.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 10x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. snowclone 340 340 0 513 99.22% 6:14 695d
2. buckleyschance 1 332 0 573 98.78% 7:12 881d
3. wolper 0 266 0 473 98.52% 7:14 1455d
4. crepuscule 6 252 0 259 99.61% 9:16 844d
5. ecksor 179 247 0 2569 97.82% 5:29 856d
6. humadruzz 0 246 0 695 97.70% 7:14 1093d
7. tiorapatea 242 242 0 800 98.62% 14:30 1926d
8. Bozeman 0 222 0 3448 98.00% 6:34 822d
9. Honest1 0 193 0 2399 95.33% 8:20 1299d
10. Klepp 0 171 0 853 96.37% 7:52 107d
11. wasjun 156 156 1 981 98.47% 5:34 4:09
12. dcn21 1 143 0 11812 93.46% 4:02 112d
13. carlw 2 138 0 141 99.29% 8:24 366d
14. CubicSprock 0 130 0 328 94.82% 2:18 176d
15. TitanicTony 125 125 0 1244 92.28% 4:21 6d
16. Gulbis 0 99 0 119 98.32% 5:32 1212d
17. Punster 57 95 0 318 95.28% 3:03 106d
18. WRAC 1 90 0 1207 91.88% 2:35 143d
19. Billboy 37 85 0 17834 91.47% 3:55 22:29
20. Catailong2 0 84 0 139 98.56% 2:45 1982d
21. Goosey_Goosey_Gander 17 80 0 3291 92.65% 4:41 8d
22. GlynTheGin 1 75 0 15319 86.30% 2:45 774d
23. Darkosi 38 69 0 1237 93.45% 2:26 9d
24. d164280a 11 68 0 442 93.89% 6:07 402d
25. ValpoJim 0 68 0 4679 90.57% 2:52 40d
26. d164280 6 64 0 712 95.08% 5:32 476d
27. theaddictformerlyknownasdcn 0 62 0 761 94.48% 4:26 1702d
28. Lawrence55Dee 0 62 0 698 95.85% 3:11 502d
29. sdz1 10 62 0 88 96.59% 7:06 202d
30. m1cha 0 61 0 66 95.45% 11:00 1358d
31. sdz3 0 58 0 96 97.92% 5:43 274d
32. sweety 2 56 0 229 89.96% 6:02 716d
33. Uberman 2 56 0 183 96.72% 3:38 1991d
34. PhilN73 0 56 0 1478 90.53% 3:40 77d
35. Slug 55 55 0 56 100.00% 11:41 1204d
36. Runner 0 55 0 203 90.64% 4:05 1474d
37. free@last 0 54 0 458 91.92% 3:52 176d
38. glynthegin 25 53 0 41681 86.66% 2:36 485d
39. ElTorp 0 53 0 58 96.55% 2:36 176d
40. JackK.2015 14 51 0 770 93.38% 3:52 450d
41. WillemZwart 0 49 0 159 88.05% 2:57 769d
42. sdz2 2 49 0 110 94.55% 5:13 184d
43. Piglet71 0 48 0 7462 78.72% 1:44 751d
44. snickne 0 48 0 610 92.79% 4:31 2019d
45. sdz 0 48 0 248 91.53% 6:10 198d
46. Rob1948 0 47 0 363 89.53% 4:08 837d
47. ix 0 46 0 407 91.65% 3:35 1d
48. Glynthegin 10 45 0 2180 87.57% 2:45 917d
49. Gord 0 45 0 198 95.96% 3:55 1036d
50. Pepsi_Max 1 45 0 237 91.56% 2:59 1242d
51. Mastermind 0 44 0 1486 88.76% 2:41 66d
52. TNmountainmanMUDstains 0 44 0 1744 91.23% 3:41 43d
53. wildcard 0 43 0 264 85.98% 7:32 687d
54. Rubsh 0 43 0 462 90.48% 4:01 460d
55. FairyGrandma 19 43 0 933 86.50% 4:21 24d
56. Focus1 0 42 0 185 88.65% 3:36 804d
57. GLYNTHEGIN 15 42 0 2078 86.00% 2:44 891d
58. Turpin827 1 41 0 169 94.67% 5:27 989d
59. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 41 0 881 85.81% 3:19 997d
60. Dokmokm 25 41 0 293 92.49% 9:46 7d
61. Pepsi_one 2 40 0 217 89.86% 3:20 1420d
62. rws33315 3 39 0 4091 79.88% 2:55 176d
63. maven 15 39 0 1011 84.57% 2:47 107d
64. WillemZwart. 0 38 0 93 83.87% 3:09 1981d
65. TNmountainman 1 38 0 388 92.27% 3:57 270d
66. Saloth_Sar 0 37 0 117 92.31% 2:58 1282d
67. derrik1 1 37 0 25892 76.27% 2:32 19d
68. Soccerman55 0 37 0 10570 82.15% 3:08 10:11
69. slofstra 0 36 0 1387 87.53% 9:32 1103d
70. Tagkag 0 36 0 355 89.86% 3:28 470d
71. MonicaLewinsky 0 35 0 58 94.83% 6:12 131d
72. Surfsup 0 34 0 431 88.86% 3:36 1017d
73. EuniceM 0 34 0 335 84.78% 2:48 1842d
74. erin_bev 0 34 0 35 97.14% 1:52 246d
75. MaggieJ 0 34 0 70 91.43% 2:03 176d
76. JackK2016 11 34 0 475 92.84% 3:39 82d
77. canman1944 0 34 0 428 86.92% 3:50 78d
78. ElGuapo 23 34 0 1932 85.09% 2:04 2d
79. Sixpack 0 33 0 352 87.50% 3:59 1298d
80. locacaliente 0 32 0 112 93.75% 4:50 918d
81. Kaos 0 32 0 62 83.87% 2:51 1177d
82. winter12 0 32 0 558 79.21% 2:23 1483d
83. Arheus 0 32 0 245 92.65% 4:15 1497d
84. DrJackK 8 32 0 160 92.50% 3:22 58d
85. vavava 2 32 0 704 88.07% 3:01 30d
86. Runner1 0 32 0 300 90.67% 3:40 10d
87. Pepsi_Next 0 31 0 401 91.52% 2:46 538d
88. tempestaNera 10 31 0 53 94.34% 1:47 1893d
89. twinkel 0 31 0 234 78.63% 6:05 370d
90. hamtruck3 0 31 0 839 72.71% 4:27 100d
91. joychia 0 30 0 57 96.49% 3:53 438d
92. Rob1947 0 30 0 382 90.58% 4:12 256d
93. JC 2 30 0 2468 74.59% 1:06 137d
94. pretense 10 30 0 3116 82.70% 4:16 14d
95. pseudonymous 3 29 0 191 84.82% 14:07 681d
96. frontier5 1 29 0 1006 83.90% 4:23 970d
97. Dr.X 0 29 0 139 91.37% 5:57 988d
98. GradStudent 1 29 0 208 70.19% 2:54 1730d
99. hotnurse 0 29 0 142 76.76% 2:24 176d
100. firenze 0 29 0 343 86.01% 3:41 106d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin