.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x10


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. loskazanes 43 43 0 175 89.71% 11:27 3323d
2. gilbert10021 34 42 0 1150 87.74% 4:28 56d
3. Goosey_Goosey_Gander 3 40 0 343 87.76% 8:17 39d
4. jedirod 0 35 0 681 76.36% 4:38 581d
5. gilbertgame27171 18 34 0 1346 86.11% 4:25 54d
6. Spud 0 31 0 138 82.61% 3:00 2394d
7. mickyiw 0 30 0 176 86.93% 1:29 2846d
8. progamer 30 30 0 30 100.00% 3:10 5534d
9. free@last 0 29 0 140 87.86% 6:58 545d
10. Paul.Stallion+ 0 27 0 81 88.89% 6:48 2458d
11. circusoz 4 27 0 1985 71.28% 4:09 2931d
12. bob7 3 27 0 3563 77.21% 3:10 4002d
13. Uberman 0 26 0 113 85.84% 3:04 2761d
14. Bristol.City.Football.Club 26 26 0 41 63.41% 1:36 5375d
15. Soccerman55 0 25 0 3573 77.16% 4:10 19d
16. Bob-N 0 25 0 237 81.43% 10:25 5284d
17. dcn21 0 25 0 193 85.49% 6:57 487d
18. kenwa 0 24 0 412 77.18% 2:25 16:12
19. Redivivus 0 24 0 361 78.12% 2:44 2905d
20. bob7A 0 24 0 503 77.14% 3:28 3943d
21. Kaos 10 23 0 150 83.33% 2:49 1d
22. Mastermind 0 23 0 2333 75.31% 2:40 445d
23. Arheus 0 22 0 4320 77.78% 2:20 2346d
24. +Paul+Stallion 0 22 0 105 80.95% 5:44 2464d
25. slunger 0 22 0 128 75.00% 4:53 5204d
26. snoverdavid 2 22 0 4564 75.37% 2:17 2d
27. peter75 0 21 0 281 76.51% 1:29 1005d
28. porcupinetree 0 21 0 252 74.21% 2:17 4404d
29. RacingGenk 0 21 0 131 83.21% 4:49 5000d
30. buzzcut 1 20 0 690 80.14% 2:57 2200d
31. jlcastro 0 20 0 995 62.41% 6:37 2220d
32. +++Pau++Stallion++ 0 20 0 61 86.89% 5:34 2462d
33. OO7 0 20 0 167 82.63% 3:15 3565d
34. rettacat 1 20 0 54 79.63% 2:39 6118d
35. Ansel_Adams 2 20 2 27913 59.37% 2:43 6:02
36. zippyquick 0 19 0 59 84.75% 1:48 621d
37. +++Pau++Stallion+++ 0 19 0 112 77.68% 5:22 2460d
38. CubicSprock 0 19 0 53 81.13% 2:05 799d
39. WWWFREECELLNET@4X10 19 19 0 36 83.33% 11:17 3814d
40. SirPape 1 19 0 770 73.64% 5:09 1299d
41. RogerAnonymous 0 19 0 438 72.83% 5:44 204d
42. Gulbis 7 18 0 42 92.86% 4:58 1026d
43. Lpartrid1 3 18 0 45 68.89% 3:16 2233d
44. greggory 2 18 0 274 79.20% 2:55 3966d
45. crazydiamond 1 18 0 452 68.14% 9:35 4677d
46. Zonny 6 18 0 1562 70.81% 4:29 1133d
47. ElGuapo 3 18 0 187 79.68% 2:23 20d
48. firenze 0 18 0 950 71.26% 3:24 5d
49. jbranick3 0 17 0 257 69.65% 3:27 9d
50. SilvioManuel 0 17 0 342 71.93% 3:31 1421d
51. marcia7 0 17 0 24 75.00% 3:28 3500d
52. number7 2 17 0 471 74.31% 2:53 4028d
53. HarryNile 0 17 0 94 82.98% 3:51 4139d
54. fireartisans 0 17 0 105 73.33% 5:02 4672d
55. chevron 1 17 0 138 55.80% 7:47 4840d
56. deadwing 0 17 0 251 68.92% 2:03 261d
57. wasjun 0 16 0 50 86.00% 12:51 3185d
58. xeena 0 16 0 139 74.10% 4:44 3761d
59. willem44 0 16 0 74 74.32% 3:50 4081d
60. bob07 1 16 0 114 79.82% 2:58 4736d
61. mike890 0 16 0 451 66.52% 7:57 4744d
62. 8-ball 0 16 0 386 76.42% 2:40 4994d
63. lenaspinoza 0 16 0 65 69.23% 1:58 5367d
64. joeygray 0 16 0 30 86.67% 7:42 72d
65. galexybabe 0 15 0 54 74.07% 4:14 2432d
66. .Paul...Stallion.. 0 15 0 189 82.54% 4:29 2465d
67. BackToWork 0 15 0 4557 63.55% 1:34 2897d
68. VivaPoodles 6 15 0 3591 65.30% 1:47 3666d
69. Cheryl.55. 1 15 0 33 78.79% 3:40 3761d
70. BaconrackOhama 0 15 0 17 88.24% 2:54 4139d
71. Don_Juan_de_Austria 0 15 0 87 72.41% 7:26 4451d
72. JerryBoy 0 15 0 26 92.31% 2:43 5081d
73. lilyb 2 15 0 136 58.09% 5:35 5191d
74. ferd 15 15 0 191 67.54% 2:49 5296d
75. talljay 1 15 0 86 80.23% 7:47 5325d
76. cabman1 0 15 0 137 70.07% 2:34
77. babydaddy 0 14 0 32 87.50% 4:25 1440d
78. Tomcut 3 14 0 75 81.33% 3:15 905d
79. dr.calicokid 0 14 0 120 73.33% 1:42 2447d
80. Foo!=Bar 14 14 0 60 78.33% 4:42 3296d
81. gimbo 0 14 0 63 65.08% 4:32 3622d
82. Purohit 0 14 0 90 66.67% 2:54 4433d
83. camraman1 0 14 0 217 62.21% 4:37 4873d
84. GlennT 14 14 0 15 93.33% 6:11 5926d
85. rufus_r 0 14 0 25 72.00% 5:11 54d
86. BrownsRedSox 0 13 0 173 67.05% 2:11 4:17
87. rws33315 1 13 0 100 54.00% 2:54 22:40
88. Dr.BRS 0 13 0 22 86.36% 3:16 183d
89. EMU 0 13 0 436 70.41% 2:17 718d
90. Moneynous 0 13 0 1015 56.75% 2:36 1770d
91. +Paul.Stallion+ 0 13 0 17 82.35% 5:27 2459d
92. slofstra 0 13 0 424 70.05% 11:34 2940d
93. brettken 0 13 0 113 68.14% 7:19 3293d
94. andiamo 0 13 0 625 69.44% 4:19 4388d
95. miaow 0 13 0 260 66.92% 3:10 4556d
96. AsburyPark_Pete 2 13 0 67 77.61% 4:15 4817d
97. mikmaq 0 13 0 325 69.54% 3:30 4845d
98. torsten35 0 13 0 387 73.90% 3:15 5481d
99. roo. 0 13 0 29 75.86% 4:54 5707d
100. thawkins 1 13 0 81 83.95% 4:52 924d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin