.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 4x8


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. andy0713 1 13 0 7497 26.48% 1:59 1727d
2. Mastermind 1 12 0 13301 37.61% 2:21 320d
3. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 0 12 0 62 80.65% 4:08 8:56
4. jedirod 0 11 0 250 40.00% 3:41 2262d
5. tata 0 11 0 1422 36.29% 6:45 4492d
6. CubicSprock 4 11 0 395 56.20% 1:56 278d
7. ElGuapo 5 11 0 480 42.29% 2:09 97d
8. Spud 0 10 0 53 49.06% 2:43 2306d
9. Purohit 0 10 0 414 39.61% 2:37 4284d
10. etaoin 0 10 0 25 52.00% 9:49 4680d
11. Pads 1 9 0 15 73.33% 3:48 125d
12. bozkurt 9 9 0 23 65.22% 6:52 596d
13. Kaos 4 9 0 860 48.49% 2:19 1d
14. Redivivus 0 8 0 1474 33.79% 2:03 2940d
15. Quidnunc 0 8 0 3667 32.21% 4:56 4811d
16. loskazanes 0 8 0 15 60.00% 10:53 5564d
17. gumbybros 0 8 0 59 50.85% 7:44 77d
18. jamesblackburn-lynch 7 8 0 65 58.46% 14:53 8d
19. SirPape 0 7 0 736 31.52% 4:52 1150d
20. Soccerman55 0 7 0 82 39.02% 5:33 3043d
21. nokidding 7 7 0 7 100.00% 5:00 5800d
22. kertmeyenkele 7 7 0 7 100.00% 5:45 279d
23. SilvioManuel 0 7 0 258 34.88% 3:12 232d
24. deadwing 0 7 0 3369 31.76% 1:56 89d
25. Dokmokm 1 7 0 37 35.14% 8:05 8d
26. ix 4 7 0 75 46.67% 3:41 7d
27. snoverdavid 1 7 0 1524 33.20% 1:34 1d
28. Zonny 4 7 0 1818 34.60% 3:31 1d
29. Townie 0 6 0 376 26.33% 2:44 130d
30. Gulbis 0 6 0 20 60.00% 5:07 934d
31. Catailong2 1 6 0 13 69.23% 4:03 2694d
32. Miqueca 0 6 0 1255 24.62% 4:05 5162d
33. pjstar 0 6 0 261 24.90% 7:27
34. ValpoJim 0 6 0 198 41.41% 3:27 4d
35. Darkosi 2 6 0 416 42.55% 1:58 71d
36. firenze 0 6 0 293 32.42% 2:33 28d
37. edv 1 6 0 364 32.69% 2:18 14d
38. Lindyhopper_Agame 6 6 0 39 66.67% 19:10 7d
39. Goosey_Goosey_Gander 1 6 0 139 39.57% 4:29 6d
40. d164280 3 6 0 432 34.95% 3:38 2d
41. calicokid 0 6 0 123 41.46% 1:27 18:56
42. sweetleaf 0 5 0 50 40.00% 2:32 240d
43. Moneynous 1 5 0 449 21.60% 1:52 1621d
44. circusoz 0 5 0 26 23.08% 2:26 1975d
45. teabag50 3 5 0 295 18.64% 1:29 2386d
46. EuniceM 0 5 0 280 33.21% 2:11 2512d
47. wasteofspace 0 5 0 21 33.33% 6:05 619d
48. JC 0 5 0 130 28.46% 1:56 2936d
49. christopherdaley 0 5 0 280 25.00% 2:29 2965d
50. casaalfi 0 5 0 58 32.76% 3:51 3740d
51. lionelhutz 0 5 0 49 38.78% 2:50 666d
52. Nefertiti 3 5 0 1025 24.39% 3:35 3962d
53. acehummingbird 1 5 0 161 29.81% 2:48 4991d
54. ferd1 1 5 0 123 21.95% 2:07 5179d
55. strassenbeuge 0 5 0 50 44.00% 5:31 5228d
56. jaredsdad 0 5 0 8 62.50% 3:08 5749d
57. rettacat 0 5 0 6 83.33% 3:04 5971d
58. leafsvic 0 5 0 20 50.00% 5:22
59. flyguy 0 5 0 621 28.18% 5:29
60. TNmountainman 0 5 0 103 35.92% 6:29 1659d
61. etelka 1 5 0 144 20.83% 1:31 774d
62. Turpin827 5 5 0 84 38.10% 6:00 97d
63. awanes 5 5 0 32 31.25% 5:08 42d
64. Iammeonly 0 5 0 506 33.40% 2:43 11d
65. BrownsRedSox 3 5 0 241 39.42% 2:06 5d
66. joeygray 3 5 0 1261 38.14% 5:31 4d
67. kangaroo 0 4 0 21 38.10% 3:04 3d
68. marilyn94107 0 4 0 234 28.63% 2:56 7d
69. LadyLove 0 4 0 773 17.59% 4:38 1291d
70. caper96 4 4 0 324 27.78% 2:54 1711d
71. malr 0 4 0 886 26.64% 2:39 2233d
72. jlcastro 0 4 0 96 19.79% 3:57 2966d
73. mycatmax 0 4 0 67 37.31% 3:18 3044d
74. thawkins 4 4 0 14 57.14% 4:16 3046d
75. ne1-4xtac 1 4 0 40 35.00% 2:47 3166d
76. Laffman 0 4 0 18 33.33% 1:37 3459d
77. canman1944 0 4 0 23 39.13% 5:03 3758d
78. alymar143 0 4 0 98 31.63% 5:30 3811d
79. jezzyjeff 1 4 0 10 60.00% 1:37 3953d
80. vtwonen 2 4 0 22 59.09% 4:51 4119d
81. miaow 0 4 0 114 28.95% 2:53 4381d
82. fireartisans 0 4 0 14 57.14% 3:08 4526d
83. rrrtsch 0 4 0 12 50.00% 2:59 4593d
84. ruffruff 1 4 0 224 28.12% 3:07 4901d
85. quidnunc 1 4 0 103 28.16% 4:59 4954d
86. Perseus 0 4 0 10 40.00% 6:18 5107d
87. progamer 3 4 0 10 70.00% 2:06 5468d
88. noclue 0 4 0 21 42.86% 4:07 5846d
89. maggieb_uk 0 4 0 800 16.62% 2:36 6031d
90. kjglovell 0 4 0 26 42.31% 2:59
91. petardgpa 0 4 0 2682 14.62% 2:23
92. Mihaly 0 4 0 243 18.93% 2:12
93. nicethoz 0 4 0 71 22.54% 9:05
94. gilbertgame27171 0 4 0 81 43.21% 2:55 451d
95. LightRider 0 4 0 51 19.61% 2:24 18d
96. hibdibblyabob 0 3 0 153 22.88% 1:23 81d
97. babydaddy 0 3 0 14 57.14% 4:05 1290d
98. Tagkag 0 3 0 12 41.67% 4:40 1329d
99. luxfero 3 3 0 25 24.00% 3:09 1588d
100. rottenron 1 3 0 137 29.20% 2:23 1702d

1 2 3 4 5 6 7 8

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin