.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 11x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
401. hookster 23 23 0 23 100.00% 4:18 1197d
402. jimmyp 4 22 0 27 96.30% 0:37 126d
403. patsie 22 22 0 22 100.00% 1:04 2698d
404. alena1 22 22 0 44 97.73% 1:57 2703d
405. RILIVI 22 22 0 22 100.00% 2:00 4292d
406. Cedor 22 22 0 22 100.00% 2:16 4504d
407. dee1951 22 22 0 22 100.00% 3:43 4966d
408. kato 21 21 0 21 100.00% 1:47 1475d
409. CouldntThinkOfAName 21 21 0 21 100.00% 2:01 4270d
410. muleman 2 21 0 24 95.83% 3:07 4980d
411. appleofhiseye 21 21 0 21 100.00% 1:36 5804d
412. galexybabe 21 21 0 27 96.30% 1:46 6014d
413. ajhl 21 21 0 21 100.00% 3:21 6245d
414. dominic33 21 21 0 21 100.00% 1:56 1307d
415. tycenydd 20 20 0 20 100.00% 1:22 1977d
416. coolbreeze 20 20 0 20 100.00% 1:02 3705d
417. forreyae 1 20 0 22 95.45% 3:24 5475d
418. 2muchfun 0 20 0 33 93.94% 2:32 5495d
419. joel_le_brave 20 20 0 20 100.00% 1:07 5900d
420. RoseC 20 20 0 41 97.56% 2:22 6087d
421. Carun 18 20 0 80 90.00% 1:29 1222d
422. irca 20 20 0 20 100.00% 1:54 626d
423. silvrstreak 19 19 0 19 100.00% 0:54 43d
424. soccermom1 0 19 0 20 95.00% 1:50 2485d
425. rachet26 0 19 0 20 95.00% 3:43 2778d
426. leames 19 19 0 19 100.00% 3:17 5357d
427. diamondgirl0207 18 18 0 18 100.00% 3:01 4602d
428. deendicott 18 18 0 18 100.00% 3:44 4966d
429. mills2000 18 18 0 18 100.00% 1:49 5875d
430. gdwragg 18 18 0 18 100.00% 2:57 527d
431. vivi63 17 17 0 17 100.00% 2:09 3490d
432. LTBRAVES 17 17 0 17 100.00% 2:17 4683d
433. pianogirl 17 17 0 17 100.00% 2:00 4807d
434. morane 17 17 0 17 100.00% 2:05 5028d
435. tax_collector 17 17 0 17 100.00% 1:08 5042d
436. ruffian 17 17 0 17 100.00% 2:02 5253d
437. BAMBA 1 17 0 19 94.74% 2:23 5657d
438. lighthawk 17 17 0 17 100.00% 1:24 6192d
439. Goosey_Goosey_Gander 17 17 0 17 100.00% 1:20 1167d
440. T1-T3 17 17 0 17 100.00% 1:14 1032d
441. luxfero 16 16 0 16 100.00% 1:52 1699d
442. KyAlta 16 16 0 16 100.00% 1:13 1796d
443. janetmar 16 16 0 16 100.00% 2:36 1874d
444. buckpowers 16 16 0 16 100.00% 2:41 2380d
445. frontier5 0 16 0 19 89.47% 1:48 2868d
446. Oh 0 16 0 17 94.12% 2:08 4525d
447. clemsonguy2 16 16 0 16 100.00% 1:30 4700d
448. rammsteincrazy 1 16 0 27 85.19% 2:43 5110d
449. greggsmith 16 16 0 16 100.00% 1:21 5226d
450. wimpie73 16 16 0 16 100.00% 1:19 5255d
451. baa 16 16 0 16 100.00% 1:33 5353d
452. MR_KW 14 16 0 33 93.94% 3:22 5675d
453. Claude70 16 16 0 16 100.00% 2:19 157d
454. gmdmtt@FREECELL 15 15 0 15 100.00% 4:00 1875d
455. jazzylounge_com 15 15 0 15 100.00% 1:08 1964d
456. russ@#1 15 15 0 15 100.00% 2:41 2913d
457. whit11 15 15 0 15 100.00% 1:43 4051d
458. DaytonaB 15 15 0 15 100.00% 2:04 4169d
459. Buckaroo 15 15 0 15 100.00% 8:52 4278d
460. AClark 3 15 0 19 94.74% 3:08 4578d
461. leprechaun 15 15 0 15 100.00% 3:28 5079d
462. rachelsmom 15 15 0 15 100.00% 2:03 5089d
463. ciler 2 15 0 28 82.14% 3:28 5267d
464. SailOnSilverGirl177 15 15 0 15 100.00% 0:48 5534d
465. wlathers 15 15 0 15 100.00% 2:58 5704d
466. BEPRIC 15 15 0 20 90.00% 4:06 6134d
467. sdz1 15 15 0 15 100.00% 1:21 728d
468. Old_N. 14 14 0 14 100.00% 1:21 5534d
469. bepric 14 14 0 14 100.00% 5:43 6138d
470. Punster 14 14 0 14 100.00% 1:35 604d
471. Pads 13 13 0 13 100.00% 0:39 278d
472. narin 13 13 0 17 94.12% 2:48 1674d
473. glfnut 13 13 0 13 100.00% 2:23 3526d
474. dougendicott 13 13 0 13 100.00% 3:10 4966d
475. Izaacsmom 0 13 0 14 92.86% 0:51 5721d
476. MAMACASS 13 13 0 13 100.00% 2:15 6196d
477. Locke 13 13 0 13 100.00% 1:41 1234d
478. infinity4 13 13 0 13 100.00% 1:53 968d
479. wjbbr 13 13 0 13 100.00% 2:09 903d
480. LizardLife 13 13 0 13 100.00% 2:59 645d
481. infinity2 13 13 0 13 100.00% 1:57 531d
482. treccosr 13 13 0 13 100.00% 2:18 72d
483. jtm 12 12 0 12 100.00% 1:38 3629d
484. obsessivecompulsiveme 12 12 0 12 100.00% 2:08 5177d
485. kellym 12 12 0 12 100.00% 2:00 5203d
486. Lucasdorini 12 12 0 12 100.00% 1:04 5481d
487. lilekat 12 12 0 12 100.00% 1:58 5638d
488. sickone 0 12 0 24 91.67% 1:20 5868d
489. RRIONDA 12 12 0 12 100.00% 3:21 6045d
490. mariep 12 12 0 12 100.00% 2:11 6104d
491. shreds 12 12 0 12 100.00% 2:27 6247d
492. leftygirl 12 12 0 12 100.00% 2:40 787d
493. joystick96 12 12 0 12 100.00% 2:33 529d
494. Nan-O 11 11 0 11 100.00% 2:02 2564d
495. Willowboy 11 11 0 11 100.00% 1:19 3278d
496. nug 11 11 0 11 100.00% 0:59 4606d
497. Beast 0 11 0 12 91.67% 1:24 4788d
498. danfurn 11 11 0 11 100.00% 3:22 4925d
499. Matty0106 11 11 0 11 100.00% 0:49 5049d
500. sterry 4 11 0 16 93.75% 2:08 5200d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin