.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 11x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. tshirt578 16000 16000 0 16000 100.00% 1:37 105d
2. TitanicTony 10300 10300 0 10300 100.00% 2:11 131d
3. Blank_Reg 9363 9363 0 9364 99.99% 2:03 3242d
4. buzzcut 5806 5806 0 5806 100.00% 1:07 2287d
5. nae 15 6826 0 6842 99.99% 2:09 3584d
6. huffy 6450 6450 0 11818 99.97% 0:55 12d
7. Stedwey2 3735 3735 0 3735 100.00% 2:54 1888d
8. bluesblues 5593 5593 0 5594 99.98% 1:46 4862d
9. TheGodfather 10 10067 0 24355 99.95% 2:10 649d
10. m1cha 3333 3333 0 3333 100.00% 2:30 2196d
11. Razor_Scott 0 3891 0 14990 99.95% 3:54 2634d
12. Mr-Stadanko 4703 4703 0 4704 99.98% 3:08 26d
13. ontariorose 204 8289 0 10077 99.95% 1:48 518d
14. Tagkag 0 7692 0 12659 99.94% 1:23 837d
15. KaraJ. 4510 4510 0 5580 99.96% 1:05 4783d
16. MrDowJones 0 5746 0 6220 99.95% 2:39 2870d
17. greenfingers 2381 2381 0 2381 100.00% 1:44 3317d
18. bzarska 100 2660 0 6741 99.94% 2:18 4384d
19. bezarska 955 2214 0 3170 99.97% 1:52 3914d
20. fripp 3103 3103 0 3118 99.97% 1:46 1852d
21. dallasblues 25 3580 0 4004 99.95% 2:04 4845d
22. normg9 25 2343 0 3657 99.95% 2:48 4248d
23. edv 182 2817 0 4540 99.93% 1:06 566d
24. arizona91 1777 1777 0 1777 100.00% 1:39 3315d
25. siesta 160 2131 0 4356 99.93% 4:54 4302d
26. bearwolf 1734 1734 0 1734 100.00% 2:15 980d
27. CountAlucard 26 5646 0 5818 99.91% 5:58 2887d
28. canman1944 1994 1994 0 2378 99.96% 1:52 676d
29. res0o7eb 75 4185 0 9291 99.88% 1:28 3810d
30. sdz4 1325 1325 0 1325 100.00% 1:39 22d
31. kenwa 3 1961 0 1965 99.95% 1:12 6:44
32. 006rg 0 1932 0 1933 99.95% 2:33 5220d
33. sandiegoblues 1534 1534 0 2555 99.92% 2:14 5926d
34. arthur_fl 72 2642 0 6360 99.86% 3:24 1518d
35. dd06q2 1683 1683 0 1684 99.94% 2:26 5261d
36. firenze 470 1307 0 5005 99.86% 1:20 35d
37. gamecockblues 17 2122 0 2214 99.91% 1:46 5157d
38. jackwhh 1050 1050 0 1050 100.00% 3:55 943d
39. Deno 3 1463 0 3634 99.86% 1:10 3299d
40. Cheap_Shag 208 1295 0 3554 99.86% 5:06 4542d
41. Gulbis 984 984 0 984 100.00% 1:10 419d
42. Zonny 33 1430 0 1464 99.93% 2:01 8d
43. ettena 2 1728 0 5833 99.83% 2:19 1483d
44. trdr47 283 1341 0 4777 99.83% 2:15 4564d
45. runningman 2 1387 0 1390 99.93% 0:55 5117d
46. goldiekoi 51 1715 0 5792 99.81% 1:59 1933d
47. huskyblues 1 1270 0 3064 99.84% 1:55 4792d
48. olblue 8 1514 0 2160 99.86% 1:33 3847d
49. reno 0 1047 0 2135 99.86% 1:45
50. bluerblues 3 1258 0 1262 99.92% 1:37 4549d
51. SilvioManuel 100 1145 0 1246 99.92% 1:28 808d
52. raederle 803 803 0 803 100.00% 1:38 4422d
53. Zapp_Marlock 777 777 0 777 100.00% 3:05 597d
54. weewilli 2 1153 0 1156 99.91% 2:53 1387d
55. Rpl 3 1145 0 1149 99.91% 1:38 2657d
56. Laffman 735 735 0 735 100.00% 0:46 3615d
57. wasjun 730 730 0 730 100.00% 1:42 1151d
58. Siesta 11 1571 0 1784 99.83% 4:25 4486d
59. freecell-man 0 1424 0 1426 99.86% 1:11
60. jsj41 711 711 0 711 100.00% 1:54 269d
61. barbarabn 673 673 0 673 100.00% 3:24 1670d
62. wanks 998 998 0 999 99.90% 1:13 4787d
63. neworleansblues 993 993 0 994 99.90% 2:35 6228d
64. LeftyGar 10 1181 0 1278 99.84% 1:31 3955d
65. chicagoblues 786 786 0 1900 99.79% 2:22 5876d
66. nygiantsblues 5 877 0 1805 99.78% 2:00 5160d
67. jetblues 1 864 0 866 99.88% 1:43 5280d
68. CubicSprock 560 560 0 560 100.00% 0:39 511d
69. EZ-Ed3-LAnseMI 556 556 0 556 100.00% 2:00 1564d
70. A-1 2 823 0 826 99.88% 2:08 2170d
71. Ravenstone 315 740 0 5757 99.67% 1:53 3589d
72. jallyn 0 817 0 818 99.88% 2:35 1189d
73. malsgirl 254 1253 0 4308 99.68% 1:35 2205d
74. mikmaq 528 528 0 528 100.00% 1:38 3958d
75. awanes 518 518 0 518 100.00% 2:06 1232d
76. shittyshittybangbang 1 536 0 1291 99.77% 2:08 4834d
77. briston 510 510 0 510 100.00% 2:37 5230d
78. 0606r 752 752 0 753 99.87% 2:18 5234d
79. jgray 2 745 0 748 99.87% 1:18 3452d
80. sta 56 618 0 1497 99.73% 4:29 4348d
81. catherinewagley 3 737 0 741 99.87% 3:03 3373d
82. bjgesq 43 875 0 1472 99.73% 2:13 1094d
83. sdz 21 702 0 724 99.86% 1:41 144d
84. DD06w 0 716 0 717 99.86% 2:31 5277d
85. Shadow74 1407 1407 0 1671 99.70% 1:04 5551d
86. harley10 433 433 0 433 100.00% 2:20 2672d
87. nymetsblues 557 557 0 865 99.77% 1:41 4820d
88. rws33315 430 430 0 430 100.00% 1:47 3d
89. sillama 270 922 0 7546 99.56% 2:50 2214d
90. 06dd 0 642 0 643 99.84% 2:10 5246d
91. RoxanneQ 17 1215 0 3864 99.59% 5:10 3215d
92. tina09 2 789 0 1052 99.71% 1:33 4680d
93. rosenorm 619 619 0 620 100.00% 1:48 602d
94. deteme 407 407 0 407 100.00% 15:14 6211d
95. gurk 24 577 0 602 99.83% 1:22 2370d
96. RETIREE 161 687 0 2412 99.59% 2:38 3697d
97. barbc22 0 745 0 4392 99.54% 1:58 4369d
98. zech940 3 589 0 593 99.83% 1:31 3505d
99. DD06x 0 587 0 588 99.83% 2:24 5301d
100. Wfor2004 0 573 0 574 99.83% 1:41 5076d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin