.net
Proceeds go to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. sonny10.30.12 0 13 0 71 72.86% 1:55 1842d
302. KingofKings 0 13 0 132 71.21% 3:22 1882d
303. sonny3804 5 13 0 153 80.26% 3:11 1893d
304. basonnyba 0 13 0 103 76.70% 2:59 1927d
305. vnelson4 0 13 0 265 80.75% 4:35 1961d
306. barbiedoll 0 13 0 15889 49.98% 2:20 2015d
307. gige 0 13 0 14 92.86% 4:37 2163d
308. Moot 0 13 0 23 86.96% 6:55 2243d
309. gr8tty 1 13 0 19 89.47% 5:26 2259d
310. Pamegranate 0 13 0 1257 61.50% 1:47 2292d
311. amaddjinn 0 13 0 196 63.78% 5:04 2362d
312. HillaryISIS 2 13 0 95 84.21% 5:47 596d
313. nosEmariE 0 13 0 332 68.98% 2:26 500d
314. Creepy 3 13 0 74 84.93% 5:21 403d
315. Win_America 6 13 0 53 69.81% 4:10 317d
316. nosEmarie 0 13 0 406 72.41% 2:33 228d
317. tknd5thwhl 0 13 0 80 77.50% 3:56 159d
318. nogbad 0 13 0 532 61.47% 2:13 85d
319. NoseMARIE 0 12 0 41 70.73% 2:22 770d
320. dbnick 0 12 0 52 76.92% 4:05 1009d
321. Dr.BRS 0 12 0 42 78.57% 1:50 1048d
322. Twinkel1 0 12 0 114 62.28% 5:05 1053d
323. Computerdude3000 0 12 0 47 78.72% 3:16 1139d
324. unidex01 0 12 0 19 78.95% 1:54 1189d
325. hellyrocks 1 12 0 24 87.50% 2:14 1288d
326. garrety007 2 12 0 166 82.53% 7:06 1398d
327. joyce123 1 12 0 19 84.21% 3:14 1408d
328. MrBaroon 0 12 0 33 81.82% 2:30 1433d
329. Celeste 3 12 0 328 63.72% 2:48 1560d
330. Media 1 12 0 65 86.15% 4:03 1569d
331. Ann13 0 12 0 475 60.21% 1:07 1573d
332. rhomys 0 12 0 24 91.67% 5:03 1656d
333. sonny011913 12 12 0 31 70.00% 2:01 1766d
334. davekim7 0 12 0 73 79.45% 2:37 1807d
335. cellery 6 12 0 54 75.93% 5:09 1839d
336. dumbassagain 0 12 0 15 80.00% 2:07 1905d
337. sonnyba8.11 0 12 0 82 81.71% 3:05 1926d
338. sonawesome 0 12 0 297 82.83% 3:00 1961d
339. Eight_into_four 0 12 0 43 83.72% 2:23 1993d
340. blankyblank182 12 12 0 72 73.61% 3:46 2018d
341. Neophyte 0 12 0 18 83.33% 2:15 2203d
342. Rubsh 0 12 0 18 88.89% 4:52 2289d
343. malsgirl 0 12 0 105 69.52% 3:00 2303d
344. JAM1938 2 12 0 1942 51.54% 3:09 2309d
345. Glynthegin 0 12 0 52 80.77% 2:16 2383d
346. Raz 4 12 0 156 61.54% 2:44 660d
347. noSemaRie 0 12 0 161 68.94% 2:23 650d
348. Hillary=HateSpeech 12 12 0 20 85.00% 5:49 605d
349. sdz 0 12 0 60 80.00% 5:25 559d
350. Jinxy 8 12 0 26 88.46% 1:54 467d
351. ElTorp 0 12 0 20 80.00% 1:05 467d
352. nosemaRIE 0 12 0 121 75.21% 2:18 448d
353. ut2 0 12 0 202 64.36% 4:34 377d
354. Finally_US_1st 1 12 0 44 69.77% 3:59 293d
355. Odelia 0 12 0 42 90.48% 7:17 231d
356. NoseMarIE 8 12 0 363 69.06% 2:25 177d
357. derrik1 0 12 0 17 70.59% 2:52 113d
358. goldylocks 0 12 0 201 59.20% 5:45 97d
359. Nosemarie63129 9 12 0 57 78.57% 2:27 34d
360. cuddycove 0 12 0 63 69.84% 2:26 28d
361. flutterpoo 0 12 0 10153 53.61% 5:08 14d
362. rickw 9 11 0 124 63.41% 4:11 1202d
363. vickings 2 11 0 14 92.86% 4:24 1337d
364. Stillwells 0 11 0 52 82.69% 3:52 1364d
365. Noemi 11 11 0 24 91.67% 8:48 1560d
366. cherryslurpee 0 11 0 170 77.65% 4:07 1573d
367. Hamtruck3 0 11 0 156 66.03% 3:21 1624d
368. collen 0 11 0 65 56.92% 2:14 1634d
369. kstpierre 1 11 0 1149 56.36% 4:24 1670d
370. cksailor 3 11 0 202 68.66% 7:44 1784d
371. Porten 0 11 0 31 67.74% 1:45 1805d
372. s.onny. 0 11 0 47 80.85% 2:50 1815d
373. sonny2012.11 0 11 0 178 78.65% 2:45 1823d
374. sonny11.04.12 0 11 0 37 83.78% 2:18 1842d
375. Lizard_Drinkin 5 11 0 479 67.43% 7:46 1847d
376. TTGP 0 11 0 14 85.71% 4:18 1861d
377. supmofo 0 11 0 57 77.19% 3:01 1918d
378. evmanzella 0 11 0 33 69.70% 6:33 1951d
379. dlroche 0 11 0 97 72.16% 2:47 2082d
380. nll0517 0 11 0 115 70.43% 1:52 2309d
381. jdante 0 11 0 62 74.19% 2:53 2349d
382. dc1 0 11 0 13 84.62% 2:06 2381d
383. Nosemarie 1 11 0 169 62.72% 2:16 706d
384. HillaryGreed 11 11 0 12 100.00% 3:50 674d
385. Hillariar 3 11 0 67 76.12% 4:29 661d
386. Liar 1 11 0 52 76.47% 4:38 617d
387. HRC4Sale 1 11 0 35 74.29% 4:30 616d
388. HillarySellout 11 11 0 17 94.12% 4:04 569d
389. Hillary4Sale 11 11 0 50 83.67% 5:51 550d
390. nosemaRie 0 11 0 46 67.39% 2:14 487d
391. NOsemaRie 0 11 0 60 70.00% 2:31 426d
392. debb 0 11 0 2631 49.18% 2:22 410d
393. HRC_Pay4Play 2 11 0 62 78.69% 5:34 396d
394. MSM=Bias 3 11 0 105 70.19% 4:53 295d
395. jcas100 0 11 0 366 63.66% 5:38 129d
396. NoSeMaRiE 0 10 0 70 74.29% 2:55 953d
397. dcn 1 10 0 14 85.71% 3:14 1064d
398. horizone 0 10 0 15 80.00% 5:44 1304d
399. bullsgits 0 10 0 236 67.37% 4:36 1349d
400. bastarts 0 10 0 35 74.29% 5:32 1353d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2017 Freecell.net
Maintained by Dennis Cronin