.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
101. wildcard 0 27 0 3355 75.56% 5:20 965d
102. karlakaka 0 27 0 16103 71.94% 3:18 1116d
103. benny83 0 27 0 19942 76.23% 4:49 1281d
104. #.Paul_Stallion 0 27 0 137 81.75% 5:15 1678d
105. Clavin 0 27 0 33 93.94% 6:02 1956d
106. sonny8.25.12 5 27 0 372 78.23% 2:58 1997d
107. DemDopes 14 27 0 1501 79.01% 4:24 210d
108. Gulbis 6 26 0 53 94.34% 5:07 1184d
109. back 0 26 0 1818 67.22% 2:22 1632d
110. ..--.Paul.---.Stallion.--.. 4 26 0 288 83.68% 4:51 1687d
111. sonny12.2 0 26 0 1191 81.36% 2:50 1883d
112. sonny.2012.11.24 2 26 0 267 82.02% 2:59 1914d
113. noshitmofo 0 26 0 40 87.50% 2:56 2010d
114. datrox-3 2 26 0 46 86.96% 5:51 2326d
115. gomo 13 26 0 6211 71.47% 2:57 565d
116. lilobos4 5 25 0 64 93.75% 7:36 872d
117. innergoose 0 25 0 1117 78.33% 3:01 2369d
118. ynut 0 25 0 37 94.59% 4:24 2416d
119. wyat 0 25 0 156 89.74% 4:25 2463d
120. TitanicTonys_deckofcards 0 25 0 77 88.31% 4:08 774d
121. Lisabeth 7 25 0 597 83.25% 7:30 75d
122. Dokmokm 1 25 0 181 86.19% 8:32 45d
123. d164280 19 25 0 281 88.97% 4:35 9d
124. Pepsi_Next 0 24 0 67 94.03% 2:49 1376d
125. pea 1 24 0 5395 65.04% 2:26 1533d
126. ..--.Paul.---.Stallion.--. 0 24 0 530 82.45% 4:39 1720d
127. --.Paul.---.Stallion.--. 0 24 0 375 84.00% 4:19 1800d
128. MeBelle 0 24 0 79 87.34% 8:32 1866d
129. mildcat 0 24 0 1814 78.67% 8:48 2080d
130. drahcir 0 24 0 845 80.71% 5:32 2191d
131. hamtruck 0 24 0 787 75.48% 3:52 2450d
132. SilvioManuel 0 24 0 336 81.25% 3:01 492d
133. watersmooth_silver 0 24 0 846 71.16% 2:13 424d
134. Brienne 19 24 0 302 85.43% 6:27 12d
135. Townie 0 23 0 1834 70.56% 3:25 1334d
136. JonnieBoy 6 23 0 64 93.75% 3:27 1760d
137. ---.Paul.--.Stallion.--- 0 23 0 54 87.04% 6:57 1780d
138. arch1 0 23 0 36 91.67% 2:20 1897d
139. sonnykba 0 23 0 288 79.86% 2:56 2030d
140. drift 0 23 0 163 82.82% 3:45 2417d
141. A-none-mouse 3 23 0 157 70.06% 2:52 795d
142. Emeline 3 23 0 224 81.25% 7:27 560d
143. thebear 0 23 0 260 75.38% 3:06 150d
144. Honoria 0 23 0 733 84.31% 7:07 18d
145. snoverdavid 2 23 0 966 83.75% 2:04 8d
146. RaymondC 0 23 2 2158 83.83% 6:15 4:06
147. Pigs_Eye 0 22 0 469 78.68% 7:25 1097d
148. vamz 0 22 0 1176 72.36% 1:21 1208d
149. JRW 0 22 0 2082 73.97% 4:16 1341d
150. Pepsi_Max 1 22 0 121 87.60% 2:58 1592d
151. +++Paul+Stallion++ 0 22 0 184 77.17% 3:55 1732d
152. coolshot2 0 22 0 278 81.65% 8:17 1735d
153. Melba 4 22 0 28 92.86% 5:06 1884d
154. Spud 0 22 0 44 93.18% 2:00 1900d
155. sonnyoneday 0 22 0 113 77.68% 3:03 2040d
156. sonny21211 0 22 0 384 73.96% 2:55 2127d
157. JackK.2015 0 22 0 32 90.62% 4:08 795d
158. joepie 0 22 0 802 73.82% 5:24 286d
159. caper96 5 22 0 19019 66.51% 2:48 271d
160. Longstroke10 3 22 0 804 81.97% 10:11 2d
161. Peacegirl 0 21 0 43 88.37% 3:23 935d
162. EMU 6 21 0 245 82.04% 1:41 1095d
163. Anomaly 0 21 0 185 77.30% 4:38 1187d
164. bshamel 0 21 0 79 79.75% 2:16 1344d
165. rdbex 0 21 0 224 79.46% 4:31 1859d
166. MR 1 21 0 1278 74.41% 4:42 1997d
167. sonny61212 0 21 0 141 83.69% 2:49 2077d
168. Razor_Scott 0 21 0 2964 78.51% 8:05 2176d
169. smagnolia 1 21 0 815 72.88% 3:25 2401d
170. Simon_Bar_Sinister 1 21 0 24 91.67% 5:06 2455d
171. erin_bev 0 21 0 22 95.45% 1:42 564d
172. nial 3 21 0 570 80.53% 2:17 422d
173. bozkurt 21 21 0 27 88.89% 3:09 354d
174. sam202 0 20 0 2687 72.87% 3:34 1191d
175. dpressl17 0 20 0 58 79.31% 4:06 1277d
176. mitzi129 2 20 0 3154 71.94% 1:46 1321d
177. Gonzo 4 20 0 870 81.38% 6:14 1445d
178. weathering 0 20 0 376 66.22% 2:18 1798d
179. Paul-Eisenhauer 0 20 0 29 89.66% 4:43 1863d
180. sonny9.14 0 20 0 220 80.45% 2:56 1978d
181. sonny.....rr 20 20 0 22 95.24% 2:31 2020d
182. sommynow 0 20 0 25 88.00% 3:38 2039d
183. andy0713 0 20 0 1539 79.53% 2:54 2258d
184. DebbyJ 20 20 0 1544 64.96% 3:05 13d
185. Ellie2 20 20 0 20 100.00% 4:41 1d
186. Aletta2 4 19 0 2993 64.25% 3:05 1018d
187. Plooze01 0 19 0 429 69.93% 3:37 1159d
188. sweetleaf 3 19 0 277 80.87% 2:56 1243d
189. sk1111 4 19 0 176 78.86% 2:50 1722d
190. walzy2 0 19 0 3778 65.01% 5:41 1767d
191. Roosty 0 19 0 30 93.33% 6:06 1960d
192. travelonsoutlaw 0 19 0 93 77.42% 2:57 2040d
193. Dr.tempestaNera 0 19 0 20 95.00% 1:39 2229d
194. SAB 0 19 0 263 69.58% 4:03 564d
195. lilobos1 0 19 0 106 89.52% 6:59 384d
196. maven 11 19 0 127 73.23% 3:00 65d
197. canman1944 13 19 0 145 84.83% 3:51 35d
198. bmars83 0 18 0 1417 69.63% 6:09 1052d
199. mrbuck 0 18 0 844 66.59% 4:53 1603d
200. SONNY21613 0 18 0 19 94.74% 2:01 1835d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin