.net
All site revenue goes to charity

Winnable Scores - All Time Streaks - 9x2


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
401. ekabiljo 1 5 0 8 75.00% 7:49 2962d
402. Arristootle 0 5 0 6 83.33% 2:56 3017d
403. NOSEmariE 0 5 0 9 66.67% 1:46 1387d
404. Lindyhopper_Agame 5 5 0 5 100.00% 9:40 1243d
405. noSEMArie 0 5 0 16 75.00% 2:04 1158d
406. Crow632 3 5 0 18 77.78% 6:22 977d
407. meema2eight 0 5 0 75 56.00% 2:32 671d
408. Oneil 0 5 0 984 19.41% 2:22 525d
409. ut2 0 5 0 23 65.22% 5:13 409d
410. dazeyrain 5 5 0 6 83.33% 1:28 185d
411. NoSEmariE 0 4 0 9 66.67% 2:19 1404d
412. Brenda9 1 4 0 16 62.50% 4:35 1480d
413. Anonnno 0 4 0 5 80.00% 5:01 2124d
414. nohoper99 0 4 0 7 57.14% 1:24 2418d
415. gurk 1 4 0 25 60.00% 1:36 2692d
416. arthur_fl 0 4 0 11 63.64% 7:13 2713d
417. negostina 0 4 0 36 30.56% 6:22 2744d
418. limle 0 4 0 22 63.64% 1:05 2772d
419. foxfour 0 4 0 9 66.67% 5:22 2826d
420. kat12345 0 4 0 149 42.95% 3:10 2829d
421. ARETHA 0 4 0 108 29.63% 2:38 2839d
422. clyon 1 4 0 25 60.00% 2:41 2852d
423. Steve169 0 4 0 5 80.00% 4:16 857d
424. irca 0 4 0 15 66.67% 7:03 714d
425. Isabella 4 4 0 6 83.33% 2:17 578d
426. meredithhtb 0 4 0 6 66.67% 2:52 501d
427. dazx 4 4 0 4 100.00% 1:46 165d
428. POOPZAK 0 4 0 7 57.14% 2:14 108d
429. joyce123 3 3 0 6 83.33% 4:05 1476d
430. kato 0 3 0 8 50.00% 5:04 1510d
431. DannyBoy7437 1 3 0 5 80.00% 4:21 1737d
432. infinity4 3 3 0 3 100.00% 5:56 1952d
433. freeloader 0 3 0 6 66.67% 2:42 2086d
434. WillemZwart.. 0 3 0 4 75.00% 3:04 2442d
435. dr.frogger 3 3 0 5 60.00% 4:43 2442d
436. sdf 0 3 0 6 66.67% 5:09 2444d
437. sefunsz 0 3 0 8 75.00% 1:48 2452d
438. bi11me 0 3 0 7 57.14% 2:30 2516d
439. Rombus 0 3 0 10 40.00% 3:34 2737d
440. HELPMEIFYOUCAN 0 3 0 18 50.00% 2:23 2825d
441. downinflames 3 3 0 3 100.00% 4:16 3024d
442. SteveO 3 3 0 3 100.00% 2:51 3027d
443. NosemArie 3 3 0 4 100.00% 1:10 1386d
444. jlyer 3 3 0 3 100.00% 11:16 1209d
445. Tegemi 0 3 0 4 75.00% 2:36 991d
446. Mr.O. 0 3 0 7 71.43% 8:46 984d
447. btpfreecell 3 3 0 3 100.00% 3:01 983d
448. durham 0 3 0 7 66.67% 3:35 782d
449. Zippity 0 3 0 6 66.67% 2:37 759d
450. Carun 0 3 0 6 66.67% 1:35 1553d
451. JanC 3 3 0 3 100.00% 4:16 99d
452. Big_Pun 0 2 0 6 66.67% 3:36 1424d
453. FreeMyCells 1 2 0 4 75.00% 4:09 1455d
454. panchi 0 2 0 6 66.67% 1:09 1474d
455. ecsson1 0 2 0 3 66.67% 14:35 1555d
456. raym 0 2 0 13 23.08% 1:19 1604d
457. Bentoncreek 2 2 0 2 100.00% 3:43 1808d
458. mirt 2 2 0 5 80.00% 3:50 1926d
459. GooGooGaJoob 0 2 0 3 66.67% 5:41 2002d
460. DrumKat 0 2 0 13 38.46% 1:16 2017d
461. 1.WillemZwart 0 2 0 3 66.67% 2:29 2027d
462. strassenbeuge 2 2 0 2 100.00% 2:33 2071d
463. hamtruck2 1 2 0 8 50.00% 2:28 2228d
464. partsman 0 2 0 9 55.56% 2:35 2456d
465. Sylvie6 0 2 0 3 66.67% 1:31 2506d
466. Sookie 0 2 0 4 50.00% 2:02 2535d
467. Du 2 2 0 6 50.00% 2:27 2553d
468. ameliesilks 0 2 0 9 33.33% 3:21 2582d
469. H=Hydrogen 2 2 0 4 75.00% 2:47 2778d
470. only 2 2 0 3 66.67% 1:23 2806d
471. saturatedfats 0 2 0 4 50.00% 6:00 2845d
472. Kat12345 2 2 0 9 44.44% 3:55 2974d
473. shariv67 0 2 0 4 50.00% 4:16 1310d
474. Clintons=Liars 1 2 0 9 55.56% 3:06 1265d
475. UschiLanz 0 2 0 8 37.50% 2:38 1107d
476. samoakid 0 2 0 13 30.77% 5:23 1459d
477. susih 2 2 0 2 100.00% 4:02 939d
478. shebethric 2 2 0 2 100.00% 3:18 939d
479. Gman45 0 2 0 4 50.00% 3:29 856d
480. sking 0 2 0 3 66.67% 3:07 839d
481. KINGOFMEMPHIS 2 2 0 2 100.00% 3:45 468d
482. WastedBrain 2 2 0 2 100.00% 5:26 402d
483. Longstroke14 2 2 0 2 100.00% 8:57 211d
484. rmm 0 2 0 23 34.78% 1:37 126d
485. eddieb43 1 1 0 1 100.00% 3:29 1459d
486. mint 0 1 0 2 50.00% 10:18 1528d
487. snowclone 1 1 0 1 100.00% 4:04 1544d
488. L-A 1 1 0 1 100.00% 6:03 1647d
489. Upstairs_and_Downstairs 1 1 0 1 100.00% 6:55 1688d
490. GauchaRS 1 1 0 4 25.00% 2:26 1700d
491. ezdog 1 1 0 2 50.00% 3:26 1708d
492. Nettyjean 0 1 0 6 33.33% 8:09 1720d
493. DrumKat56 1 1 0 2 50.00% 1:21 1725d
494. milkman06 1 1 0 1 100.00% 6:59 1825d
495. Havn100 1 1 0 1 100.00% 4:02 1826d
496. riverglen00 0 1 0 3 33.33% 5:39 1830d
497. dede 1 1 0 1 100.00% 3:49 1908d
498. Sitz 0 1 0 2 50.00% 3:59 1961d
499. smelly_cootiefied_fence_post 1 1 0 1 100.00% 2:02 1967d
500. MaRleY 0 1 0 11 27.27% 3:52 1982d

1 2 3 4 5 6

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin