.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 7x4


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. Nosemarie63129 0 14 0 62 79.03% 2:29 292d
302. bigdaddyo 0 14 0 1541 68.85% 2:45 1371d
303. Rincon 1 14 0 8006 53.00% 5:15 141d
304. JCSysk 0 14 0 285 58.60% 6:32 110d
305. Sixpack 1 14 0 40 85.00% 4:46 68d
306. jomar 0 14 0 290 68.28% 2:44 50d
307. Mitsuko 4 13 0 478 68.41% 1:28 1133d
308. dr.deadwing 0 13 0 286 72.38% 2:05 1212d
309. bored1 0 13 0 14 92.86% 4:05 1231d
310. Beowulf 0 13 0 43 81.40% 2:10 1304d
311. locacaliente 3 13 0 63 79.37% 6:14 1404d
312. aschwarz 1 13 0 141 61.70% 4:02 1418d
313. Sitz 0 13 0 227 72.25% 7:01 1624d
314. BamaLiar 2 13 0 16 93.75% 7:35 1739d
315. pluperfected 7 13 0 296 72.30% 2:58 1861d
316. sonny10.30.12 0 13 0 71 72.86% 1:55 2147d
317. KingofKings 0 13 0 132 71.21% 3:22 2187d
318. sonny3804 5 13 0 153 80.26% 3:11 2198d
319. basonnyba 0 13 0 103 76.70% 2:59 2232d
320. vnelson4 0 13 0 265 80.75% 4:35 2265d
321. barbiedoll 0 13 0 15889 49.98% 2:20 2319d
322. gige 0 13 0 14 92.86% 4:37 2468d
323. Moot 0 13 0 23 86.96% 6:55 2547d
324. gr8tty 1 13 0 19 89.47% 5:26 2563d
325. Pamegranate 0 13 0 1257 61.50% 1:47 2597d
326. amaddjinn 0 13 0 196 63.78% 5:04 2667d
327. HillaryISIS 2 13 0 95 84.21% 5:47 900d
328. nosEmariE 0 13 0 332 68.98% 2:26 805d
329. Creepy 3 13 0 74 84.93% 5:21 708d
330. Win_America 6 13 0 53 69.81% 4:10 622d
331. nosEmarie 0 13 0 406 72.41% 2:33 533d
332. tknd5thwhl 0 13 0 80 77.50% 3:56 464d
333. nogbad 0 13 0 532 61.47% 2:13 389d
334. NoseMARIE 0 12 0 41 70.73% 2:22 1075d
335. dbnick 0 12 0 52 76.92% 4:05 1314d
336. Dr.BRS 0 12 0 42 78.57% 1:50 1352d
337. Computerdude3000 0 12 0 47 78.72% 3:16 1444d
338. unidex01 0 12 0 19 78.95% 1:54 1494d
339. hellyrocks 1 12 0 24 87.50% 2:14 1593d
340. garrety007 2 12 0 166 82.53% 7:06 1703d
341. joyce123 1 12 0 19 84.21% 3:14 1713d
342. MrBaroon 0 12 0 33 81.82% 2:30 1738d
343. Celeste 3 12 0 328 63.72% 2:48 1865d
344. Media 1 12 0 65 86.15% 4:03 1873d
345. Ann13 0 12 0 475 60.21% 1:07 1878d
346. rhomys 0 12 0 24 91.67% 5:03 1961d
347. sonny011913 12 12 0 31 70.00% 2:01 2071d
348. davekim7 0 12 0 73 79.45% 2:37 2111d
349. cellery 6 12 0 54 75.93% 5:09 2144d
350. dumbassagain 0 12 0 15 80.00% 2:07 2210d
351. sonnyba8.11 0 12 0 82 81.71% 3:05 2231d
352. sonawesome 0 12 0 297 82.83% 3:00 2266d
353. Eight_into_four 0 12 0 43 83.72% 2:23 2298d
354. blankyblank182 12 12 0 72 73.61% 3:46 2323d
355. Neophyte 0 12 0 18 83.33% 2:15 2508d
356. Rubsh 0 12 0 18 88.89% 4:52 2594d
357. malsgirl 0 12 0 105 69.52% 3:00 2608d
358. JAM1938 2 12 0 1942 51.54% 3:09 2613d
359. Glynthegin 0 12 0 52 80.77% 2:16 2688d
360. Raz 4 12 0 156 61.54% 2:44 964d
361. noSemaRie 0 12 0 161 68.94% 2:23 955d
362. Hillary=HateSpeech 12 12 0 20 85.00% 5:49 909d
363. sdz 0 12 0 60 80.00% 5:25 864d
364. Jinxy 8 12 0 26 88.46% 1:54 772d
365. ElTorp 0 12 0 20 80.00% 1:05 771d
366. nosemaRIE 0 12 0 121 75.21% 2:18 753d
367. ut2 0 12 0 202 64.36% 4:34 682d
368. Finally_US_1st 1 12 0 44 69.77% 3:59 598d
369. Odelia 0 12 0 42 90.48% 7:17 536d
370. NoseMarIE 8 12 0 363 69.06% 2:25 482d
371. goldylocks 0 12 0 201 59.20% 5:45 401d
372. flutterpoo 0 12 0 10202 53.65% 5:08 217d
373. Twinkel1 7 12 0 121 64.46% 5:10 180d
374. slofstra3 6 12 0 51 88.24% 6:46 150d
375. derrik1 0 12 0 18 66.67% 2:45 418d
376. cuddycove 0 12 0 75 70.67% 2:27 87d
377. vickings 2 11 0 14 92.86% 4:24 1642d
378. Stillwells 0 11 0 52 82.69% 3:52 1668d
379. Noemi 11 11 0 24 91.67% 8:48 1865d
380. cherryslurpee 0 11 0 170 77.65% 4:07 1877d
381. Hamtruck3 0 11 0 156 66.03% 3:21 1929d
382. collen 0 11 0 65 56.92% 2:14 1938d
383. kstpierre 1 11 0 1149 56.36% 4:24 1975d
384. cksailor 3 11 0 202 68.66% 7:44 2089d
385. Porten 0 11 0 31 67.74% 1:45 2110d
386. s.onny. 0 11 0 47 80.85% 2:50 2120d
387. sonny2012.11 0 11 0 178 78.65% 2:45 2128d
388. sonny11.04.12 0 11 0 37 83.78% 2:18 2147d
389. Lizard_Drinkin 5 11 0 479 67.43% 7:46 2152d
390. TTGP 0 11 0 14 85.71% 4:18 2166d
391. supmofo 0 11 0 57 77.19% 3:01 2222d
392. evmanzella 0 11 0 33 69.70% 6:33 2256d
393. dlroche 0 11 0 97 72.16% 2:47 2386d
394. nll0517 0 11 0 115 70.43% 1:52 2613d
395. jdante 0 11 0 62 74.19% 2:53 2653d
396. dc1 0 11 0 13 84.62% 2:06 2686d
397. Nosemarie 1 11 0 169 62.72% 2:16 1011d
398. HillaryGreed 11 11 0 12 100.00% 3:50 978d
399. Hillariar 3 11 0 67 76.12% 4:29 966d
400. Liar 1 11 0 52 76.47% 4:38 921d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2018 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin