.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 11x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
201. A-1 2 823 0 826 99.88% 2:08 2199d
202. joepie 1 1 0 1 100.00% 1:33 2222d
203. m1cha 3333 3333 0 3333 100.00% 2:30 2225d
204. malsgirl 254 1253 0 4308 99.68% 1:35 2234d
205. sillama 270 922 0 7546 99.56% 2:50 2243d
206. Ron13 1 1 0 1 100.00% 1:23 2291d
207. Peacegirl 1 1 0 1 100.00% 0:43 2293d
208. meema2eight 0 410 0 842 99.64% 2:03 2293d
209. caper96 8 8 0 8 100.00% 1:36 2303d
210. Genes 1 1 0 1 100.00% 1:17 2308d
211. Hamtruck3 50 50 0 50 100.00% 1:53 2311d
212. buzzcut 5806 5806 0 5806 100.00% 1:07 2316d
213. fomalhaut 1 1 0 1 100.00% 0:50 2324d
214. PapaRatzi 0 289 0 290 99.66% 1:29 2368d
215. janisphillips 60 66 0 199 97.99% 2:30 2380d
216. Rombus 4 87 0 130 97.69% 2:07 2380d
217. gurk 24 577 0 602 99.83% 1:22 2399d
218. Pepsi_one 6 6 0 6 100.00% 0:55 2399d
219. boozer1963 1 1 0 1 100.00% 0:59 2412d
220. England 25 25 0 25 100.00% 1:04 2419d
221. malr 28 28 0 46 97.83% 1:24 2430d
222. Bluefacedwatch 3 3 0 3 100.00% 3:01 2435d
223. andreasjan 1 1 0 1 100.00% 2:38 2436d
224. buckpowers 16 16 0 16 100.00% 2:41 2445d
225. shammmy53 4 4 0 4 100.00% 7:10 2488d
226. Rebecca1 1 1 0 1 100.00% 1:45 2531d
227. soccermom1 0 19 0 20 95.00% 1:50 2550d
228. PicDia 9 9 0 9 100.00% 1:01 2570d
229. lrrwderby2 0 212 0 213 99.53% 1:30 2572d
230. Boojum 40 40 0 40 100.00% 1:36 2585d
231. Jo123 1 1 0 1 100.00% 16:53 2588d
232. Du 26 26 0 26 100.00% 2:01 2589d
233. Nan-O 11 11 0 11 100.00% 2:02 2629d
234. Razor_Scott 0 3891 0 14990 99.95% 3:54 2663d
235. hammj 135 135 0 135 100.00% 2:05 2682d
236. calibama 1 1 0 1 100.00% 1:27 2684d
237. Rpl 3 1145 0 1149 99.91% 1:38 2687d
238. Zengi 5 287 0 3394 98.47% 2:13 2693d
239. cactusbiz 1 1 0 1 100.00% 2:08 2697d
240. MrDKBaker 1 80 0 82 98.78% 1:56 2700d
241. harley10 433 433 0 433 100.00% 2:20 2701d
242. yola 2 2 0 2 100.00% 2:28 2717d
243. Niceguy 4 4 0 4 100.00% 4:12 2717d
244. LadeniusM 60 60 0 60 100.00% 0:50 2717d
245. seakayaker 1 1 0 1 100.00% 0:49 2729d
246. bobo1511 1 1 0 2 50.00% 2:14 2736d
247. srplmrc 1 1 0 1 100.00% 1:54 2754d
248. allegra0 3 7 0 13 84.62% 2:54 2755d
249. patsie 22 22 0 22 100.00% 1:04 2763d
250. HeyFatLady 0 8 0 9 88.89% 0:58 2763d
251. #1RedSoxFan 1 501 0 503 99.80% 2:11 2766d
252. alena1 22 22 0 44 97.73% 1:57 2768d
253. Coxie 1 1 0 1 100.00% 1:48 2769d
254. thsisme 8 8 0 8 100.00% 3:12 2777d
255. jjrod 28 28 0 28 100.00% 4:22 2778d
256. brown_eyed_girl_03220 3 3 0 3 100.00% 1:06 2788d
257. Sammys 1 1 0 1 100.00% 1:01 2796d
258. nobrow 8 8 0 8 100.00% 1:49 2813d
259. Sixpack 1 1 0 1 100.00% 3:43 2821d
260. RedSox#1 1 1 0 1 100.00% 1:23 2822d
261. WVWVWVW 1 1 0 1 100.00% 2:04 2822d
262. clickhere 1 1 0 1 100.00% 0:57 2831d
263. rachet26 0 19 0 20 95.00% 3:43 2843d
264. gretagggg 5 5 0 5 100.00% 3:05 2875d
265. mazal 1 1 0 1 100.00% 2:17 2878d
266. powers 0 410 0 1787 99.27% 3:05 2888d
267. wattsup 1 1 0 1 100.00% 2:48 2897d
268. MrDowJones 0 5746 0 6220 99.95% 2:39 2900d
269. mariagirafa 5 5 0 5 100.00% 4:03 2904d
270. rgyoungmd 3 3 0 3 100.00% 1:31 2909d
271. johnr 1 1 0 1 100.00% 3:24 2910d
272. Catailong2 124 124 0 124 100.00% 0:57 2912d
273. CountAlucard 26 5646 0 5818 99.91% 5:58 2917d
274. mickyiw 0 8 0 9 88.89% 0:37 2918d
275. Longstroke10 2 2 0 2 100.00% 1:29 2922d
276. frontier5 0 16 0 19 89.47% 1:48 2933d
277. sanafaye 0 32 0 36 94.44% 1:45 2937d
278. stormie 84 145 0 356 98.88% 2:03 2938d
279. joeygray 1 1 0 1 100.00% 1:14 2938d
280. whatever99 2 2 0 2 100.00% 1:43 2972d
281. russ@#1 15 15 0 15 100.00% 2:41 2978d
282. nor_alb 2 2 0 2 100.00% 1:23 2984d
283. mobaby 6 6 0 6 100.00% 1:32 2985d
284. mightybass 327 327 0 327 100.00% 1:29 2994d
285. Arvika 1 1 0 1 100.00% 2:56 3002d
286. KolbyCo17 1 1 0 1 100.00% 6:49 3003d
287. cmh2 1 1 0 1 100.00% 1:53 3006d
288. sjt 0 204 0 402 98.76% 1:19 3018d
289. ListeningtoGod 1 1 0 1 100.00% 1:26 3019d
290. delboy1955 0 101 0 102 99.02% 1:34 3038d
291. b1hvky47 0 3 0 21 52.38% 1:56 3045d
292. giraffe23 2 2 0 2 100.00% 0:37 3067d
293. diederik 38 38 0 38 100.00% 1:46 3069d
294. irretsnommis 10 10 0 10 100.00% 1:49 3095d
295. JoyB 3 3 0 3 100.00% 0:56 3095d
296. bbn 1 1 0 1 100.00% 1:13 3097d
297. beanies 1 1 0 1 100.00% 2:22 3100d
298. Kat12345 2 32 0 71 92.96% 6:18 3101d
299. Kevin4666 1 1 0 1 100.00% 1:41 3114d
300. araujo 70 70 0 70 100.00% 1:55 3122d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin