.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 10x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. snowclone 0 376 0 550 99.09% 6:16 9d
2. buckleyschance 1 332 0 573 98.78% 7:12 1094d
3. wolper 0 266 0 473 98.52% 7:14 1668d
4. crepuscule 6 252 0 259 99.61% 9:16 1057d
5. ecksor 179 247 0 2569 97.82% 5:29 1069d
6. humadruzz 0 246 0 695 97.70% 7:14 1306d
7. tiorapatea 242 242 0 800 98.62% 14:30 2139d
8. wasjun 226 226 0 1051 98.57% 5:36 6d
9. Bozeman 0 222 0 3448 98.00% 6:34 1035d
10. Honest1 0 193 0 2399 95.33% 8:20 1511d
11. Klepp 0 171 0 1072 96.74% 7:58 73d
12. TitanicTony 146 146 0 1265 92.41% 4:20 4d
13. dcn21 12 143 0 11841 93.46% 4:02 186d
14. carlw 2 138 0 141 99.29% 8:24 579d
15. CubicSprock 0 130 0 328 94.82% 2:18 389d
16. Gulbis 0 99 0 119 98.32% 5:32 1425d
17. Punster 60 95 0 321 95.33% 3:03 58d
18. WRAC 1 90 0 1207 91.88% 2:35 356d
19. Billboy 10 85 10 21114 91.45% 3:52 1:32
20. Catailong2 0 84 0 139 98.56% 2:45 2194d
21. Goosey_Goosey_Gander 25 80 0 3464 92.55% 4:39 6d
22. GlynTheGin 1 75 0 15319 86.30% 2:45 987d
23. Darkosi 56 72 0 2287 92.52% 2:18 17d
24. d164280a 11 68 0 442 93.89% 6:07 615d
25. ValpoJim 10 68 0 4707 90.55% 2:52 100d
26. d164280 6 64 0 712 95.08% 5:32 689d
27. theaddictformerlyknownasdcn 0 62 0 761 94.48% 4:26 1915d
28. Lawrence55Dee 0 62 0 698 95.85% 3:11 715d
29. sdz1 10 62 0 88 96.59% 7:06 415d
30. m1cha 0 61 0 66 95.45% 11:00 1571d
31. sdz3 0 58 0 96 97.92% 5:43 487d
32. sweety 2 56 0 229 89.96% 6:02 929d
33. Uberman 2 56 0 183 96.72% 3:38 2204d
34. PhilN73 0 56 0 1478 90.53% 3:40 289d
35. Slug 55 55 0 56 100.00% 11:41 1417d
36. Runner 0 55 0 210 90.48% 4:04 23d
37. free@last 0 54 0 458 91.92% 3:52 389d
38. glynthegin 25 53 0 41681 86.66% 2:36 698d
39. ElTorp 0 53 0 58 96.55% 2:36 389d
40. JackK.2015 14 51 0 770 93.38% 3:52 662d
41. sdz2 2 49 0 110 94.55% 5:13 396d
42. WillemZwart 0 49 0 162 87.65% 2:57 97d
43. Piglet71 0 48 0 7462 78.72% 1:44 964d
44. snickne 0 48 0 610 92.79% 4:31 2232d
45. sdz 0 48 0 270 91.85% 6:09 152d
46. Rob1948 0 47 0 363 89.53% 4:08 1050d
47. ix 0 46 0 423 91.73% 3:32 210d
48. Glynthegin 10 45 0 2180 87.57% 2:45 1130d
49. Gord 0 45 0 198 95.96% 3:55 1249d
50. Pepsi_Max 1 45 0 237 91.56% 2:59 1455d
51. Mastermind 0 44 0 1486 88.76% 2:41 279d
52. TNmountainmanMUDstains 0 44 0 1744 91.23% 3:41 255d
53. wildcard 0 43 0 264 85.98% 7:32 899d
54. Rubsh 0 43 0 462 90.48% 4:01 673d
55. FairyGrandma 19 43 0 933 86.50% 4:21 237d
56. Focus1 0 42 0 185 88.65% 3:36 1016d
57. GLYNTHEGIN 15 42 0 2078 86.00% 2:44 1104d
58. Dokmokm 0 42 1 433 93.30% 9:36 6:51
59. Turpin827 1 41 0 169 94.67% 5:27 1201d
60. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 41 0 906 86.09% 3:18 74d
61. Pepsi_one 2 40 0 217 89.86% 3:20 1633d
62. rws33315 3 39 0 4091 79.88% 2:55 388d
63. maven 15 39 0 1011 84.57% 2:47 319d
64. ElGuapo 24 39 0 3290 85.44% 2:00 7d
65. WillemZwart. 0 38 0 93 83.87% 3:09 2194d
66. TNmountainman 1 38 0 388 92.27% 3:57 482d
67. pretense 5 38 0 3648 83.22% 4:20 8d
68. Soccerman55 1 38 0 12292 82.25% 3:09 6d
69. Saloth_Sar 0 37 0 117 92.31% 2:58 1495d
70. derrik1 4 37 9 28516 76.22% 2:31 12:31
71. slofstra 0 36 0 1387 87.53% 9:32 1316d
72. Tagkag 0 36 0 355 89.86% 3:28 682d
73. Gordie 36 36 0 117 93.16% 3:43 153d
74. MonicaLewinsky 0 35 0 58 94.83% 6:12 344d
75. 5737525 0 35 0 3229 79.65% 3:48 11d
76. Surfsup 0 34 0 431 88.86% 3:36 1230d
77. EuniceM 0 34 0 335 84.78% 2:48 2054d
78. erin_bev 0 34 0 35 97.14% 1:52 458d
79. MaggieJ 0 34 0 70 91.43% 2:03 389d
80. JackK2016 11 34 0 475 92.84% 3:39 294d
81. canman1944 0 34 0 428 86.92% 3:50 291d
82. Sixpack 0 33 0 352 87.50% 3:59 1510d
83. mirzam 33 33 0 93 81.52% 3:12 191d
84. locacaliente 0 32 0 112 93.75% 4:50 1131d
85. Kaos 0 32 0 62 83.87% 2:51 1390d
86. winter12 0 32 0 558 79.21% 2:23 1696d
87. Arheus 0 32 0 245 92.65% 4:15 1709d
88. Runner1 0 32 0 300 90.67% 3:40 223d
89. DrJackK 10 32 0 162 92.59% 3:22 178d
90. vavava 0 32 0 876 86.99% 2:59 63d
91. Pepsi_Next 0 31 0 401 91.52% 2:46 750d
92. tempestaNera 10 31 0 53 94.34% 1:47 2105d
93. twinkel 7 31 0 255 78.82% 6:13 153d
94. hamtruck3 0 31 0 882 72.79% 4:26 53d
95. joychia 0 30 0 57 96.49% 3:53 651d
96. Rob1947 0 30 0 382 90.58% 4:12 469d
97. JC 2 30 0 2468 74.59% 1:06 350d
98. JackK2017 23 30 0 186 92.47% 3:45 8d
99. pseudonymous 3 29 0 191 84.82% 14:07 894d
100. frontier5 1 29 0 1006 83.90% 4:23 1183d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin