.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
401. mob 4 5 0 10 90.00% 3:57 2955d
402. ekabiljo 1 5 0 8 75.00% 7:49 3048d
403. Arristootle 0 5 0 6 83.33% 2:56 3103d
404. NOSEmariE 0 5 0 9 66.67% 1:46 1473d
405. Lindyhopper_Agame 5 5 0 5 100.00% 9:40 1329d
406. noSEMArie 0 5 0 16 75.00% 2:04 1244d
407. Crow632 3 5 0 18 77.78% 6:22 1063d
408. meema2eight 0 5 0 75 56.00% 2:32 757d
409. Oneil 0 5 0 984 19.41% 2:22 610d
410. ut2 0 5 0 23 65.22% 5:13 495d
411. dazeyrain 5 5 0 6 83.33% 1:28 271d
412. t_handler 5 5 0 5 100.00% 3:57 75d
413. chinaman123 5 5 5 30 76.67% 4:18 1:07
414. NoSEmariE 0 4 0 9 66.67% 2:19 1489d
415. Brenda9 1 4 0 16 62.50% 4:35 1566d
416. Anonnno 0 4 0 5 80.00% 5:01 2210d
417. nohoper99 0 4 0 7 57.14% 1:24 2504d
418. gurk 1 4 0 25 60.00% 1:36 2778d
419. arthur_fl 0 4 0 11 63.64% 7:13 2799d
420. negostina 0 4 0 36 30.56% 6:22 2830d
421. limle 0 4 0 22 63.64% 1:05 2858d
422. foxfour 0 4 0 9 66.67% 5:22 2912d
423. kat12345 0 4 0 149 42.95% 3:10 2915d
424. ARETHA 0 4 0 108 29.63% 2:38 2925d
425. clyon 1 4 0 25 60.00% 2:41 2937d
426. Steve169 0 4 0 5 80.00% 4:16 942d
427. irca 0 4 0 15 66.67% 7:03 800d
428. Isabella 4 4 0 6 83.33% 2:17 663d
429. meredithhtb 0 4 0 6 66.67% 2:52 586d
430. dazx 4 4 0 4 100.00% 1:46 251d
431. POOPZAK 0 4 0 7 57.14% 2:14 194d
432. joyce123 3 3 0 6 83.33% 4:05 1562d
433. kato 0 3 0 8 50.00% 5:04 1596d
434. DannyBoy7437 1 3 0 5 80.00% 4:21 1823d
435. infinity4 3 3 0 3 100.00% 5:56 2037d
436. freeloader 0 3 0 6 66.67% 2:42 2172d
437. WillemZwart.. 0 3 0 4 75.00% 3:04 2527d
438. dr.frogger 3 3 0 5 60.00% 4:43 2528d
439. sdf 0 3 0 6 66.67% 5:09 2530d
440. sefunsz 0 3 0 8 75.00% 1:48 2537d
441. bi11me 0 3 0 7 57.14% 2:30 2601d
442. Rombus 0 3 0 10 40.00% 3:34 2823d
443. HELPMEIFYOUCAN 0 3 0 18 50.00% 2:23 2911d
444. downinflames 3 3 0 3 100.00% 4:16 3110d
445. SteveO 3 3 0 3 100.00% 2:51 3113d
446. NosemArie 3 3 0 4 100.00% 1:10 1472d
447. jlyer 3 3 0 3 100.00% 11:16 1295d
448. Tegemi 0 3 0 4 75.00% 2:36 1076d
449. Mr.O. 0 3 0 7 71.43% 8:46 1070d
450. btpfreecell 3 3 0 3 100.00% 3:01 1068d
451. durham 0 3 0 7 66.67% 3:35 868d
452. Zippity 0 3 0 6 66.67% 2:37 845d
453. Carun 0 3 0 6 66.67% 1:35 1639d
454. JanC 3 3 0 3 100.00% 4:16 184d
455. Big_Pun 0 2 0 6 66.67% 3:36 1509d
456. FreeMyCells 1 2 0 4 75.00% 4:09 1541d
457. panchi 0 2 0 6 66.67% 1:09 1560d
458. ecsson1 0 2 0 3 66.67% 14:35 1641d
459. raym 0 2 0 13 23.08% 1:19 1690d
460. Bentoncreek 2 2 0 2 100.00% 3:43 1893d
461. mirt 2 2 0 5 80.00% 3:50 2012d
462. GooGooGaJoob 0 2 0 3 66.67% 5:41 2088d
463. DrumKat 0 2 0 13 38.46% 1:16 2103d
464. 1.WillemZwart 0 2 0 3 66.67% 2:29 2112d
465. strassenbeuge 2 2 0 2 100.00% 2:33 2157d
466. hamtruck2 1 2 0 8 50.00% 2:28 2314d
467. partsman 0 2 0 9 55.56% 2:35 2541d
468. Sylvie6 0 2 0 3 66.67% 1:31 2592d
469. Sookie 0 2 0 4 50.00% 2:02 2620d
470. Du 2 2 0 6 50.00% 2:27 2639d
471. ameliesilks 0 2 0 9 33.33% 3:21 2668d
472. H=Hydrogen 2 2 0 4 75.00% 2:47 2864d
473. only 2 2 0 3 66.67% 1:23 2891d
474. saturatedfats 0 2 0 4 50.00% 6:00 2931d
475. Kat12345 2 2 0 9 44.44% 3:55 3059d
476. shariv67 0 2 0 4 50.00% 4:16 1395d
477. Clintons=Liars 1 2 0 9 55.56% 3:06 1351d
478. UschiLanz 0 2 0 8 37.50% 2:38 1193d
479. samoakid 0 2 0 13 30.77% 5:23 1544d
480. susih 2 2 0 2 100.00% 4:02 1025d
481. shebethric 2 2 0 2 100.00% 3:18 1024d
482. Gman45 0 2 0 4 50.00% 3:29 942d
483. sking 0 2 0 3 66.67% 3:07 925d
484. KINGOFMEMPHIS 2 2 0 2 100.00% 3:45 554d
485. WastedBrain 2 2 0 2 100.00% 5:26 488d
486. Longstroke14 2 2 0 2 100.00% 8:57 297d
487. rmm 0 2 0 23 34.78% 1:37 211d
488. eddieb43 1 1 0 1 100.00% 3:29 1544d
489. mint 0 1 0 2 50.00% 10:18 1614d
490. snowclone 1 1 0 1 100.00% 4:04 1630d
491. L-A 1 1 0 1 100.00% 6:03 1733d
492. Upstairs_and_Downstairs 1 1 0 1 100.00% 6:55 1774d
493. GauchaRS 1 1 0 4 25.00% 2:26 1786d
494. ezdog 1 1 0 2 50.00% 3:26 1793d
495. Nettyjean 0 1 0 6 33.33% 8:09 1806d
496. DrumKat56 1 1 0 2 50.00% 1:21 1811d
497. milkman06 1 1 0 1 100.00% 6:59 1911d
498. Havn100 1 1 0 1 100.00% 4:02 1912d
499. riverglen00 0 1 0 3 33.33% 5:39 1916d
500. dede 1 1 0 1 100.00% 3:49 1994d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin