.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. Sitz 0 13 0 227 72.25% 7:01 1416d
302. BamaLiar 2 13 0 16 93.75% 7:35 1531d
303. pluperfected 7 13 0 296 72.30% 2:58 1653d
304. sonny10.30.12 0 13 0 71 72.86% 1:55 1939d
305. KingofKings 0 13 0 132 71.21% 3:22 1979d
306. sonny3804 5 13 0 153 80.26% 3:11 1990d
307. basonnyba 0 13 0 103 76.70% 2:59 2024d
308. vnelson4 0 13 0 265 80.75% 4:35 2057d
309. barbiedoll 0 13 0 15889 49.98% 2:20 2111d
310. gige 0 13 0 14 92.86% 4:37 2260d
311. Moot 0 13 0 23 86.96% 6:55 2339d
312. gr8tty 1 13 0 19 89.47% 5:26 2355d
313. Pamegranate 0 13 0 1257 61.50% 1:47 2389d
314. amaddjinn 0 13 0 196 63.78% 5:04 2459d
315. HillaryISIS 2 13 0 95 84.21% 5:47 692d
316. nosEmariE 0 13 0 332 68.98% 2:26 597d
317. Creepy 3 13 0 74 84.93% 5:21 500d
318. Win_America 6 13 0 53 69.81% 4:10 414d
319. nosEmarie 0 13 0 406 72.41% 2:33 325d
320. tknd5thwhl 0 13 0 80 77.50% 3:56 256d
321. nogbad 0 13 0 532 61.47% 2:13 181d
322. NoseMARIE 0 12 0 41 70.73% 2:22 867d
323. dbnick 0 12 0 52 76.92% 4:05 1106d
324. Dr.BRS 0 12 0 42 78.57% 1:50 1144d
325. Twinkel1 0 12 0 114 62.28% 5:05 1150d
326. Computerdude3000 0 12 0 47 78.72% 3:16 1236d
327. unidex01 0 12 0 19 78.95% 1:54 1286d
328. hellyrocks 1 12 0 24 87.50% 2:14 1385d
329. garrety007 2 12 0 166 82.53% 7:06 1495d
330. joyce123 1 12 0 19 84.21% 3:14 1505d
331. MrBaroon 0 12 0 33 81.82% 2:30 1530d
332. Celeste 3 12 0 328 63.72% 2:48 1657d
333. Media 1 12 0 65 86.15% 4:03 1666d
334. Ann13 0 12 0 475 60.21% 1:07 1670d
335. rhomys 0 12 0 24 91.67% 5:03 1753d
336. sonny011913 12 12 0 31 70.00% 2:01 1863d
337. davekim7 0 12 0 73 79.45% 2:37 1903d
338. cellery 6 12 0 54 75.93% 5:09 1936d
339. dumbassagain 0 12 0 15 80.00% 2:07 2002d
340. sonnyba8.11 0 12 0 82 81.71% 3:05 2023d
341. sonawesome 0 12 0 297 82.83% 3:00 2058d
342. Eight_into_four 0 12 0 43 83.72% 2:23 2090d
343. blankyblank182 12 12 0 72 73.61% 3:46 2115d
344. Neophyte 0 12 0 18 83.33% 2:15 2300d
345. Rubsh 0 12 0 18 88.89% 4:52 2386d
346. malsgirl 0 12 0 105 69.52% 3:00 2400d
347. JAM1938 2 12 0 1942 51.54% 3:09 2405d
348. Glynthegin 0 12 0 52 80.77% 2:16 2480d
349. Raz 4 12 0 156 61.54% 2:44 757d
350. noSemaRie 0 12 0 161 68.94% 2:23 747d
351. Hillary=HateSpeech 12 12 0 20 85.00% 5:49 701d
352. sdz 0 12 0 60 80.00% 5:25 656d
353. Jinxy 8 12 0 26 88.46% 1:54 564d
354. ElTorp 0 12 0 20 80.00% 1:05 563d
355. nosemaRIE 0 12 0 121 75.21% 2:18 545d
356. ut2 0 12 0 202 64.36% 4:34 474d
357. Finally_US_1st 1 12 0 44 69.77% 3:59 390d
358. Odelia 0 12 0 42 90.48% 7:17 328d
359. NoseMarIE 8 12 0 363 69.06% 2:25 274d
360. derrik1 0 12 0 17 70.59% 2:52 210d
361. goldylocks 0 12 0 201 59.20% 5:45 193d
362. cuddycove 1 12 0 70 70.00% 2:26 94d
363. flutterpoo 0 12 0 10202 53.65% 5:08 9d
364. rickw 9 11 0 124 63.41% 4:11 1299d
365. vickings 2 11 0 14 92.86% 4:24 1434d
366. Stillwells 0 11 0 52 82.69% 3:52 1460d
367. Noemi 11 11 0 24 91.67% 8:48 1657d
368. cherryslurpee 0 11 0 170 77.65% 4:07 1669d
369. Hamtruck3 0 11 0 156 66.03% 3:21 1721d
370. collen 0 11 0 65 56.92% 2:14 1730d
371. kstpierre 1 11 0 1149 56.36% 4:24 1767d
372. cksailor 3 11 0 202 68.66% 7:44 1881d
373. Porten 0 11 0 31 67.74% 1:45 1902d
374. s.onny. 0 11 0 47 80.85% 2:50 1912d
375. sonny2012.11 0 11 0 178 78.65% 2:45 1920d
376. sonny11.04.12 0 11 0 37 83.78% 2:18 1939d
377. Lizard_Drinkin 5 11 0 479 67.43% 7:46 1944d
378. TTGP 0 11 0 14 85.71% 4:18 1958d
379. supmofo 0 11 0 57 77.19% 3:01 2014d
380. evmanzella 0 11 0 33 69.70% 6:33 2048d
381. dlroche 0 11 0 97 72.16% 2:47 2178d
382. nll0517 0 11 0 115 70.43% 1:52 2406d
383. jdante 0 11 0 62 74.19% 2:53 2445d
384. dc1 0 11 0 13 84.62% 2:06 2478d
385. Nosemarie 1 11 0 169 62.72% 2:16 803d
386. HillaryGreed 11 11 0 12 100.00% 3:50 770d
387. Hillariar 3 11 0 67 76.12% 4:29 758d
388. Liar 1 11 0 52 76.47% 4:38 714d
389. HRC4Sale 1 11 0 35 74.29% 4:30 713d
390. HillarySellout 11 11 0 17 94.12% 4:04 666d
391. Hillary4Sale 11 11 0 50 83.67% 5:51 646d
392. nosemaRie 0 11 0 46 67.39% 2:14 584d
393. NOsemaRie 0 11 0 60 70.00% 2:31 523d
394. debb 0 11 0 2631 49.18% 2:22 507d
395. HRC_Pay4Play 2 11 0 62 78.69% 5:34 492d
396. MSM=Bias 3 11 0 105 70.19% 4:53 392d
397. jcas100 0 11 0 366 63.66% 5:38 226d
398. larwul 4 11 0 25 72.00% 7:13 15d
399. NoSeMaRiE 0 10 0 70 74.29% 2:55 1050d
400. dcn 1 10 0 14 85.71% 3:14 1161d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin