.net
All site revenue goes to charity

Scores - All Time Streaks - 9x3


The Hall of Fame - player's best streaks ever. You can hit Refresh/Reload in your browser to get the latest updates. Click on the column headers to re-sort the All Time Streaks list by a different criteria.

Search for a specific player:

Alternate >>
Rank Name Current Best Today Played Won Avg. Idle
1. jamesblackburn-lynch 2044 2044 0 2044 100.00% 3:38 15:19
2. fnord 2041 2041 0 2168 99.95% 4:20 3348d
3. Turpin827 1842 1842 0 2859 99.79% 5:35 246d
4. bwi 92 1556 0 1649 99.94% 5:56 2419d
5. HopDiriDiriDattiriDittiriDom 1090 1090 0 1090 100.00% 1:56 2d
6. ValpoJim 0 1004 0 20402 99.12% 2:26 2d
7. BWI 56 968 0 1025 99.90% 5:26 2335d
8. Gulbis 797 797 0 797 100.00% 3:08 653d
9. RobertR 15 778 0 2296 99.65% 7:50 2155d
10. Rebecca 41 707 0 3051 99.74% 8:04 2031d
11. SarahBarracuda 678 678 0 679 99.85% 4:47 3148d
12. EZ-Ed3-LAnseMI 2 635 0 1788 99.55% 4:24 1665d
13. Bobbycanuk 9 562 0 5741 97.67% 4:24 4154d
14. T1-T3 48 560 0 3952 99.39% 2:43 1d
15. Buckaroo 1 548 0 5020 99.16% 7:53 4509d
16. anthony 530 530 0 837 99.64% 3:34 6581d
17. TopDog 526 526 0 548 99.82% 2:51 6172d
18. flobbadob 2 520 0 646 99.69% 3:46 5028d
19. snarfy 0 512 0 732 99.59% 8:56
20. Tomcut 1 512 0 936 98.82% 3:01 457d
21. dave 160 454 0 3650 98.38% 4:26 2530d
22. CubicSprock 434 434 0 865 99.65% 1:24 43d
23. mercury 0 420 0 6067 98.04% 2:52 4142d
24. Kaos 6 415 0 720 99.03% 1:50 0:09
25. Darkosi 58 408 0 1425 99.16% 1:50 14d
26. muffins 25 401 0 1289 99.53% 4:12 5325d
27. Goosey_Goosey_Gander 394 394 0 1027 99.71% 4:36 3d
28. d164280 389 389 0 2598 99.08% 3:36 29d
29. Laffman 387 387 0 936 99.47% 1:41 3577d
30. MyBrain.on.GoodDrugs 0 377 0 378 99.74% 2:09 3537d
31. sdz2 3 371 0 375 99.73% 4:40 722d
32. carlw 1 370 0 372 99.73% 3:46 6274d
33. sdz1 5 367 0 471 99.58% 4:48 1009d
34. rrrtsch 0 364 0 2484 97.54% 4:25 4742d
35. Bookucar 7 362 0 1331 99.10% 7:25 1937d
36. gumbybros 34 335 0 1001 99.10% 5:21 1d
37. sdz 13 331 0 693 99.13% 4:55 226d
38. joeygray 102 329 0 5237 98.45% 3:55 2d
39. heavensent 1 326 0 328 99.70% 5:00 6340d
40. AnnThrax 1 322 0 354 99.44% 6:45 5876d
41. acesr 1 306 0 308 99.68% 3:21 5919d
42. ix 82 304 0 9582 98.59% 2:36 5d
43. kabuterimon 1 303 0 857 99.07% 3:29 5921d
44. rexed 3 297 0 301 99.67% 3:12 2735d
45. Beatnik 1 294 0 908 99.23% 6:22 5536d
46. Uberman 35 292 0 328 99.70% 3:02 2924d
47. EZ-Ed12-LAnseMI 9 291 0 301 99.67% 5:57 1725d
48. FlyingApple 290 290 0 769 99.22% 3:04 523d
49. Lawrence55Dee 282 282 0 1152 99.39% 2:27 599d
50. tiorapatea 13 280 0 2214 98.69% 4:44 5178d
51. Cavegirl 3 270 0 274 99.64% 3:30 4994d
52. EZ-Ed7-LAnseMI 0 263 0 264 99.62% 5:44 4538d
53. TitanicTony 234 259 0 1694 98.76% 3:57 17d
54. rufus_r 25 259 25 17152 97.53% 4:28 0:13
55. babydaddy 0 256 0 926 98.49% 2:06 1439d
56. Boojum 87 256 0 667 99.40% 3:37 2229d
57. freeloader 0 248 0 1426 97.05% 3:44 36d
58. TNmountainman 0 247 0 1058 98.96% 4:03 184d
59. MonicaLewinsky 2 246 0 488 99.18% 5:15 3280d
60. boomer24 0 243 0 738 99.19% 3:28 4624d
61. EasyEd 240 240 0 241 99.59% 3:55 3109d
62. greggory 0 236 0 446 98.88% 1:32 3594d
63. acejr 11 235 0 247 99.60% 3:39 5119d
64. HowMightyThePenIs 0 234 0 235 99.57% 2:53 5314d
65. mshieh 19 230 0 892 98.54% 2:53 5563d
66. gilbert10021 21 223 0 245 99.59% 3:02 300d
67. RacingGenk 0 222 0 2997 95.20% 1:35 200d
68. vavava 0 221 0 222 99.55% 3:42 1713d
69. Punster 5 219 0 733 98.91% 2:35 17:59
70. datrox-3 1 214 0 216 99.54% 3:26 2654d
71. Teng 2 214 0 217 99.54% 3:47 5772d
72. Gord 32 214 0 308 99.03% 3:17 375d
73. bozkurt 211 211 0 211 100.00% 2:57 6d
74. mickys-skank 0 210 0 250 99.20% 1:35 4369d
75. Zonny 22 210 0 6554 96.57% 3:15 15:59
76. tbirdie98TNmtn.man 0 207 0 531 98.87% 3:30 2761d
77. EZ-Ed10 2 206 0 209 99.52% 4:15 1634d
78. Rubsh69 0 202 0 414 98.31% 3:05 82d
79. jigir 200 200 0 479 98.75% 7:17
80. booboo 1 199 0 1326 97.51% 4:42 5723d
81. TNmountainmanMUDstains 199 199 0 199 100.00% 3:12 68d
82. +- 2 190 0 326 98.16% 4:08 16d
83. kangaroo 2 187 0 235 97.87% 3:16 1d
84. some_poor_bastard 23 186 0 324 98.77% 1:48 2771d
85. Mastermind 0 186 0 1707 97.54% 2:01 463d
86. etaoin 0 183 0 184 99.46% 3:38 5125d
87. stinky_cootified_peach_tree 0 182 0 183 99.45% 3:01 1137d
88. Pianomoods 47 181 0 642 98.75% 3:11 4269d
89. Rebecca1 5 180 0 255 98.82% 6:43 2385d
90. RandyR 0 179 0 1053 98.20% 4:33 4012d
91. firenze 0 179 0 3574 97.73% 2:36 13d
92. JeffMo 9 178 0 1761 98.01% 3:15 2375d
93. julia 0 178 0 4279 96.03% 4:11 24d
94. TLT 65 177 10 17843 97.00% 2:29 2:56
95. kertmeyenkele 175 175 0 175 100.00% 2:15 379d
96. BrownsRedSox 129 174 0 1765 98.02% 1:49 4:38
97. gkeith 7 173 0 16774 96.73% 4:37 2443d
98. fercell 1 168 0 670 97.46% 2:48 1714d
99. twinkel1 12 165 0 210 98.57% 5:14 4578d
100. dont3 43 165 8 33505 94.57% 4:19 3:52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

All content copyright ©2019 Freecell.net
By using our games you consent to our minimal use of cookies to maintain basic state.
Maintained by Dennis Cronin