.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
301. flutterpoo 0 11 0 12 91.67% 9:44 1388d
302. SolarPowered 0 11 0 18 88.89% 5:17 1460d
303. NOSEMARIE 1 11 0 113 67.26% 2:20 1672d
304. Rhs 0 11 0 90 75.56% 2:25 1683d
305. IAM 0 11 0 34 79.41% 3:12 2183d
306. Snuffy23 0 11 0 12 91.67% 4:13 2257d
307. datrox-3 11 11 0 11 100.00% 2:15 967d
308. caverat 0 11 0 16 87.50% 2:22 812d
309. Tempest 6 11 0 464 67.46% 3:02 811d
310. A-1 0 11 0 12 91.67% 3:02 633d
311. WilliamBlack 0 11 0 12 91.67% 2:49 350d
312. Noname101 0 11 0 12 91.67% 1:44 150d
313. ByeByeBiden 9 11 0 23 90.91% 4:59 108d
314. chana 10 10 0 13 76.92% 4:09 1385d
315. sticky 0 10 0 64 68.75% 2:44 1979d
316. Richierich 10 10 0 15 86.67% 6:34 2018d
317. outskirts 0 10 0 22 81.82% 4:54 2123d
318. harlequineshia 6 10 0 17 94.12% 3:45 2124d
319. leftright 0 10 0 61 73.77% 12:30 2175d
320. collen 0 10 0 65 72.31% 1:46 2941d
321. NOSEMARiE 10 10 0 20 84.21% 2:06 1270d
322. hotnurse 0 10 0 76 76.32% 2:04 1227d
323. deadwing 0 10 0 35 77.14% 2:13 948d
324. Claude70 10 10 0 10 100.00% 6:47 922d
325. freecasey2 0 10 0 50 78.00% 4:32 664d
326. boyjohn 1 10 0 76 63.16% 2:52 419d
327. _WillemZwart_ 0 10 0 11 90.91% 2:57 78d
328. hamtruck4 0 10 0 24 75.00% 3:19 51d
329. LadyLove 9 9 0 20 70.00% 3:47 1414d
330. WillemZwart... 0 9 0 10 90.00% 2:52 1635d
331. twinkel1 0 9 0 50 82.00% 5:02 1877d
332. Catlin 0 9 0 18 88.89% 5:46 1908d
333. geny 0 9 0 84 76.19% 3:54 1920d
334. shortfatsally 0 9 0 44 61.36% 2:03 2223d
335. Royale.W.Cheese 0 9 0 10 90.00% 3:23 2268d
336. alena1 1 9 0 1620 44.94% 2:16 2440d
337. earthling 0 9 0 22 81.82% 3:56 2820d
338. gw2016 0 9 0 98 73.47% 2:35 1026d
339. NOSemarie 0 9 0 78 78.21% 2:06 981d
340. Bow 0 9 0 87 66.67% 4:14 947d
341. LightRider 0 9 0 267 71.91% 2:16 947d
342. harho 9 9 0 24 83.33% 5:24 796d
343. bjgesq 0 9 0 46 78.26% 4:04 186d
344. LKLPT 1 9 0 81 69.14% 2:20 185d
345. noSEMariE 0 9 0 14 78.57% 2:24 142d
346. SirPape 1 8 0 22 81.82% 4:18 1513d
347. Aristootle49 0 8 0 20 85.00% 2:28 1778d
348. crcasey 8 8 0 15 93.33% 4:00 2177d
349. sallyanon 0 8 0 9 88.89% 3:55 2685d
350. stillatwork 0 8 0 10 80.00% 2:33 2718d
351. hummelgarde 1 8 0 18 77.78% 5:27 2719d
352. Dr.tempestaNera 1 8 0 13 84.62% 1:17 2753d
353. kajake 0 8 0 19 68.42% 3:15 1237d
354. Honoria 0 8 0 9 88.89% 6:19 941d
355. gilbert10021 8 8 0 8 100.00% 3:21 813d
356. PaiFilha 0 8 0 39 71.79% 2:28 369d
357. noseMARie 8 8 0 22 72.73% 2:22 242d
358. pinenut 0 8 0 56 64.29% 2:15 186d
359. joqu 0 8 0 22 77.27% 2:28 148d
360. 867-5309 0 7 0 8 87.50% 3:42 1380d
361. NOSEMarie 0 7 0 14 78.57% 2:12 1776d
362. MrBaroon 0 7 0 24 79.17% 2:17 2053d
363. jillforsyth68@hotmail 6 7 0 97 70.10% 3:13 2228d
364. Agent.99 0 7 0 10 80.00% 4:20 2264d
365. Moneynous 1 7 0 13 61.54% 1:42 2377d
366. goldenjones 0 7 0 39 58.97% 1:43 2931d
367. daphnecat 0 7 0 47 59.57% 1:56 2979d
368. Rubsh69 0 7 0 8 87.50% 3:58 1143d
369. Golf1 2 7 0 10 90.00% 4:32 633d
370. CCA 0 7 0 248 51.01% 3:45 289d
371. Jene 2 7 0 26 69.23% 4:42 9d
372. ridged1971 6 6 0 13 61.54% 6:08 1484d
373. beto 0 6 0 13 61.54% 5:28 1810d
374. rachet26 6 6 0 13 61.54% 4:20 2022d
375. ChristinaS 5 6 0 20 60.00% 2:59 2192d
376. ducklingthefirst 6 6 0 6 100.00% 1:55 2391d
377. ginagal56 0 6 0 15 66.67% 8:53 2403d
378. dummy 0 6 0 9 77.78% 2:48 2465d
379. paristata 0 6 0 13 61.54% 2:17 2498d
380. chickaboom 0 6 0 21 71.43% 3:29 2514d
381. Dr.Bombay 0 6 0 12 66.67% 1:44 2823d
382. nosemArie 0 6 0 7 85.71% 1:50 1266d
383. NOsemARie 0 6 0 20 75.00% 2:19 778d
384. NOsemaRIE 4 6 0 25 72.00% 2:11 605d
385. NoSEMarIe 0 6 0 12 83.33% 2:15 562d
386. aupguy 6 6 0 11 90.91% 5:34 529d
387. clb 6 6 0 14 64.29% 5:05 443d
388. larwul 2 6 0 15 66.67% 7:54 437d
389. NoSEMAriE 0 6 0 10 70.00% 2:03 13d
390. BCongram 5 5 0 5 100.00% 2:48 1533d
391. sisususi 3 5 0 40 62.50% 2:49 1696d
392. Gordie 0 5 0 9 77.78% 3:04 1840d
393. mickeyguy 0 5 0 13 53.85% 2:48 2088d
394. m1cha 5 5 0 5 100.00% 6:27 2190d
395. monamuffett 0 5 0 7 71.43% 9:21 2383d
396. calibama 0 5 0 43 32.56% 1:24 2612d
397. janisphillips 0 5 0 10 80.00% 5:13 2811d
398. mob 4 5 0 10 90.00% 3:57 2833d
399. ekabiljo 1 5 0 8 75.00% 7:49 2926d
400. Arristootle 0 5 0 6 83.33% 2:56 2982d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin