.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 11x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
401. gelinas 23 23 0 23 100.00% 1:43 5678d
402. hookster 23 23 0 23 100.00% 4:18 1262d
403. jimmyp 4 22 0 27 96.30% 0:37 191d
404. patsie 22 22 0 22 100.00% 1:04 2762d
405. alena1 22 22 0 44 97.73% 1:57 2767d
406. RILIVI 22 22 0 22 100.00% 2:00 4357d
407. Cedor 22 22 0 22 100.00% 2:16 4569d
408. dee1951 22 22 0 22 100.00% 3:43 5030d
409. kato 21 21 0 21 100.00% 1:47 1539d
410. CouldntThinkOfAName 21 21 0 21 100.00% 2:01 4335d
411. muleman 2 21 0 24 95.83% 3:07 5044d
412. appleofhiseye 21 21 0 21 100.00% 1:36 5868d
413. galexybabe 21 21 0 27 96.30% 1:46 6078d
414. ajhl 21 21 0 21 100.00% 3:21 6310d
415. dominic33 21 21 0 21 100.00% 1:56 1371d
416. tycenydd 20 20 0 20 100.00% 1:22 2042d
417. coolbreeze 20 20 0 20 100.00% 1:02 3770d
418. forreyae 1 20 0 22 95.45% 3:24 5540d
419. 2muchfun 0 20 0 33 93.94% 2:32 5559d
420. joel_le_brave 20 20 0 20 100.00% 1:07 5964d
421. RoseC 20 20 0 41 97.56% 2:22 6151d
422. Carun 18 20 0 80 90.00% 1:29 1286d
423. irca 20 20 0 20 100.00% 1:54 690d
424. silvrstreak 19 19 0 19 100.00% 0:54 27d
425. soccermom1 0 19 0 20 95.00% 1:50 2550d
426. rachet26 0 19 0 20 95.00% 3:43 2842d
427. leames 19 19 0 19 100.00% 3:17 5422d
428. diamondgirl0207 18 18 0 18 100.00% 3:01 4667d
429. deendicott 18 18 0 18 100.00% 3:44 5030d
430. mills2000 18 18 0 18 100.00% 1:49 5940d
431. gdwragg 18 18 0 18 100.00% 2:57 592d
432. vivi63 17 17 0 17 100.00% 2:09 3555d
433. LTBRAVES 17 17 0 17 100.00% 2:17 4747d
434. pianogirl 17 17 0 17 100.00% 2:00 4872d
435. morane 17 17 0 17 100.00% 2:05 5092d
436. tax_collector 17 17 0 17 100.00% 1:08 5107d
437. ruffian 17 17 0 17 100.00% 2:02 5317d
438. BAMBA 1 17 0 19 94.74% 2:23 5721d
439. lighthawk 17 17 0 17 100.00% 1:24 6257d
440. Goosey_Goosey_Gander 17 17 0 17 100.00% 1:20 1232d
441. T1-T3 17 17 0 17 100.00% 1:14 1096d
442. luxfero 16 16 0 16 100.00% 1:52 1763d
443. KyAlta 16 16 0 16 100.00% 1:13 1861d
444. janetmar 16 16 0 16 100.00% 2:36 1938d
445. buckpowers 16 16 0 16 100.00% 2:41 2444d
446. frontier5 0 16 0 19 89.47% 1:48 2933d
447. Oh 0 16 0 17 94.12% 2:08 4590d
448. clemsonguy2 16 16 0 16 100.00% 1:30 4765d
449. rammsteincrazy 1 16 0 27 85.19% 2:43 5175d
450. greggsmith 16 16 0 16 100.00% 1:21 5290d
451. wimpie73 16 16 0 16 100.00% 1:19 5320d
452. baa 16 16 0 16 100.00% 1:33 5418d
453. MR_KW 14 16 0 33 93.94% 3:22 5739d
454. Claude70 16 16 0 16 100.00% 2:19 221d
455. gmdmtt@FREECELL 15 15 0 15 100.00% 4:00 1939d
456. jazzylounge_com 15 15 0 15 100.00% 1:08 2028d
457. russ@#1 15 15 0 15 100.00% 2:41 2977d
458. whit11 15 15 0 15 100.00% 1:43 4116d
459. DaytonaB 15 15 0 15 100.00% 2:04 4233d
460. Buckaroo 15 15 0 15 100.00% 8:52 4343d
461. AClark 3 15 0 19 94.74% 3:08 4642d
462. leprechaun 15 15 0 15 100.00% 3:28 5143d
463. rachelsmom 15 15 0 15 100.00% 2:03 5153d
464. ciler 2 15 0 28 82.14% 3:28 5332d
465. SailOnSilverGirl177 15 15 0 15 100.00% 0:48 5599d
466. wlathers 15 15 0 15 100.00% 2:58 5768d
467. BEPRIC 15 15 0 20 90.00% 4:06 6198d
468. sdz1 15 15 0 15 100.00% 1:21 792d
469. Old_N. 14 14 0 14 100.00% 1:21 5599d
470. bepric 14 14 0 14 100.00% 5:43 6202d
471. Punster 14 14 0 14 100.00% 1:35 668d
472. Pads 13 13 0 13 100.00% 0:39 342d
473. narin 13 13 0 17 94.12% 2:48 1738d
474. glfnut 13 13 0 13 100.00% 2:23 3590d
475. dougendicott 13 13 0 13 100.00% 3:10 5031d
476. Izaacsmom 0 13 0 14 92.86% 0:51 5785d
477. MAMACASS 13 13 0 13 100.00% 2:15 6261d
478. Locke 13 13 0 13 100.00% 1:41 1299d
479. infinity4 13 13 0 13 100.00% 1:53 1032d
480. wjbbr 13 13 0 13 100.00% 2:09 967d
481. LizardLife 13 13 0 13 100.00% 2:59 709d
482. infinity2 13 13 0 13 100.00% 1:57 595d
483. treccosr 13 13 0 13 100.00% 2:18 137d
484. jtm 12 12 0 12 100.00% 1:38 3693d
485. obsessivecompulsiveme 12 12 0 12 100.00% 2:08 5242d
486. kellym 12 12 0 12 100.00% 2:00 5267d
487. Lucasdorini 12 12 0 12 100.00% 1:04 5545d
488. lilekat 12 12 0 12 100.00% 1:58 5702d
489. sickone 0 12 0 24 91.67% 1:20 5933d
490. RRIONDA 12 12 0 12 100.00% 3:21 6110d
491. mariep 12 12 0 12 100.00% 2:11 6169d
492. shreds 12 12 0 12 100.00% 2:27 6312d
493. leftygirl 12 12 0 12 100.00% 2:40 851d
494. joystick96 12 12 0 12 100.00% 2:33 593d
495. Nan-O 11 11 0 11 100.00% 2:02 2628d
496. Willowboy 11 11 0 11 100.00% 1:19 3342d
497. nug 11 11 0 11 100.00% 0:59 4670d
498. Beast 0 11 0 12 91.67% 1:24 4852d
499. danfurn 11 11 0 11 100.00% 3:22 4989d
500. Matty0106 11 11 0 11 100.00% 0:49 5114d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin