75 0 15319 86.30% 2:45 866d
23. Darkosi 24 72 0 2255 92.42% 2:17 2d
24. d164280a 11 68 0 442 93.89% 6:07 494d
25. ValpoJim 0 68 0 4697 90.53% 2:52 75d
26. d164280 6 64 0 712 95.08% 5:32 568d
27. theaddictformerlyknownasdcn 0 62 0 761 94.48% 4:26 1794d
28. Lawrence55Dee 0 62 0 698 95.85% 3:11 594d
29. sdz1 10 62 0 88 96.59% 7:06 294d
30. m1cha 0 61 0 66 95.45% 11:00 1450d
31. sdz3 0 58 0 96 97.92% 5:43 366d
32. sweety 2 56 0 229 89.96% 6:02 808d
33. Uberman 2 56 0 183 96.72% 3:38 2083d
34. PhilN73 0 56 0 1478 90.53% 3:40 169d
35. Slug 55 55 0 56 100.00% 11:41 1296d
36. Runner 0 55 0 203 90.64% 4:05 1566d
37. free@last 0 54 0 458 91.92% 3:52 268d
38. glynthegin 25 53 0 41681 86.66% 2:36 577d
39. ElTorp 0 53 0 58 96.55% 2:36 268d
40. JackK.2015 14 51 0 770 93.38% 3:52 542d
41. WillemZwart 0 49 0 159 88.05% 2:57 861d
42. sdz2 2 49 0 110 94.55% 5:13 276d
43. Piglet71 0 48 0 7462 78.72% 1:44 843d
44. snickne 0 48 0 610 92.79% 4:31 2111d
45. sdz 0 48 0 270 91.85% 6:09 31d
46. Rob1948 0 47 0 363 89.53% 4:08 929d
47. ix 0 46 0 423 91.73% 3:32 89d
48. Glynthegin 10 45 0 2180 87.57% 2:45 1009d
49. Gord 0 45 0 198 95.96% 3:55 1128d
50. Pepsi_Max 1 45 0 237 91.56% 2:59 1334d
51. Mastermind 0 44 0 1486 88.76% 2:41 158d
52. TNmountainmanMUDstains 0 44 0 1744 91.23% 3:41 135d
53. wildcard 0 43 0 264 85.98% 7:32 779d
54. Rubsh 0 43 0 462 90.48% 4:01 552d
55. FairyGrandma 19 43 0 933 86.50% 4:21 116d
56. Focus1 0 42 0 185 88.65% 3:36 896d
57. GLYNTHEGIN 15 42 0 2078 86.00% 2:44 983d
58. Turpin827 1 41 0 169 94.67% 5:27 1081d
59. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 41 0 881 85.81% 3:19 1089d
60. Dokmokm 14 41 0 318 92.77% 9:46 1d
61. Pepsi_one 2 40 0 217 89.86% 3:20 1512d
62. rws33315 3 39 0 4091 79.88% 2:55 268d
63. maven 15 39 0 1011 84.57% 2:47 199d
64. WillemZwart. 0 38 0 93 83.87% 3:09 2073d
65. TNmountainman 1 38 0 388 92.27% 3:57 362d
66. Soccerman55 6 38 0 11455 82.16% 3:09 1d
67. pretense 5 38 0 3240 82.90% 4:16 11:16
68. Saloth_Sar 0 37 0 117 92.31% 2:58 1374d
69. derrik1 0 37 0 26683 76.29% 2:32 33d
70. slofstra 0 36 0 1387 87.53% 9:32 1195d
71. Tagkag 0 36 0 355 89.86% 3:28 562d
72. Gordie 36 36 0 117 93.16% 3:43 32d
73. MonicaLewinsky 0 35 0 58 94.83% 6:12 223d
74. ElGuapo 35 35 0 1944 85.19% 2:05 11d
75. Surfsup 0 34 0 431 88.86% 3:36 1109d
76. EuniceM 0 34 0 335 84.78% 2:48 1934d
77. erin_bev 0 34 0 35 97.14% 1:52 338d
78. MaggieJ 0 34 0 70 91.43% 2:03 268d
79. JackK2016 11 34 0 475 92.84% 3:39 174d
80. canman1944 0 34 0 428 86.92% 3:50 170d
81. Sixpack 0 33 0 352 87.50% 3:59 1390d
82. mirzam 33 33 0 93 81.52% 3:12 71d
83. locacaliente 0 32 0 112 93.75% 4:50 1010d
84. Kaos 0 32 0 62 83.87% 2:51 1269d
85. winter12 0 32 0 558 79.21% 2:23 1575d
86. Arheus 0 32 0 245 92.65% 4:15 1589d
87. Runner1 0 32 0 300 90.67% 3:40 102d
88. DrJackK 10 32 0 162 92.59% 3:22 57d
89. vavava 0 32 0 820 88.05% 3:00 16:00
90. Pepsi_Next 0 31 0 401 91.52% 2:46 630d
91. tempestaNera 10 31 0 53 94.34% 1:47 1985d
92. hamtruck3 0 31 0 839 72.71% 4:27 192d
93. twinkel 7 31 0 255 78.82% 6:13 32d
94. joychia 0 30 0 57 96.49% 3:53 530d
95. Rob1947 0 30 0 382 90.58% 4:12 348d
96. JC 2 30 0 2468 74.59% 1:06 229d
97. JackK2017 12 30 0 138 93.48% 3:32 7d
98. pseudonymous 3 29 0 191 84.82% 14:07 773d
99. frontier5 1 29 0 1006 83.90% 4:23 1062d
100. Dr.X 0 29 0 139 91.37% 5:57 1080d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin