.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. Muellerism=Stalinism 5 14 5 138 79.71% 5:20 0:35
2. j-ann 5 31 20 7823 74.13% 2:25 0:54
3. Townie 0 23 0 2011 70.01% 3:27 5:19
4. dancks 2 11 0 119 66.39% 17:29 5:37
5. LizPatton 1 42 0 91390 76.00% 3:25 6:18
6. Skeezicks 3 33 0 16747 76.82% 5:05 8:14
7. emmacat 1 17 0 60223 61.04% 2:07 8:45
8. kipf 0 34 0 35096 76.04% 1:32 11:16
9. hotturkey 12 47 0 22229 81.67% 2:49 12:53
10. sdz5 2 10 0 42 88.10% 4:57 15:12
11. germ 0 32 0 15570 76.74% 5:15 16:05
12. lcclick 0 28 0 450 86.22% 17:21 1d
13. RaymondC 1 24 0 3101 83.62% 6:16 1d
14. wasjun 28 80 0 276 98.55% 7:18 1d
15. Leebonz57 0 7 0 73 67.12% 2:53 2d
16. Focus1 0 7 0 8 87.50% 3:20 2d
17. TitanicTony 179 179 0 985 92.49% 4:36 3d
18. chickaboom 4 30 0 59823 59.13% 3:28 4d
19. ShysterSchumer 0 7 0 27 69.23% 4:11 4d
20. dazx 3 3 0 9 55.56% 2:00 5d
21. shortfatsally 0 9 0 1690 47.93% 2:25 5d
22. FreeMyCells 0 4 0 5 80.00% 6:04 5d
23. DumpChuck 4 12 0 52 80.39% 4:31 6d
24. Belle 18 40 0 2464 82.67% 7:36 6d
25. ElGuapo 30 54 0 2870 85.99% 2:06 6d
26. miserism 0 12 0 144 56.25% 4:40 6d
27. Honoria 0 23 0 841 84.54% 6:51 6d
28. Brienne 15 24 0 389 85.86% 6:27 7d
29. Ellie2 19 28 0 48 97.92% 4:38 7d
30. DC_DumbChuck 6 6 0 17 87.50% 3:14 7d
31. Dokmokm 9 25 0 448 87.50% 8:51 7d
32. Goosey_Goosey_Gander 31 98 0 1843 91.16% 5:36 7d
33. KreepyKamala 4 27 0 254 77.95% 4:57 8d
34. pinenut 0 1 0 3 33.33% 6:49 9d
35. act 195 260 0 2664 95.80% 5:19 9d
36. clb 1 3 0 8 62.50% 12:01 9d
37. ComeyCalumny 4 4 0 15 78.57% 3:37 9d
38. skipperocky 1 10 0 1148 54.97% 1:38 10d
39. evilgal 0 2 0 6 50.00% 4:32 10d
40. cphsig01 0 9 0 29 72.41% 2:39 10d
41. Serphina 17 31 0 1014 81.26% 6:54 10d
42. treccosr 0 2 0 9 55.56% 6:40 10d
43. Isabella 21 48 0 1343 85.26% 6:58 11d
44. A-none-mouse 0 23 0 230 69.13% 2:51 11d
45. AmericanBashingCreeps 8 20 0 105 76.92% 3:47 11d
46. Bodhi 19 19 0 109 71.30% 4:12 12d
47. c3695 0 2 0 3 66.67% 5:45 13d
48. Lpartrid1 3 6 0 55 54.55% 3:21 13d
49. WRAC 0 49 0 1503 88.82% 2:07 13d
50. MuellerMuckUp 11 11 0 12 100.00% 3:20 14d
51. AdamSchitt 11 11 0 80 77.22% 4:06 14d
52. gocargo 0 2 0 4 50.00% 4:54 14d
53. fredthedog1 0 19 0 96 78.12% 2:48 14d
54. nosEMArie 0 7 0 35 74.29% 2:11 17d
55. nosEMAriE 0 12 0 21 71.43% 2:21 18d
56. Alina 0 2 0 400 6.25% 1:44 18d
57. gw76 0 6 0 44 52.27% 4:08 20d
58. boyjohn 14 14 0 679 63.03% 3:05 20d
59. DemCheaters 16 16 0 81 81.25% 5:07 20d
60. Darkosi 6 52 0 2927 90.84% 2:25 20d
61. dcn21 0 63 0 5309 91.99% 4:35 21d
62. sdz 0 15 0 107 82.24% 5:35 21d
63. ut2 4 12 0 207 65.05% 4:31 23d
64. Halcyon 0 24 0 523 87.57% 4:58 25d
65. vavava 0 30 0 1035 82.13% 3:03 27d
66. DemDopes 0 27 0 1569 78.83% 4:27 28d
67. lauradoom 0 1 0 2 50.00% 4:27 31d
68. DemsCheataLot 8 13 0 53 88.68% 4:27 32d
69. rws33315 2 28 0 1554 68.47% 2:42 33d
70. sweetleaf 0 19 0 281 80.43% 2:55 34d
71. caper96 3 22 0 20587 66.43% 2:49 34d
72. Graveyard 0 12 0 28 82.14% 4:20 34d
73. DemsCheat 4 10 0 103 75.73% 5:03 35d
74. Thornlea 0 4 0 21 66.67% 3:42 35d
75. Raymone-of-Bayonne 1 15 0 151 64.90% 2:49 35d
76. sdz4 3 3 0 6 83.33% 5:12 36d
77. DemCreeps 12 19 0 199 77.78% 4:46 38d
78. snoverdavid 10 23 0 974 83.88% 2:04 49d
79. hamtruck3 0 18 0 4572 62.45% 4:00 50d
80. free@last 9 44 0 788 90.36% 4:57 53d
81. hamtruck1 10 16 0 1386 63.85% 3:34 54d
82. sdz2 0 10 0 11 90.91% 5:29 54d
83. rimfire22 3 3 0 6 83.33% 4:27 56d
84. tileguy 0 18 0 726 75.07% 3:48 57d
85. thebear 0 23 0 332 77.41% 3:02 59d
86. Lisabeth 0 25 0 619 82.88% 7:25 66d
87. jehamre 0 25 0 604 81.29% 4:01 68d
88. Augie80 0 12 0 105 72.38% 7:22 69d
89. pretense 10 28 0 3901 78.72% 3:57 74d
90. socmed 1 7 0 28 71.43% 2:58 76d
91. Jene 3 3 0 59 44.07% 3:23 80d
92. rico1950 1 9 0 91 73.63% 5:37 81d
93. 2323james 2 16 0 871 59.13% 5:17 84d
94. noSEmARie 0 4 0 35 65.71% 2:28 113d
95. joqu 6 6 0 31 77.42% 2:31 115d
96. Turpin827 7 33 0 116 93.10% 7:39 116d
97. seaside 1 5 0 14 64.29% 2:16 117d
98. BozoBrennan 1 11 0 199 78.28% 5:06 120d
99. StormyDaniels 0 28 0 304 87.17% 4:46 120d
100. RosieScenario 0 30 0 2270 82.03% 2:54 121d

1 2 3 4 5 6 7

All content copyright ©2018 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin