.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 10x1


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. snowclone 340 340 0 513 99.22% 6:14 731d
2. buckleyschance 1 332 0 573 98.78% 7:12 917d
3. wolper 0 266 0 473 98.52% 7:14 1491d
4. crepuscule 6 252 0 259 99.61% 9:16 880d
5. ecksor 179 247 0 2569 97.82% 5:29 892d
6. humadruzz 0 246 0 695 97.70% 7:14 1129d
7. tiorapatea 242 242 0 800 98.62% 14:30 1962d
8. Bozeman 0 222 0 3448 98.00% 6:34 858d
9. Honest1 0 193 0 2399 95.33% 8:20 1335d
10. wasjun 191 191 0 1016 98.52% 5:35 1d
11. Klepp 0 171 0 853 96.37% 7:52 143d
12. dcn21 12 143 0 11841 93.46% 4:02 10d
13. carlw 2 138 0 141 99.29% 8:24 402d
14. CubicSprock 0 130 0 328 94.82% 2:18 212d
15. TitanicTony 128 128 0 1247 92.30% 4:20 11d
16. Gulbis 0 99 0 119 98.32% 5:32 1248d
17. Punster 57 95 0 318 95.28% 3:03 142d
18. WRAC 1 90 0 1207 91.88% 2:35 179d
19. Billboy 12 85 0 18599 91.44% 3:55 22:14
20. Catailong2 0 84 0 139 98.56% 2:45 2018d
21. Goosey_Goosey_Gander 29 80 0 3303 92.67% 4:41 8d
22. GlynTheGin 1 75 0 15319 86.30% 2:45 810d
23. Darkosi 30 72 4 1885 92.63% 2:21 2:34
24. d164280a 11 68 0 442 93.89% 6:07 438d
25. ValpoJim 0 68 0 4697 90.53% 2:52 19d
26. d164280 6 64 0 712 95.08% 5:32 512d
27. theaddictformerlyknownasdcn 0 62 0 761 94.48% 4:26 1738d
28. Lawrence55Dee 0 62 0 698 95.85% 3:11 538d
29. sdz1 10 62 0 88 96.59% 7:06 238d
30. m1cha 0 61 0 66 95.45% 11:00 1394d
31. sdz3 0 58 0 96 97.92% 5:43 310d
32. sweety 2 56 0 229 89.96% 6:02 752d
33. Uberman 2 56 0 183 96.72% 3:38 2027d
34. PhilN73 0 56 0 1478 90.53% 3:40 113d
35. Slug 55 55 0 56 100.00% 11:41 1240d
36. Runner 0 55 0 203 90.64% 4:05 1510d
37. free@last 0 54 0 458 91.92% 3:52 212d
38. glynthegin 25 53 0 41681 86.66% 2:36 521d
39. ElTorp 0 53 0 58 96.55% 2:36 212d
40. JackK.2015 14 51 0 770 93.38% 3:52 486d
41. WillemZwart 0 49 0 159 88.05% 2:57 805d
42. sdz2 2 49 0 110 94.55% 5:13 220d
43. Piglet71 0 48 0 7462 78.72% 1:44 787d
44. snickne 0 48 0 610 92.79% 4:31 2055d
45. sdz 0 48 0 248 91.53% 6:10 234d
46. Rob1948 0 47 0 363 89.53% 4:08 873d
47. ix 0 46 0 423 91.73% 3:32 33d
48. Glynthegin 10 45 0 2180 87.57% 2:45 953d
49. Gord 0 45 0 198 95.96% 3:55 1072d
50. Pepsi_Max 1 45 0 237 91.56% 2:59 1278d
51. Mastermind 0 44 0 1486 88.76% 2:41 102d
52. TNmountainmanMUDstains 0 44 0 1744 91.23% 3:41 79d
53. wildcard 0 43 0 264 85.98% 7:32 723d
54. Rubsh 0 43 0 462 90.48% 4:01 496d
55. FairyGrandma 19 43 0 933 86.50% 4:21 60d
56. Focus1 0 42 0 185 88.65% 3:36 840d
57. GLYNTHEGIN 15 42 0 2078 86.00% 2:44 927d
58. Turpin827 1 41 0 169 94.67% 5:27 1024d
59. The-Bible-is-the-Word-of-God 0 41 0 881 85.81% 3:19 1033d
60. Dokmokm 25 41 0 293 92.49% 9:46 43d
61. Pepsi_one 2 40 0 217 89.86% 3:20 1456d
62. rws33315 3 39 0 4091 79.88% 2:55 212d
63. maven 15 39 0 1011 84.57% 2:47 143d
64. WillemZwart. 0 38 0 93 83.87% 3:09 2017d
65. TNmountainman 1 38 0 388 92.27% 3:57 306d
66. Saloth_Sar 0 37 0 117 92.31% 2:58 1318d
67. Soccerman55 1 37 0 11118 82.08% 3:09 18d
68. derrik1 4 37 5 26191 76.26% 2:32 0:37
69. slofstra 0 36 0 1387 87.53% 9:32 1139d
70. Tagkag 0 36 0 355 89.86% 3:28 506d
71. MonicaLewinsky 0 35 0 58 94.83% 6:12 167d
72. Surfsup 0 34 0 431 88.86% 3:36 1053d
73. EuniceM 0 34 0 335 84.78% 2:48 1878d
74. erin_bev 0 34 0 35 97.14% 1:52 282d
75. MaggieJ 0 34 0 70 91.43% 2:03 212d
76. JackK2016 11 34 0 475 92.84% 3:39 118d
77. canman1944 0 34 0 428 86.92% 3:50 114d
78. ElGuapo 29 34 0 1938 85.14% 2:04 3d
79. Sixpack 0 33 0 352 87.50% 3:59 1334d
80. mirzam 33 33 0 93 81.52% 3:12 15d
81. locacaliente 0 32 0 112 93.75% 4:50 954d
82. Kaos 0 32 0 62 83.87% 2:51 1213d
83. winter12 0 32 0 558 79.21% 2:23 1519d
84. Arheus 0 32 0 245 92.65% 4:15 1533d
85. vavava 2 32 0 704 88.07% 3:01 66d
86. Runner1 0 32 0 300 90.67% 3:40 46d
87. DrJackK 10 32 0 162 92.59% 3:22 1d
88. Pepsi_Next 0 31 0 401 91.52% 2:46 574d
89. tempestaNera 10 31 0 53 94.34% 1:47 1929d
90. twinkel 0 31 0 234 78.63% 6:05 406d
91. hamtruck3 0 31 0 839 72.71% 4:27 136d
92. joychia 0 30 0 57 96.49% 3:53 474d
93. Rob1947 0 30 0 382 90.58% 4:12 292d
94. JC 2 30 0 2468 74.59% 1:06 173d
95. JackK2017 5 30 0 94 94.68% 3:33 6d
96. pretense 30 30 0 3136 82.81% 4:17 1d
97. pseudonymous 3 29 0 191 84.82% 14:07 717d
98. frontier5 1 29 0 1006 83.90% 4:23 1006d
99. Dr.X 0 29 0 139 91.37% 5:57 1024d
100. GradStudent 1 29 0 208 70.19% 2:54 1766d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin